ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

อังคาร

17

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

2 พฤษภาคม 2565

SCBUSAP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBWORLD(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBUSSMP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBGLOWP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDH

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBGLOB

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGTO

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEV(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGLOW

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHAP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEQ

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBPGFP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBAUTO(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBASHARES(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGENOME(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMGWP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMVIET(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBINDIAE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBNK225E

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBS&P500A

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBVIET(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBROBOA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBVIET(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGOLD

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBSMART4

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBCTECH-SSF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEMEQ

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBCEH

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGHC

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMLEQ

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBLEQ

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBBLNA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBWORLD(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCTECHE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBJPSMA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBASHARES(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMGW

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMASHARES(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGENOME(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBINNO(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBKEQTGE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBDM

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBINNO(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBAAA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCOMP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMCHA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBOPPR

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBVIET(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/เวียดนาม/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBPLUSA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEMBOND

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBDM2

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBMEGA(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHTG2

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBAUTO(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCLASSICA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBCE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGINA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGMLA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDHRMF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBBLOC(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUROPE(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBLEQA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBJAPAN(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBFINR

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBAPLUS

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBUSHYA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBNEXT(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBAOA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBJAPAN(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBDIGIP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEQP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCB2576

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBUSA(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEMEQP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBUSSM

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBGINR

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDHE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBAPLUSA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBCLEANA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEESGP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBNEXT(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGHCP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHAA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBS&P500E

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBUSAA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGENOME(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUEQP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBMLCAA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBEV(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBTRAVEL(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDH-SSF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBINDIAA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBDPLUSA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHINA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBDJI(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBINCR

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBSMART3

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBCEP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUEQ

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBBLNP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHEQP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBFINTECH(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMS&P500

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUROPE(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCTECHA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBBLOC(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBKEQTGP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBINDEQ(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/ไอร์แลนด์/สิงคโปร์/อินเดีย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMGHC

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBGTTG3

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBFINTECH(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGPROP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBASHARES(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGTTG2

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBEV(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBJPSMP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBNDQ(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBFINA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBAUTO(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUEQA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHAE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHEQA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBBLOC(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBDJI(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMMLCA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBPOPA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBNDQ(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBINDIAP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBS&P500P

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBMILDA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBPOPP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDHP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMJP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBS&P500-SSF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBINDEQ(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/ไอร์แลนด์/สิงคโปร์/อินเดีย

2 พฤษภาคม 2565

SCBLEQP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEMEQA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEARA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCB2566

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBNEXT(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCEHP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBGHCA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBNK225

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBBLNE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUROPE(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBS&P500

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCEHE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBROBOP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBNK225D

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMPOP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBSPICYA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBABOND(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBNK225P

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBPGF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBINNO(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBCHA-SSF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBINDIA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBWORLD(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUSMP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCLEANP

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUEQE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEQA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBINCA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBLEQ-SSF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBOIL

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMEU

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGPLUS

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBPLUS

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMGIF

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBBLN

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBMPLUSA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBDIGI

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBJAPAN(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBFINTECH(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCB2586

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Hari Raya Puasa

ไทย/สิงคโปร์/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBWIPA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCEE

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMCLEAN(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBWIPR

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBWINR

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBTRAVEL(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBRMCTECH

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBTRAVEL(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBSPLUSA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBDJI(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBOPPA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ไอร์แลนด์

2 พฤษภาคม 2565

SCBGEESGA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBWIPD

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBEUSM

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBCIO(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย/ฮ่องกง

2 พฤษภาคม 2565

SCBAUTO(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBWINA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(P)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ / Early May Bank Holiday

ไทย/สหราชอาณาจักร

2 พฤษภาคม 2565

SCBKEQTG

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

2 พฤษภาคม 2565

SCBGPROPA

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไทย

3 พฤษภาคม 2565

SCBRMVIET(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไอร์แลนด์/เวียดนาม

3 พฤษภาคม 2565

SCBVIET(SSF)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไอร์แลนด์/เวียดนาม

3 พฤษภาคม 2565

SCBVIET(E)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไอร์แลนด์/เวียดนาม

3 พฤษภาคม 2565

SCBVIET(A)

