กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นทุน Mid/Small Cap กองทุนหุ้นอันดับ 1 จาก Morningstar (ข้อมูลจาก Morningstar ณ วันที่ 19 ธ.ค. 59)

สืบเนื่องจากนโยบายของ โดนัลด์ ทรัมป์ ที่มีแนวโน้มเน้นการปฏิรูปและไม่สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ผมมองว่าจะทำให้ทิศทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีความแตกต่างจากรัฐบาลชุดก่อนค่อนข้างชัดเจนครับ โดยเน้นให้ความสำคัญกับการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศ (โดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุน ผ่านมาตรการภาษี) เน้นนโยบายปกป้องการค้าของสหรัฐฯ มีความชัดเจนที่จะปฏิเสธผู้ลี้ภัยต่างชาติและแรงงานต่างชาติ เมื่อเป็นแบบนี้ มันส่งผลกระทบต่อมุมมองทั่วโลกอย่างไรบ้าง มาดูกันครับ

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ลงทุนในต่างประเทศ

กับ บลจ.ไทยพาณิชย์

Property and

Infrastructure Funds