ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

17/11/2560

SCB2566

10.9046

SCB2576

11.3984

SCB2586

11.7747

SCBABS

10.3082

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

16/11/2560

SCB2566

10.8732

SCB2576

11.3266

SCB2586

11.6474

SCBABS

10.3357

SCBAEM

12.9057

SCBAEMHA

10.3385

วันที่

15/11/2560

SCB2566

10.8663

SCB2576

11.3110

SCB2586

11.6197

SCBABS

10.3661

SCBAEM

12.7258

SCBAEMHA

10.1924

วันที่
SCBAPLUS
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBCE
วันที่

17/11/2560

SCBAPLUS
SCBAUD

10.7116

SCBBANKING

12.4091

SCBBANKINGP

12.4194

SCBBLN
SCBCE

9.2915

วันที่

16/11/2560

SCBAPLUS

10.8071

SCBAUD

10.7998

SCBBANKING

12.2908

SCBBANKINGP

12.3006

SCBBLN

11.7168

SCBCE

9.2808

วันที่

15/11/2560

SCBAPLUS

10.7965

SCBAUD

10.8015

SCBBANKING

12.2057

SCBBANKINGP

12.2151

SCBBLN

11.5963

SCBCE

9.1995

วันที่
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

17/11/2560

SCBCEH

11.7899

SCBCHA

10.7210

SCBCOMP
SCBDA

9.6611

SCBDAP

9.7099

SCBDIGI
วันที่

16/11/2560

SCBCEH

11.7332

SCBCHA

10.7249

SCBCOMP
SCBDA

9.5436

SCBDAP

9.5914

SCBDIGI
วันที่

15/11/2560

SCBCEH

11.6146

SCBCHA

10.6135

SCBCOMP

5.4909

SCBDA

9.5321

SCBDAP

9.5793

SCBDIGI

13.4411

วันที่
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYP
วันที่

17/11/2560

SCBDV

12.0147

SCBDVP

12.9632

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

10.5516

SCBENERGYP

10.5516

วันที่

16/11/2560

SCBDV

11.8675

SCBDVP

12.8040

SCBEMBOND

8.3590

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.4427

SCBENERGYP

10.4427

วันที่

15/11/2560

SCBDV

11.8746

SCBDVP

12.8111

SCBEMBOND

8.3550

SCBEMEQ

9.5053

SCBENERGY

10.4739

SCBENERGYP

10.4739

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

17/11/2560

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX

10.9912

SCBFP

12.1078

SCBFPP

12.1212

SCBFST

9.2166

วันที่

16/11/2560

SCBEUEQ

11.5557

SCBEUSM

11.2264

SCBFLX

10.9344

SCBFP

12.1081

SCBFPP

12.1214

SCBFST

9.2490

วันที่

15/11/2560

SCBEUEQ

11.4694

SCBEUSM

11.0960

SCBFLX

10.9340

SCBFP

12.1043

SCBFPP

12.1174

SCBFST

9.2571

วันที่
SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

17/11/2560

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

16/11/2560

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF

11.4374

SCBGINR

9.6641

SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

15/11/2560

SCBGEQ

14.3479

SCBGHC

8.9041

SCBGIF

11.4166

SCBGINR

9.6609

SCBGLOB

10.1247

SCBGLOW

11.8168

วันที่
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

17/11/2560

SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.4173

SCBGOLDH

7.2650

SCBGOLDHRMF

7.5090

SCBGPLUS
วันที่

16/11/2560

SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.4249

SCBGOLDH

7.2485

SCBGOLDHRMF

7.4918

SCBGPLUS

11.0356

วันที่

15/11/2560

SCBGLOWP

11.0680

SCBGMTA

10.1744

SCBGOLD

7.4617

SCBGOLDH

7.2780

SCBGOLDHRMF

7.5219

SCBGPLUS

11.0247

วันที่
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

17/11/2560

SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

16/11/2560

SCBGPROP

10.0700

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA

11.4796

SCBKEQTG

12.1184

SCBLEQ

10.9220

วันที่

15/11/2560

SCBGPROP

10.0807

SCBGSIF

12.6991

SCBGSIFR

12.6998

SCBINDIA

11.2867

SCBKEQTG

11.8295

SCBLEQ

10.8385

วันที่
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
วันที่

17/11/2560

SCBLT1

18.0620

SCBLT2

27.1962

SCBLT3

27.9659

SCBLT4

13.2442

SCBLTS

13.2676

SCBLTT

18.2430

วันที่

16/11/2560

SCBLT1

17.9135

SCBLT2

26.8386

SCBLT3

27.5950

SCBLT4

13.0649

SCBLTS

13.2270

SCBLTT

18.0201

วันที่

15/11/2560

SCBLT1

17.9332

SCBLT2

26.8302

SCBLT3

27.5813

SCBLT4

13.0668

SCBLTS

13.2370

SCBLTT

18.0240

วันที่
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
วันที่

17/11/2560

SCBMPLUSA
SCBMSE

16.6759

SCBMSEP

16.7526

SCBNK225

