ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

20/07/2561

SCB2566

10.8821

SCB2576

11.2955

SCB2586

11.4972

SCBABS

10.0249

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

19/07/2561

SCB2566

10.8429

SCB2576

11.2092

SCB2586

11.3484

SCBABS

10.0177

SCBAEM

11.8243

SCBAEMHA

9.4193

วันที่

18/07/2561

SCB2566

10.8331

SCB2576

11.1787

SCB2586

11.2937

SCBABS

9.9962

SCBAEM

11.9038

SCBAEMHA

9.4938

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGP
วันที่

20/07/2561

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.6457

SCBBANKING

11.5532

SCBBANKINGA

11.5535

SCBBANKINGP

11.5532

วันที่

19/07/2561

SCBAPLUS

10.4262

SCBAPLUSA

10.4264

SCBAUD

10.6389

SCBBANKING

11.2647

SCBBANKINGA

11.2650

SCBBANKINGP

11.2647

วันที่

18/07/2561

SCBAPLUS

10.4246

SCBAPLUSA

10.4248

SCBAUD

10.5974

SCBBANKING

11.2376

SCBBANKINGA

11.2379

SCBBANKINGP

11.2376

วันที่
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCHEQA
SCBCOMP
วันที่

20/07/2561

SCBBLN
SCBCE

8.8282

SCBCEH

11.0146

SCBCHA

8.7391

SCBCHEQA
SCBCOMP
วันที่

19/07/2561

SCBBLN

12.5915

SCBCE

8.7184

SCBCEH

10.8728

SCBCHA

8.5467

SCBCHEQA

9.3420

SCBCOMP
วันที่

18/07/2561

SCBBLN

12.6555

SCBCE

8.7177

SCBCEH

10.9030

SCBCHA

8.5858

SCBCHEQA

9.4269

SCBCOMP

5.2210

วันที่
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
วันที่

20/07/2561

SCBDA

9.3394

SCBDAP

9.3394

SCBDIGI
SCBDV

10.9400

SCBDVP

10.9400

SCBEMBOND
วันที่

19/07/2561

SCBDA

9.1975

SCBDAP

9.1975

SCBDIGI
SCBDV

10.7689

SCBDVP

10.7689

SCBEMBOND

8.1165

วันที่

18/07/2561

SCBDA

9.1633

SCBDAP

9.1633

SCBDIGI

15.2146

SCBDV

10.6996

SCBDVP

10.6996

SCBEMBOND

8.1206

วันที่
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
วันที่

20/07/2561

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.8250

SCBENERGYP

10.8250

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
วันที่

19/07/2561

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.5944

SCBENERGYP

10.5944

SCBEUEQ

11.6607

SCBEUSM

12.5259

SCBFINA

9.9150

วันที่

18/07/2561

SCBEMEQ

9.0609

SCBENERGY

10.5017

SCBENERGYP

10.5017

SCBEUEQ

11.6822

SCBEUSM

12.6086

SCBFINA

9.9120

วันที่
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

20/07/2561

SCBFINR
SCBFIXEDA

10.0099

SCBFLX

11.1140

SCBFP

12.1740

SCBFPP

12.2179

SCBFST

9.4728

วันที่

19/07/2561

SCBFINR

9.9150

SCBFIXEDA

10.0097

SCBFLX

11.0283

SCBFP

12.1742

SCBFPP

12.2180

SCBFST

9.4731

วันที่

18/07/2561

SCBFINR

9.9119

SCBFIXEDA

10.0103

SCBFLX

10.9997

SCBFP

12.1774

SCBFPP

12.2211

SCBFST

9.4458

วันที่
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

20/07/2561

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

19/07/2561

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGIF

11.3157

SCBGINA

9.9800

SCBGINR

9.9797

วันที่

18/07/2561

SCBGEQ

14.6614

SCBGEQA

14.6615

SCBGHC

10.2841

SCBGIF

11.2160

SCBGINA

9.9557

SCBGINR

9.9554

วันที่
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
วันที่

20/07/2561

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.1498

SCBGOLDH

6.8331

วันที่

19/07/2561

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.1249

SCBGOLDH

6.8071

วันที่

18/07/2561

SCBGLOB

10.0089

SCBGLOW

11.8704

SCBGLOWP

11.1432

SCBGMTA

9.3741

SCBGOLD

7.1234

SCBGOLDH

6.8250

วันที่
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

20/07/2561

SCBGOLDHRMF

7.0260

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

19/07/2561

SCBGOLDHRMF

6.9994

SCBGPLUS

11.3488

SCBGPROP

10.1293

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

9.9847

วันที่

18/07/2561

SCBGOLDHRMF

7.0181

SCBGPLUS

11.3288

SCBGPROP

10.1333

SCBGSIF

12.5071

SCBGSIFR

12.5085

SCBINCA

9.9842

วันที่
SCBINCR
SCBINDIA
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLEQA
วันที่

20/07/2561

SCBINCR
SCBINDIA
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLEQA
วันที่

