ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

30/09/2565

PVDFP

10.2154

PVDFPP

10.3352

PVDTP

10.1414

PVDTPP

10.1794

SCB2566
SCB2576
วันที่

29/09/2565

PVDFP

10.2082

PVDFPP

10.3279

PVDTP

10.1413

PVDTPP

10.1792

SCB2566
SCB2576
วันที่
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

30/09/2565

SCB2586
SCB70-SSFX

12.0239

SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS

8.5911

SCBADAGIOA
วันที่

29/09/2565

SCB2586
SCB70-SSFX

12.0477

SCBAAA

8.5673

SCBABOND(A)

9.2153

SCBABS

8.6035

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

30/09/2565

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

29/09/2565

SCBAEM

9.5816

SCBAEMHA

7.3691

SCBAEMHP

7.3691

SCBAEMP

9.6924

SCBAOA

4.6714

SCBAPLUS

9.9255

วันที่
SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

30/09/2565

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD

10.6125

วันที่

29/09/2565

SCBAPLUSA

9.9266

SCBASHARE(SSFE)

6.4846

SCBASHARES(A)

6.4653

SCBASHARES(P)

6.4654

SCBASHARES(SSF)

6.4658

SCBAUD

10.6482

วันที่
SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

04/09/2770

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

30/09/2565

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)

8.4949

วันที่

29/09/2565

SCBAUTO(A)

6.0346

SCBAUTO(E)

6.0683

SCBAUTO(P)

6.0374

SCBAUTO(SSF)

6.0350

SCBAUTO(SSFE)

6.0463

SCBAXJ(A)

8.4612

วันที่
SCBAXJ(E)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

04/09/2770

SCBAXJ(E)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

30/09/2565

SCBAXJ(E)

8.5200

SCBAXJ(SSF)

8.4974

SCBBANKING

7.9546

SCBBANKINGA

10.1394

SCBBANKINGE

10.2872

SCBBANKINGP

8.1624

วันที่

29/09/2565

SCBAXJ(E)

8.4859

SCBAXJ(SSF)

8.4637

SCBBANKING

7.9887

SCBBANKINGA

10.1829

SCBBANKINGE

10.3312

SCBBANKINGP

8.1973

วันที่
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

04/09/2770

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

30/09/2565

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

29/09/2565

SCBBLN

9.8487

SCBBLNA

10.3044

SCBBLNE

10.2663

SCBBLNP

9.9289

SCBBLOC(A)

4.7429

SCBBLOC(E)

4.8010

วันที่
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
SCBCEH
วันที่

04/09/2770

SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
SCBCEH
วันที่

30/09/2565

SCBBLOC(P)
SCBCE

5.9153

SCBCE(SSF)

5.9293

SCBCE(SSFE)

5.9479

SCBCEE

6.0840

SCBCEH

6.3482

วันที่

29/09/2565

SCBBLOC(P)

4.7473

SCBCE

5.9679

SCBCE(SSF)

5.9820

SCBCE(SSFE)

6.0007

SCBCEE

6.1379

SCBCEH

6.3267

วันที่
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
SCBCHA-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
SCBCHA-SSF
วันที่

30/09/2565

SCBCEHE

6.5483

SCBCEHP

6.3536

SCBCEP

5.9325

SCBCHA

8.1144

SCBCHA(SSFE)

8.1564

SCBCHA-SSF

8.1241

วันที่

29/09/2565

SCBCEHE

6.5260

SCBCEHP

6.3322

SCBCEP

5.9852

SCBCHA

8.1252

SCBCHA(SSFE)

8.1670

SCBCHA-SSF

8.1349

วันที่
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

04/09/2770

SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

30/09/2565

SCBCHAA

8.1260

SCBCHAE

8.8841

SCBCHAP

8.1332

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

29/09/2565

SCBCHAA

8.1368

SCBCHAE

8.8957

SCBCHAP

8.1440

SCBCHEQA

7.1842

SCBCHEQP

7.2457

SCBCHINA

5.1867

วันที่
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

04/09/2770

SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

30/09/2565

SCBCHTG2

6.9002

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

29/09/2565

SCBCHTG2

6.9723

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA
วันที่

04/09/2770

SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA
วันที่

30/09/2565

SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA

10.3387

วันที่

29/09/2565

SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)

