ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

27/10/2563

PVDFP

10.2018

PVDFPP

10.2476

PVDSP

10.1136

PVDSPP

10.1136

PVDTP

10.0947

PVDTPP

10.1093

วันที่

26/10/2563

PVDFP

10.2041

PVDFPP

10.2499

PVDSP

10.1135

PVDSPP

10.1135

PVDTP

10.0946

PVDTPP

10.1092

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

27/10/2563

SCB2566

10.6434

SCB2576

10.2188

SCB2586

9.0880

SCB70-SSFX

10.5064

SCBABS

9.6666

SCBADAGIOA
วันที่

26/10/2563

SCB2566

10.6421

SCB2576

10.2135

SCB2586

9.0807

SCB70-SSFX

10.4800

SCBABS

9.6673

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

27/10/2563

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.7209

วันที่

26/10/2563

SCBAEM

12.6367

SCBAEMHA

10.0327

SCBAEMP

12.6968

SCBAPLUS

10.6149

SCBAPLUSA

10.6160

SCBAUD

9.7474

วันที่
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

04/09/2770

SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

27/10/2563

SCBBANKING

5.8533

SCBBANKINGA

5.8540

SCBBANKINGE

5.8648

SCBBANKINGP

5.8535

SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

26/10/2563

SCBBANKING

5.8406

SCBBANKINGA

5.8412

SCBBANKINGE

5.8520

SCBBANKINGP

5.8408

SCBBLN

15.7332

SCBBLNP

16.5850

วันที่
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

04/09/2770

SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

27/10/2563

SCBCE

8.0913

SCBCEE

8.1623

SCBCEH

10.3921

SCBCEHE

10.5140

SCBCEHP

10.3926

SCBCEP

8.0920

วันที่

26/10/2563

SCBCE

8.2065

SCBCEE

8.2783

SCBCEH

10.5237

SCBCEHE

10.6469

SCBCEHP

10.5242

SCBCEP

8.2072

วันที่
SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

04/09/2770

SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

27/10/2563

SCBCHA

10.6282

SCBCHAE

11.2473

SCBCHAP

10.6483

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

26/10/2563

SCBCHA

10.7266

SCBCHAE

11.3512

SCBCHAP

10.7466

SCBCHEQA

10.6247

SCBCHEQP

10.6247

SCBCLASSICA
วันที่
SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR1YE
SCBCR1YF
วันที่

04/09/2770

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR1YE
SCBCR1YF
วันที่

27/10/2563

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR1YE

9.9774

SCBCR1YF

9.9920

วันที่

26/10/2563

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR1YE

9.9950

SCBCR1YF

10.0136

วันที่
SCBCR1YG
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YG
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่

27/10/2563

SCBCR1YG

9.9993

SCBCR3YA

10.2676

SCBDA

7.5463

SCBDAP

7.5755

SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่

26/10/2563

SCBCR1YG
SCBCR3YA

10.2799

SCBDA

7.5396

SCBDAP

7.5684

SCBDIGI
SCBDIGIP
วันที่
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDV-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDV-SSF
วันที่

