ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

อังคาร

26

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 มกราคม 2564

SCBJPSMA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBBLNP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBOIL

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBWIPA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBRMGHC

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBMILDA

​วันขึ้นปีใหม่

จีน/เยอรมนี/ฮ่องกง/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/ไทย/สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBEUSM

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBGOLDH-SSF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2564

SCBSMART3

​วันขึ้นปีใหม่

จีน/เยอรมนี/ฮ่องกง/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/ไทย/สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBLEQA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBFINR

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBRMLEQ

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBINDIA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBGIFP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBEMEQP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBFINA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBRMS&P500

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBINDIAP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBWINR

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBPLUSA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBGOLDHP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2564

SCBROBOP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBPOPA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBJPSMP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBGLOWP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สวิตเซอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2564

SCBEMBOND

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2564

SCBWINA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBRMJP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2564

SCBKEQTGP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBSPICYA

​วันขึ้นปีใหม่

จีน/เยอรมนี/ฮ่องกง/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/ไทย/สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBRMEU

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBGLOW

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สวิตเซอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2564

SCBCEH

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2564

SCBSMART4

​วันขึ้นปีใหม่

จีน/เยอรมนี/ฮ่องกง/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/ไทย/สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBCHAP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 มกราคม 2564

SCBCHA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง/จีน

1 มกราคม 2564

SCBPGF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2564

SCBGSIFR

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBEMEQ

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBDPLUSA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBRMPOP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBGHCP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBINDIAE

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBOPPR

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBGPLUS

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBLEQ

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBEUEQP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBROBOA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBGOLDHE

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2564

SCBPOPP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBPLUS

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBUSSM

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBKEQTGE

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBBLN

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBGOLDHRMF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2564

SCBGHC

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBDM3

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBCE

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2564

SCBAEMHA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBNK225P

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2564

SCBGSIF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBEUSMP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBCEP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2564

SCBGEQ

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBDIGIP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBDIGI

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBGEQP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBNK225D

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2564

SCBGPROPP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBGINA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBGPROP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBS&P500E

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBKEQTG

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBGOLDH

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2564

SCBOPPA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBUSHYA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBAEM

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBDM2

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBAEMP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBRMGW

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สวิตเซอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2564

SCBLEQ-SSF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBCHEQP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBCHEQA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBS&P500

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBGEESGA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBEUEQ

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBGOLD

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2564

SCBUSSMP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBNK225

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ญี่ปุ่น

1 มกราคม 2564

SCBINCA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBGOLDE

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์

1 มกราคม 2564

SCBINCR

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBSPLUSA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBCLASSICA

​วันขึ้นปีใหม่

จีน/เยอรมนี/ฮ่องกง/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/ไทย/สหราชอาณาจักร/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBGMLA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง

1 มกราคม 2564

SCBGLOB

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBDM

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ฮ่องกง/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBMLCAA

​วันขึ้นปีใหม่ / New Year's Day

ไทย/ฮ่องกง/สวิตเซอร์แลนด์/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBRMGIF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBLEQP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBGSIF-SSF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBCEE

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/ฮ่องกง

1 มกราคม 2564

SCBPGFP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี/ลักเซมเบิร์ก/สหรัฐอเมริกา/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2564

SCBRMGWP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ญี่ปุ่น/สิงคโปร์/เยอรมนี/ฮ่องกง/สวิตเซอร์แลนด์/สหราชอาณาจักร

1 มกราคม 2564

SCBGEARA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBS&P500-SSF

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBGINR

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBS&P500P

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา

1 มกราคม 2564

SCBMPLUSA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์/ลักเซมเบิร์ก

1 มกราคม 2564

SCBEUEQE

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/เยอรมนี

1 มกราคม 2564

SCBGEQA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBCOMP

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

1 มกราคม 2564

SCBGMTA

​วันขึ้นปีใหม่

ไทย/สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

11 มกราคม 2564

SCBJPSMA

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น/ไอร์แลนด์

11 มกราคม 2564

SCBGLOWP

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

11 มกราคม 2564

SCBGLOW

Coming-of-age Day

ญี่ปุ่น

18 มกราคม 2564

SCBKEQTG

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBGOLDH

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBUSHYA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

18 มกราคม 2564

SCBSPICYA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBDM2

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBGLOW

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBLEQ-SSF

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBS&P500

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBGEESGA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBGOLD

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBINCA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBINCR

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBSPLUSA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBGMLA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBDM

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBMLCAA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBS&P500-SSF

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBMPLUSA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBGEQA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBCOMP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBOIL

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBWIPA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBRMGHC

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBLEQA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBGOLDH-SSF

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBFINA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBGLOWP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBRMS&P500

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBPLUSA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBROBOP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

18 มกราคม 2564

SCBPOPA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

18 มกราคม 2564

SCBCLASSICA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBEMBOND

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBDPLUSA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBRMPOP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBROBOA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

18 มกราคม 2564

SCBPOPP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

18 มกราคม 2564

SCBPLUS

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBMILDA

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา

18 มกราคม 2564

SCBGHC

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBDM3

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBGEQ

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์

18 มกราคม 2564

SCBDIGIP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

18 มกราคม 2564

SCBDIGI

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ลักเซมเบิร์ก

18 มกราคม 2564

SCBGEQP

Martin L. King Day

สหรัฐอเมริกา/ไอร์แลนด์