4.3850

SCBCTECH-SSF

4.3710

SCBCTECHA

4.3698

SCBCTECHE

4.4338

SCBDA

10.3598

วันที่
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
วันที่

04/09/2770

SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
วันที่

30/09/2565

SCBDAP

10.5689

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
วันที่

29/09/2565

SCBDAP

10.5900

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)

8.9636

SCBDJI(E)

9.0753

SCBDJI(P)

8.9682

วันที่
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YA
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YA
วันที่

30/09/2565

SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YA

9.8631

วันที่

29/09/2565

SCBDJI(SSF)

8.9652

SCBDJI(SSFE)

8.9817

SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA

9.2810

SCBDSHARC1YA

10.1269

วันที่
SCBDSHARC1YB
SCBDV
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
วันที่

04/09/2770

SCBDSHARC1YB
SCBDV
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
วันที่

30/09/2565

SCBDSHARC1YB

9.8864

SCBDV

9.2095

SCBDV(SSFE)

9.2721

SCBDV-SSF

10.2234

SCBDVA

9.6140

SCBDVP

9.2406

วันที่

29/09/2565

SCBDSHARC1YB

9.9804

SCBDV

9.2305

SCBDV(SSFE)

9.2930

SCBDV-SSF

10.2467

SCBDVA

9.6360

SCBDVP

9.2615

วันที่
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
วันที่

04/09/2770

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
วันที่

30/09/2565

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

10.1321

SCBENERGYA

11.1302

วันที่

29/09/2565

SCBEMBOND

7.2070

SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

10.1600

SCBENERGYA

11.1609

วันที่
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBER1YA
วันที่

04/09/2770

SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBER1YA
วันที่

30/09/2565

SCBENERGYE

11.8373

SCBENERGYP

10.1572

SCBEQ-SSFX

12.9462

SCBEQUALA

10.8077

SCBEQUALE

11.0359

SCBER1YA

9.6714

วันที่

29/09/2565

SCBENERGYE

11.8698

SCBENERGYP

10.1853

SCBEQ-SSFX

12.9857

SCBEQUALA

10.8104

SCBEQUALE

11.0384

SCBER1YA

9.9175

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
วันที่

30/09/2565

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
วันที่

29/09/2565

SCBEUEQ

11.1881

SCBEUEQA

11.8814

SCBEUEQE

12.8918

SCBEUEQP

12.0165

SCBEUROPE(A)

5.9348

SCBEUROPE(P)

5.9890

วันที่
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
วันที่

04/09/2770

SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
วันที่

30/09/2565

SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
วันที่

29/09/2565

SCBEUROPE(SSF)

5.9357

SCBEUROPE(SSFE)

5.9534

SCBEUSM

11.4552

SCBEUSME

11.6077

SCBEUSMP

11.4555

SCBEV(A)

7.4754

วันที่
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
วันที่

30/09/2565

SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
วันที่

29/09/2565

SCBEV(E)

7.5225

SCBEV(SSF)

7.4755

SCBEV(SSFE)

7.5021

SCBFINA

8.9900

SCBFINR

8.9896

SCBFINTEC(SSFE)

3.8860

วันที่
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
วันที่

04/09/2770

SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
วันที่

30/09/2565

SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA

10.5337

SCBFLX

11.6454

SCBFP

12.7896

วันที่

29/09/2565

SCBFINTECH(A)

3.8777

SCBFINTECH(E)

3.8989

SCBFINTECH(SSF)

3.8773

SCBFIXEDA

10.5307

SCBFLX

11.6571

SCBFP

12.7767

วันที่
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่

04/09/2770

SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่

30/09/2565

SCBFP(SSFE)

12.8039

SCBFP-SSF

12.7910

SCBFPP

12.8485

SCBFST

11.1802

SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่

29/09/2565

SCBFP(SSFE)

12.7909

SCBFP-SSF

12.7781

SCBFPP

12.8354

SCBFST

11.3181

SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
วันที่

04/09/2770

SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
วันที่

30/09/2565

SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
วันที่

29/09/2565

SCBGEESGP
SCBGENOME(A)

4.2755

SCBGENOME(E)

4.2994

SCBGENOME(SSF)