ชดเชย​วันแรงงานแห่งชาติ

ไอร์แลนด์/เวียดนาม

3 พฤษภาคม 2565

SCBCHTG2

Northbound - Trading is Closed

จีน

4 พฤษภาคม 2565

SCBJPSMA

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBGTTG3

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBFINTECH(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBGTTG2

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBBLOC(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBCHTG2

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBJAPAN(SSF)

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBJAPAN(P)

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBABOND(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBINCA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBOIL

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBCHINA

วันฉัตรมงคล / fund holiday

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBFINTECH(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBTRAVEL(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBSPLUSA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBGLOWP

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBGLOB

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBGTO

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBGOLD

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBCTECH-SSF

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBRMJP

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBNK225

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBNK225D

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBGENOME(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBINNO(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBINNO(SSF)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBDM

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBNK225P

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBDM2

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBAAA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBCOMP

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBMEGA(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBJAPAN(A)

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBAOA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBCLEANA

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBGENOME(A)

วันฉัตรมงคล

ไทย

4 พฤษภาคม 2565

SCBNK225E

วันฉัตรมงคล / Greenery Day

ไทย/ญี่ปุ่น

4 พฤษภาคม 2565

SCBCTECHA

วันฉัตรมงคล

ไทย

6 พฤษภาคม 2565

SCBCHTG2

Northbound - Trading is Closed

จีน

9 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(SSF)

Europe day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2565

SCBMEGA(A)

Europe Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2565

SCBAOA

Europe Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2565

SCBCHTG2

Buddha's Birthday

ฮ่องกง/จีน

9 พฤษภาคม 2565

SCBCLEANA

Europe Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(A)

Europe day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2565

SCBABOND(A)

Europe Day / Buddha's Birthday

ลักเซมเบิร์ก/ฮ่องกง

9 พฤษภาคม 2565

SCBLEQ-SSF

Europe Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2565

SCBGEESGA

Europe Day

ลักเซมเบิร์ก

9 พฤษภาคม 2565

SCBGLOB

Europe Day

ลักเซมเบิร์ก

16 พฤษภาคม 2565

SCB2566

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBGENOME(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBINNO(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBINNO(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBDM

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBDM2

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBSPICYA

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBAAA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBCOMP

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBABOND(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBLEQ-SSF

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDHRMF

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCB2586

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBNEXT(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGEESGA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDHE

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBCIO(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย/ฮ่องกง

16 พฤษภาคม 2565

SCBGLOB

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGENOME(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBCHEQA

วันวิสาขบูชา

ไทย/ฮ่องกง

16 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDH-SSF

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBDPLUSA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBSMART4

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBCE(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBCTECHA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBFINTECH(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGTTG3

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDE

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBGTTG2

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBSEMI(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBEUEQA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBMILDA

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBBLOC(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBMEGA(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBCLASSICA

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBPOPA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCB2576

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDHP

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBAOA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBS&P500-SSF

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBNEXT(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBCHTG2

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBCLEANA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBSMART3

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBINCA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBOIL

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBCHINA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBFINTECH(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBRMCTECH

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBTRAVEL(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBSPLUSA

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBINDEQ(A)

วันวิสาขบูชา

ไทย/สิงคโปร์/อินเดีย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGLOWP

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGOLDH

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBGTO

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBS&P500A

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBGOLD

วันวิสาขบูชา / Vesak Poya Day (obs)

ไทย/สิงคโปร์

16 พฤษภาคม 2565

SCBCTECH-SSF

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBIHEALTH(SSF)

วันวิสาขบูชา

ไทย

16 พฤษภาคม 2565

SCBINDEQ(P)

วันวิสาขบูชา

ไทย/สิงคโปร์/อินเดีย

26 พฤษภาคม 2565

SCBGINR

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

26 พฤษภาคม 2565

SCBGLOWP

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBCLEANA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBGEX(A)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBWIPA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBPGF(SSF)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

26 พฤษภาคม 2565

SCBSPLUSA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCB2566

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBEUROPE(SSF)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

26 พฤษภาคม 2565

SCBDM

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBDM2

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBSPICYA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBABOND(A)

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBPGF

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

26 พฤษภาคม 2565

SCBPLUSA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBLEQ-SSF

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBGINA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

26 พฤษภาคม 2565

SCB2586

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBGEESGA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBGLOB

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก

26 พฤษภาคม 2565

SCBDPLUSA

Ascension Day

ลักเซมเบิร์ก