ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

25/05/2563

PVDFP

10.1294

PVDFPP

10.1589

PVDSP

10.1123

PVDSPP

10.1123

PVDTP

10.0811

PVDTPP

10.0906

วันที่

22/05/2563

PVDFP

10.1329

PVDFPP

10.1621

PVDSP

10.1123

PVDSPP

10.1123

PVDTP

10.0808

PVDTPP

10.0901

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

25/05/2563

SCB2566

10.8471

SCB2576

10.6376

SCB2586

9.7817

SCB70-SSFX

10.8510

SCBABS

9.2380

SCBADAGIOA
วันที่

22/05/2563

SCB2566

10.8187

SCB2576

10.5802

SCB2586

9.6891

SCB70-SSFX

10.7787

SCBABS

9.2500

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

25/05/2563

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.1663

วันที่

22/05/2563

SCBAEM

10.0976

SCBAEMHA

8.0056

SCBAEMP

10.0976

SCBAPLUS

9.5169

SCBAPLUSA

9.5178

SCBAUD

9.1245

วันที่
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

04/09/2770

SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

25/05/2563

SCBBANKING

6.4909

SCBBANKINGA

6.4916

SCBBANKINGE

6.4855

SCBBANKINGP

6.4910

SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

22/05/2563

SCBBANKING

6.4269

SCBBANKINGA

6.4275

SCBBANKINGE

6.4212

SCBBANKINGP

6.4270

SCBBLN

13.1530

SCBBLNP

13.4957

วันที่
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

04/09/2770

SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

25/05/2563

SCBCE

7.6905

SCBCEE

7.7251

SCBCEH

9.7058

SCBCEHE

9.7779

SCBCEHP

9.7060

SCBCEP

7.6908

วันที่

22/05/2563

SCBCE

7.6617

SCBCEE

7.6955

SCBCEH

9.6984

SCBCEHE

9.7696

SCBCEHP

9.6986

SCBCEP

7.6619

วันที่
SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

04/09/2770

SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

25/05/2563

SCBCHA

8.8706

SCBCHAE

9.2080

SCBCHAP

8.8863

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

22/05/2563

SCBCHA

8.8707

SCBCHAE

9.2073

SCBCHAP

8.8857

SCBCHEQA

8.6877

SCBCHEQP

8.6877

SCBCLASSICA
วันที่
SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
วันที่

04/09/2770

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
วันที่

25/05/2563

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC

10.0029

SCBCR1YD

9.9620

SCBCR3YA

9.7370

SCBDA

8.0586

วันที่

22/05/2563

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC

9.9833

SCBCR1YD

9.9404

SCBCR3YA

9.7224

SCBDA

7.9754

วันที่
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDVP
วันที่

04/09/2770

SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDVP
วันที่

25/05/2563

SCBDAP

8.0586

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDPLUSA
SCBDV

8.9095

SCBDVP

8.9095

วันที่

22/05/2563

SCBDAP

7.9754

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDPLUSA

9.4639

SCBDV

8.7880

SCBDVP

8.7880

วันที่
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

04/09/2770

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

25/05/2563

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

9.4266

SCBENERGYE

9.7252

SCBENERGYP

9.4296

วันที่

22/05/2563

SCBEMBOND

8.5063

SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

9.3438

SCBENERGYE

9.6393

SCBENERGYP

9.3463

วันที่
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
วันที่

04/09/2770

SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
วันที่

25/05/2563

SCBEQ-SSFX

11.2511

SCBEQUALA

8.6867

SCBEQUALE

8.7151

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
วันที่

22/05/2563

SCBEQ-SSFX

11.1454

SCBEQUALA

8.5319

SCBEQUALE

8.5593

SCBEUEQ

10.1147

SCBEUEQE

10.5813

SCBEUEQP

10.1324

วันที่
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

04/09/2770

SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

25/05/2563

SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA

10.3517

SCBFLX

10.4962

วันที่

22/05/2563

SCBEUSM

11.5069

SCBEUSMP

11.7602

SCBFINA

10.1880

SCBFINR

10.1878

SCBFIXEDA

10.3534

SCBFLX

10.4421

วันที่
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

04/09/2770

SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

25/05/2563

SCBFP

12.6991

SCBFPP

12.7187

SCBFST

9.4335

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

22/05/2563

SCBFP

12.7058

SCBFPP

12.7251

SCBFST

9.4094

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

04/09/2770

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

25/05/2563

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

22/05/2563

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

11.3451

SCBGIFP

11.4058

SCBGINA

9.2033

วันที่
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

04/09/2770

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

25/05/2563

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

22/05/2563

SCBGINR

9.2030

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

04/09/2770

SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

25/05/2563

SCBGOLD

9.5349

SCBGOLDE

9.5298

SCBGOLDH

9.3232

SCBGOLDHE

9.3519

SCBGOLDHP

9.3232

SCBGOLDHRMF

9.4730

วันที่

22/05/2563

SCBGOLD

9.5127

SCBGOLDE

9.5073

SCBGOLDH

9.3226

SCBGOLDHE

9.3510

SCBGOLDHP

9.3227

SCBGOLDHRMF

9.4728

วันที่
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

04/09/2770

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

25/05/2563

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

22/05/2563

SCBGPLUS

10.6275

SCBGPROP

8.2632

SCBGPROPP

8.2632

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

9.9349

วันที่
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

04/09/2770

SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

25/05/2563

SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

22/05/2563

SCBINCR

9.9348

SCBINDIA

7.9194

SCBINDIAE

8.1259

SCBINDIAP

7.9213

SCBJPSMA

7.5353

SCBJPSMP

7.5353

วันที่
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
วันที่

25/05/2563

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

8.4354

SCBLARGEE

8.4621

SCBLARGOA
วันที่

22/05/2563

SCBKEQTG

8.0283

SCBKEQTGE

8.0234

SCBKEQTGP

8.0379

SCBLARGEA

8.3387

SCBLARGEE

8.3645

SCBLARGOA
วันที่
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
วันที่

04/09/2770

SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
วันที่

25/05/2563

SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

15.6874

SCBLT2

23.8509

SCBLT3

22.4124

วันที่

22/05/2563

SCBLEQ

10.3763

SCBLEQA

11.0659

SCBLEQP

10.7240

SCBLT1

15.5832

SCBLT2

23.6294

SCBLT3

22.1761

วันที่
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
SCBLTSETD
วันที่

04/09/2770

SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
SCBLTSETD
วันที่

25/05/2563

SCBLT4

9.6761

SCBLTS

12.6383

SCBLTSEA

7.9858

SCBLTSED

7.9047

SCBLTSETA

7.8133

SCBLTSETD

7.8136

วันที่

22/05/2563

SCBLT4

9.5513

SCBLTS

12.6077

SCBLTSEA

7.8902

SCBLTSED

7.8102

SCBLTSETA

7.7132

SCBLTSETD

7.7134

วันที่
SCBLTT
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

25/05/2563

SCBLTT

13.5301

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA

8.3168

SCBMLTP

8.6122

SCBMOMENTA

8.0313

วันที่

22/05/2563

SCBLTT

13.3602

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA

8.2099

SCBMLTP

8.5008

SCBMOMENTA

7.8987

วันที่
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

04/09/2770

SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

25/05/2563

SCBMOMENTE

8.0566

SCBMPLUSA
SCBMSE

11.9009

SCBMSEP

11.9009

SCBNK225

15.6058

SCBNK225D

11.7872

วันที่

22/05/2563

SCBMOMENTE

7.9231

SCBMPLUSA

10.5488

SCBMSE

11.7179

SCBMSEP

11.7179

SCBNK225

15.3530

SCBNK225D

11.5963

วันที่
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/09/2770

SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

25/05/2563

SCBNK225E

14.9464

SCBNK225P

15.0573

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

22/05/2563

SCBNK225E

14.7031

SCBNK225P

14.8123

SCBOIL

2.4967

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่
SCBPGFP
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPMO
วันที่

