จากประกาศของกรมสรรพากรเมื่อช่วงเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีมีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศไทย รวมไปถึงเงินได้จากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 เป็นต้นไปนั้น การปรับปรุงวิธีการดังกล่าวนี้จะมีผลต่อผู้ที่ได้กำไรจากการซื้อขายทรัพย์สิน เช่น หุ้นต่างประเทศ อสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงคนไทยที่มีรายได้จากการทำงานในต่างประเทศ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม แม้รายงานการประชุม Fed ล่าสุดจะส่งสัญญาณมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อ หากเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย แต่ตลาดมองว่า Fed มีแนวโน้มจบรอบดอกเบี้ยขาขึ้นและมีโอกาสปรับลดดอกเบี้ยในปีหน้า สะท้อนจากดัชนี PMI ภาคการผลิต

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)