ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

16/11/2561

SCB2566

10.8296

SCB2576

11.1638

SCB2586

11.2161

SCBABS

9.7492

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

15/11/2561

SCB2566

10.8341

SCB2576

11.1776

SCB2586

11.2406

SCBABS

9.7860

SCBAEM

10.4596

SCBAEMHA

8.3919

วันที่

14/11/2561

SCB2566

10.8581

SCB2576

11.2345

SCB2586

11.3426

SCBABS

9.7588

SCBAEM

10.3321

SCBAEMHA

8.2899

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGP
วันที่

16/11/2561

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.4106

SCBBANKING

11.8597

SCBBANKINGA

11.8601

SCBBANKINGP

11.8597

วันที่

15/11/2561

SCBAPLUS

10.1998

SCBAPLUSA

10.2001

SCBAUD

10.4119

SCBBANKING

11.8666

SCBBANKINGA

11.8671

SCBBANKINGP

11.8666

วันที่

14/11/2561

SCBAPLUS

10.1468

SCBAPLUSA

10.1471

SCBAUD

10.3145

SCBBANKING

11.8731

SCBBANKINGA

11.8736

SCBBANKINGP

11.8731

วันที่
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
วันที่

16/11/2561

SCBBLN
SCBCE

8.6416

SCBCEH

10.8682

SCBCEHP

10.8682

SCBCEP

8.6416

SCBCHA

8.1472

วันที่

15/11/2561

SCBBLN

11.5147

SCBCE

8.6034

SCBCEH

10.8281

SCBCEHP

10.8281

SCBCEP

8.6034

SCBCHA

8.1119

วันที่

14/11/2561

SCBBLN

11.3391

SCBCE

8.5028

SCBCEH

10.6855

SCBCEHP

10.6855

SCBCEP

8.5028

SCBCHA

8.0016

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

16/11/2561

SCBCHAP

8.1472

SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBDA

9.1124

SCBDAP

9.1124

SCBDIGI
วันที่

15/11/2561

SCBCHAP

8.1119

SCBCHEQA

7.6459

SCBCOMP
SCBDA

9.1209

SCBDAP

9.1209

SCBDIGI
วันที่

14/11/2561

SCBCHAP

8.0016

SCBCHEQA

7.5143

SCBCOMP

5.2244

SCBDA

9.2047

SCBDAP

9.2047

SCBDIGI

13.2542

วันที่
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYP
วันที่

16/11/2561

SCBDV

10.5963

SCBDVP

10.5963

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

10.5861

SCBENERGYP

10.5861

วันที่

15/11/2561

SCBDV

10.6181

SCBDVP

10.6181

SCBEMBOND

7.9333

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.5940

SCBENERGYP

10.5940

วันที่

14/11/2561

SCBDV

10.7212

SCBDVP

10.7212

SCBEMBOND

7.9089

SCBEMEQ

8.3644

SCBENERGY

10.6215

SCBENERGYP

10.6215

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

16/11/2561

SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

15/11/2561

SCBEUEQ

10.7177

SCBEUEQP

10.7177

SCBEUSM

11.2329

SCBEUSMP

11.2329

SCBFINA

9.7875

SCBFINR

9.7875

วันที่

14/11/2561

SCBEUEQ

10.8285

SCBEUEQP

10.8285

SCBEUSM

11.3862

SCBEUSMP

11.3862

SCBFINA

9.8111

SCBFINR

9.8111

วันที่
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
วันที่

16/11/2561

SCBFIXEDA

10.0497

SCBFLX

11.0144

SCBFP

12.2033

SCBFPP

12.2622

SCBFST

9.4042

SCBGEARA
วันที่

15/11/2561

SCBFIXEDA

10.0498

SCBFLX

11.0249

SCBFP

12.2044

SCBFPP

12.2631

SCBFST

9.3946

SCBGEARA
วันที่

14/11/2561

SCBFIXEDA

10.0464

SCBFLX

11.0526

SCBFP

12.2009

SCBFPP

12.2596

SCBFST

9.4070

SCBGEARA

9.8086

วันที่
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
วันที่

16/11/2561

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
วันที่

15/11/2561

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

10.7673

SCBGINA

9.5619

วันที่

14/11/2561

SCBGEQ

14.0547

SCBGEQA

14.2261

SCBGHC

9.5927

SCBGHCP

9.5927

SCBGIF

10.9113

SCBGINA

9.5673

วันที่
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
วันที่

16/11/2561

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

