ปี 2565 เป็นปีที่ตราสารหนี้โลกให้ผลตอบแทนติดลบมากที่สุดในรอบ 30 ปี จากผลของการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง จนส่งผลให้อัตราผลตอบแทน (Yield) ของพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ขึ้นทำระดับสูงสุดในรอบมากกว่า 10 ปี แต่ในปี 2566 เรามองว่า ตราสารหนี้มีโอกาสกลับมาฟื้นตัว และให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ

ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวนสูง นักลงทุนกังวลปัญหาวิกฤติสภาพคล่องของ Silicon Valley Bank (SVB) และการปฏิเสธเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร Credit Suisse (CS) จะส่งผลลุกลามเป็นความเสี่ยงเชิงระบบของธนาคารพาณิชย์สหรัฐฯ และยุโรป และอาจกลายเป็นวิกฤติการเงินรอบใหม่

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)