ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

18/01/2562

SCB2566

10.7351

SCB2576

10.8819

SCB2586

10.6987

SCBABS

9.6156

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

17/01/2562

SCB2566

10.7329

SCB2576

10.8765

SCB2586

10.6898

SCBABS

9.6271

SCBAEM

10.5277

SCBAEMHA

8.4758

วันที่

16/01/2562

SCB2566

10.7341

SCB2576

10.8772

SCB2586

10.6906

SCBABS

9.6293

SCBAEM

10.5104

SCBAEMHA

8.4623

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGP
วันที่

18/01/2562

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.9118

SCBBANKING

11.1641

SCBBANKINGA

11.1647

SCBBANKINGP

11.1642

วันที่

17/01/2562

SCBAPLUS

10.3796

SCBAPLUSA

10.3799

SCBAUD

9.9012

SCBBANKING

11.4275

SCBBANKINGA

11.4280

SCBBANKINGP

11.4275

วันที่

16/01/2562

SCBAPLUS

10.3806

SCBAPLUSA

10.3810

SCBAUD

9.9432

SCBBANKING

11.3958

SCBBANKINGA

11.3963

SCBBANKINGP

11.3958

วันที่
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
วันที่

18/01/2562

SCBBLN
SCBCE

8.2955

SCBCEH

10.8305

SCBCEHP

10.8305

SCBCEP

8.2955

SCBCHA

7.8182

วันที่

17/01/2562

SCBBLN

10.9416

SCBCE

8.2242

SCBCEH

10.7233

SCBCEHP

10.7233

SCBCEP

8.2242

SCBCHA

7.6882

วันที่

16/01/2562

SCBBLN

10.8621

SCBCE

8.2486

SCBCEH

10.7640

SCBCEHP

10.7640

SCBCEP

8.2486

SCBCHA

7.7611

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

18/01/2562

SCBCHAP

7.8182

SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBDA

8.6861

SCBDAP

8.6861

SCBDIGI
วันที่

17/01/2562

SCBCHAP

7.6882

SCBCHEQA

7.4721

SCBCOMP
SCBDA

8.6732

SCBDAP

8.6732

SCBDIGI
วันที่

16/01/2562

SCBCHAP

7.7611

SCBCHEQA

7.4751

SCBCOMP

4.9291

SCBDA

8.6488

SCBDAP

8.6488

SCBDIGI

13.3534

วันที่
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYP
วันที่

18/01/2562

SCBDV

10.2150

SCBDVP

10.2150

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

10.3926

SCBENERGYP

10.3926

วันที่

17/01/2562

SCBDV

10.2029

SCBDVP

10.2029

SCBEMBOND

8.0931

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.2504

SCBENERGYP

10.2504

วันที่

16/01/2562

SCBDV

10.2014

SCBDVP

10.2014

SCBEMBOND

8.0852

SCBEMEQ

8.5814

SCBENERGY

10.2389

SCBENERGYP

10.2389

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

18/01/2562

SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

17/01/2562

SCBEUEQ

10.5314

SCBEUEQP

10.5417

SCBEUSM

10.7088

SCBEUSMP

10.7103

SCBFINA

9.7785

SCBFINR

9.7785

วันที่

16/01/2562

SCBEUEQ

10.5225

SCBEUEQP

10.5325

SCBEUSM

10.6598

SCBEUSMP

10.6609

SCBFINA

9.8063

SCBFINR

9.8062

วันที่
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
วันที่

18/01/2562

SCBFIXEDA

10.0809

SCBFLX

10.9070

SCBFP

12.2467

SCBFPP

12.3137

SCBFST

9.0598

SCBGEARA
วันที่

17/01/2562

SCBFIXEDA

10.0813

SCBFLX

10.9018

SCBFP

12.2472

SCBFPP

12.3141

SCBFST

9.0726

SCBGEARA
วันที่

16/01/2562

SCBFIXEDA

10.0813

SCBFLX

10.8893

SCBFP

12.2485

SCBFPP

12.3152

SCBFST

9.0638

SCBGEARA

9.5587

วันที่
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
วันที่

18/01/2562

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
วันที่

17/01/2562

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

10.8654

SCBGINA

9.4473

วันที่

16/01/2562

SCBGEQ

13.5101

SCBGEQA

13.6746

SCBGHC

9.5933

SCBGHCP

9.5933

SCBGIF

10.8207

SCBGINA

9.4253

วันที่
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

18/01/2562

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

17/01/2562

SCBGINR

9.4470

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

16/01/2562

SCBGINR

9.4251

SCBGLOB

9.8987

SCBGLOW

11.1379

SCBGLOWP

10.3789

SCBGMLA

10.0788

SCBGMTA

8.5810

วันที่
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
วันที่

18/01/2562

SCBGOLD

7.1030

SCBGOLDH

7.0837

SCBGOLDHRMF

7.2581

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
วันที่

17/01/2562

SCBGOLD

7.1401

SCBGOLDH

7.1106

SCBGOLDHRMF

7.2859

SCBGPLUS

10.7785

SCBGPROP

9.7269

SCBGSIF
วันที่

16/01/2562

SCBGOLD

7.1231

SCBGOLDH

7.0984

SCBGOLDHRMF

7.2735

SCBGPLUS

10.7643

SCBGPROP

9.6761

SCBGSIF

12.4629

วันที่
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
SCBJPSMA
วันที่

18/01/2562

SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
SCBJPSMA
วันที่

17/01/2562

SCBGSIFR
SCBINCA

10.0033

SCBINCR

10.0032

SCBINDIA

10.7309

SCBINDIAP

10.7309

SCBJPSMA

7.9939

วันที่

16/01/2562

SCBGSIFR

12.4652

SCBINCA

10.0103

SCBINCR

10.0102

SCBINDIA

10.7015

SCBINDIAP

10.7015

SCBJPSMA

7.9341

วันที่
SCBKEQTG
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1
SCBLT2
วันที่

