ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

23/07/2562

SCB2566

11.0845

SCB2576

11.4828

SCB2586

11.6167

SCBABS

9.5250

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

22/07/2562

SCB2566

11.0855

SCB2576

11.4849

SCB2586

11.6193

SCBABS

9.5159

SCBAEM

11.0281

SCBAEMHA

8.8817

วันที่
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

04/09/2770

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

23/07/2562

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.5074

SCBBANKING

11.6086

SCBBANKINGA

11.6093

วันที่

22/07/2562

SCBAEMP

11.0281

SCBAPLUS

11.0183

SCBAPLUSA

11.0188

SCBAUD

9.5094

SCBBANKING

11.6523

SCBBANKINGA

11.6530

วันที่
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

23/07/2562

SCBBANKINGE

11.6181

SCBBANKINGP

11.6087

SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE

8.4295

SCBCEE

8.4396

วันที่

22/07/2562

SCBBANKINGE

11.6616

SCBBANKINGP

11.6523

SCBBLN

12.1564

SCBBLNP

12.1564

SCBCE

8.4060

SCBCEE

8.4158

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

23/07/2562

SCBCEH

11.1763

SCBCEHE

11.1910

SCBCEHP

11.1763

SCBCEP

8.4295

SCBCHA

9.2753

SCBCHAE

9.2874

วันที่

22/07/2562

SCBCEH

11.1673

SCBCEHE

11.1817

SCBCEHP

11.1673

SCBCEP

8.4060

SCBCHA

9.2187

SCBCHAE

9.2305

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBDA
วันที่

04/09/2770

SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBDA
วันที่

23/07/2562

SCBCHAP

9.2753

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCOMP
SCBCR1YB

10.0402

SCBDA

9.7777

วันที่

22/07/2562

SCBCHAP

9.2187

SCBCHEQA

8.6450

SCBCHEQP

8.6450

SCBCOMP
SCBCR1YB

10.0395

SCBDA

9.7835

วันที่
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
วันที่

04/09/2770

SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
วันที่

23/07/2562

SCBDAP

9.7777

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV

11.4692

SCBDVP

11.4692

SCBEMBOND
วันที่

22/07/2562

SCBDAP

9.7835

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV

11.4735

SCBDVP

11.4735

SCBEMBOND

8.7182

วันที่
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUEQE
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUEQE
วันที่

