ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2576
SCB2586
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2576
SCB2586
วันที่

19/07/2567

PVDFP

10.6974

PVDFPP

10.8957

PVDTP

10.4265

PVDTPP

10.4265

SCB2576
SCB2586
วันที่

18/07/2567

PVDFP

10.6996

PVDFPP

10.8979

PVDTP

10.4257

PVDTPP

10.4257

SCB2576
SCB2586
วันที่
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
วันที่

04/09/2770

SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
วันที่

19/07/2567

SCB70-SSFX

10.7356

SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS

7.7616

SCBADAGIOA
SCBAEM
วันที่

18/07/2567

SCB70-SSFX

10.7813

SCBAAA

8.3078

SCBABOND(A)

9.4108

SCBABS

7.7180

SCBADAGIOA
SCBAEM

10.7703

วันที่
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
วันที่

19/07/2567

SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
วันที่

18/07/2567

SCBAEMHA

8.2859

SCBAEMHP

8.2859

SCBAEMP

10.7703

SCBAOA

4.6882

SCBAPLUS

11.0162

SCBAPLUSA

11.0174

วันที่
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
SCBAUTO(A)
วันที่

04/09/2770

SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
SCBAUTO(A)
วันที่

19/07/2567

SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD

10.9489

SCBAUTO(A)
วันที่

18/07/2567

SCBASHARE(SSFE)

4.8427

SCBASHARES(A)

4.7416

SCBASHARES(P)

4.7434

SCBASHARES(SSF)

4.7426

SCBAUD

10.9342

SCBAUTO(A)

7.3291

วันที่
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
SCBAXJ(E)
วันที่

04/09/2770

SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
SCBAXJ(E)
วันที่

19/07/2567

SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)

9.9202

SCBAXJ(E)

10.1297

วันที่

18/07/2567

SCBAUTO(E)

7.4367

SCBAUTO(P)

7.3385

SCBAUTO(SSF)

7.3305

SCBAUTO(SSFE)

7.4102

SCBAXJ(A)

10.0892

SCBAXJ(E)

10.3021

วันที่
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

04/09/2770

SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

19/07/2567

SCBAXJ(P)

10.0948

SCBAXJ(SSF)

9.9231

SCBBANKING

7.9905

SCBBANKINGA

10.4289

SCBBANKINGE

10.7064

SCBBANKINGP

8.1847

วันที่

18/07/2567

SCBAXJ(P)

10.2665

SCBAXJ(SSF)

10.0922

SCBBANKING

8.0595

SCBBANKINGA

10.5188

SCBBANKINGE

10.7985

SCBBANKINGP

8.2551

วันที่
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

04/09/2770

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

19/07/2567

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

18/07/2567

SCBBLN

13.3842

SCBBLNA

15.2097

SCBBLNE

15.4498

SCBBLNP

13.6687

SCBBLOC(A)

7.4099

SCBBLOC(E)

7.6467

วันที่
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
SCBCEH
วันที่

04/09/2770

SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
SCBCEH
วันที่

19/07/2567

SCBBLOC(P)
SCBCE

6.1241

SCBCE(SSF)

6.1389

SCBCE(SSFE)

6.2706

SCBCEE

6.4138

SCBCEH

6.3760

วันที่

18/07/2567

SCBBLOC(P)

7.4275

SCBCE

6.2105

SCBCE(SSF)

6.2256

SCBCE(SSFE)

6.3590

SCBCEE

6.5042

SCBCEH

6.5165

วันที่
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
SCBCHA-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
SCBCHA-SSF
วันที่

19/07/2567

SCBCEHE

6.6972

SCBCEHP

6.3838

SCBCEP

6.1537

SCBCHA

7.3699

SCBCHA(SSFE)

7.5436

SCBCHA-SSF

7.3788

วันที่

18/07/2567

SCBCEHE

6.8446

SCBCEHP

6.5246

SCBCEP

6.2409

SCBCHA

7.3546

SCBCHA(SSFE)

7.5277

SCBCHA-SSF

7.3635

วันที่
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

04/09/2770

SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

19/07/2567

SCBCHAA

7.3806

SCBCHAE

8.2164

SCBCHAP

7.3978

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

18/07/2567

SCBCHAA

7.3652

SCBCHAE

8.1991

SCBCHAP

7.3824

SCBCHEQA

5.5926

SCBCHEQP

5.5926

SCBCHINA

4.4952

วันที่
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

04/09/2770

SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

19/07/2567

SCBCHTG2

5.7222

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

18/07/2567

SCBCHTG2

5.7434

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่
SCBCLIMATE(A)
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