18/01/2562

SCBKEQTG
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1

16.2860

SCBLT2

25.6087

วันที่

17/01/2562

SCBKEQTG

9.5751

SCBKEQTGP

9.5751

SCBLEQ

10.5507

SCBLEQA

10.8385

SCBLT1

16.2904

SCBLT2

25.5573

วันที่

16/01/2562

SCBKEQTG

9.5590

SCBKEQTGP

9.5590

SCBLEQ

10.4914

SCBLEQA

10.7775

SCBLT1

16.3187

SCBLT2

25.5246

วันที่
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
วันที่

18/01/2562

SCBLT3

26.1837

SCBLT4

11.0957

SCBLTS

13.0652

SCBLTSEA

8.9971

SCBLTSED

8.9058

SCBLTSETA

9.0635

วันที่

17/01/2562

SCBLT3

26.1311

SCBLT4

11.0822

SCBLTS

13.0651

SCBLTSEA

8.9801

SCBLTSED

8.8890

SCBLTSETA

9.0485

วันที่

16/01/2562

SCBLT3

26.0987

SCBLT4

11.0790

SCBLTS

13.0535

SCBLTSEA

8.9866

SCBLTSED

8.8955

SCBLTSETA

9.0303

วันที่
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

18/01/2562

SCBLTSETD

9.0636

SCBLTT

15.7497

SCBMLTA

9.1938

SCBMLTP

9.3839

SCBMPLUSA
SCBMSE

12.5477

วันที่

17/01/2562

SCBLTSETD

9.0486

SCBLTT

15.7413

SCBMLTA

9.1877

SCBMLTP

9.3774

SCBMPLUSA

10.2374

SCBMSE

12.6105

วันที่

16/01/2562

SCBLTSETD

9.0304

SCBLTT

15.7405

SCBMLTA

9.1893

SCBMLTP

9.3787

SCBMPLUSA

10.2362

SCBMSE

12.6110

วันที่
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

18/01/2562

SCBMSEP

12.5477

SCBNK225

15.1547

SCBNK225D

12.0057

SCBNK225P

14.4241

SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

17/01/2562

SCBMSEP

12.6105

SCBNK225

14.9734

SCBNK225D

11.8620

SCBNK225P

14.2511

SCBOIL

3.8331

SCBOPPA
วันที่

16/01/2562

SCBMSEP

12.6110

SCBNK225

14.9927

SCBNK225D

11.8774

SCBNK225P

14.2692

SCBOIL

3.8388

SCBOPPA

9.3664

วันที่
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
วันที่

18/01/2562

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA

10.1818

SCBPIND

10.1818

SCBPLUS

11.0333

SCBPMO

9.1108

วันที่

17/01/2562

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA

10.1529

SCBPIND

10.1529

SCBPLUS

11.0221

SCBPMO

9.1140

วันที่

16/01/2562

SCBOPPR

9.3664

SCBPGF

12.3611

SCBPINA

10.1711

SCBPIND

10.1711

SCBPLUS

11.0162

SCBPMO

9.1081

วันที่
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
วันที่

18/01/2562

SCBPMOP

9.1108

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.0593

SCBRM1

13.7428

SCBRM2

13.7940

วันที่

17/01/2562

SCBPMOP

9.1140

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.0598

SCBRM1

13.7426

SCBRM2

13.7959

วันที่

16/01/2562

SCBPMOP

9.1081

SCBPOPA

9.5099

SCBPOPP

9.5099

SCBRF

20.0664

SCBRM1

13.7425

SCBRM2

13.7991

วันที่
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

18/01/2562

SCBRM3

23.9828

SCBRM4

51.1821

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

17/01/2562

SCBRM3

23.9649

SCBRM4

51.0821

SCBRMEU

9.8308

SCBRMGHC
SCBRMGIF

10.6654

SCBRMGW
วันที่

16/01/2562

SCBRM3

23.9719

SCBRM4

51.1196

SCBRMEU

9.8290

SCBRMGHC

10.7507

SCBRMGIF

10.6215

SCBRMGW

9.6076

วันที่
