ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

16/01/2561

SCB2566

11.0904

SCB2576

11.7801

SCB2586

12.4372

SCBABS

10.3163

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

15/01/2561

SCB2566

11.0923

SCB2576

11.7862

SCB2586

12.4486

SCBABS

10.3048

SCBAEM

13.7563

SCBAEMHA

11.0331

วันที่

12/01/2561

SCB2566

11.0661

SCB2576

11.7251

SCB2586

12.3464

SCBABS

10.3064

SCBAEM

13.8188

SCBAEMHA

11.0823

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGP
SCBBLN
วันที่

16/01/2561

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.9189

SCBBANKING

13.5339

SCBBANKINGP

13.5620

SCBBLN
วันที่

15/01/2561

SCBAPLUS

11.1894

SCBAPLUSA

11.1895

SCBAUD

10.8993

SCBBANKING

13.4901

SCBBANKINGP

13.5178

SCBBLN

12.1815

วันที่

12/01/2561

SCBAPLUS

11.1790

SCBAPLUSA

11.1791

SCBAUD

10.8193

SCBBANKING

13.4150

SCBBANKINGP

13.4418

SCBBLN

12.1850

วันที่
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
SCBDA
SCBDAP
วันที่

16/01/2561

SCBCE

9.8667

SCBCEH

12.8531

SCBCHA

11.1082

SCBCOMP
SCBDA

10.3073

SCBDAP

10.3884

วันที่

15/01/2561

SCBCE

9.6275

SCBCEH

12.5635

SCBCHA

10.9577

SCBCOMP
SCBDA

10.3238

SCBDAP

10.4044

วันที่

12/01/2561

SCBCE

9.6424

SCBCEH

12.5660

SCBCHA

11.0071

SCBCOMP

5.6373

SCBDA

10.2261

SCBDAP

10.3046

วันที่
SCBDIGI
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
วันที่

16/01/2561

SCBDIGI
SCBDV

12.9056

SCBDVP

13.9533

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

12.1663

วันที่

15/01/2561

SCBDIGI
SCBDV

12.9150

SCBDVP

13.9630

SCBEMBOND

8.3999

SCBEMEQ
SCBENERGY

12.2500

วันที่

12/01/2561

SCBDIGI

14.3862

SCBDV

12.7995

SCBDVP

13.8367

SCBEMBOND

8.3952

SCBEMEQ

10.1692

SCBENERGY

12.0590

วันที่
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
วันที่

16/01/2561

SCBENERGYP

12.1663

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX

11.5186

SCBFP

12.1639

SCBFPP

12.1848

วันที่

15/01/2561

SCBENERGYP

12.2500

SCBEUEQ

11.9743

SCBEUSM

11.9902

SCBFLX

11.5325

SCBFP

12.1582

SCBFPP

12.1790

วันที่

12/01/2561

SCBENERGYP

12.0590

SCBEUEQ

12.0031

SCBEUSM

11.9960

SCBFLX

11.4686

SCBFP

12.1542

SCBFPP

12.1746

วันที่
SCBFST
SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

16/01/2561

SCBFST

8.9735

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

15/01/2561

SCBFST

8.9615

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF

11.2087

SCBGINA

9.7852

SCBGINR

9.7852

วันที่

12/01/2561

SCBFST

8.9747

SCBGEQ

15.0996

SCBGHC

9.6937

SCBGIF

11.2372

SCBGINA

9.8154

SCBGINR

9.8153

วันที่
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
วันที่

16/01/2561

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.5005

SCBGOLDH

7.5281

วันที่

15/01/2561

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.5232

SCBGOLDH

7.5592

วันที่

12/01/2561

SCBGLOB

10.0858

SCBGLOW

12.2960

SCBGLOWP

11.5727

SCBGMTA

10.5074

SCBGOLD

7.4630

SCBGOLDH

7.4907

วันที่
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
วันที่

16/01/2561

SCBGOLDHRMF

7.7686

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
วันที่

15/01/2561

SCBGOLDHRMF

7.8003

SCBGPLUS

11.2141

SCBGPROP

10.2297

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA

12.1677

วันที่

12/01/2561

SCBGOLDHRMF

7.7311

SCBGPLUS

11.2358

SCBGPROP

10.2058

SCBGSIF

12.7281

SCBGSIFR

12.7289

SCBINDIA

12.1704

วันที่
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
วันที่

16/01/2561

SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLT1

18.5222

SCBLT2

29.5575

SCBLT3

30.3102

SCBLT4

13.7786

วันที่

15/01/2561

SCBKEQTG

12.5051

SCBLEQ

11.4789

SCBLT1

18.5472

SCBLT2

29.6228

SCBLT3

30.3946

SCBLT4

13.8161

วันที่

12/01/2561

SCBKEQTG

12.5083

SCBLEQ

11.4821

SCBLT1

18.4145

SCBLT2

29.2782

SCBLT3

30.0419

SCBLT4

13.6446

วันที่
SCBLTS
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

16/01/2561

SCBLTS

13.6286

SCBLTT

18.8783

SCBMLTA

10.7945

SCBMLTP

10.8071

SCBMPLUSA
SCBMSE

17.2038

วันที่

15/01/2561

SCBLTS

13.6086

SCBLTT

18.8850

SCBMLTA

10.8073

SCBMLTP

10.8193

SCBMPLUSA

10.2684

SCBMSE

