สภาพคล่องโลก กับ ความท้าทายในปี 2562 จากวิกฤต Hamburger ในช่วงปลายปี 2551 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (“Fed”) ออกมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง และการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรวมถึง 3 ครั้ง ตามที่เรารู้จักกันในนาม Quantitative Easing หรือ QE ซึ่งเป็นการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยค้ำประกันของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้งบดุลของ Fed ขยายตัวจากราว 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มาอยู่ที่ 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีการตอบสนองที่ดีจากการเลือกตั้งในสหรัฐฯ โดย Democrat ได้เสียงข้างมากในสภาล่าง ส่วน Republican ยังครองเสียงข้างมากในสภาบน ซึ่งถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการผ่านนโยบายต่างๆ แต่การที่สภาล่างเป็น Democrat จะช่วยให้มีการถ่วงดุลอำนาจมากขึ้น สัปดาห์นี้แนะนำเปลี่ยนคำแนะนำจากซื้อมาเป็นทยอยสะสมในตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรป เนื่องจากตลาดหุ้นสหรัฐฯได้มีการปรับตัวขึ้นมาพอสมควรแล้ว ในขณะที่อิตาลีจะมีการหารือเรื่อง Budget ในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจเพิ่มความผันผวนในตลาดหุ้น

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)