04/09/2770

SCBCLIMATE(A)
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

19/07/2567

SCBCLIMATE(A)
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

18/07/2567

SCBCLIMATE(A)

9.7493

SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)

3.6479

SCBCTECH-SSF

3.5661

SCBCTECHA

3.5650

SCBCTECHE

3.6876

วันที่
SCBCTECHP
SCBDA
SCBDAP
SCBDBOND(A)
SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่

04/09/2770

SCBCTECHP
SCBDA
SCBDAP
SCBDBOND(A)
SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่

19/07/2567

SCBCTECHP
SCBDA

9.2856

SCBDAP

9.2856

SCBDBOND(A)

10.0897

SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่

18/07/2567

SCBCTECHP

3.5691

SCBDA

9.3428

SCBDAP

9.3428

SCBDBOND(A)

10.0910

SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
วันที่

19/07/2567

SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
วันที่

18/07/2567

SCBDJI(A)

11.9083

SCBDJI(E)

12.1655

SCBDJI(P)

11.8538

SCBDJI(SSF)

11.5383

SCBDJI(SSFE)

11.6673

SCBDM
วันที่
SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YI
SCBDSHARC1YJ
SCBDSHARC1YK
SCBDV
วันที่

04/09/2770

SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YI
SCBDSHARC1YJ
SCBDSHARC1YK
SCBDV
วันที่

19/07/2567

SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YI

9.9229

SCBDSHARC1YJ

9.9592

SCBDSHARC1YK

9.9623

SCBDV

8.1946

วันที่

18/07/2567

SCBDM2
SCBDPLUSA

9.4349

SCBDSHARC1YI

9.8583

SCBDSHARC1YJ

9.8926

SCBDSHARC1YK

9.8950

SCBDV

8.2447

วันที่
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

04/09/2770

SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

19/07/2567

SCBDV(SSFE)

8.4379

SCBDV-SSF

9.0969

SCBDVA

8.5551

SCBDVP

8.2564

SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

18/07/2567

SCBDV(SSFE)

8.4892

SCBDV-SSF

9.1525

SCBDVA

8.6075

SCBDVP

8.3071

SCBEMBOND

7.5513

SCBEMEQ
วันที่
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

19/07/2567

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

8.0407

SCBENERGYA

8.9211

SCBENERGYE

9.6004

SCBENERGYP

8.0779

วันที่

18/07/2567

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

8.0969

SCBENERGYA

8.9835

SCBENERGYE

9.6673

SCBENERGYP

8.1345

วันที่
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

04/09/2770

SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

19/07/2567

SCBEQ-SSFX

10.7768

SCBEQUALA

8.7170

SCBEQUALE

9.0219

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

18/07/2567

SCBEQ-SSFX

10.8318

SCBEQUALA

8.7928

SCBEQUALE

9.1002

SCBEUEQ

14.0364

SCBEUEQA

16.0643

SCBEUEQE

17.7484

วันที่
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

19/07/2567

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

18/07/2567

SCBEUEQP

14.8196

SCBEUROPE(A)

8.0431

SCBEUROPE(P)

8.2805

SCBEUROPE(SSF)

8.0447

SCBEUROPE(SSFE)

8.2261

SCBEUSM

15.3978

วันที่
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

19/07/2567

SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

18/07/2567

SCBEUSME

16.0617

SCBEUSMP

15.4003

SCBEV(A)

4.4613

SCBEV(E)

4.5766

SCBEV(SSF)

4.4615

SCBEV(SSFE)

4.5646

วันที่
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

19/07/2567

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

18/07/2567

SCBFINA

9.6285

SCBFINR

9.6281

SCBFINTEC(SSFE)

5.6675

SCBFINTECH(A)

5.5806

SCBFINTECH(E)

5.6617

SCBFINTECH(SSF)

5.5815

วันที่
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

04/09/2770

SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

19/07/2567

SCBFIXEDA

10.8787

SCBFLX

11.1345

SCBFP

13.2543

SCBFP(SSFE)

13.4757

SCBFP-SSF

13.3715

SCBFPP

13.4047

วันที่

18/07/2567

SCBFIXEDA

10.8786

SCBFLX

11.1661

SCBFP

13.2575

SCBFP(SSFE)