6.9974

วันที่

15/11/2561

SCBGINR

9.5616

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

6.9779

วันที่

14/11/2561

SCBGINR

9.5670

SCBGLOB

9.7690

SCBGLOW

11.3857

SCBGLOWP

10.6055

SCBGMTA

8.7089

SCBGOLD

6.9150

วันที่
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
วันที่

16/11/2561

SCBGOLDH

6.7369

SCBGOLDHRMF

6.9135

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
วันที่

15/11/2561

SCBGOLDH

6.7248

SCBGOLDHRMF

6.9014

SCBGPLUS

10.8877

SCBGPROP

9.7215

SCBGSIF
SCBGSIFR
วันที่

14/11/2561

SCBGOLDH

6.6529

SCBGOLDHRMF

6.8284

SCBGPLUS

10.9120

SCBGPROP

9.8465

SCBGSIF

12.3650

SCBGSIFR

12.3670

วันที่
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBKEQTG
วันที่

16/11/2561

SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBKEQTG
วันที่

15/11/2561

SCBINCA

9.8849

SCBINCR

9.8848

SCBINDIA

10.4333

SCBINDIAP

10.4333

SCBJPSMA

8.9555

SCBKEQTG

9.5060

วันที่

14/11/2561

SCBINCA

9.8916

SCBINCR

9.8915

SCBINDIA

10.3110

SCBINDIAP

10.3110

SCBJPSMA

8.9022

SCBKEQTG

9.2715

วันที่
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
วันที่

16/11/2561

SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1

16.9341

SCBLT2

26.7541

SCBLT3

27.3472

วันที่

15/11/2561

SCBKEQTGP

9.5060

SCBLEQ

10.9486

SCBLEQA

11.2472

SCBLT1

16.9588

SCBLT2

26.8189

SCBLT3

27.4135

วันที่

14/11/2561

SCBKEQTGP

9.2715

SCBLEQ

10.8799

SCBLEQA

11.1766

SCBLT1

17.0988

SCBLT2

27.1357

SCBLT3

27.7383

วันที่
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
SCBLTSETD
วันที่

16/11/2561

SCBLT4

11.9175

SCBLTS

13.1937

SCBLTSEA

9.3234

SCBLTSED

9.2288

SCBLTSETA

9.3519

SCBLTSETD

9.3520

วันที่

15/11/2561

SCBLT4

11.9212

SCBLTS

13.2228

SCBLTSEA

9.3415

SCBLTSED

9.2467

SCBLTSETA

9.3753

SCBLTSETD

9.3754

วันที่

14/11/2561

SCBLT4

12.0509

SCBLTS

13.2339

SCBLTSEA

9.4395

SCBLTSED

9.3439

SCBLTSETA

9.4474

SCBLTSETD

9.4475

วันที่
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
วันที่

16/11/2561

SCBLTT

16.5635

SCBMLTA

9.6723

SCBMLTP

9.8529

SCBMPLUSA
SCBMSE

13.7734

SCBMSEP

13.8103

วันที่

15/11/2561

SCBLTT

16.6000

SCBMLTA

9.7054

SCBMLTP

9.8863

SCBMPLUSA

10.1980

SCBMSE

13.8540

SCBMSEP

13.8906

วันที่

14/11/2561

SCBLTT

16.7770

SCBMLTA

9.7916

SCBMLTP

9.9738

SCBMPLUSA

10.2080

SCBMSE

14.0583

SCBMSEP

14.0948

วันที่
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

16/11/2561

SCBNK225

15.8674

SCBNK225D

12.5706

SCBNK225P

15.0839

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

15/11/2561

SCBNK225

15.9409

SCBNK225D

12.6288

SCBNK225P

15.1534

SCBOIL

4.1801

SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

14/11/2561

SCBNK225

15.9636

SCBNK225D

12.6469

SCBNK225P

15.1746

SCBOIL

4.1765

SCBOPPA

9.5091

SCBOPPR

9.5091

วันที่
SCBPGF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

16/11/2561

SCBPGF
SCBPINA

10.0093

SCBPIND

10.0093

SCBPLUS

10.9786

SCBPMO

9.6168

SCBPMOP

9.6168

วันที่

15/11/2561

SCBPGF
SCBPINA

9.9840

SCBPIND

9.9840

SCBPLUS

10.9735

SCBPMO

9.6335

SCBPMOP

9.6335

วันที่

14/11/2561

SCBPGF

12.4897

SCBPINA

9.9968

SCBPIND

9.9968

SCBPLUS

10.9959

SCBPMO

9.7268

SCBPMOP

9.7268

วันที่
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

16/11/2561

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

19.9412

SCBRM1

13.7045

SCBRM2

13.7326

SCBRM3

25.2717

วันที่

15/11/2561

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