16.1209

SCBNK225D

13.1584

SCBOIL
วันที่

16/11/2560

SCBMPLUSA

10.1835

SCBMSE

16.4369

SCBMSEP

16.5117

SCBNK225

16.0838

SCBNK225D

13.1281

SCBOIL

3.7780

วันที่

15/11/2560

SCBMPLUSA

10.1809

SCBMSE

16.4160

SCBMSEP

16.4900

SCBNK225

15.8691

SCBNK225D

12.9529

SCBOIL

3.7940

วันที่
SCBPGF
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBRF
วันที่

17/11/2560

SCBPGF
SCBPLUS

10.7288

SCBPMO

10.5712

SCBPMOP

10.5712

SCBPOPA
SCBRF

19.7719

วันที่

16/11/2560

SCBPGF
SCBPLUS

10.7341

SCBPMO

10.4250

SCBPMOP

10.4250

SCBPOPA

10.0077

SCBRF

19.7721

วันที่

15/11/2560

SCBPGF

13.2330

SCBPLUS

10.7237

SCBPMO

10.4112

SCBPMOP

10.4112

SCBPOPA

9.9335

SCBRF

19.7706

วันที่
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
วันที่

17/11/2560

SCBRM1

13.5861

SCBRM2

13.6738

SCBRM3

27.4787

SCBRM4

57.4097

SCBRMEU
SCBRMGHC
วันที่

16/11/2560

SCBRM1

13.5856

SCBRM2

13.6735

SCBRM3

27.3153

SCBRM4

56.7284

SCBRMEU

10.5768

SCBRMGHC
วันที่

15/11/2560

SCBRM1

13.5845

SCBRM2

13.6705

SCBRM3

27.3169

SCBRM4

56.7278

SCBRMEU

10.4994

SCBRMGHC

9.8064

วันที่
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
วันที่

17/11/2560

SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.4157

SCBRMPOP
SCBRMS50

17.9804

วันที่

16/11/2560

SCBRMGIF

11.2469

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.3922

SCBRMPOP

10.0075

SCBRMS50

17.7750

วันที่

15/11/2560

SCBRMGIF

11.2265

SCBRMGW

10.2445

SCBRMGWP

10.6127

SCBRMJP

11.2360

SCBRMPOP

9.9324

SCBRMS50

17.7496

วันที่
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
วันที่

17/11/2560

SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE

13.0266

SCBSEA

13.1785

SCBSEP

13.2157

SCBSET

21.0884

วันที่

16/11/2560

SCBROBOA

11.2705

SCBS&P500

17.2994

SCBSE

12.8637

SCBSEA

13.0136

SCBSEP

13.0496

SCBSET

20.8530

วันที่

15/11/2560

SCBROBOA

11.0844

SCBS&P500

17.1574

SCBSE

12.8474

SCBSEA

12.9972

SCBSEP

13.0324

SCBSET

20.8584

วันที่
SCBSET50
SCBSET50P
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
วันที่

17/11/2560

SCBSET50

19.6689

SCBSET50P

19.6689

SCBSETP

21.0884

SCBSFF

20.4057

SCBSFFPLUS-A

10.7650

SCBSFFPLUS-B

10.7175

วันที่

16/11/2560

SCBSET50

19.4440

SCBSET50P

19.4440

SCBSETP

20.8530

SCBSFF

20.4052

SCBSFFPLUS-A

10.7646

SCBSFFPLUS-B

10.7171

วันที่

15/11/2560

SCBSET50

19.4155

SCBSET50P

19.4155

SCBSETP

20.8584

SCBSFF

20.4049

SCBSFFPLUS-A

10.7642

SCBSFFPLUS-B

10.7167

วันที่
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
วันที่

17/11/2560

SCBSFFPLUS-C

10.5786

SCBSFFPLUS-I

10.7666

SCBSMART2

10.4053

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.9218

วันที่

16/11/2560

SCBSFFPLUS-C

10.5782

SCBSFFPLUS-I

10.7661

SCBSMART2

10.3903

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.9335

วันที่

15/11/2560

SCBSFFPLUS-C

10.5778

SCBSFFPLUS-I

10.7657

SCBSMART2

10.3847

SCBSMART3

10.1123

SCBSMART4

10.1125

SCBST555A

10.9600

วันที่
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
วันที่

17/11/2560

SCBST555B

10.5037

SCBTEQ

12.2785

SCBTHAICGA

10.3772

SCBTMF

11.2970

SCBTMFPLUS-A

10.9207

SCBTMFPLUS-B

10.7613

วันที่

16/11/2560

SCBST555B

10.5186

SCBTEQ

12.1118

SCBTHAICGA

10.2755

SCBTMF

11.2969

SCBTMFPLUS-A

10.9203

SCBTMFPLUS-B

10.7610

วันที่

15/11/2560

SCBST555B

10.5452

SCBTEQ

12.1065

SCBTHAICGA

10.2633

SCBTMF

11.2967

SCBTMFPLUS-A

10.9200

SCBTMFPLUS-B

10.7608

วันที่
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR
วันที่

17/11/2560

SCBTMFPLUS-C

10.5670

SCBTMFPLUS-I

10.9210

SCBTMFPLUS-P

10.9230

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR
วันที่

16/11/2560

SCBTMFPLUS-C

10.5667

SCBTMFPLUS-I

10.9206

SCBTMFPLUS-P

10.9227

SCBUSHYA

10.1386

SCBUSSM
SCBWINR

10.0805

วันที่

15/11/2560

SCBTMFPLUS-C

10.5664

SCBTMFPLUS-I

10.9204

SCBTMFPLUS-P

10.9223

SCBUSHYA

10.1479

SCBUSSM

12.0487

SCBWINR

10.0535