23/07/2562

SCBEMEQ
SCBENERGY

11.4320

SCBENERGYE

11.4413

SCBENERGYP

11.4320

SCBEUEQ
SCBEUEQE
วันที่

22/07/2562

SCBEMEQ
SCBENERGY

11.4379

SCBENERGYE

11.4470

SCBENERGYP

11.4379

SCBEUEQ

11.8854

SCBEUEQE

11.8992

วันที่
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
วันที่

23/07/2562

SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA

10.1885

วันที่

22/07/2562

SCBEUEQP

11.8891

SCBEUSM

12.1099

SCBEUSMP

12.2114

SCBFINA

10.3583

SCBFINR

10.3582

SCBFIXEDA

10.1898

วันที่
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
วันที่

04/09/2770

SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
วันที่

23/07/2562

SCBFLX

11.5058

SCBFP

12.4423

SCBFPP

12.5341

SCBFST

8.9587

SCBGEARA
SCBGEQ
วันที่

22/07/2562

SCBFLX

11.5209

SCBFP

12.4439

SCBFPP

12.5355

SCBFST

8.9402

SCBGEARA
SCBGEQ
วันที่
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

04/09/2770

SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

23/07/2562

SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

22/07/2562

SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

12.4864

SCBGINA

9.9707

SCBGINR

9.9704

วันที่
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
วันที่

04/09/2770

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
วันที่

23/07/2562

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

7.5963

วันที่

22/07/2562

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

7.6173

วันที่
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

23/07/2562

SCBGOLDE

7.6002

SCBGOLDH

7.6914

SCBGOLDHE

7.6951

SCBGOLDHP

7.6914

SCBGOLDHRMF

7.8727

SCBGPLUS
วันที่

22/07/2562

SCBGOLDE

7.6212

SCBGOLDH

7.7296

SCBGOLDHE

7.7332

SCBGOLDHP

7.7296

SCBGOLDHRMF

7.9114

SCBGPLUS

11.4261

วันที่
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

04/09/2770

SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

23/07/2562

SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

22/07/2562

SCBGPROP

10.2929

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

10.4371

SCBINCR

10.4369

SCBINDIA

11.1498

วันที่
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

23/07/2562

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

22/07/2562

SCBINDIAE

11.1641

SCBINDIAP

11.1498

SCBJPSMA

8.1110

SCBKEQTG

8.9646

SCBKEQTGE

8.9754

SCBKEQTGP

8.9646

วันที่
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
วันที่

04/09/2770

SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
วันที่

23/07/2562

SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1

17.6947

SCBLT2

28.7814

SCBLT3

28.9303

SCBLT4

12.4591

วันที่

22/07/2562

SCBLEQ

11.5833

SCBLEQA

12.1109

SCBLT1

17.6831

SCBLT2

28.7453

SCBLT3

28.9226

SCBLT4

12.4455

วันที่
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
วันที่

04/09/2770

SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
วันที่

23/07/2562

SCBLTS

13.5572

SCBLTSEA

9.9954

SCBLTSED

9.8941

SCBLTSETA

9.9768

SCBLTSETD

9.9771

SCBLTT

17.3405

วันที่

22/07/2562

SCBLTS

13.5610

SCBLTSEA

9.9953

SCBLTSED

9.8940

SCBLTSETA

9.9918

SCBLTSETD

9.9921

SCBLTT

17.3470

วันที่
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
วันที่

04/09/2770

SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
วันที่

23/07/2562

SCBMLTA

10.3393

SCBMLTP

10.6107

SCBMPLUSA
SCBMSE

14.7192

SCBMSEP

14.7768

SCBNK225

16.0387

วันที่

22/07/2562

SCBMLTA

10.3278

SCBMLTP

10.5986

SCBMPLUSA

10.6074

SCBMSE

14.7073

SCBMSEP

14.7643

SCBNK225

15.9006

วันที่
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

04/09/2770

SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

23/07/2562

SCBNK225D

12.4658

SCBNK225E

15.3216

SCBNK225P

15.3442

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

22/07/2562

SCBNK225D

12.3585

SCBNK225E

15.1893

SCBNK225P

15.2117

SCBOIL

3.9152

SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่
SCBPGF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

04/09/2770

SCBPGF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

23/07/2562

SCBPGF
SCBPINA

12.1635

SCBPIND

11.7438

SCBPLUS

11.5555

SCBPMO

10.4207

SCBPMOP

10.4207

วันที่

22/07/2562

SCBPGF
SCBPINA

12.1216

SCBPIND

11.7033

SCBPLUS

11.5517

SCBPMO

10.4165

SCBPMOP

10.4165

วันที่
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

04/09/2770

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

23/07/2562

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.3564

SCBRM1

13.8502

SCBRM2

14.0489

SCBRM3

27.0110

วันที่

22/07/2562

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.3586

SCBRM1

13.8501

SCBRM2

14.0535

SCBRM3

26.9957

วันที่
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

04/09/2770

SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

23/07/2562

SCBRM4

56.9560

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

22/07/2562

SCBRM4

56.9483

SCBRMEU

11.0632

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.2772

SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBS&P500E
วันที่

04/09/2770

SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBS&P500E
วันที่

23/07/2562

SCBRMJP

11.1838

SCBRMPOP
SCBRMS50

19.4270

SCBROBOA
SCBS&P500
SCBS&P500E
วันที่

22/07/2562

SCBRMJP

11.0862

SCBRMPOP

10.8115

SCBRMS50

19.4462

SCBROBOA
SCBS&P500

18.1131

SCBS&P500E

18.3741

วันที่
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
วันที่

23/07/2562

SCBS&P500P
SCBSE

12.9413

SCBSEA

13.9995

SCBSEP

13.4883

SCBSET

22.2245

SCBSET50

21.4763

วันที่

22/07/2562

SCBS&P500P

18.4600

SCBSE

12.9463

SCBSEA

14.0049

SCBSEP

13.4927

SCBSET

22.2547

SCBSET50

21.4975

วันที่
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
วันที่

04/09/2770

SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
วันที่

23/07/2562

SCBSET50E

21.4909

SCBSET50P

21.5741

SCBSETE

22.3114

SCBSETP

22.2784

SCBSFF

20.6371

SCBSFFPLUS-A

11.0076

วันที่

22/07/2562

SCBSET50E

21.5118

SCBSET50P

21.5950

SCBSETE

22.3413

SCBSETP

22.3083

SCBSFF

20.6367

SCBSFFPLUS-A

11.0074

วันที่
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
วันที่

23/07/2562

SCBSFFPLUS-B

10.9443

SCBSFFPLUS-I

11.0093

SCBSFFPLUS-P

11.0614

SCBSMART2

10.5230

SCBSMART2A

10.5235

SCBSMART3
วันที่

22/07/2562

SCBSFFPLUS-B

10.9442

SCBSFFPLUS-I

11.0092

SCBSFFPLUS-P

11.0611

SCBSMART2

10.5226

SCBSMART2A

10.5231

SCBSMART3
วันที่
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
วันที่

04/09/2770

SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
วันที่

23/07/2562

SCBSMART4
SCBST555A

9.8909

SCBST555B

9.4941

SCBTEQ

12.6464

SCBTG

10.2320

SCBTHAICGA

11.2237

วันที่

22/07/2562

SCBSMART4
SCBST555A

9.8989

SCBST555B

9.5022

SCBTEQ

12.6519

SCBTG

10.2240

SCBTHAICGA

11.2318

วันที่
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
วันที่

04/09/2770

SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
วันที่

23/07/2562

SCBTHAICGP

11.2237

SCBTMF

11.4076

SCBTMFPLUS-A

11.1403

SCBTMFPLUS-B

10.9593

SCBTMFPLUS-E

11.1371

SCBTMFPLUS-I

11.1407

วันที่

22/07/2562

SCBTHAICGP

11.2318

SCBTMF

11.4074

SCBTMFPLUS-A

11.1398

SCBTMFPLUS-B

10.9589

SCBTMFPLUS-E

11.1366

SCBTMFPLUS-I

11.1403

วันที่
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

04/09/2770

SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

23/07/2562

SCBTMFPLUS-P

11.1648

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

22/07/2562

SCBTMFPLUS-P

11.1643

SCBUSHYA

10.3325

SCBUSSM
SCBWINA

10.4328

SCBWINR

10.4324