ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

21/03/2561

SCB2566

11.1239

SCB2576

11.8196

SCB2586

12.4451

SCBABS

10.0552

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

20/03/2561

SCB2566

11.1149

SCB2576

11.7996

SCB2586

12.4127

SCBABS

10.0393

SCBAEM

13.4857

SCBAEMHA

10.8138

วันที่

19/03/2561

SCB2566

11.1191

SCB2576

11.8122

SCB2586

12.4377

SCBABS

10.0743

SCBAEM

13.4621

SCBAEMHA

10.7950

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGP
SCBBLN
วันที่

21/03/2561

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.3680

SCBBANKING

12.2233

SCBBANKINGP

12.2233

SCBBLN
วันที่

20/03/2561

SCBAPLUS

10.9542

SCBAPLUSA

10.9544

SCBAUD

10.3822

SCBBANKING

12.3110

SCBBANKINGP

12.3110

SCBBLN

12.2747

วันที่

19/03/2561

SCBAPLUS

10.9731

SCBAPLUSA

10.9733

SCBAUD

10.3806

SCBBANKING

12.3512

SCBBANKINGP

12.3512

SCBBLN

12.2363

วันที่
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
SCBDA
SCBDAP
วันที่

21/03/2561

SCBCE

9.4154

SCBCEH

12.5778

SCBCHA

10.1738

SCBCOMP
SCBDA

10.0540

SCBDAP

10.1634

วันที่

20/03/2561

SCBCE

9.4586

SCBCEH

12.6448

SCBCHA

10.2391

SCBCOMP
SCBDA

10.0466

SCBDAP

10.1555

วันที่

19/03/2561

SCBCE

9.5053

SCBCEH

12.6944

SCBCHA

10.2644

SCBCOMP

5.4695

SCBDA

10.0630

SCBDAP

10.1716

วันที่
SCBDIGI
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
วันที่

21/03/2561

SCBDIGI
SCBDV

12.6152

SCBDVP

13.6695

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

11.4034

วันที่

20/03/2561

SCBDIGI
SCBDV

12.5950

SCBDVP

13.6472

SCBEMBOND

8.1622

SCBEMEQ
SCBENERGY

11.3824

วันที่

19/03/2561

SCBDIGI

14.7617

SCBDV

12.5980

SCBDVP

13.6499

SCBEMBOND

8.1769

SCBEMEQ

10.1564

SCBENERGY

11.3626

วันที่
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
SCBFINR
SCBFLX
วันที่

