ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

อังคาร

26

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 กันยายน 2560

SCBGLOW

Hari Raya Haji

สิงคโปร์

1 กันยายน 2560

SCBGLOWP

Hari Raya Haji

สิงคโปร์

1 กันยายน 2560

SCBSMART3

Hari Raya Haji

สิงคโปร์

1 กันยายน 2560

SCBGHC

Hari Raya Haji

สิงคโปร์

1 กันยายน 2560

SCBSMART4

Hari Raya Haji

สิงคโปร์

1 กันยายน 2560

SCBEMEQ

Hari Raya Haji

สิงคโปร์

1 กันยายน 2560

SCBGOLD

Hari Raya Haji

สิงคโปร์

4 กันยายน 2560

SCBGHC

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBINDIA

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBSMART4

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBEMEQ

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBGOLD

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBOIL

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBUSSM

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBGEQ

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBEMBOND

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBBLN

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBKEQTG

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBLEQ

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBGLOW

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBS&P500

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBPGF

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBDIGI

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBGLOWP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBCOMP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBSMART3

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

4 กันยายน 2560

SCBGPROP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

18 กันยายน 2560

SCBGLOW

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

18 กันยายน 2560

SCBPGF

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

18 กันยายน 2560

SCBGLOWP

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

18 กันยายน 2560

SCBSMART3

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

18 กันยายน 2560

SCBSMART4

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น