13.4788

SCBFP-SSF

13.3747

SCBFPP

13.4077

วันที่
SCBFST
SCBFSTP
SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

04/09/2770

SCBFST
SCBFSTP
SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

19/07/2567

SCBFST

11.6146

SCBFSTP

11.6146

SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

18/07/2567

SCBFST

11.5218

SCBFSTP

11.5218

SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

04/09/2770

SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

19/07/2567

SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

18/07/2567

SCBGENOME(A)

3.0325

SCBGENOME(E)

3.0770

SCBGENOME(SSF)

3.0326

SCBGENOME(SSFE)

3.0657

SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

04/09/2770

SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

19/07/2567

SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

18/07/2567

SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่

04/09/2770

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่

19/07/2567

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่

18/07/2567

SCBGIF

13.3544

SCBGIFP

13.3544

SCBGINA

11.2003

SCBGINR

11.2671

SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

04/09/2770

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

19/07/2567

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

14.6096

SCBGOLDE

14.8687

วันที่

18/07/2567

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

14.7544

SCBGOLDE

15.0159

วันที่
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

19/07/2567

SCBGOLDH

11.7709

SCBGOLDH(SSFE)

11.8817

SCBGOLDH-SSF

11.7609

SCBGOLDHE

12.0230

SCBGOLDHP

11.7729

SCBGOLDHRMF

11.7222

วันที่

18/07/2567

SCBGOLDH

11.9833

SCBGOLDH(SSFE)

12.0959

SCBGOLDH-SSF

11.9731

SCBGOLDHE

12.2398

SCBGOLDHP

11.9853

SCBGOLDHRMF

11.9320

วันที่
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

19/07/2567

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

18/07/2567

SCBGPA(A)

11.3176

SCBGPLUS

12.9062

SCBGPROP

7.2141

SCBGPROPA

8.8533

SCBGPROPP

7.3806

SCBGQUAL(A)

13.7679

วันที่
SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

04/09/2770

SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

19/07/2567

SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

18/07/2567

SCBGQUAL(E)

14.0591

SCBGQUAL(P)

13.7801

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
SCBIHEALT(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
SCBIHEALT(SSFE)
วันที่

19/07/2567

SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
SCBIHEALT(SSFE)
วันที่

18/07/2567

SCBGTO

9.4193

SCBGTTG2
SCBGVALUE(A)

11.7392

SCBGVALUE(E)

12.0654

SCBGVALUE(P)

11.7739

SCBIHEALT(SSFE)

4.5316

วันที่
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCP
วันที่

04/09/2770

SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCP
วันที่

19/07/2567

SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCP
วันที่

18/07/2567

SCBIHEALTH(A)

4.3795

SCBIHEALTH(E)

4.5849

SCBIHEALTH(P)

4.3876

SCBIHEALTH(SSF)

4.3800

SCBINCA

10.5780

SCBINCP

10.5999

วันที่
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

04/09/2770

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

19/07/2567

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

18/07/2567

SCBINCR

10.5779

SCBINDEQ(A)

9.2239

SCBINDEQ(P)

9.4756

SCBINDIA

14.0421

SCBINDIAA

16.1516

SCBINDIAE

17.3846

วันที่
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

19/07/2567

SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

18/07/2567

SCBINDIAP

14.9522

SCBINDO(A)

8.0588

SCBINNO(A)

4.4125

SCBINNO(E)

4.4770

SCBINNO(SSF)

4.4128

SCBINNO(SSFE)

4.4630

วันที่
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

04/09/2770

SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

19/07/2567

SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

18/07/2567

SCBJAPAN(A)

13.4435

SCBJAPAN(P)

13.8384

SCBJAPAN(SSF)

13.2029

SCBJAPAN(SSFE)

13.5088

SCBJPSMA

9.0549

SCBJPSMP

9.0549

วันที่
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
วันที่

19/07/2567

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

9.4820

SCBLARGEE

9.8127

SCBLARGEP

9.5055

วันที่

18/07/2567

SCBKEQTG

9.6270

SCBKEQTGE

10.0313

SCBKEQTGP

9.6402

SCBLARGEA

9.5390

SCBLARGEE

9.8715

SCBLARGEP

9.5626

วันที่
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA
วันที่

04/09/2770

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA
วันที่

19/07/2567

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA

10.3871

วันที่

18/07/2567

SCBLEQ

12.8733

SCBLEQ(SSFE)

