ในช่วงก่อนวิกฤตโรคระบาด Covid-19 หลายบริษัททั้งประเทศและต่างประเทศต่างก็ให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า “work from home” จนในปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ บางบริษัทก็ยังคงให้ทำงานจากที่บ้านอยู่เหมือนเดิม

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยที่ระดับต่ำ โดยการประชุมครั้งล่าสุดในวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา FED มีมติ 8 ต่อ 2 ที่ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0-0.25% และอาจคงอัตรานี้ไปจนถึงปี 2023 นอกจากนี้ FED ยังระบุว่าจะเข้าซื้อสินทรัพย์ที่อัตราปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1.2 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลเดือนละ 8 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ เดือนละ 4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)