ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

จันทร์

29

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤษภาคม 2566

SCBGMLA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBROBOA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBGSIF-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBINDO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMJP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBGSIF

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMPGF(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBLEQP

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMUSA(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/May day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBJAPAN(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May bank holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUEQA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBROBOP

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBCTECH-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHA-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSSMP

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMCHA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBAOA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500A

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBAXJ(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBMEGA(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBTRAVEL(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBPGF

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBCOMP

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSA(E)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMASHARES(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / National holiday

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBGEQ

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBCTECHA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBNEXT(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBINDEQ(P)

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สิงคโปร์/อินเดีย

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMJAPAN(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May bank holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHAE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBVIET(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBASHARES(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / National holiday

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSAA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBGVALUE(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBLEQ-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSAP

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBJAPAN(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May bank holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBCEHP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBGLOB

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCB2576

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUROPE(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBGOLD

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBGPLUS

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBEV(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSA(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBMLCAA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBINDIA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBPGF(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUROPE(P)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBKEQTG

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBGIF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUROPE(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSHYA

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBDJI(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBPLUS

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBASHARES(P)

วันแรงงานแห่งชาติ / National holiday

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBGEQP

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG2

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/May day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBPGF(E)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBJAPAN(P)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May bank holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMGIF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBSMART3

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSA(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBCE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALT(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ/May day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBTRAVEL(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBSMART4

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBGINA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBBLOC(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBGVALUE(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBLEQ(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBGINR

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBGHC

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBCIO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBJPSMA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May bank holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBBLNA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHAP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUROPE(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBJAPAN(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May bank holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBEMBOND

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBCEP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBDPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBPOPA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBGLOW

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMPOP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBBLOC(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBFINR

วันแรงงานแห่งชาติ/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBOIL

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMEU

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBGLOWP

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBASHARES(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ / National holiday

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBEV(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBMPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBPGFP

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBWIPA

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBABOND(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBGOLDH

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBCEE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBGOLDHE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBMILDA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBGTO

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBCLEAN(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBWIPD

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBWIPR

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBAAA

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBINDIAA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBWINA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBGHCA

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBDJI(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBWORLD(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBINCA

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHEQA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBCLEANA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBCLEANP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBGMTA

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day / Early May bank holiday

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHAA

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBAXJ(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBDIGI

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCB2586

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBAXJ(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUEQ

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHTG2

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBGOLDE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUSM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBFINA

วันแรงงานแห่งชาติ/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMCTECH

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUEQP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBSPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUSME

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBGQUAL(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBTRAVEL(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBLEQA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBCEH

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBGEQA

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBGIFP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUSMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMCLEAN(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBNK225D

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBWORLD(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBGOLDHRMF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBDM

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCB2566

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHINA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBGEESGA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBINCR

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBGHCP

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBJPSMP

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May bank holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBDM2

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBBLOC(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBOPPR

วันแรงงานแห่งชาติ/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBAUTO(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBAUTO(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBEMEQA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(A)

วันแรงงานแห่งชาติ/May day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBPGF(SSFE)

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMMLCA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBEUEQE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2566

SCBCLASSICA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBAXJ(E)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/May day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMGW

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBCE(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBUSSM

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMGWP

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2566

SCBGOLDHP

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(E)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBNEXT(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(SSF)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBINDEQ(A)

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์/สิงคโปร์/อินเดีย

1 พฤษภาคม 2566

SCBRMGHC

วันแรงงานแห่งชาติ / May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG3

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBCHEQP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2566

SCBOPPA

วันแรงงานแห่งชาติ/May Day

ไทย/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2566

SCBGEARA

วันแรงงานแห่งชาติ / May day

ไทย/ไอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBCEHE

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(P)

วันแรงงานแห่งชาติ/Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

1 พฤษภาคม 2566

SCBVIET(A)

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2566

SCBGOLDH-SSF

วันแรงงานแห่งชาติ/Labour Day

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2566

SCBSPICYA

วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday / May Day / Labour Day

ไทย/สหราชอาณาจักร/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์/จอร์เจีย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2566

SCBCHTG2

Fund Holiday

จีน

3 พฤษภาคม 2566

SCBCHTG2

Fund Holiday

จีน

4 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBSPLUSA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGQUAL(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBJAPAN(P)

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBJPSMA

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBDM

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBDM2

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBNK225E

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBBLOC(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBNK225P

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG3

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBCTECH-SSF

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBAOA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBMEGA(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBTRAVEL(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBCOMP

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBCTECHA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGVALUE(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBNK225D

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGOLD

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG2

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBRMJP

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBJAPAN(A)

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBOIL

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBCHTG2

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBGLOWP

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBABOND(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBNK225

วันฉัตรมงคล/Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBGTO

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBCLEANA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBAAA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBJAPAN(SSF)

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2566

SCBINCA

วันฉัตรมงคล

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGOLD

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBAOA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBCHINA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBCTECH-SSF

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBTRAVEL(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGQUAL(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG2

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBDPLUSA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGEESGA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500-SSF

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBCE(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCB2586

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBDM2

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBINCA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBCOMP

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBMEGA(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCB2566

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBCHTG2

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBNEXT(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG3

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBAAA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBSPLUSA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBOIL

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBNEXT(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBCTECHA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBBLOC(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(SSF)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGTO

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGLOWP

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500A

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBPOPA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCB2576

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBCLEANA

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBRMCTECH

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBABOND(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBDM

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566

SCBGVALUE(A)

วันหยุดพิเศษ

ไทย

5 พฤษภาคม 2566