ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พฤหัส

23

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

1 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCHA

Lunar New Year

จีน

2 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCHA

Lunar New Year

จีน

3 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCHA

Lunar New Year

จีน

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBEUEQ

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGLOWP

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBOIL

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBLEQ

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBEMEQ

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCOMP

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGLOW

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGPLUS

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGLOB

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBEMBOND

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBEUSM

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBSMART4

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBBLN

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBKEQTG

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGPROP

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBUSSM

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBSMART3

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGEQ

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCE

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCHA

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBINDIA

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBDIGI

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGHC

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGOLDH

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBS&P500

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBPGF

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGOLD

วันมาฆบูชา

ไทย

13 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCEH

วันมาฆบูชา

ไทย

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBINDIA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGOLDHRMF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBDIGI

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGHC

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGOLDH

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBS&P500

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBRMGW

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBPGF

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGOLD

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGLOWP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBLEQ

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBOIL

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBEMEQ

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBCOMP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGLOW

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBFST

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGPLUS

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGEQ

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBEMBOND

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBSMART4

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBBLN

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBMPLUSA

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBKEQTG

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBGPROP

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBUSSM

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา

20 กุมภาพันธ์ 2560

SCBSMART3

Presidents' Day

สหรัฐอเมริกา