ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

ศุกร์

25

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 พฤษภาคม 2561

SCBOIL

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBGEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBEMEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBRMEU

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2561

SCBKEQTG

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBPGF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBLEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2561

SCBEUSM

วันแรงงานแห่งชาติ / Labour Day / May Day

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

วันแรงงานแห่งชาติ / Trading Day

ไทย/เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2561

SCBRMJP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBMPLUSA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBGOLDH

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBGHC

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBRMPOP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBGINA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBEUEQ

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี

1 พฤษภาคม 2561

SCBDIGI

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBCHA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 พฤษภาคม 2561

SCBPOPA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBINDIA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBINCA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBUSHYA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBRMGWP

วันแรงงานแห่งชาติ / Trading Day

ไทย/เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2561

SCBRMGHC

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBGLOB

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBUSSM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBGIF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBGPROP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBCE

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2561

SCBBLN

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBINCR

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBS&P500

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBRMGW

วันแรงงานแห่งชาติ / Trading Day

ไทย/เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2561

SCBGOLDHRMF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBROBOA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBGINR

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

วันแรงงานแห่งชาติ / Trading Day

ไทย/เยอรมนี/ฮ่องกง/สิงคโปร์/ลักเซมเบิร์ก/ไอร์แลนด์

1 พฤษภาคม 2561

SCBFST

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBEMBOND

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2561

SCBCEH

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

1 พฤษภาคม 2561

SCBCOMP

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

1 พฤษภาคม 2561

SCBAEM

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBGOLD

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/สิงคโปร์

1 พฤษภาคม 2561

SCBRMGIF

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBWINA

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBWINR

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBGPLUS

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 พฤษภาคม 2561

SCBNK225D

วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

3 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

Constitution Day

ญี่ปุ่น

3 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

Constitution Day

ญี่ปุ่น

3 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

Constitution Day

ญี่ปุ่น

3 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

Constitution Day

ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

Greenery Day

ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

Greenery Day

ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

Greenery Day

ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

Greenery Day

ญี่ปุ่น

7 พฤษภาคม 2561

SCBROBOA

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

7 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

7 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

Early May Bank Holiday / May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์

7 พฤษภาคม 2561

SCBGEQ

Early May Bank Holiday / May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์

7 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

7 พฤษภาคม 2561

SCBPGF

Early May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร

7 พฤษภาคม 2561

SCBRMGWP

Early May Bank Holiday / May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์

7 พฤษภาคม 2561

SCBUSSM

May Bank Holiday

ไอร์แลนด์

7 พฤษภาคม 2561

SCBRMGW

Early May Bank Holiday / May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์

7 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

Early May Bank Holiday / May Bank Holiday

สหราชอาณาจักร/ไอร์แลนด์

10 พฤษภาคม 2561

SCBPGF

Ascension

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

10 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

10 พฤษภาคม 2561

SCBEUSM

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

10 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

10 พฤษภาคม 2561

SCBDIGI

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

10 พฤษภาคม 2561

SCBGLOB

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

10 พฤษภาคม 2561

SCBGPROP

Ascension

ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBGINA

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBDIGI

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBGLOB

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBGIF

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBGPROP

Whit Monday

ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBRMGWP

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

Whit Monday

เยอรมนี

21 พฤษภาคม 2561

SCBRMGW

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBPGF

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBEUEQ

Whit Monday

เยอรมนี

21 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

21 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

Whit Monday

เยอรมนี

21 พฤษภาคม 2561

SCBEUSM

Whit Monday

เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

22 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

22 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

22 พฤษภาคม 2561

SCBCEH

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

22 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

22 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

22 พฤษภาคม 2561

SCBCHA

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

22 พฤษภาคม 2561

SCBCE

Buddha's Birthday

ฮ่องกง

28 พฤษภาคม 2561

SCBOIL

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBPGF

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBGOLD

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBCOMP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBRMGWP

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBUSSM

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBINDIA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBEMEQ

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBRMGW

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBKEQTG

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBROBOA

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBDIGI

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBEMBOND

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBGHC

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBS&P500

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBPOPA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBGPROP

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBINCA

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

28 พฤษภาคม 2561

SCBGEQ

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

Memorial Day / Late May Bank Holiday

สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

28 พฤษภาคม 2561

SCBBLN

Memorial Day

สหรัฐอเมริกา

29 พฤษภาคม 2561

SCBGLOWP

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBEMBOND

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBRMGW

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBUSHYA

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBGHC

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBSMART4

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBS&P500

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBEUEQ

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBCHA

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBPOPA

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBGPROP

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBINCA

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBGEQ

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBRMGHC

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBEUSM

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBGLOW

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBGOLDH

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBCE

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBBLN

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBOIL

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBPGF

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBGOLD

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBCEH

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBCOMP

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBRMGWP

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBGLOB

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBDIGI

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBUSSM

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBINDIA

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBSMART3

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBEMEQ

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์

29 พฤษภาคม 2561

SCBKEQTG

วันวิสาขบูชา

ไทย

29 พฤษภาคม 2561

SCBGOLDHRMF

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day

ไทย/สิงคโปร์