ปฏิทินวันหยุดต่างประเทศประจำปี

กรุณาเลือกกองทุนเพื่อดูวันหยุดประจำปี

พฤหัส

20

ข้อมูลวันหยุดของกองทุนต่างประเทศ

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
ชื่อวันหยุด
ประเทศที่หยุดทำการ

3 กันยายน 2561

SCBGHC

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBINCA

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBSMART3

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBPOPA

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBINDIA

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBKEQTG

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBDIGI

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBGLOW

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBGPROP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBGLOWP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBUSSM

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBBLN

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBEMBOND

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBCOMP

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBGOLD

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBSMART4

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBPGF

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBOIL

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

3 กันยายน 2561

SCBS&P500

Labor Day

สหรัฐอเมริกา

17 กันยายน 2561

SCBSMART4

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

17 กันยายน 2561

SCBSMART3

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

17 กันยายน 2561

SCBGLOW

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

17 กันยายน 2561

SCBGLOWP

Respect-for-the-aged Day

ญี่ปุ่น

24 กันยายน 2561

SCBGLOWP

Autumnal Equinox Day (obs)

ญี่ปุ่น

24 กันยายน 2561

SCBCHA

Mid-autumn Festival

จีน

24 กันยายน 2561

SCBSMART4

Autumnal Equinox Day (obs)

ญี่ปุ่น

24 กันยายน 2561

SCBGLOW

Autumnal Equinox Day (obs)

ญี่ปุ่น

24 กันยายน 2561

SCBSMART3

Autumnal Equinox Day (obs)

ญี่ปุ่น

25 กันยายน 2561

SCBGLOW

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง

25 กันยายน 2561

SCBCE

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง

25 กันยายน 2561

SCBSMART3

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง

25 กันยายน 2561

SCBCEH

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง

25 กันยายน 2561

SCBGLOWP

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง

25 กันยายน 2561

SCBCHA

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง

25 กันยายน 2561

SCBEMBOND

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง

25 กันยายน 2561

SCBSMART4

Day After Mid-autumn Fest

ฮ่องกง