04/09/2770

SCBPGFP
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPMO
วันที่

25/05/2563

SCBPGFP
SCBPINA

11.0448

SCBPIND

10.3046

SCBPINP

10.8387

SCBPLUS

11.4916

SCBPMO

8.4030

วันที่

22/05/2563

SCBPGFP
SCBPINA

11.0336

SCBPIND

10.2942

SCBPINP

10.8268

SCBPLUS

11.4857

SCBPMO

8.3149

วันที่
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
วันที่

04/09/2770

SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
วันที่

25/05/2563

SCBPMOP

8.4030

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

8.5918

SCBQUALITYE

8.6207

SCBRAAA

8.8645

วันที่

22/05/2563

SCBPMOP

8.3149

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

8.4918

SCBQUALITYE

8.5198

SCBRAAA

8.7786

วันที่
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
วันที่

04/09/2770

SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
วันที่

25/05/2563

SCBRF

20.7818

SCBRM1

14.0527

SCBRM2

14.4993

SCBRM3

21.5541

SCBRM4

45.9803

SCBRMEU
วันที่

22/05/2563

SCBRF

20.7937

SCBRM1

14.0531

SCBRM2

14.5156

SCBRM3

21.2822

SCBRM4

45.4232

SCBRMEU

9.7714

วันที่
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

04/09/2770

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

25/05/2563

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

10.7857

SCBRMLEQ
วันที่

22/05/2563

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.2805

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

10.6117

SCBRMLEQ

9.2622

วันที่
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่

04/09/2770

SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่

25/05/2563

SCBRMPIN

8.6815

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

15.3509

SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่

22/05/2563

SCBRMPIN

8.6724

SCBRMPOP

10.3611

SCBRMS&P500

9.9889

SCBRMS50

15.1755

SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
วันที่

25/05/2563

SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

9.9928

SCBSEA

11.0768

SCBSEP

10.3517

วันที่

22/05/2563

SCBS&P500

17.6097

SCBS&P500E

18.3073

SCBS&P500P

18.4056

SCBSE

9.8692

SCBSEA

10.9399

SCBSEP

10.2219

วันที่
SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

04/09/2770

SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

25/05/2563

SCBSET

17.4463

SCBSET-SSFX

10.9460

SCBSET50

17.0042

SCBSET50E

17.0926

SCBSET50P

17.0050

SCBSETE

17.6184

วันที่

22/05/2563

SCBSET

17.2117

SCBSET-SSFX

10.8006

SCBSET50

16.8093

SCBSET50E

16.8959

SCBSET50P

16.8100

SCBSETE

17.3805

วันที่
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

25/05/2563

SCBSETP

17.5925

SCBSFF

20.7562

SCBSFFPLUS-A

11.1463

SCBSFFPLUS-B

11.0750

SCBSFFPLUS-I

11.1481

SCBSFFPLUS-P

11.2284

วันที่

22/05/2563

SCBSETP

17.3550

SCBSFF

20.7561

SCBSFFPLUS-A

11.1460

SCBSFFPLUS-B

11.0748

SCBSFFPLUS-I

11.1478

SCBSFFPLUS-P

11.2278

วันที่
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

25/05/2563

SCBSMART2

9.9245

SCBSMART2A

10.1800

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

22/05/2563

SCBSMART2

9.9022

SCBSMART2A

10.1572

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA

9.3252

วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

04/09/2770

SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

25/05/2563

SCBST555A

8.0726

SCBST555B

7.5848

SCBTEQ

10.1362

SCBTG

7.9923

SCBTHAICGA

9.1090

SCBTHAICGP

9.1821

วันที่

22/05/2563

SCBST555A

7.9872

SCBST555B

7.5057

SCBTEQ

10.0306

SCBTG

7.9030

SCBTHAICGA

9.0264

SCBTHAICGP

9.0980

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

25/05/2563

SCBTMF

11.4668

SCBTMFPLUS-A

11.2440

SCBTMFPLUS-B

11.0529

SCBTMFPLUS-E

11.2345

SCBTMFPLUS-I

11.2444

SCBTMFPLUS-P

11.2354

วันที่

22/05/2563

SCBTMF

11.4666

SCBTMFPLUS-A

11.2437

SCBTMFPLUS-B

11.0526

SCBTMFPLUS-E

11.2341

SCBTMFPLUS-I

11.2441

SCBTMFPLUS-P

11.2351

วันที่
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
วันที่

04/09/2770

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
วันที่

25/05/2563

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

7.8349

SCBVALUEE

7.8610

SCBWINA
วันที่

22/05/2563

SCBUSHYA

9.6278

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

7.7221

SCBVALUEE

7.7474

SCBWINA

9.9330

วันที่
SCBWINR
วันที่

04/09/2770

SCBWINR
วันที่

25/05/2563

SCBWINR
วันที่

22/05/2563

SCBWINR

9.9325