การเข้าสู่วัยเกษียณอาจเป็นเรื่องน่ากังวลสำหรับหลายๆ คน เพราะเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณรายได้ที่แน่นอนทุกเดือนก็จะลดน้อยลงไปกว่าช่วงทำงาน จนทำให้หลายคนกังวลถึงขั้นที่ไม่กล้าลงทุน หรือลงทุนโดยใช้ความเสี่ยงน้อยมากเนื่องจากกลัวว่าหากลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง อาจทำให้เงินที่เก็บสะสมมานั้นลดหายไปจนไม่เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เราจึงควรมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้เงินสะสมของเรานั้นงอกเงยและเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายหลังเกษียณ

Fed คงนโยบายการเงินเดิมตามคาด แต่มีท่าที Hawkish ขึ้นมากกว่าตลาดคาด แม้คณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ในคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต่ำ 0-0.25% ตามการคาดการณ์ของตลาด แต่คาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Dot plots) ถูกปรับขึ้นจากการประชุมครั้งก่อนที่ Fed ส่งสัญญาณจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบัน (0-0.25%) ไปจนถึงสิ้นปี 2023 มาเป็นคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยถึงสองครั้งเป็น 0.5-0.75% ณ สิ้นปี 2023 ประกอบกับคณะกรรมการได้เริ่มปรึกษาถึงการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (QE Taper)

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)