15.5489

SCBLEQ-SSF

15.2602

SCBLEQA

16.5773

SCBLEQP

15.1083

SCBLINK1YA

10.3557

วันที่
SCBLINK2YA
SCBLINK2YB
SCBLINK2YC
SCBLINK2YD
SCBLOWBETA(A)
SCBLOWBETA(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBLINK2YA
SCBLINK2YB
SCBLINK2YC
SCBLINK2YD
SCBLOWBETA(A)
SCBLOWBETA(SSF)
วันที่

19/07/2567

SCBLINK2YA

10.5075

SCBLINK2YB

10.3524

SCBLINK2YC

9.9905

SCBLINK2YD

10.2384

SCBLOWBETA(A)

9.6149

SCBLOWBETA(SSF)

9.6150

วันที่

18/07/2567

SCBLINK2YA

10.4919

SCBLINK2YB

10.3377

SCBLINK2YC

9.9795

SCBLINK2YD

10.2139

SCBLOWBETA(A)

9.6484

SCBLOWBETA(SSF)

9.6485

วันที่
SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

04/09/2770

SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

19/07/2567

SCBLT1

14.8341

SCBLT1(SSFA)

14.9709

SCBLT1(SSFE)

15.5403

SCBLT1-2020

14.8350

SCBLT1-SSF

15.1688

SCBLT2

23.6984

วันที่

18/07/2567

SCBLT1

14.8991

SCBLT1(SSFA)

15.0366

SCBLT1(SSFE)

15.6077

SCBLT1-2020

14.8998

SCBLT1-SSF

15.2353

SCBLT2

23.8183

วันที่
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
วันที่

19/07/2567

SCBLT2(SSFE)

24.5962

SCBLT2-2020

24.1656

SCBLT2-SSF

22.4494

SCBLT3

23.3044

SCBLT3(SSFE)

24.2122

SCBLT3-2020

23.7535

วันที่

18/07/2567

SCBLT2(SSFE)

24.7193

SCBLT2-2020

24.2876

SCBLT2-SSF

22.5630

SCBLT3

23.4264

SCBLT3(SSFE)

24.3375

SCBLT3-2020

23.8775

วันที่
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

04/09/2770

SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

19/07/2567

SCBLT3-SSF

22.2618

SCBLT4

9.4770

SCBLT4(SSFE)

10.0936

SCBLT4-2020

8.4651

SCBLT4-SSF

9.7388

SCBLTS

12.4023

วันที่

18/07/2567

SCBLT3-SSF

22.3783

SCBLT4

9.5102

SCBLT4(SSFE)

10.1284

SCBLT4-2020

8.4946

SCBLT4-SSF

9.7730

SCBLTS

12.4273

วันที่
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
วันที่

19/07/2567

SCBLTSEA

8.1250

SCBLTSEA-2020

8.1627

SCBLTSED

7.9636

SCBLTSED-2020

8.0012

SCBLTSET(SSFE)

8.2295

SCBLTSET-SSF

8.1087

วันที่

18/07/2567

SCBLTSEA

8.1521

SCBLTSEA-2020

8.1900

SCBLTSED

7.9902

SCBLTSED-2020

8.0279

SCBLTSET(SSFE)

8.2781

SCBLTSET-SSF

8.1568

วันที่
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
วันที่

19/07/2567

SCBLTSETA

8.1068

SCBLTSETA-2020

8.0990

SCBLTSETD

8.1070

SCBLTSETD-2020

7.8464

SCBLTT

13.5979

SCBLTT(SSFE)

14.2246

วันที่

18/07/2567

SCBLTSETA

8.1549

SCBLTSETA-2020

8.1470

SCBLTSETD

8.1551

SCBLTSETD-2020

7.8929

SCBLTT

13.6729

SCBLTT(SSFE)

14.3023

วันที่
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
วันที่

04/09/2770

SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
วันที่

19/07/2567

SCBLTT-2020

13.2874

SCBLTT-SSF

13.7847

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
วันที่

18/07/2567

SCBLTT-2020

13.3606

SCBLTT-SSF

13.8608

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
วันที่
SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
SCBMLCAA
SCBMLT(E)
SCBMLT(SSF)
SCBMLT(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
SCBMLCAA
SCBMLT(E)
SCBMLT(SSF)
SCBMLT(SSFE)
วันที่

19/07/2567

SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
SCBMLCAA
SCBMLT(E)

8.6823

SCBMLT(SSF)

8.6281

SCBMLT(SSFE)

8.6992

วันที่

18/07/2567

SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
SCBMLCAA
SCBMLT(E)

