ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 นั้น ตลาดหุ้นทั่วโลกรวมทั้งตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนในระดับสูง จากปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค โดยตั้งแต่ต้นปีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) แสดงจุดยืนที่ชัดเจนถึงความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้นมากอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ Fed ยังสื่อสารว่าพร้อมที่จะทำการลดขนาดของสินทรัพย์ที่ถืออยู่ หรือที่เรียกว่า Quantitative Tightening (QT) หลังจากที่จะทำการขึ้นดอกเบี้ยด้วย ซึ่งการสื่อสารดังกล่าวทำให้นักลงทุนต่างทำการทยอยลดน้ำหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้ ดัชนีราคาผู้บริโภคไทย (CPI), ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการของสหรัฐฯ และยุโรป

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)