19.9396

SCBRM1

13.7037

SCBRM2

13.7314

SCBRM3

25.3176

วันที่

14/11/2561

SCBPOPA

9.6379

SCBPOPP

9.7064

SCBRF

19.9348

SCBRM1

13.7010

SCBRM2

13.7329

SCBRM3

25.5434

วันที่
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

16/11/2561

SCBRM4

53.7256

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

15/11/2561

SCBRM4

53.8438

SCBRMEU

10.0319

SCBRMGHC
SCBRMGIF

10.5690

SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

14/11/2561

SCBRM4

54.3266

SCBRMEU

10.1360

SCBRMGHC

10.7339

SCBRMGIF

10.7101

SCBRMGW

9.8187

SCBRMGWP

10.1791

วันที่
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBS&P500P
วันที่

16/11/2561

SCBRMJP

11.1352

SCBRMPOP
SCBRMS50

18.2093

SCBROBOA
SCBS&P500
SCBS&P500P
วันที่

15/11/2561

SCBRMJP

11.1873

SCBRMPOP

9.5927

SCBRMS50

18.2395

SCBROBOA

9.4924

SCBS&P500

17.4396

SCBS&P500P

17.4396

วันที่

14/11/2561

SCBRMJP

11.2037

SCBRMPOP

9.5823

SCBRMS50

18.3692

SCBROBOA

9.4125

SCBS&P500

17.2626

SCBS&P500P

17.2626

วันที่
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50P
วันที่

16/11/2561

SCBSE

12.2861

SCBSEA

13.0801

SCBSEP

12.4609

SCBSET

20.7151

SCBSET50

20.0672

SCBSET50P

20.0846

วันที่

15/11/2561

SCBSE

12.3040

SCBSEA

13.0991

SCBSEP

12.4787

SCBSET

20.7662

SCBSET50

20.1001

SCBSET50P

20.1172

วันที่

14/11/2561

SCBSE

12.4219

SCBSEA

13.2247

SCBSEP

12.5980

SCBSET

20.9271

SCBSET50

20.2420

SCBSET50P

20.2589

วันที่
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

16/11/2561

SCBSETP

20.7151

SCBSFF

20.5224

SCBSFFPLUS-A

10.8933

SCBSFFPLUS-B

10.8366

SCBSFFPLUS-I

10.8951

SCBSFFPLUS-P

10.9063

วันที่

15/11/2561

SCBSETP

20.7662

SCBSFF

20.5221

SCBSFFPLUS-A

10.8929

SCBSFFPLUS-B

10.8362

SCBSFFPLUS-I

10.8946

SCBSFFPLUS-P

10.9058

วันที่

14/11/2561

SCBSETP

20.9271

SCBSFF

20.5218

SCBSFFPLUS-A

10.8923

SCBSFFPLUS-B

10.8356

SCBSFFPLUS-I

10.8940

SCBSFFPLUS-P

10.9051

วันที่
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
วันที่

16/11/2561

SCBSMART2

10.1332

SCBSMART2A

10.1333

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.1169

SCBST555B

9.7305

วันที่

15/11/2561

SCBSMART2

10.1368

SCBSMART2A

10.1369

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.1456

SCBST555B

9.7588

วันที่

14/11/2561

SCBSMART2

10.1631

SCBSMART2A

10.1632

SCBSMART3

9.8067

SCBSMART4

9.7660

SCBST555A

10.1153

SCBST555B

9.7308

วันที่
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
วันที่

16/11/2561

SCBTEQ

11.8291

SCBTG

9.6382

SCBTHAICGA

10.4522

SCBTHAICGP

10.4961

SCBTMF

11.3462

SCBTMFPLUS-A

11.0344

วันที่

15/11/2561

SCBTEQ

11.8525

SCBTG

9.6699

SCBTHAICGA

10.4750

SCBTHAICGP

10.5187

SCBTMF

11.3460

SCBTMFPLUS-A

11.0340

วันที่

14/11/2561

SCBTEQ

11.9734

SCBTG

9.7034

SCBTHAICGA

10.5411

SCBTHAICGP

10.5848

SCBTMF

11.3458

SCBTMFPLUS-A

11.0337

วันที่
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
วันที่

16/11/2561

SCBTMFPLUS-B

10.8626

SCBTMFPLUS-I

11.0349

SCBTMFPLUS-P

11.0498

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
วันที่

15/11/2561

SCBTMFPLUS-B

10.8623

SCBTMFPLUS-I

11.0345

SCBTMFPLUS-P

11.0494

SCBUSHYA

10.1142

SCBUSSM
SCBWINA

9.8822

วันที่

14/11/2561

SCBTMFPLUS-B

10.8620

SCBTMFPLUS-I

11.0342

SCBTMFPLUS-P

11.0490

SCBUSHYA

10.1140

SCBUSSM

12.0970

SCBWINA

9.9090

วันที่
SCBWINR
วันที่

16/11/2561

SCBWINR
วันที่

15/11/2561

SCBWINR

9.8818

วันที่

14/11/2561

SCBWINR

9.9086