27/10/2563

SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV

7.9946

SCBDV-SSF

7.9950

วันที่

26/10/2563

SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA

9.6309

SCBDV

7.9818

SCBDV-SSF

7.9822

วันที่
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
วันที่

04/09/2770

SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
วันที่

27/10/2563

SCBDVP

7.9946

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

7.9377

SCBENERGYE

8.2121

วันที่

26/10/2563

SCBDVP

7.9818

SCBEMBOND

9.0080

SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

7.9951

SCBENERGYE

8.2713

วันที่
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
วันที่

04/09/2770

SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
วันที่

27/10/2563

SCBENERGYP

7.9402

SCBEQ-SSFX

10.7001

SCBEQUALA

8.1957

SCBEQUALE

8.2488

SCBEUEQ
SCBEUEQE
วันที่

26/10/2563

SCBENERGYP

7.9976

SCBEQ-SSFX

10.6616

SCBEQUALA

8.1751

SCBEQUALE

8.2279

SCBEUEQ

10.6517

SCBEUEQE

11.1911

วันที่
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
วันที่

27/10/2563

SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA

10.3790

วันที่

26/10/2563

SCBEUEQP

10.6564

SCBEUSM

13.8079

SCBEUSMP

14.2096

SCBFINA

10.6154

SCBFINR

10.6150

SCBFIXEDA

10.3789

วันที่
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
วันที่

04/09/2770

SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
วันที่

27/10/2563

SCBFLX

10.0221

SCBFP

12.7775

SCBFP-SSF

12.7780

SCBFPP

12.7775

SCBFST

9.2320

SCBGEARA
วันที่

26/10/2563

SCBFLX

10.0146

SCBFP

12.7777

SCBFP-SSF

12.7781

SCBFPP

12.7777

SCBFST

9.2488

SCBGEARA
วันที่
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

04/09/2770

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

27/10/2563

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

26/10/2563

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

11.7303

วันที่
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

04/09/2770

SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

27/10/2563

SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

26/10/2563

SCBGIFP

11.7303

SCBGINA

9.4333

SCBGINR

9.4329

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
วันที่

27/10/2563

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.1902

SCBGOLDE

10.2036

SCBGOLDH

10.1660

SCBGOLDH-SSF

10.1691

วันที่

26/10/2563

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.2025

SCBGOLDE

10.2158

SCBGOLDH

10.1616

SCBGOLDH-SSF

10.1646

วันที่
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
วันที่

27/10/2563

SCBGOLDHE

10.2163

SCBGOLDHP

10.1664

SCBGOLDHRMF

10.2973

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
วันที่

26/10/2563

SCBGOLDHE

10.2116

SCBGOLDHP

10.1619

SCBGOLDHRMF

10.2929

SCBGPLUS

10.8778

SCBGPROP

8.9531

SCBGPROPP

8.9531

วันที่
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

04/09/2770

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

27/10/2563

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

26/10/2563

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA

10.5388

SCBINCR

10.5387

SCBINDIA

10.4028

วันที่
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

27/10/2563

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

26/10/2563

SCBINDIAE

10.7202

SCBINDIAP

10.4250

SCBJPSMA

9.1531

SCBJPSMP

9.1531

SCBKEQTG

10.3037

SCBKEQTGE

10.3419

วันที่
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
วันที่

27/10/2563

SCBKEQTGP
SCBLARGEA

7.3339

SCBLARGEE

7.3806

SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
วันที่

26/10/2563

SCBKEQTGP

10.3062

SCBLARGEA

7.3265

SCBLARGEE

7.3729

SCBLARGOA
SCBLEQ

11.0842

SCBLEQ-SSF

11.6944

วันที่
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-SSF
วันที่

27/10/2563

SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

14.5705

SCBLT1-SSF

14.6991

SCBLT2

21.7055

SCBLT2-SSF

21.7058

วันที่

26/10/2563

SCBLEQA

12.0612

SCBLEQP

11.5711

SCBLT1

14.5360

SCBLT1-SSF

14.6643

SCBLT2

21.6311

SCBLT2-SSF

21.6314

วันที่
SCBLT3
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
วันที่

04/09/2770

SCBLT3
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
วันที่

27/10/2563

SCBLT3

20.5640

SCBLT3-SSF

20.5699

SCBLT4

9.1848

SCBLT4-SSF

9.1855

SCBLTS

12.1167

SCBLTSEA

7.2527

วันที่

26/10/2563

SCBLT3

20.4948

SCBLT3-SSF

20.5007

SCBLT4

9.1947

SCBLT4-SSF

9.1954

SCBLTS

12.1030

SCBLTSEA

7.2455

วันที่
SCBLTSED
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBLTT-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLTSED
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBLTT-SSF
วันที่

27/10/2563

SCBLTSED

7.1791

SCBLTSET-SSF

7.0696

SCBLTSETA

7.0693

SCBLTSETD

7.0695

SCBLTT

12.1801

SCBLTT-SSF

12.1810

วันที่

26/10/2563

SCBLTSED

7.1720

SCBLTSET-SSF

7.0624

SCBLTSETA

7.0621

SCBLTSETD

7.0623

SCBLTT

12.1558

SCBLTT-SSF

12.1567

วันที่
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
วันที่

04/09/2770

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
วันที่

27/10/2563

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA

7.7780

SCBMLTP

8.0908

SCBMOMENTA

7.9721

SCBMOMENTE

8.0227

วันที่

26/10/2563

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA

7.7664

SCBMLTP

8.0786

SCBMOMENTA

7.9453

SCBMOMENTE

7.9955

วันที่
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
วันที่

04/09/2770

SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
วันที่

27/10/2563

SCBMPLUSA
SCBMSE

12.5243

SCBMSEP

12.5280

SCBNK225

17.6333

SCBNK225D

13.0872

SCBNK225E

16.9602

วันที่

26/10/2563

SCBMPLUSA

10.3706

SCBMSE

12.4641

SCBMSEP

12.4674

SCBNK225

17.6344

SCBNK225D

13.0881

SCBNK225E

16.9609

วันที่
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
วันที่

04/09/2770

SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
วันที่

27/10/2563

SCBNK225P

17.0860

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
วันที่

26/10/2563

SCBNK225P

17.0867

SCBOIL

2.7159

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
วันที่
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

