ถ้าพูดถึงชื่อ Food panda, Line Man หรือ Grab food ตอนนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักผู้ให้บริการ Food Delivery ผ่านแอปพลิเคชันเหล่านี้ ซึ่งถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงมาก พบว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจนี้มีการขยายตัวต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 10% ซึ่งเติบโตสูงกว่าธุรกิจร้านอาหารเองที่เติบโตเฉลี่ยปีละ 3-4% ต่อปี การเติบโตของธุรกิจบริการจัดส่งอาหารสอดคล้องกับโครงสร้างประชากรที่มีขนาดครัวเรือนที่เล็กลง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เน้นความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขนาดกลางและเล็ก สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายดายมากขึ้น โดยผ่่านทางแอฟพลิเคชั่น

ในอาทิตย์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่และอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกปรับตัวขึ้น เนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนมีท่าทีผ่อนคลายมากขึ้น หลังจากที่ปธน. Donald Trump ประกาศเลื่อนการปรับขึ้นภาษีนำเข้าจาก 25% เป็น 30% กับสินค้าจีนกลุ่มมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ออกไปเป็นวันที่ 15 ต.ค. จากกำหนดการเดิมวันที่ 1 ต.ค. นี้ ขณะที่ทางรัฐบาลจีนได้ออกมาประกาศยกเว้นการเก็บภาษีบนสินค้านำเข้าสหรัฐฯ บางรายการ เช่น ยา น้ำมันหล่อลื่น และเคมีภัณฑ์บางอย่าง เป็นต้น โดยยกเว้นการเก็บภาษีเป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ 17 ก.ย. นี้ ซึ่งจากเดิมที่รัฐบาลจีนได้ปรับขึ้นภาษีไว้ระดับ 25% ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)