ปี 2561 นี้นับเป็นปีที่วุ่นวายสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นและตราสารหนี้ โดยเฉพาะตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ มาจากปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่เกิดขึ้น เริ่มจากการเดินหน้าขึ้นภาษีการค้าของสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้าสำคัญอย่างจีน และการถอนมาตรการ QE ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้หลายประเทศที่พึ่งพิงการกู้ยืนเงินตราต่างประเทศพบกับแรงเทขายอย่างหนัก และหนึ่งในประเทศที่ได้รับการจับตาจากนักลงทุนได้แก่ ประเทศตุรกี

แนะนำซื้อหุ้นไทยจากความแน่นอนของการเลือกตั้งในช่วงต้นปีหน้า โดยการเมืองที่มีเสถียรภาพขึ้นจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและครัวเรือนในการลงทุนและบริโภค และส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้น แนะนำให้ชะลอการลงทุนในตลาดหุ้นจีนหลังจากทรัมป์กล่าวถึงการเพิ่มกำแพงภาษีสิงค้านำเข้าจากจีนอีกรอบ ขณะที่จีนเริ่มส่งสัญญาณตอบโต้โดยการยื่นขอองค์การการค้าระหว่างประเทศ (WTO) เพื่อคว่ำบาตรการค้ากับสหรัฐฯ ทำให้ตลาดหุ้นจีนยังไม่น่าลงทุน

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)