27/10/2563

SCBPIN-SSF

10.2344

SCBPINA

10.5044

SCBPIND

9.8004

SCBPINP

10.3518

SCBPLUS

11.1314

SCBPLUSA

11.1316

วันที่

26/10/2563

SCBPIN-SSF

10.2241

SCBPINA

10.4939

SCBPIND

9.7906

SCBPINP

10.3412

SCBPLUS

11.1350

SCBPLUSA

11.1352

วันที่
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
วันที่

04/09/2770

SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
วันที่

27/10/2563

SCBPMO

7.8106

SCBPMOP

7.8106

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

8.1761

SCBQUALITYE

8.2297

วันที่

26/10/2563

SCBPMO

7.7937

SCBPMOP

7.7937

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

8.1087

SCBQUALITYE

8.1616

วันที่
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

04/09/2770

SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

27/10/2563

SCBRAAA

8.1052

SCBRF

20.8794

SCBRM1

14.0954

SCBRM2

14.4167

SCBRM3

20.1048

SCBRM4

41.7913

วันที่

26/10/2563

SCBRAAA

8.0993

SCBRF

20.8778

SCBRM1

14.0948

SCBRM2

14.4166

SCBRM3

20.0750

SCBRM4

41.7521

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

04/09/2770

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

27/10/2563

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

12.1725

วันที่

26/10/2563

SCBRMEU

10.2940

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.6825

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

12.1742

วันที่
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

04/09/2770

SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

27/10/2563

SCBRMLEQ
SCBRMPIN

8.2767

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

13.3465

SCBROBOA
วันที่

26/10/2563

SCBRMLEQ

10.1156

SCBRMPIN

8.2679

SCBRMPOP

12.3166

SCBRMS&P500

11.4894

SCBRMS50

13.3318

SCBROBOA
วันที่
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
วันที่

04/09/2770

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
วันที่

27/10/2563

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

9.1175

วันที่

26/10/2563

SCBROBOP
SCBS&P500

19.8796

SCBS&P500-SSF

19.9301

SCBS&P500E

21.1103

SCBS&P500P

21.2237

SCBSE

9.1141

วันที่
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
วันที่

04/09/2770

SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
วันที่

27/10/2563

SCBSE-SSF

9.3669

SCBSEA

10.1067

SCBSEP

9.5296

SCBSET

15.6937

SCBSET-SSFX

9.7949

SCBSET50

14.7887

วันที่

26/10/2563

SCBSE-SSF

9.3633

SCBSEA

10.1029

SCBSEP

9.5254

SCBSET

15.6770

SCBSET-SSFX

9.7850

SCBSET50

14.7723

วันที่
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
วันที่

04/09/2770

SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
วันที่

27/10/2563

SCBSET50E

14.8992

SCBSET50P

14.8191

SCBSETE

15.8955

SCBSETP

15.8722

SCBSFF

20.7696

SCBSFFPLUS-A

11.1740

วันที่

26/10/2563

SCBSET50E

14.8825

SCBSET50P

14.8024

SCBSETE

15.8783

SCBSETP

15.8550

SCBSFF

20.7696

SCBSFFPLUS-A

11.1740

วันที่
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
วันที่

27/10/2563

SCBSFFPLUS-B

11.0988

SCBSFFPLUS-I

11.1759

SCBSFFPLUS-P

11.2724

SCBSFFPLUS-SSF

11.1603

SCBSMART2

9.6152

SCBSMART2-SSF

9.7394

วันที่

26/10/2563

SCBSFFPLUS-B

11.0988

SCBSFFPLUS-I

11.1758

SCBSFFPLUS-P

11.2722

SCBSFFPLUS-SSF

11.1603

SCBSMART2

9.6148

SCBSMART2-SSF

9.7390

วันที่
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A
วันที่

27/10/2563

SCBSMART2A

9.8628

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A

7.4327

วันที่

26/10/2563

SCBSMART2A

9.8623

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA

9.4184

SCBST555A

7.4212

วันที่
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
วันที่

04/09/2770

SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
วันที่

27/10/2563

SCBST555B

6.9846

SCBTEQ

9.4319

SCBTG

7.4399

SCBTHAICGA

8.5020

SCBTHAICGP

8.6092

SCBTMF

11.4761

วันที่

26/10/2563

SCBST555B

6.9718

SCBTEQ

9.4109

SCBTG

7.4121

SCBTHAICGA

8.5075

SCBTHAICGP

8.6144

SCBTMF

11.4761

วันที่
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
วันที่

04/09/2770

SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
วันที่

27/10/2563

SCBTMFPLUS-A

11.2570

SCBTMFPLUS-B

11.0633

SCBTMFPLUS-E

11.2528

SCBTMFPLUS-I

11.2574

SCBTMFPLUS-P

11.2494

SCBUSHYA
วันที่

26/10/2563

SCBTMFPLUS-A

11.2570

SCBTMFPLUS-B

11.0633

SCBTMFPLUS-E

11.2527

SCBTMFPLUS-I

11.2574

SCBTMFPLUS-P

11.2493

SCBUSHYA

10.2990

วันที่
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

04/09/2770

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

27/10/2563

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

7.2755

SCBVALUEE

7.3230

SCBWINA
SCBWINR
วันที่

26/10/2563

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

7.2504

SCBVALUEE

7.2976

SCBWINA

10.5394

SCBWINR

10.5388

วันที่
SCBWIPA
วันที่

04/09/2770

SCBWIPA
วันที่

27/10/2563

SCBWIPA
วันที่

26/10/2563

SCBWIPA