การลงทุนในตราสารหนี้หรือเงินฝากธนาคารต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่ทาง SCBAM มีการลงทุนในขณะนี้ หลัก ๆ อยู่ในสองประเทศ คือกาตาร์ (Qatar) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ค่อนข้างสูง คือกาตาร์อยู่ที่ระดับ AA- (อยู่ในระดับนี้ตั้งแต่ปลายปี 2017) และ UAE อยู่ที่ระดับ AA (คงที่ระดับนี้มาตั้งแต่ปี 2007) ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าประเทศไทย (BBB+) โดยทั้งสองประเทศดังกล่าวมีความแข็งแกร่งทั้งการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง

ตลาดหุ้นทั่วโลกในสัปดาห์ที่ผ่านปรับตัวดีขึ้น หลังจากธนาคารกลางทั่วโลกออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติม เช่น ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างเต็มที่เพื่อลดทอนผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งล่าสุดจำนวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นสู่จำนวน 85,435 ราย แซงหน้าประเทศจีน ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อปัจจุบันที่ 81,340 ราย ส่งผลให้กว่า 20 รัฐ ประกาศมาตรการคุมเข้ม เช่น การปิดเมืองไม่ให้คนเข้า/ออก และการบังคับให้ประชาชนอยู่แต่ในที่พักอาศัย โดยเฉพาะ New York และ California

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)