4.2755

SCBGENOME(SSFE)

4.2834

SCBGEQ
วันที่
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
วันที่

04/09/2770

SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
วันที่

30/09/2565

SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
วันที่

29/09/2565

SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
วันที่
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

04/09/2770

SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

30/09/2565

SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

29/09/2565

SCBGHCP
SCBGIF

12.8031

SCBGIFP

13.0266

SCBGINA

9.9985

SCBGINR

9.9980

SCBGLOB
วันที่
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

04/09/2770

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

30/09/2565

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.6997

SCBGOLDE

10.8042

วันที่

29/09/2565

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.6675

SCBGOLDE

10.7716

วันที่
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

30/09/2565

SCBGOLDH

8.8010

SCBGOLDH(SSFE)

8.8135

SCBGOLDH-SSF

8.7929

SCBGOLDHE

8.9192

SCBGOLDHP

8.8019

SCBGOLDHRMF

8.8472

วันที่

29/09/2565

SCBGOLDH

8.6634

SCBGOLDH(SSFE)

8.6756

SCBGOLDH-SSF

8.6555

SCBGOLDHE

8.7797

SCBGOLDHP

8.6644

SCBGOLDHRMF

8.7110

วันที่
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

30/09/2565

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

29/09/2565

SCBGPA(A)

10.6993

SCBGPLUS

11.4800

SCBGPROP

7.3459

SCBGPROPA

8.0606

SCBGPROPP

8.2010

SCBGQUAL(A)

9.4669

วันที่
SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

04/09/2770

SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

30/09/2565

SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

29/09/2565

SCBGQUAL(E)

9.4826

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO

7.4704

วันที่
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
วันที่

30/09/2565

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
วันที่

29/09/2565

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)

8.8193

SCBGVALUE(E)

8.8922

SCBIHEALT(SSFE)

5.3051

SCBIHEALTH(A)

5.2777

วันที่
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
วันที่

04/09/2770

SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
วันที่

30/09/2565

SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
วันที่

29/09/2565

SCBIHEALTH(E)

5.3677

SCBIHEALTH(P)

5.2797

SCBIHEALTH(SSF)

5.2781

SCBINCA

9.8179

SCBINCR

9.8177

SCBINDEQ(A)

7.8414

วันที่
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
วันที่

04/09/2770

SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
วันที่

30/09/2565

SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
วันที่

29/09/2565

SCBINDEQ(P)

7.9018

SCBINDIA

11.9552

SCBINDIAA

12.7321

SCBINDIAE

13.4587

SCBINDIAP

12.2545

SCBINDO(A)

9.8858

วันที่
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
วันที่

04/09/2770

SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
วันที่

30/09/2565

SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
วันที่

29/09/2565

SCBINNO(A)

3.6914

SCBINNO(E)

3.7119

SCBINNO(SSF)

3.6913

SCBINNO(SSFE)

3.6996

SCBJAPAN(A)

8.6569

SCBJAPAN(P)

8.7408

วันที่
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

04/09/2770

SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

30/09/2565

SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

29/09/2565

SCBJAPAN(SSF)

8.6572

SCBJAPAN(SSFE)

8.6851

SCBJPSMA

8.4527

SCBJPSMP

8.4527

SCBKEQTG

7.5445

SCBKEQTGE

7.7204

วันที่
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
วันที่

30/09/2565

SCBKEQTGP
SCBLARGEA

10.3677

SCBLARGEE

10.5855

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
วันที่

29/09/2565

SCBKEQTGP

7.5552

SCBLARGEA

10.3931

SCBLARGEE

10.6112

SCBLEQ

10.6907

SCBLEQ(SSFE)

11.7965

SCBLEQ-SSF

11.9191

วันที่
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
วันที่

30/09/2565

SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

16.7117

SCBLT1(SSFE)

16.8157

SCBLT1-2020

16.6797

SCBLT1-SSF

17.0856

วันที่

29/09/2565

SCBLEQA

12.5451

SCBLEQP

11.7437

SCBLT1

16.7406

SCBLT1(SSFE)

16.8440

SCBLT1-2020

16.7083

SCBLT1-SSF

17.1152

วันที่
SCBLT2
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBLT2
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
วันที่