17.3521

วันที่

12/01/2561

SCBLTS

13.5801

SCBLTT

18.7184

SCBMLTA

10.7032

SCBMLTP

10.7132

SCBMPLUSA

10.2517

SCBMSE

17.1975

วันที่
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS
วันที่

16/01/2561

SCBMSEP

17.2038

SCBNK225

17.2167

SCBNK225D

14.0528

SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS

10.8363

วันที่

15/01/2561

SCBMSEP

17.3521

SCBNK225

17.0550

SCBNK225D

13.9209

SCBOIL

4.3472

SCBPGF
SCBPLUS

10.8254

วันที่

12/01/2561

SCBMSEP

17.1975

SCBNK225

17.0114

SCBNK225D

13.8852

SCBOIL

4.3479

SCBPGF
SCBPLUS

10.8115

วันที่
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
วันที่

16/01/2561

SCBPMO

11.4829

SCBPMOP

11.4829

SCBPOPA
SCBRF

19.8455

SCBRM1

13.6162

SCBRM2

13.7285

วันที่

15/01/2561

SCBPMO

11.5246

SCBPMOP

11.5246

SCBPOPA

10.5674

SCBRF

19.8369

SCBRM1

13.6144

SCBRM2

13.7228

วันที่

12/01/2561

SCBPMO

11.3712

SCBPMOP

11.3712

SCBPOPA

10.5015

SCBRF

19.8329

SCBRM1

13.6120

SCBRM2

13.7200

วันที่
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

16/01/2561

SCBRM3

28.5266

SCBRM4

61.6298

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

15/01/2561

SCBRM3

28.5562

SCBRM4

61.7727

SCBRMEU

10.9293

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.0136

SCBRMGW
วันที่

12/01/2561

SCBRM3

28.4063

SCBRM4

61.1003

SCBRMEU

10.9528

SCBRMGHC

10.6593

SCBRMGIF

11.0417

SCBRMGW

10.6333

วันที่
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

16/01/2561

SCBRMGWP
SCBRMJP

12.1653

SCBRMPOP
SCBRMS50

19.5756

SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

15/01/2561

SCBRMGWP
SCBRMJP

12.0515

SCBRMPOP

10.5575

SCBRMS50

19.5995

SCBROBOA

12.1445

SCBS&P500

17.9723

วันที่

12/01/2561

SCBRMGWP

11.0930

SCBRMJP

12.0229

SCBRMPOP

10.4902

SCBRMS50

19.3950

SCBROBOA

12.1273

SCBS&P500

17.9772

วันที่
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50P
วันที่

16/01/2561

SCBSE

14.3707

SCBSEA

14.5384

SCBSEP

14.6300

SCBSET

22.6140

SCBSET50

21.4410

SCBSET50P

21.4410

วันที่

15/01/2561

SCBSE

14.4523

SCBSEA

14.6209

SCBSEP

14.7122

SCBSET

22.6038

SCBSET50

21.4666

SCBSET50P

21.4666

วันที่

12/01/2561

SCBSE

14.2386

SCBSEA

14.4047

SCBSEP

14.4921

SCBSET

22.4322

SCBSET50

21.2405

SCBSET50P

21.2405

วันที่
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
วันที่

16/01/2561

SCBSETP

22.6140

SCBSFF

20.4260

SCBSFFPLUS-A

10.7890

SCBSFFPLUS-B

10.7400

SCBSFFPLUS-C

10.6008

SCBSFFPLUS-I

10.7906

วันที่

15/01/2561

SCBSETP

22.6038

SCBSFF

20.4258

SCBSFFPLUS-A

10.7886

SCBSFFPLUS-B

10.7396

SCBSFFPLUS-C

10.6004

SCBSFFPLUS-I

10.7901

วันที่

12/01/2561

SCBSETP

22.4322

SCBSFF

20.4248

SCBSFFPLUS-A

10.7873

SCBSFFPLUS-B

10.7384

SCBSFFPLUS-C

10.5992

SCBSFFPLUS-I

10.7889

วันที่
SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
วันที่

16/01/2561

SCBSMART2

10.5529

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.8085

SCBST555B

10.3908

SCBTEQ

13.3181

วันที่

15/01/2561

SCBSMART2

10.5502

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.7929

SCBST555B

10.3752

SCBTEQ

13.3365

วันที่

12/01/2561

SCBSMART2

10.5305

SCBSMART3

10.3632

SCBSMART4

10.4175

SCBST555A

10.7997

SCBST555B

10.3832

SCBTEQ

13.1929

วันที่
SCBTHAICGA
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
วันที่

16/01/2561

SCBTHAICGA

11.2235

SCBTMF

11.3049

SCBTMFPLUS-A

10.9393

SCBTMFPLUS-B

10.7779

SCBTMFPLUS-C

10.5833

SCBTMFPLUS-I

10.9397

วันที่

15/01/2561

SCBTHAICGA

11.2412

SCBTMF

11.3048

SCBTMFPLUS-A

10.9391

SCBTMFPLUS-B

10.7777

SCBTMFPLUS-C

10.5831

SCBTMFPLUS-I

10.9394

วันที่

12/01/2561

SCBTHAICGA

11.1522

SCBTMF

11.3044

SCBTMFPLUS-A

10.9381

SCBTMFPLUS-B

10.7768

SCBTMFPLUS-C

10.5823

SCBTMFPLUS-I

10.9385

วันที่
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

16/01/2561

SCBTMFPLUS-P

10.9438

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

15/01/2561

SCBTMFPLUS-P

10.9435

SCBUSHYA

10.1849

SCBUSSM
SCBWINA

10.2908

SCBWINR

10.2906

วันที่

12/01/2561

SCBTMFPLUS-P

10.9425

SCBUSHYA

10.1865

SCBUSSM

13.1369

SCBWINA

10.2747

SCBWINR

10.2745