ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พฤหัส

30

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

17 มีนาคม 2560

SCBGEQ

Patrick's Day

ไอร์แลนด์

20 มีนาคม 2560

SCBGLOW

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น

20 มีนาคม 2560

SCBSMART3

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น

20 มีนาคม 2560

SCBGLOWP

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น

20 มีนาคม 2560

SCBSMART4

Vernal Equinox Day

ญี่ปุ่น