21/03/2561

SCBENERGYP

11.4034

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
SCBFINR
SCBFLX

11.4501

วันที่

20/03/2561

SCBENERGYP

11.3824

SCBEUEQ

11.1244

SCBEUSM

11.8582

SCBFINA

9.9906

SCBFINR

9.9906

SCBFLX

11.4494

วันที่

19/03/2561

SCBENERGYP

11.3626

SCBEUEQ

11.0779

SCBEUSM

11.7771

SCBFINA

9.9917

SCBFINR

9.9917

SCBFLX

11.4572

วันที่
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
วันที่

21/03/2561

SCBFP

12.1966

SCBFPP

12.2255

SCBFST

8.7906

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
วันที่

20/03/2561

SCBFP

12.1955

SCBFPP

12.2243

SCBFST

8.7803

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF

10.6165

วันที่

19/03/2561

SCBFP

12.1942

SCBFPP

12.2228

SCBFST

8.7893

SCBGEQ

14.2569

SCBGHC

9.6501

SCBGIF

10.6732

วันที่
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
วันที่

21/03/2561

SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
วันที่

20/03/2561

SCBGINA

9.5604

SCBGINR

9.5604

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
วันที่

19/03/2561

SCBGINA

9.5855

SCBGINR

9.5855

SCBGLOB

10.0380

SCBGLOW

11.9386

SCBGLOWP

11.2304

SCBGMTA

10.1178

วันที่
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
วันที่

21/03/2561

SCBGOLD

7.2146

SCBGOLDH

7.4075

SCBGOLDHRMF

7.6323

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
วันที่

20/03/2561

SCBGOLD

7.1923

SCBGOLDH

7.3928

SCBGOLDHRMF

7.6173

SCBGPLUS

10.8984

SCBGPROP

9.8534

SCBGSIF
วันที่

19/03/2561

SCBGOLD

7.1823

SCBGOLDH

7.3755

SCBGOLDHRMF

7.5998

SCBGPLUS

10.9008

SCBGPROP

9.8992

SCBGSIF

12.5410

วันที่
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

21/03/2561

SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

20/03/2561

SCBGSIFR
SCBINCA

9.9835

SCBINCR

9.9834

SCBINDIA

11.0067

SCBKEQTG

12.0795

SCBLEQ

11.2348

วันที่

19/03/2561

SCBGSIFR

12.5421

SCBINCA

9.9902

SCBINCR

9.9901

SCBINDIA

10.9328

SCBKEQTG

11.9256

SCBLEQ

11.2357

วันที่
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
วันที่

21/03/2561

SCBLT1

18.1410

SCBLT2

29.2096

SCBLT3

29.9219

SCBLT4

13.4889

SCBLTS

13.5663

SCBLTT

18.3938

วันที่

20/03/2561

SCBLT1

18.1189

SCBLT2

29.1839

SCBLT3

29.8955

SCBLT4

13.4497

SCBLTS

13.5786

SCBLTT

18.3626

วันที่

19/03/2561

SCBLT1

18.1297

SCBLT2

29.1869

SCBLT3

29.8989

SCBLT4

13.4937

SCBLTS

13.5969

SCBLTT

18.3651

วันที่
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
วันที่

21/03/2561

SCBMLTA

10.9000

SCBMLTP

10.9537

SCBMPLUSA
SCBMSE

16.5083

SCBMSEP

16.5083

SCBNK225

15.4330

วันที่

20/03/2561

SCBMLTA

10.8686

SCBMLTP

10.9216

SCBMPLUSA

10.2578

SCBMSE

16.4278

SCBMSEP

16.4278

SCBNK225

15.4317

วันที่

19/03/2561

SCBMLTA

10.8944

SCBMLTP

10.9469

SCBMPLUSA

10.2615

SCBMSE

16.4372

SCBMSEP

16.4372

SCBNK225

15.5043

วันที่
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

21/03/2561

SCBNK225D

12.5968

SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS
SCBPMO

11.1795

SCBPMOP

11.1795

วันที่

20/03/2561

SCBNK225D

12.5958

SCBOIL

4.3374

SCBPGF
SCBPLUS

10.8910

SCBPMO

11.1577

SCBPMOP

11.1577

วันที่

19/03/2561

SCBNK225D

12.6551

SCBOIL

4.2755

SCBPGF

13.1822

SCBPLUS

10.9604

SCBPMO

11.1656

SCBPMOP

11.1656

วันที่
SCBPOPA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

21/03/2561

SCBPOPA
SCBRF

19.9459

SCBRM1

13.6560

SCBRM2

13.7562

SCBRM3

28.4379

SCBRM4

60.8103

วันที่

20/03/2561

SCBPOPA

10.6112

SCBRF

19.9445

SCBRM1

13.6556

SCBRM2

13.7540

SCBRM3

28.3855

SCBRM4

60.6937

วันที่

19/03/2561

SCBPOPA

10.5818

SCBRF

19.9406

SCBRM1

13.6533

SCBRM2

13.7540

SCBRM3

28.4413

SCBRM4

60.8246

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

21/03/2561

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

10.9242

วันที่

20/03/2561

SCBRMEU

10.3145

SCBRMGHC
SCBRMGIF

10.4261

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

10.9230

วันที่

19/03/2561

SCBRMEU

10.2724

SCBRMGHC

10.6059

SCBRMGIF

10.4816

SCBRMGW

10.3039

SCBRMGWP

10.7444

SCBRMJP

10.9749

วันที่
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
วันที่

21/03/2561

SCBRMPOP
SCBRMS50

19.6201

SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE

13.5030

SCBSEA

14.2141

วันที่

20/03/2561

SCBRMPOP

10.5748

SCBRMS50

19.6349

SCBROBOA

11.7138

SCBS&P500

17.5285

SCBSE

13.4888

SCBSEA

14.1991

วันที่

19/03/2561

SCBRMPOP

10.5453

SCBRMS50

19.6482

SCBROBOA

11.6957

SCBS&P500

17.4996

SCBSE

13.4662

SCBSEA

14.1754

วันที่
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50P
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

21/03/2561

SCBSEP

14.3566

SCBSET

22.3425

SCBSET50

21.5181

SCBSET50P

21.5181

SCBSETP

22.3425

SCBSFF

20.4451

วันที่

20/03/2561

SCBSEP

14.3406

SCBSET

22.3226

SCBSET50

21.5339

SCBSET50P

21.5339

SCBSETP

22.3226

SCBSFF

20.4448

วันที่

19/03/2561

SCBSEP

14.3158

SCBSET

22.3307

SCBSET50

21.5482

SCBSET50P

21.5482

SCBSETP

22.3307

SCBSFF

20.4445

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART3
วันที่

21/03/2561

SCBSFFPLUS-A

10.8137

SCBSFFPLUS-B

10.7631

SCBSFFPLUS-I

10.8153

SCBSFFPLUS-P

10.8040

SCBSMART2

10.3671

SCBSMART3
วันที่

20/03/2561

SCBSFFPLUS-A

10.8134

SCBSFFPLUS-B

10.7628

SCBSFFPLUS-I

10.8150

SCBSFFPLUS-P

10.8036

SCBSMART2

10.3579

SCBSMART3
วันที่

19/03/2561

SCBSFFPLUS-A

10.8129

SCBSFFPLUS-B

10.7623

SCBSFFPLUS-I

10.8145

SCBSFFPLUS-P

10.8030

SCBSMART2

10.3620

SCBSMART3

10.0905

วันที่
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTMF
วันที่

21/03/2561

SCBSMART4
SCBST555A

10.4841

SCBST555B

10.0909

SCBTEQ

13.0650

SCBTHAICGA

11.0511

SCBTMF

11.3130

วันที่

20/03/2561

SCBSMART4
SCBST555A

10.4857

SCBST555B

10.0926

SCBTEQ

13.0522

SCBTHAICGA

11.0629

SCBTMF

11.3129

วันที่

19/03/2561

SCBSMART4

10.0794

SCBST555A

10.5105

SCBST555B

10.1167

SCBTEQ

13.0523

SCBTHAICGA

11.0904

SCBTMF

11.3128

วันที่
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

21/03/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9588

SCBTMFPLUS-B

10.7952

SCBTMFPLUS-I

10.9592

SCBTMFPLUS-P

10.9656

SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

20/03/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9585

SCBTMFPLUS-B

10.7950

SCBTMFPLUS-I

10.9589

SCBTMFPLUS-P

10.9653

SCBUSHYA

10.1169

SCBUSSM
วันที่

19/03/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9582

SCBTMFPLUS-B

10.7947

SCBTMFPLUS-I

10.9586

SCBTMFPLUS-P

10.9649

SCBUSHYA

10.1259

SCBUSSM

12.7276

วันที่
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

21/03/2561

SCBWINA
SCBWINR
วันที่

20/03/2561

SCBWINA

10.0688

SCBWINR

10.0684

วันที่

19/03/2561

SCBWINA

10.0862

SCBWINR

10.0858