ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

อังคาร

20

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

12 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMJP

Natl Foundation Day (obs)

ญี่ปุ่น

12 กุมภาพันธ์ 2561

SCBPGF

Natl Foundation Day (obs)

ญี่ปุ่น

12 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART4

Natl Foundation Day (obs)

ญี่ปุ่น

12 กุมภาพันธ์ 2561

SCBNK225D

Natl Foundation Day (obs)

ญี่ปุ่น

12 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOWP

Natl Foundation Day (obs)

ญี่ปุ่น

12 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART3

Natl Foundation Day (obs)

ญี่ปุ่น

12 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOW

Natl Foundation Day (obs)

ญี่ปุ่น

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGOLDHRMF

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCHA

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง/จีน

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART3

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง/สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCE

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOW

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง/สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBWINA

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBDIGI

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCEH

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGOLD

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGPROP

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMGWP

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง/สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGOLDH

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGHC

Lunar New Year's Eve

สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART4

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง/สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMGW

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง/สิงคโปร์

15 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOWP

Lunar New Year's Eve

ฮ่องกง/สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBEMBOND

Lunar New Year

ฮ่องกง

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGHC

Lunar New Year

สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMGW

Lunar New Year

ฮ่องกง/สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOWP

Lunar New Year

ฮ่องกง/สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCHA

Lunar New Year

ฮ่องกง/จีน

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART3

Lunar New Year

ฮ่องกง/สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART4

Lunar New Year

ฮ่องกง/สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCE

Lunar New Year

ฮ่องกง

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOW

Lunar New Year

ฮ่องกง/สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBLEQ

Lunar New Year

ฮ่องกง

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBDIGI

Lunar New Year

สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCEH

Lunar New Year

ฮ่องกง

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGOLD

Lunar New Year

สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGPROP

Lunar New Year

สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMGWP

Lunar New Year

ฮ่องกง/สิงคโปร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

SCBEMEQ

Lunar New Year

สิงคโปร์

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCHA

Lunar New Year

ฮ่องกง/จีน

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART3

Presidents' Day / Lunar New Year

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBMPLUSA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBSMART4

Presidents' Day / Lunar New Year

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCE

Lunar New Year

ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGEQ

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBINDIA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOW

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBPOPA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBLEQ

Presidents' Day / Lunar New Year

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBWINA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGINA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBDIGI

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCEH

Lunar New Year

ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGOLD

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGPROP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMGWP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBEMEQ

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCOMP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBEMBOND

Presidents' Day / Lunar New Year

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBROBOA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGOLDH

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBS&P500

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGHC

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBOIL

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGOLDHRMF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMGW

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBGLOWP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBRMPOP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBPGF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBFST

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBKEQTG

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBUSSM

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

19 กุมภาพันธ์ 2561

SCBBLN

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCHA

Lunar New Year

จีน

21 กุมภาพันธ์ 2561

SCBCHA

Lunar New Year

จีน