ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พฤหัส

27

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

4 กรกฎาคม 2560

SCBPGF

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBGEQ

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBDIGI

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBOIL

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBGLOWP

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBUSSM

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBGHC

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBGOLDH

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBGPROP

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBCOMP

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBBLN

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBEMBOND

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBGOLD

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBSMART3

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBKEQTG

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBLEQ

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBINDIA

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBSMART4

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBEMEQ

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBS&P500

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

4 กรกฎาคม 2560

SCBGLOW

Independence Day

สหรัฐอเมริกา

10 กรกฎาคม 2560

SCBEUEQ

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBLEQ

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGLOB

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBCE

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBRMJP

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBINDIA

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBSMART4

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBEUSM

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBEMEQ

วันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBAEM

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGLOW

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBS&P500

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGOLDHRMF

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBPGF

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBRMGHC

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGEQ

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBDIGI

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBOIL

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGLOWP

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBCEH

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBRMGW

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBUSSM

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGHC

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGIF

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBCHA

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBNK225D

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBFST

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBMPLUSA

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGOLDH

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGPROP

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBRMEU

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBRMGWP

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBCOMP

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBNK225

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBBLN

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBEMBOND

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBGOLD

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBSMART3

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

10 กรกฎาคม 2560

SCBKEQTG

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา

ไทย

17 กรกฎาคม 2560

SCBSMART3

Marine Day

ญี่ปุ่น

17 กรกฎาคม 2560

SCBSMART4

Marine Day

ญี่ปุ่น

17 กรกฎาคม 2560

SCBGLOW

Marine Day

ญี่ปุ่น

17 กรกฎาคม 2560

SCBGLOWP

Marine Day

ญี่ปุ่น

28 กรกฎาคม 2560

SCBGSIFR

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBCHA

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBBLN

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBSMART4

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBUSSM

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBRMGW

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBCE

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBEMBOND

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBDIGI

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGLOWP

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBS&P500

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGPROP

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGOLDHRMF

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGOLDH

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGHC

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBRMGHC

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBEUSM

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBAPLUS

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBEUEQ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGPLUS

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBINDIA

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBPGF

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBRMGWP

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBNK225

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGSIF

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBCEH

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBMPLUSA

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBAUD

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBLEQ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGLOW

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBCOMP

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBSMART3

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBOIL

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBUSHYA

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBRMEU

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGOLD

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGEQ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGLOB

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBAEM

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBFST

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGMTA

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBKEQTG

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBRMJP

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBEMEQ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBRMGIF

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBNK225D

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGIF

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย

28 กรกฎาคม 2560

SCBGINR

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ไทย