19/07/2561

SCBINCR

9.9846

SCBINDIA

11.3054

SCBJPSMA

10.1492

SCBKEQTG

10.4007

SCBLEQ

11.6203

SCBLEQA

11.7575

วันที่

18/07/2561

SCBINCR

9.9841

SCBINDIA

11.4209

SCBJPSMA

10.1531

SCBKEQTG

10.5418

SCBLEQ

11.6332

SCBLEQA

11.7705

วันที่
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
วันที่

20/07/2561

SCBLT1

17.0419

SCBLT2

27.0704

SCBLT3

27.6731

SCBLT4

12.3961

SCBLTS

13.3050

SCBLTSEA

9.4046

วันที่

19/07/2561

SCBLT1

16.8477

SCBLT2

26.6292

SCBLT3

27.2227

SCBLT4

12.2232

SCBLTS

13.2315

SCBLTSEA

9.2624

วันที่

18/07/2561

SCBLT1

16.7670

SCBLT2

26.4630

SCBLT3

27.0541

SCBLT4

12.1555

SCBLTS

13.1868

SCBLTSEA

9.2054

วันที่
SCBLTSED
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

20/07/2561

SCBLTSED

9.4046

SCBLTT

16.8580

SCBMLTA

9.9953

SCBMLTP

10.1161

SCBMPLUSA
SCBMSE

14.6379

วันที่

19/07/2561

SCBLTSED

9.2624

SCBLTT

16.5906

SCBMLTA

9.8431

SCBMLTP

9.9615

SCBMPLUSA

10.1428

SCBMSE

14.4920

วันที่

18/07/2561

SCBLTSED

9.2054

SCBLTT

16.4766

SCBMLTA

9.7854

SCBMLTP

9.9025

SCBMPLUSA

10.1421

SCBMSE

14.4086

วันที่
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

20/07/2561

SCBMSEP

14.6379

SCBNK225

16.4877

SCBNK225D

13.1393

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

19/07/2561

SCBMSEP

14.4920

SCBNK225

16.5249

SCBNK225D

13.1690

SCBOIL

4.7208

SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

18/07/2561

SCBMSEP

14.4086

SCBNK225

16.5327

SCBNK225D

13.1752

SCBOIL

4.7287

SCBOPPA

9.6285

SCBOPPR

9.6285

วันที่
SCBPGF
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

20/07/2561

SCBPGF
SCBPLUS

10.8262

SCBPMO

10.4900

SCBPMOP

10.4900

SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

19/07/2561

SCBPGF
SCBPLUS

10.8135

SCBPMO

10.3470

SCBPMOP

10.3470

SCBPOPA

10.6066

SCBPOPP

10.6267

วันที่

18/07/2561

SCBPGF

13.5954

SCBPLUS

10.8169

SCBPMO

10.3219

SCBPMOP

10.3219

SCBPOPA

10.6725

SCBPOPP

10.6924

วันที่
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
วันที่

20/07/2561

SCBRF

19.9152

SCBRM1

13.6683

SCBRM2

13.7116

SCBRM3

26.0687

SCBRM4

55.4962

SCBRMEU
วันที่

19/07/2561

SCBRF

19.9164

SCBRM1

13.6677

SCBRM2

13.7120

SCBRM3

25.7119

SCBRM4

54.6895

SCBRMEU

10.7559

วันที่

18/07/2561

SCBRF

19.9269

SCBRM1

13.6694

SCBRM2

13.7168

SCBRM3

25.5959

SCBRM4

54.4147

SCBRMEU

10.7752

วันที่
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMPOP
วันที่

20/07/2561

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.6166

SCBRMPOP
วันที่

19/07/2561

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.1072

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.6435

SCBRMPOP

10.5686

วันที่

18/07/2561

SCBRMGHC

11.2893

SCBRMGIF

11.0095

SCBRMGW

10.2312

SCBRMGWP

10.6622

SCBRMJP

11.6497

SCBRMPOP

10.6336

วันที่
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
วันที่

20/07/2561

SCBRMS50

18.4119

SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE

12.2996

SCBSEA

13.0944

SCBSEP

12.4511

วันที่

19/07/2561

SCBRMS50

18.1067

SCBROBOA

10.9009

SCBS&P500

17.9228

SCBSE

12.0983

SCBSEA

12.8800

SCBSEP

12.2475

วันที่

18/07/2561

SCBRMS50

17.9811

SCBROBOA

10.8789

SCBS&P500

17.9884

SCBSE

12.0358

SCBSEA

12.8136

SCBSEP

12.1841

วันที่
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50P
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
วันที่

20/07/2561

SCBSET

21.0483

SCBSET50

20.2422

SCBSET50P

20.2422

SCBSETP

21.0840

SCBSFF

20.4811

SCBSFFPLUS-A

10.8503

วันที่

19/07/2561

SCBSET

20.7448

SCBSET50

19.9064

SCBSET50P

19.9064

SCBSETP

20.7796

SCBSFF

20.4808

SCBSFFPLUS-A

10.8499

วันที่

18/07/2561

SCBSET

20.5937

SCBSET50

19.7677

SCBSET50P

19.7677

SCBSETP

20.6279

SCBSFF

20.4803

SCBSFFPLUS-A

10.8497

วันที่
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

20/07/2561

SCBSFFPLUS-B

10.7966

SCBSFFPLUS-I

10.8520

SCBSFFPLUS-P

10.8520

SCBSMART2

10.1410

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

19/07/2561

SCBSFFPLUS-B

10.7963

SCBSFFPLUS-I

10.8516

SCBSFFPLUS-P

10.8515

SCBSMART2

10.1054

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

18/07/2561

SCBSFFPLUS-B

10.7961

SCBSFFPLUS-I

10.8514

SCBSFFPLUS-P

10.8512

SCBSMART2

10.0981

SCBSMART3

9.9257

SCBSMART4

9.8821

วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
วันที่

20/07/2561

SCBST555A

10.3555

SCBST555B

9.9625

SCBTEQ

12.0783

SCBTHAICGA

10.6964

SCBTHAICGP

10.7039

SCBTMF

11.3281

วันที่

19/07/2561

SCBST555A

10.3442

SCBST555B

9.9503

SCBTEQ

11.9042

SCBTHAICGA

10.5267

SCBTHAICGP

10.5338

SCBTMF

11.3279

วันที่

18/07/2561

SCBST555A

10.3412

SCBST555B

9.9475

SCBTEQ

11.8387

SCBTHAICGA

10.4970

SCBTHAICGP

10.5038

SCBTMF

11.3277

วันที่
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

20/07/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9948

SCBTMFPLUS-B

10.8271

SCBTMFPLUS-I

10.9952

SCBTMFPLUS-P

11.0059

SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

19/07/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9945

SCBTMFPLUS-B

10.8269

SCBTMFPLUS-I

10.9949

SCBTMFPLUS-P

11.0056

SCBUSHYA

10.1650

SCBUSSM
วันที่

18/07/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9941

SCBTMFPLUS-B

10.8265

SCBTMFPLUS-I

10.9945

SCBTMFPLUS-P

11.0051

SCBUSHYA

10.1738

SCBUSSM

13.6314

วันที่
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

20/07/2561

SCBWINA
SCBWINR
วันที่

19/07/2561

SCBWINA

10.0240

SCBWINR

10.0236

วันที่

18/07/2561

SCBWINA

10.0314

SCBWINR

10.0311