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

18/01/2562

SCBRMGWP
SCBRMJP

10.6171

SCBRMPOP
SCBRMS50

17.8133

SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

17/01/2562

SCBRMGWP
SCBRMJP

10.4916

SCBRMPOP

9.4668

SCBRMS50

17.7601

SCBROBOA
SCBS&P500

16.2804

วันที่

16/01/2562

SCBRMGWP

9.9725

SCBRMJP

10.5057

SCBRMPOP

9.4717

SCBRMS50

17.7269

SCBROBOA

9.0204

SCBS&P500

16.1627

วันที่
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
วันที่

18/01/2562

SCBS&P500P
SCBSE

11.9353

SCBSEA

12.7067

SCBSEP

12.1160

SCBSET

20.0772

SCBSET50

19.6537

วันที่

17/01/2562

SCBS&P500P

16.2946

SCBSE

11.9193

SCBSEA

12.6896

SCBSEP

12.1002

SCBSET

20.0453

SCBSET50

19.5950

วันที่

16/01/2562

SCBS&P500P

16.1763

SCBSE

11.9297

SCBSEA

12.7007

SCBSEP

12.1109

SCBSET

20.0054

SCBSET50

19.5581

วันที่
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
วันที่

18/01/2562

SCBSET50P

19.6890

SCBSETE

20.0889

SCBSETP

20.0772

SCBSFF

20.5469

SCBSFFPLUS-A

10.9201

SCBSFFPLUS-B

10.8618

วันที่

17/01/2562

SCBSET50P

19.6298

SCBSETE

20.0566

SCBSETP

20.0453

SCBSFF

20.5465

SCBSFFPLUS-A

10.9197

SCBSFFPLUS-B

10.8614

วันที่

16/01/2562

SCBSET50P

19.5926

SCBSETE

20.0163

SCBSETP

20.0054

SCBSFF

20.5462

SCBSFFPLUS-A

10.9194

SCBSFFPLUS-B

10.8611

วันที่
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

18/01/2562

SCBSFFPLUS-I

10.9218

SCBSFFPLUS-P

10.9555

SCBSMART2

10.0589

SCBSMART2A

10.0590

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

17/01/2562

SCBSFFPLUS-I

10.9214

SCBSFFPLUS-P

10.9550

SCBSMART2

10.0518

SCBSMART2A

10.0520

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

16/01/2562

SCBSFFPLUS-I

10.9211

SCBSFFPLUS-P

10.9545

SCBSMART2

10.0538

SCBSMART2A

10.0540

SCBSMART3

9.6752

SCBSMART4

9.6046

วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

18/01/2562

SCBST555A

9.9951

SCBST555B

9.6095

SCBTEQ

11.3584

SCBTG

9.5908

SCBTHAICGA

10.0032

SCBTHAICGP

10.0638

วันที่

17/01/2562

SCBST555A

10.0000

SCBST555B

9.6140

SCBTEQ

11.3588

SCBTG

9.5908

SCBTHAICGA

9.9839

SCBTHAICGP

10.0441

วันที่

16/01/2562

SCBST555A

9.9982

SCBST555B

9.6125

SCBTEQ

11.3595

SCBTG

9.5908

SCBTHAICGA

9.9658

SCBTHAICGP

10.0256

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
วันที่

18/01/2562

SCBTMF

11.3586

SCBTMFPLUS-A

11.0579

SCBTMFPLUS-B

10.8838

SCBTMFPLUS-I

11.0583

SCBTMFPLUS-P

11.0755

SCBUSHYA
วันที่

17/01/2562

SCBTMF

11.3584

SCBTMFPLUS-A

11.0575

SCBTMFPLUS-B

10.8835

SCBTMFPLUS-I

11.0580

SCBTMFPLUS-P

11.0751

SCBUSHYA

10.1373

วันที่

16/01/2562

SCBTMF

11.3583

SCBTMFPLUS-A

11.0572

SCBTMFPLUS-B

10.8832

SCBTMFPLUS-I

11.0576

SCBTMFPLUS-P

11.0747

SCBUSHYA

10.1288

วันที่
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

18/01/2562

SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

17/01/2562

SCBUSSM
SCBWINA

9.8092

SCBWINR

9.8088

วันที่

16/01/2562

SCBUSSM

11.4952

SCBWINA

9.8009

SCBWINR

9.8006