ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

ศุกร์

24

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤษภาคม 2567

SCBCEH

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMUSA(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBMPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBASHARES(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBMLCAA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBDJI(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHEQP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHTG2

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBAEMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBMLCA(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMMLCA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBWIPA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGEQP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2567

SCBCLEANA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBINNO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMGW

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBBLOC(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUEQP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBFINTECH(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGINA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBUSAA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBLEQA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCTECHP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMCLEAN(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMDIGI(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHAE

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUSM

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day/May day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBINDIAA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBDM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBROBOA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBVIET(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม

1 พฤษภาคม 2567

SCBAXJ(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBCOMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBUSA(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCLEAN(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBINCA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUSME

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day/May day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGPA(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBAOA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBEV(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBDPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBASHARES(P)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCB2576

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBAEMHA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGVALUE(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDH-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBGENOME(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGIFP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHA-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBTRAVEL(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUEQE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2567

SCBUSHYA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCEHP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBSPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBMILDA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDHE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBPGFP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCEP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHAA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBASHARES(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBGLOW

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBFINTECH(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGQUAL(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBGTO

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMCHA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBNEXT(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBINCP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBDIGIP

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBS&P500-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBNK225D

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGPROPP

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBVIET(SSFA)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม

1 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDHRMF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBCE

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBGEESGP

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBSMART4

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBEV(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBMEGA(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMPGF(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGPROP

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMJP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBCLEANP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBPGF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBDIGI

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBWORLD(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBDJI(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBOPPA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2567

SCBGVALUE(P)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBINNO(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGLOB

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBTRAVEL(P)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGEQA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2567

SCBINDIA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBWORLD(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBVIET(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม

1 พฤษภาคม 2567

SCBGINR

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBAXJ(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBUSAP

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGMLA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBAAA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBLEQP

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBOIL

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBPGF(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGQUAL(P)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBROBOP

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBINDEQ(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day/Maharashtra Day

ไทย/สิงคโปร์/อินเดีย

1 พฤษภาคม 2567

SCBCTECH-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBWINA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBWIPD

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBFINTECH(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCB2586

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBCE(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(P)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBKEQTG

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBWINR

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGIF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBUSSMP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMVIET(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHEQA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBPLUS

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBUSA(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCTECHA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDH

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBUSSM

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBCEE

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBABOND(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBSPICYA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBCIO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUSMP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day/May day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHINA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBBLOC(P)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBPGF(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGENOME(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBDM2

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBAEM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBCHAP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBINCR

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBVIET(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม

1 พฤษภาคม 2567

SCBAXJ(P)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBGA(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBGOLD

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBBLOC(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBINDEQ(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day/Maharashtra Day

ไทย/สิงคโปร์/อินเดีย

1 พฤษภาคม 2567

SCBCLASSICA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMEU

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2567

SCBGVALUE(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBAUTO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBMLCA(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2567

SCBPOPA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBTRAVEL(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBAUTO(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUEQA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2567

SCBGENOME(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBPGF(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBS&P500A

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMPOP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBOPPR

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDHP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBGLOB(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBEMBOND

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGPROPA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBNEXT(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMGIF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGEESGA

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBGLOWP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBRMCTECH

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBSMART3

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday/Labour Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2567

SCBAXJ(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2567

SCBINNO(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBINDO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGTTG2

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBGPLUS

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2567

SCBBLNA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ/Mayday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

2 พฤษภาคม 2567

SCBCHTG2

National Labour Day

จีน

3 พฤษภาคม 2567

SCBCHTG2

National Labour Day

จีน

3 พฤษภาคม 2567

SCBMEGA(A)

Constitution Day

ลักเซมเบิร์ก

6 พฤษภาคม 2567

SCB2586

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBCE(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBKEQTG

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBUSSMP

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBNK225P

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBCTECHA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBJPSMA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDH

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBUSSM

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBABOND(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALT(SSFE)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBSPICYA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBJPSMP

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBCIO(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBBLOC(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGENOME(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBDM2

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBPLUSA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBPGF(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGHC

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBVIET(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGA(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล, Children's Day OBS

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBNK225D

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBGOLD

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBBLOC(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBINDEQ(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Fund holiday

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBCLASSICA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMEU

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGVALUE(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMJP

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBAUTO(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBMLCA(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBPOPA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBTRAVEL(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGEQ

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBAUTO(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBEUEQA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBPGF(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBS&P500A

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBMEGA(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล, Children's Day OBS

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBOPPR

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBGQUAL(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(SSFE)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBNEXT(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGEESGA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGLOWP

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMCTECH

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBSMART3

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBAXJ(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBINNO(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBINDO(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGTTG2

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBBLNA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ-SSF

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBMLCAA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGHCP

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMMLCA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBWIPA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMJAPAN(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBEUEQ

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBCHTG2

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBFINA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGEQP

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBCLEANA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBINNO(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMGW

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBBLOC(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBFINTECH(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGINA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBLEQA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBCTECHP

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBINDIAA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBDM

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBCOMP

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBINCA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCB2576

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGMTA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBAOA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBEV(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBNK225

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBDPLUSA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBGVALUE(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDH-SSF

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBTRAVEL(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGENOME(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBCHA-SSF

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBSPLUSA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBMILDA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBJAPAN(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBPGFP

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBCHAA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBINNO(SSFE)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBJAPAN(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBGLOW

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBFINTECH(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGQUAL(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMS&P500

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGTO

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBNEXT(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBS&P500-SSF

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGHCA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBCE

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMLEQ

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBSMART4

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBEV(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBNK225E

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMPGF(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDHRMF

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBCLEANP

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGVALUE(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBPGF

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBDIGI

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBWORLD(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGEARA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBOPPA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBAUD

ชดเชยวันฉัตรมงคล (วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567)

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBINNO(SSF)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGLOB

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBRMGHC

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBTRAVEL(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBGEQA

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBJAPAN(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/ Children's Day (obs)

ไทย/ญี่ปุ่น

6 พฤษภาคม 2567

SCBINDIA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBWORLD(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBVIET(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBAXJ(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBS&P500

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBCHINA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGMLA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBAAA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBIHEALTH(E)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBOIL

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBFINR

ชดเชยวันฉัตรมงคล/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBWIPD

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBGQUAL(P)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

6 พฤษภาคม 2567

SCBINDEQ(A)

ชดเชยวันฉัตรมงคล/Fund holiday

ไทย/ไอร์แลนด์

6 พฤษภาคม 2567

SCBCTECH-SSF

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2567

SCBWINA

ชดเชยวันฉัตรมงคล

ไทย

9 พฤษภาคม 2567

SCBMILDA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(SSF)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBRMLEQ

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBDIGI

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBGLOB

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBCHINA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBWINA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCB2586

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBABOND(A)

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBPGF(SSF)

Ascension Day

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBGA(A)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBSPICYA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBCLASSICA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBMEGA(A)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBGEESGA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBSMART3

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ-SSF

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBCLEANA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBSMART4

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBGINA

Ascension Day

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBLEQA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(SSF)

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBEUROPE(A)

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBUSA(SSF)

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCB2576

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBAOA

Europe day/Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(A)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

15 พฤษภาคม 2567

SCBMEGA(A)

The Birthday of the Buddha

ฮ่องกง

15 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(A)

The Birthday of the Buddha

ฮ่องกง

15 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(SSF)

The Birthday of the Buddha

ฮ่องกง

15 พฤษภาคม 2567

SCBCHTG2

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

20 พฤษภาคม 2567

SCBGA(A)

Whitmonday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBCHINA

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBGEESGA

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBLEQ-SSF

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBCLEANA

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBABOND(A)

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBGINA

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBLEQA

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCB2576

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBAOA

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBMEGA(A)

Whitmonday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(A)

Whitmonday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCB2586

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBPGF(SSF)

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

20 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(SSF)

Whitmonday

ลักเซมเบิร์ก

22 พฤษภาคม 2567

SCBGVALUE(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDH-SSF

วันวิสาขบูชา/Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

22 พฤษภาคม 2567

SCBTRAVEL(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBGENOME(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBASHARES(SSF)

วันวิสาขบูชา/Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

22 พฤษภาคม 2567

SCBSPLUSA

วันวิสาขบูชา/Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

22 พฤษภาคม 2567

SCBGOLDHE

วันวิสาขบูชา/Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

22 พฤษภาคม 2567

SCBSEMI(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBFINTECH(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBGQUAL(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBGTO

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBNEXT(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBS&P500-SSF

วันวิสาขบูชา

ไทย

22 พฤษภาคม 2567

SCBGEX(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย