ในสภาวะปัจจุบันที่เกิดความเปลี่ยนแปลงและผันผวนด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกต่างหันมาให้ความสนใจกับแนวทางการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investing) มากขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืนในระยะยาวของเงินที่ลงทุนไป โดยให้ความสำคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดและความสามารถในการเติบโตของธุรกิจ ควบคู่ไปกับความยั่งยืนของสังคมภายนอกในระยะยาว

ในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จากข่าวดีความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนยังคงเป็นปัจจัยบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในขณะนี้ หลังจากที่บริษัทยา Moderna เปิดเผยผลการทดสอบวัคซีนเบื้องต้นในระยะที่ 3 พบว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ถึง 94.5% และสามารถเก็บวัคซีนไว้ในตู้เย็นได้ด้วยอุณหภูมิที่ 2-8 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 วัน โดยที่บริษัทยา Moderna และบริษัทPfizer/BioNTech คาดว่าจะผลิตวัคซีนรวมกันได้ประมาณ 2 พันล้านโดสในปีหน้า ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับประชากรที่ต้องได้รับวัคซีนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วจำนวน 660 ล้านคน คิดเป็น 1.3 พันล้านโดส (2 โดสต่อคน)

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)