30/09/2565

SCBLT2

28.5932

SCBLT2(SSFE)

28.6881

SCBLT2-2020

28.8821

SCBLT2-SSF

27.2160

SCBLT3

26.8787

SCBLT3(SSFE)

27.0042

วันที่

29/09/2565

SCBLT2

28.6907

SCBLT2(SSFE)

28.7843

SCBLT2-2020

28.9801

SCBLT2-SSF

27.3088

SCBLT3

26.9636

SCBLT3(SSFE)

27.0879

วันที่
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
วันที่

30/09/2565

SCBLT3-2020

27.1386

SCBLT3-SSF

25.8069

SCBLT4

11.0120

SCBLT4(SSFE)

11.0922

SCBLT4-2020

9.7648

SCBLT4-SSF

11.2638

วันที่

29/09/2565

SCBLT3-2020

27.2239

SCBLT3-SSF

25.8884

SCBLT4

11.0692

SCBLT4(SSFE)

11.1496

SCBLT4-2020

9.8154

SCBLT4-SSF

11.3223

วันที่
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
วันที่

30/09/2565

SCBLTS

13.2836

SCBLTSEA

9.5855

SCBLTSEA-2020

9.5842

SCBLTSED

9.3951

SCBLTSED-2020

9.3945

SCBLTSET(SSFE)

9.5114

วันที่

29/09/2565

SCBLTS

13.2796

SCBLTSEA

9.6113

SCBLTSEA-2020

9.6100

SCBLTSED

9.4204

SCBLTSED-2020

9.4198

SCBLTSET(SSFE)

9.5294

วันที่
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
วันที่

04/09/2770

SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
วันที่

30/09/2565

SCBLTSET-SSF

9.4934

SCBLTSETA

9.4914

SCBLTSETA-2020

9.4872

SCBLTSETD

9.4917

SCBLTSETD-2020

9.1913

SCBLTT

15.2856

วันที่

29/09/2565

SCBLTSET-SSF

9.5116

SCBLTSETA

9.5095

SCBLTSETA-2020

9.5054

SCBLTSETD

9.5098

SCBLTSETD-2020

9.2089

SCBLTT

15.3300

วันที่
SCBLTT(SSFE)
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT(SSFE)
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
วันที่

30/09/2565

SCBLTT(SSFE)

15.3861

SCBLTT-2020

15.1375

SCBLTT-SSF

15.4934

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
วันที่

29/09/2565

SCBLTT(SSFE)

15.4299

SCBLTT-2020

15.1812

SCBLTT-SSF

15.5384

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
วันที่
SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
วันที่

30/09/2565

SCBMLCAA
SCBMLTA

10.1350

SCBMLTP

10.7628

SCBMOMENTA

9.3094

SCBMOMENTE

9.5049

SCBMPLUSA
วันที่

29/09/2565

SCBMLCAA
SCBMLTA

10.1667

SCBMLTP

10.7961

SCBMOMENTA

9.3413

SCBMOMENTE

9.5373

SCBMPLUSA

9.8944

วันที่
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
วันที่

30/09/2565

SCBMSE

15.7503

SCBMSEP

16.2247

SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
วันที่

29/09/2565

SCBMSE

15.7234

SCBMSEP

16.1963

SCBNDQ(A)

7.3072

SCBNDQ(E)

7.3357

SCBNDQ(P)

7.3102

SCBNDQ(SSF)

7.2969

วันที่
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
วันที่

04/09/2770

SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
วันที่

30/09/2565

SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225

19.6101

วันที่

29/09/2565

SCBNDQ(SSFE)

7.3141

SCBNEXT(A)

3.6681

SCBNEXT(E)

3.6885

SCBNEXT(SSF)

3.6681

SCBNEXT(SSFE)

3.6762

SCBNK225

20.0489

วันที่
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

04/09/2770

SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

30/09/2565

SCBNK225D

13.3785

SCBNK225E

19.2301

SCBNK225P

19.3725

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

29/09/2565

SCBNK225D

13.6778

SCBNK225E

19.6598

SCBNK225P

19.8054

SCBOIL

5.8946

SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
วันที่

04/09/2770

SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
วันที่

30/09/2565

SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.1869

วันที่

29/09/2565

SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.1233

วันที่
SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

30/09/2565

SCBPIN(SSFE)

