ปีเสือปีนี้นับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกเป็นอย่างมาก ท่ามกลางการระบาดของ Covid ที่ยังคงอยู่ จึงทำให้ เศรษฐกิจทั่วโลกฟื้นตัวไม่เท่าเทียมกันและมีความเปราะบางอยู่ ในขณะที่เงินเฟ้อกลับเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก กดดันให้ธนาคารกลางหลักหลายแห่งเริ่มลดการผ่อนคลายนโยบายการเงิน และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับสูงขึ้นและราคาตราสารหนี้ลดลง

ติดตามผลการประชุม FED ในวันที่ 25 – 26 ม.ค. และรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกของ IMF ซึ่งคาดว่า FED จะคงดอกเบี้ยที่ 0 - 0.25% และคงการทำ QE taper โดย FED มีแนวโน้ม Hawkish มากขึ้นและอาจจะมีการพิจารณาแนวทางการปรับลดงบดุล (QT)

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)