ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พุธ

20

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

18 มีนาคม 2562

SCBOPPA

Public Holiday in lieu of St. Patricks Day

ไอร์แลนด์

21 มีนาคม 2562

SCBGLOWP

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น

21 มีนาคม 2562

SCBSMART4

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น

21 มีนาคม 2562

SCBGLOW

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น

21 มีนาคม 2562

SCBSMART3

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น