8.7209

SCBMLT(SSF)

8.6668

SCBMLT(SSFE)

8.7379

วันที่
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMONEY(A)
SCBMONEY(R)
วันที่

04/09/2770

SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMONEY(A)
SCBMONEY(R)
วันที่

19/07/2567

SCBMLTA

8.6164

SCBMLTP

9.3287

SCBMOMENTA

7.8764

SCBMOMENTE

8.1512

SCBMONEY(A)

10.0739

SCBMONEY(R)

10.0738

วันที่

18/07/2567

SCBMLTA

8.6550

SCBMLTP

9.3702

SCBMOMENTA

7.9326

SCBMOMENTE

8.2091

SCBMONEY(A)

10.0734

SCBMONEY(R)

10.0733

วันที่
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
วันที่

04/09/2770

SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
วันที่

19/07/2567

SCBMPLUSA
SCBMSE

12.5223

SCBMSEP

12.5223

SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
วันที่

18/07/2567

SCBMPLUSA

9.9406

SCBMSE

12.5969

SCBMSEP

12.5969

SCBNDQ(A)

12.0278

SCBNDQ(E)

12.1331

SCBNDQ(P)

12.0341

วันที่
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
วันที่

19/07/2567

SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
วันที่

18/07/2567

SCBNDQ(SSF)

11.9621

SCBNDQ(SSFE)

12.1010

SCBNEXT(A)

5.7809

SCBNEXT(E)

5.8651

SCBNEXT(SSF)

5.7811

SCBNEXT(SSFE)

5.8468

วันที่
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

04/09/2770

SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

19/07/2567

SCBNK225

30.9132

SCBNK225D

18.9856

SCBNK225E

30.8675

SCBNK225P

25.8665

SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

18/07/2567

SCBNK225

30.9820

SCBNK225D

19.0278

SCBNK225E

30.9354

SCBNK225P

25.9234

SCBOIL

5.8948

SCBOPPA
วันที่
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่

04/09/2770

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่

19/07/2567

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่

18/07/2567

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
วันที่

04/09/2770

SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
วันที่

19/07/2567

SCBPIN(E)

9.7024

SCBPIN(SSFE)

9.4950

SCBPIN-SSF

9.2044

SCBPINA

9.6760

SCBPIND

8.8567

SCBPINP

9.9164

วันที่

18/07/2567

SCBPIN(E)

9.7417

SCBPIN(SSFE)

9.5335

SCBPIN-SSF

9.2419

SCBPINA

9.7155

SCBPIND

8.8928

SCBPINP

9.9565

วันที่
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

04/09/2770

SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

19/07/2567

SCBPLUS

10.5228

SCBPLUSA

10.5187

SCBPMO

8.1735

SCBPMOA

9.1971

SCBPMOP

8.1848

SCBPOPA
วันที่

18/07/2567

SCBPLUS

10.5238

SCBPLUSA

10.5197

SCBPMO

8.2104

SCBPMOA

9.2387

SCBPMOP

8.2218

SCBPOPA
วันที่
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBQUALITYP
SCBRAAA
SCBRF
วันที่

04/09/2770

SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBQUALITYP
SCBRAAA
SCBRF
วันที่

19/07/2567

SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.3403

SCBQUALITYE

10.7023

SCBQUALITYP

10.3553

SCBRAAA

9.2188

SCBRF

21.9711

วันที่

18/07/2567

SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.4135

SCBQUALITYE

10.7779

SCBQUALITYP

10.4267

SCBRAAA

9.2539

SCBRF

21.9737

วันที่
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
วันที่

04/09/2770

SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
วันที่

19/07/2567

SCBRM1

14.7602

SCBRM2

14.8421

SCBRM3

21.8425

SCBRM4

47.7551

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA

6.6908

วันที่

18/07/2567

SCBRM1

14.7603

SCBRM2

14.8462

SCBRM3

21.9406

SCBRM4

48.0027

SCBRMASHARES(A)

5.2908

SCBRMCHA

6.6772

วันที่
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

04/09/2770

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

19/07/2567

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

18/07/2567

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH

4.3515

SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU

15.8538

SCBRMGHC
SCBRMGIF

13.6132

วันที่
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
วันที่

04/09/2770

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
วันที่

19/07/2567

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP

21.1488

SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
วันที่

18/07/2567

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)

14.1644

SCBRMJP

21.1956

SCBRMLEQ

14.1211

SCBRMMLCA
วันที่
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

04/09/2770

SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500