ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พฤหัส

2

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

2 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(SSF)

Maria candlemas

ลิกเตนสไตน์

2 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(A)

Maria candlemas

ลิกเตนสไตน์

6 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGEX(A)

St Brigid's Day

ไอร์แลนด์

6 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(A)

St. Brigid's Day

ไอร์แลนด์

6 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGEX(SSF)

St Brigid's Day

ไอร์แลนด์

6 กุมภาพันธ์ 2566

SCBIHEALTH(A)

St Brigids Day

ไอร์แลนด์

6 กุมภาพันธ์ 2566

SCBIHEALTH(SSF)

St Brigids Day

ไอร์แลนด์

6 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(SSF)

St. Brigid's Day

ไอร์แลนด์

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBAOA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCOMP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBS&P500

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBWIPA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBWORLD(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGEQA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCB2586

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCIO(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBIHEALTH(P)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBFINTECH(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBUSA(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBRMCTECH

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINNO(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBDM2

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBBLNA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBS&P500A

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSEMI(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGVALUE(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGOLD

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBBLOC(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBLEQ-SSF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBROBOA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGLOW

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBFINTECH(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCTECHE

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCB2566

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBIHEALTH(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBIHEALTH(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGTO

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBPLUSA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGMLA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBTRAVEL(P)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGQUAL(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBDPLUSA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBRMGW

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBMLCAA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINNO(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINDIAA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBABOND(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCLASSICA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINCA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGEESGA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGOLDE

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBNEXT(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBDJI(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBNEXT(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSMART3

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBWORLD(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBWIPD

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBAUTO(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBIHEALTH(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGOLDH-SSF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGTTG2

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBMPLUSA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBTRAVEL(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGENOME(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCHTG2

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBLEQ

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSEMI(P)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGVALUE(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBPOPA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBBLOC(P)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINDO(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBDIGI

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBAUTO(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGEX(A)

President's Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBUSSM

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGLOWP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGENOME(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBDJI(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGOLDHRMF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBS&P500-SSF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBWINA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCB2576

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBRMMLCA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBEMEQA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBFINTECH(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBRMPOP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSEMI(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINDEQ(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBDM

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBBLN

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBRMS&P500

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSEMI(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBMEGA(A)

President's Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBBLOC(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBLEQA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSPICYA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINCR

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGEESGP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGOLDH

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBPOPP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBEV(SSF)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBUSAA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSMART4

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCHINA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCTECHA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBEV(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGTTG3

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBSPLUSA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBTRAVEL(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGENOME(E)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBGEX(SSF)

President's Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBRMLEQ

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBS&P500P

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINNO(A)

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBINDIA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBKEQTG

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBMILDA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBAAA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBCTECH-SSF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2566

SCBOIL

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

21 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(A)

Carneval Tuesday

ลิกเตนสไตน์

21 กุมภาพันธ์ 2566

SCBVIET(SSF)

Carneval Tuesday

ลิกเตนสไตน์