รางวัลและการจัดอันดับ

M2+ (tha)

จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

“Fixed Income Fund Recognition Award from Best Bond Awards 2012”

จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

“Best Asset Management Company in Thailand 2012 from The Asset Triple A Investment Awards 2012”

จัดโดยนิตยสาร The Asset

"Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2012"

จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส (SCBFP) ; “The Fixed Income Fund Recognition Award” จากงาน Best Bond Awards 2012

จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**