หากมองย้อนกลับไปเมื่อต้นปี นักลงทุนต่างก็มีความหวังว่าในปีนี้ตลาดหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้นได้ เนื่องจากมองว่า Trade talk จะมีการเจรจากันอย่างประนีประนอมหาทางออกร่วมกันได้ ในขณะที่ในบ้านเราเองก็มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอันจะช่วยดึงความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กลับมาได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปการเจรจาทางการค้ากลับทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นแม้จะมีช่วงผ่อนลงบ้างก็ตาม ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อการส่งออกของหลายๆ ประเทศและก่อให้เกิดภาวะผันผวนต่อการลงทุนในหุ้น

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวลดลง แม้ว่าสงครามทางการค้ามีแนวโน้มปรับตัวขึ้น จากที่ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนในเดือนต.ค. ชะลอตัวลง จากตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.7% YoY เทียบกับเดือนก่อนหน้าที่ระดับ 5.8% YoY เป็นผลมาจากผลผลิตไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์จากเหล็กชะลอตัวลง ประกอบกับยอดค้าปลีกเดือนต.ค. ชะลอตัวลงจาก 7.8% YoY เป็น 7.2% YoY ซึ่งกดดันต่อรัฐบาลให้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)