10.1224

SCBPIN-SSF

9.8475

SCBPINA

10.3520

SCBPIND

9.4755

SCBPINP

10.4115

SCBPLUS

10.4834

วันที่

29/09/2565

SCBPIN(SSFE)

10.0592

SCBPIN-SSF

9.7863

SCBPINA

10.2877

SCBPIND

9.4166

SCBPINP

10.3465

SCBPLUS

10.5162

วันที่
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

04/09/2770

SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

30/09/2565

SCBPLUSA

10.4836

SCBPMO

9.2878

SCBPMOA

10.4510

SCBPMOP

9.2971

SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

29/09/2565

SCBPLUSA

10.5164

SCBPMO

9.3115

SCBPMOA

10.4776

SCBPMOP

9.3208

SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
วันที่

04/09/2770

SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
วันที่

30/09/2565

SCBQUALITYA

10.9574

SCBQUALITYE

11.1896

SCBRAAA

9.7208

SCBRF

21.1097

SCBRM1

14.2835

SCBRM2

14.2117

วันที่

29/09/2565

SCBQUALITYA

10.9550

SCBQUALITYE

11.1869

SCBRAAA

9.7254

SCBRF

21.0945

SCBRM1

14.2823

SCBRM2

14.1931

วันที่
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
วันที่

04/09/2770

SCBRM3
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
วันที่

30/09/2565

SCBRM3

25.9054

SCBRM4

55.4707

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA

7.3470

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
วันที่

29/09/2565

SCBRM3

25.9788

SCBRM4

55.6197

SCBRMASHARES(A)

7.2389

SCBRMCHA

7.3562

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH

5.2482

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

30/09/2565

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

29/09/2565

SCBRMEU

11.6630

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.9117

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)

9.0849

วันที่
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
วันที่

04/09/2770

SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
วันที่

30/09/2565

SCBRMJP

13.4452

SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

8.1923

วันที่

29/09/2565

SCBRMJP

13.7456

SCBRMLEQ

10.5898

SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)

7.5627

SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

8.1422

วันที่
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

30/09/2565

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

17.5582

SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

29/09/2565

SCBRMPOP

10.9898

SCBRMS&P500

12.4041

SCBRMS50

17.6003

SCBRMUSA(A)

10.6964

SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)

9.0727

วันที่
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
วันที่

04/09/2770

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
วันที่

30/09/2565

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
วันที่

29/09/2565

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500

19.8201

SCBS&P500(SSFE)

20.6779

SCBS&P500-SSF

21.1471

SCBS&P500A

21.1006

วันที่
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE(SSFE)
SCBSE-SSF
SCBSEA
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE(SSFE)
SCBSE-SSF
SCBSEA
วันที่

30/09/2565

SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

10.3655

SCBSE(SSFE)

11.0668

SCBSE-SSF

11.7606

SCBSEA

13.0275

วันที่

29/09/2565

SCBS&P500E

23.2883

SCBS&P500P

23.4134

SCBSE

10.4066

SCBSE(SSFE)

11.1100

SCBSE-SSF

11.8072

SCBSEA

13.0792

วันที่
SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
SCBSEMI(SSF)
SCBSEMI(SSFE)
SCBSEP
วันที่

04/09/2770

SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
SCBSEMI(SSF)
SCBSEMI(SSFE)
SCBSEP
วันที่

30/09/2565

SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
SCBSEMI(SSF)
SCBSEMI(SSFE)
SCBSEP

12.7923

วันที่

29/09/2565

SCBSEMI(A)

7.1822

SCBSEMI(E)

7.2821

SCBSEMI(P)

7.1861

SCBSEMI(SSF)

7.1832

SCBSEMI(SSFE)

7.2080

SCBSEP

12.8424

วันที่
SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50(SSF)
SCBSET50(SSFE)
SCBSET50E
วันที่

04/09/2770

SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50(SSF)
SCBSET50(SSFE)
SCBSET50E
วันที่

30/09/2565

SCBSET

20.9704

SCBSET-SSFX

12.4521

SCBSET50

19.4952

SCBSET50(SSF)

19.5027

SCBSET50(SSFE)

19.5323

SCBSET50E