นี่คงเป็นคำถามของนักลงทุนหลายคนที่มีความสงสัยแต่ก็ต้องการที่จะลงทุนกับกองทุนธรรมาภิบาลที่เน้นการลงทุนในบริษัทที่มีความผิดชอบต่อสังคมว่าจะสามารถแข่งขันกับการที่ไปลงทุนกับบริษัททั่วไปได้หรือไม่ เงินที่เรานำไปลงทุนสร้างผลตอบแทนให้เราได้เต็มที่ หรือเน้นการกุศลอย่างเดียวกันแน่

แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นจากเศรษฐกิจที่มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้น เช่น ตัวเลขการส่งออกที่ขยายตัวถึงร้อยละ 18 ในเดือน ส.ค. เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศ เช่น ยอดค้าปลีก และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการในประเทศที่ดีขึ้น

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)