ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พุธ

27

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤษภาคม 2563

SCBCLASSICA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBEUEQE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2563

SCBFINR

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBCOMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMGW

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBPOPA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBCEH

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBCHAP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

จีน/ฮ่องกง/ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBROBOA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBDIGI

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBSMART3

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBSPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBDIGIP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBINCA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBFINA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMGIF

วันแรงงานแห่งชาติ/

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBGEQA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBPGF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBGOLD

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBEUEQP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2563

SCBLEQA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBNK225D

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBCHEQA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2563

SCBGPROP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBCEHE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBLEQP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBCHEQP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2563

SCBLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBAEM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBOPPR

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2563

SCBKEQTG

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBEMEQP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBUSHYA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBOPPA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2563

SCBCE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBJPSMA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2563

SCBMILDA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBUSSM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2563

SCBCEHP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBGINA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBINCR

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBGPROPP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBGMLA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBUSSMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2563

SCBSMART4

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBEUSMP

วันแรงงานแห่งชาติ/

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBPGFP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBGPLUS

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBWINA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMJP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBINDIA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBSPICYA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBCEE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDH

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBGLOWP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBGINR

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDHE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBDPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDHP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDHRMF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2563

SCBEUSM

วันแรงงานแห่งชาติ/

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBPOPP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBOIL

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Labor Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBCHA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

จีน/ฮ่องกง/ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBGIF

วันแรงงานแห่งชาติ/

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBEMEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBROBOP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBCEP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBMBONDA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ฝรั่งเศส/เยอรมนี/ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMPOP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBGLOW

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMEU

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2563

SCBGLOB

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBEMBOND

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBCHAE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

จีน/ฮ่องกง/ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBLARGOA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ฝรั่งเศส/เยอรมนี/ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBADAGIOA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ฝรั่งเศส/เยอรมนี/ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBRMGWP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2563

SCBGIFP

วันแรงงานแห่งชาติ/

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBJPSMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2563

SCBWINR

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2563

SCBMPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2563

SCBEUEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

4 พฤษภาคม 2563

SCBSPICYA

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBNK225

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBGLOWP

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBOIL

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBMBONDA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBGLOW

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBLARGOA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBGLOB

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBEMBOND

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBADAGIOA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBRMGWP

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBNK225P

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBCLASSICA

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBCOMP

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBRMGW

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBSMART3

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBSPLUSA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBINCA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBGEQA

วันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

4 พฤษภาคม 2563

SCBGEQP

วันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

4 พฤษภาคม 2563

SCBGOLD

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2563

SCBNK225D

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBCHEQA

วันฉัตรมงคล/Labor Day

ไทย/จีน

4 พฤษภาคม 2563

SCBNK225E

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBOPPA

วันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

4 พฤษภาคม 2563

SCBJPSMA

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBMILDA

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBGEQ

วันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

4 พฤษภาคม 2563

SCBSMART4

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2563

SCBRMJP

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2563

SCBGLOWP

Accession Day

ญี่ปุ่น

5 พฤษภาคม 2563

SCBGLOW

Accession Day

ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBGOLD

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBGLOW

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBRMGWP

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBJPSMP

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)/May Bank Holiday

ไทย/ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2563

SCBNK225P

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBNK225D

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBCLASSICA

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBRMGW

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBSMART3

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBMILDA

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBNK225E

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBDPLUSA

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBOIL

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBMBONDA

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBLARGOA

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBJPSMA

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)/May Bank Holiday

ไทย/ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2563

SCBGLOB

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBEMBOND

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBADAGIOA

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBSMART4

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBRMJP

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBSPICYA

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBNK225

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBCOMP

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBPOPA

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBGLOWP

วันวิสาขบูชา/Constitution Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2563

SCBSPLUSA

วันวิสาขบูชา

ไทย

6 พฤษภาคม 2563

SCBINCA

วันวิสาขบูชา

ไทย

7 พฤษภาคม 2563

SCBGLOWP

Vesak Poya Day

สิงคโปร์

7 พฤษภาคม 2563

SCBGLOW

Vesak Poya Day

สิงคโปร์

8 พฤษภาคม 2563

SCBMBONDA

Victory Day

ฝรั่งเศส

8 พฤษภาคม 2563

SCBLARGOA

Victory Day

ฝรั่งเศส

8 พฤษภาคม 2563

SCBRMGW

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBADAGIOA

Victory Day

ฝรั่งเศส

8 พฤษภาคม 2563

SCBSMART4

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBSPICYA

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBROBOA

May Day Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBGEQA

May Day Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBCLASSICA

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBGLOWP

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBSMART3

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBMILDA

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

8 พฤษภาคม 2563

SCBGLOW

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

21 พฤษภาคม 2563

SCBGLOB

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2563

SCBPOPA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2563

SCBLEQA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2563

SCBMBONDA

Ascension Day

ฝรั่งเศส

21 พฤษภาคม 2563

SCBLARGOA

Ascension Day

ฝรั่งเศส

21 พฤษภาคม 2563

SCBADAGIOA

Ascension Day

ฝรั่งเศส

21 พฤษภาคม 2563

SCBGINA

Ascension Day

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2563

SCBGINR

Ascension Day

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2563

SCBCLASSICA

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBEMBOND

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBGLOWP

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBROBOA

Memorial Day/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBUSSM

Memorial Day/Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

25 พฤษภาคม 2563

SCBSMART3

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBUSSMP

Memorial Day/Spring Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

25 พฤษภาคม 2563

SCBGPROPP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2563

SCBWINA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2563

SCBMILDA

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBPGF

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBCOMP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBGLOW

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDH

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

25 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDE

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

25 พฤษภาคม 2563

SCBRMS&P500

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDHE

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

25 พฤษภาคม 2563

SCBRMGWP

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDHP

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

25 พฤษภาคม 2563

SCBGOLDHRMF

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

25 พฤษภาคม 2563

SCBDPLUSA

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สิงคโปร์/สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBINCA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBRMGW

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBKEQTG

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBSMART4

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBWINR

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2563

SCBPGFP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBSPICYA

Memorial Day/Hari Raya Puasa/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBPOPA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBCHEQA

Memorial Day/Spring bank holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBCHEQP

Memorial Day/Spring bank holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBSPLUSA

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สิงคโปร์/สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBGEQ

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBROBOP

Memorial Day/Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBGEQA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBGEQP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

25 พฤษภาคม 2563

SCBGOLD

Memorial Day/Hari Raya Puasa

สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

25 พฤษภาคม 2563

SCBLEQA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

25 พฤษภาคม 2563

SCBGPROP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

25 พฤษภาคม 2563

SCBOIL

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา