ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

26/09/2560

SCB2566

10.7730

SCB2576

11.1220

SCB2586

11.2961

SCBABS

9.9502

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

25/09/2560

SCB2566

10.7644

SCB2576

11.1074

SCB2586

11.2706

SCBABS

9.9487

SCBAEM

12.3725

SCBAEMHA

9.9157

วันที่

22/09/2560

SCB2566

10.7481

SCB2576

11.0753

SCB2586

11.2162

SCBABS

9.9337

SCBAEM

12.5344

SCBAEMHA

10.0445

วันที่
SCBAPLUS
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBCE
วันที่

26/09/2560

SCBAPLUS
SCBAUD

11.2288

SCBBANKING

12.0006

SCBBANKINGP

12.0006

SCBBLN
SCBCE

8.8902

วันที่

25/09/2560

SCBAPLUS

10.5724

SCBAUD

11.2590

SCBBANKING

12.0589

SCBBANKINGP

12.0589

SCBBLN

11.1249

SCBCE

8.8452

วันที่

22/09/2560

SCBAPLUS

10.6208

SCBAUD

11.2347

SCBBANKING

11.9711

SCBBANKINGP

11.9711

SCBBLN

11.2477

SCBCE

8.9946

วันที่
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

26/09/2560

SCBCEH

11.1902

SCBCHA

10.0600

SCBCOMP
SCBDA

9.2771

SCBDAP

9.3014

SCBDIGI
วันที่

25/09/2560

SCBCEH

11.1613

SCBCHA

10.0499

SCBCOMP
SCBDA

9.2717

SCBDAP

9.2955

SCBDIGI
วันที่

22/09/2560

SCBCEH

11.3369

SCBCHA

10.1306

SCBCOMP

5.4138

SCBDA

9.2058

SCBDAP

9.2282

SCBDIGI

13.1791

วันที่
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYP
วันที่

26/09/2560

SCBDV

12.3275

SCBDVP

12.3513

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

10.3219

SCBENERGYP

10.3219

วันที่

25/09/2560

SCBDV

12.3129

SCBDVP

12.3363

SCBEMBOND

8.4034

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.2326

SCBENERGYP

10.2326

วันที่

22/09/2560

SCBDV

12.2289

SCBDVP

12.2509

SCBEMBOND

8.4040

SCBEMEQ

9.5335

SCBENERGY

10.1188

SCBENERGYP

10.1188

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

26/09/2560

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX

10.7272

SCBFP

12.0907

SCBFPP

12.0976

SCBFST

9.2894

วันที่

25/09/2560

SCBEUEQ

11.5363

SCBEUSM

11.4057

SCBFLX

10.7194

SCBFP

12.0931

SCBFPP

12.0999

SCBFST

9.2649

วันที่

22/09/2560

SCBEUEQ

11.5056

SCBEUSM

11.3489

SCBFLX

10.6814

SCBFP

12.0863

SCBFPP

12.0927

SCBFST

9.2662

วันที่
SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

26/09/2560

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

25/09/2560

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF

11.3141

SCBGINR

9.7545

SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

22/09/2560

SCBGEQ

14.3334

SCBGHC

9.4078

SCBGIF

11.3013

SCBGINR

9.7288

SCBGLOB

10.1719

SCBGLOW

11.7659

วันที่
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

26/09/2560

SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.6331

SCBGOLDH

7.4175

SCBGOLDHRMF

7.6730

SCBGPLUS
วันที่

25/09/2560

SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

7.7384

SCBGOLDH

7.5380

SCBGOLDHRMF

7.7966

SCBGPLUS

11.1463

วันที่

22/09/2560

SCBGLOWP

10.9947

SCBGMTA

9.8513

SCBGOLD

7.5674

SCBGOLDH

7.3721

SCBGOLDHRMF

7.6260

SCBGPLUS

11.1169

วันที่
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

26/09/2560

SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

25/09/2560

SCBGPROP

10.1096

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA

11.0111

SCBKEQTG

10.9521

SCBLEQ

10.8889

วันที่

22/09/2560

SCBGPROP

10.1572

SCBGSIF

12.7158

SCBGSIFR

12.7164

SCBINDIA

11.2578

SCBKEQTG

11.0235

SCBLEQ

10.9035

วันที่
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
วันที่

26/09/2560

SCBLT1

17.5158

SCBLT2

25.8915

SCBLT3

26.5429

SCBLT4

12.6813

SCBLTS

13.1607

SCBLTT

17.3926

วันที่

25/09/2560

SCBLT1

17.4907

SCBLT2

25.8458

SCBLT3

26.4961

SCBLT4

12.6914

SCBLTS

13.1539

SCBLTT

17.3710

วันที่

22/09/2560

SCBLT1

17.4109

SCBLT2

25.7067

SCBLT3

26.3512

SCBLT4

12.5999

SCBLTS

13.1484

SCBLTT

17.2508

วันที่
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
วันที่

26/09/2560

SCBMPLUSA
SCBMSE

15.0469

SCBMSEP

15.0828

SCBNK225

14.5587

SCBNK225D

12.1769

SCBOIL
วันที่

25/09/2560

SCBMPLUSA

10.1016

SCBMSE

15.0641

SCBMSEP

15.0994

SCBNK225

14.6123

SCBNK225D

12.2218

SCBOIL

3.5974

วันที่

22/09/2560

SCBMPLUSA

10.0970

SCBMSE

14.8744

SCBMSEP

14.9073

SCBNK225

14.5535

SCBNK225D

12.1725

SCBOIL

3.5109

วันที่
SCBPGF
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
SCBRF
SCBRM1
วันที่

26/09/2560

SCBPGF
SCBPLUS

10.6242

SCBPMO

10.1983

SCBPMOP

10.2270

SCBRF

19.7267

SCBRM1

13.5589

วันที่

25/09/2560

SCBPGF
SCBPLUS

10.6159

SCBPMO

10.1963

SCBPMOP

10.2245

SCBRF

19.7250

SCBRM1

13.5581

วันที่

22/09/2560

SCBPGF

13.3446

SCBPLUS

10.6011

SCBPMO

10.1198

SCBPMOP

10.1462

SCBRF

19.7204

SCBRM1

13.5561

วันที่
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

26/09/2560

SCBRM2

13.6710

SCBRM3

26.8047

SCBRM4

54.8133

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

25/09/2560

SCBRM2

13.6766

SCBRM3

26.7980

SCBRM4

54.7814

SCBRMEU

10.5834

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.1284

วันที่

22/09/2560

SCBRM2

13.6658

SCBRM3

26.6876

SCBRM4

54.3727

SCBRMEU

10.5547

SCBRMGHC

10.3505

SCBRMGIF

11.1165

วันที่
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

26/09/2560

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

10.3415

SCBRMS50

17.6793

SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

25/09/2560

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

10.3790

SCBRMS50

17.6529

SCBROBOA

10.3223

SCBS&P500

16.7141

วันที่

22/09/2560

SCBRMGW

10.2062

SCBRMGWP

10.5565

SCBRMJP

10.3399

SCBRMS50

17.5519

SCBROBOA

10.3527

SCBS&P500

16.7497

วันที่
SCBSE
SCBSEA
SCBSET
SCBSET50
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

26/09/2560

SCBSE

12.5166

SCBSEA

12.5181

SCBSET

20.5500

SCBSET50

19.3141

SCBSETP

20.5500

SCBSFF

20.3881

วันที่

25/09/2560

SCBSE

12.4713

SCBSEA

12.4728

SCBSET

20.5353

SCBSET50

19.2848

SCBSETP

20.5353

SCBSFF

20.3878

วันที่

22/09/2560

SCBSE

12.3723

SCBSEA

12.3738

SCBSET

20.4273

SCBSET50

19.1741

SCBSETP

20.4273

SCBSFF

20.3869

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
SCBSMART2
SCBSMART3
วันที่

26/09/2560

SCBSFFPLUS-A

10.7453

SCBSFFPLUS-B

10.6991

SCBSFFPLUS-C

10.5604

SCBSFFPLUS-I

10.7468

SCBSMART2

10.3181

SCBSMART3
วันที่

25/09/2560

SCBSFFPLUS-A

10.7450

SCBSFFPLUS-B

10.6988

SCBSFFPLUS-C

10.5601

SCBSFFPLUS-I

10.7465

SCBSMART2

10.3111

SCBSMART3
วันที่

22/09/2560

SCBSFFPLUS-A

10.7438

SCBSFFPLUS-B

10.6977

SCBSFFPLUS-C

10.5590

SCBSFFPLUS-I

10.7453

SCBSMART2

10.3003

SCBSMART3

9.9910

วันที่
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG3P3D
SCBTHAICGA
วันที่

26/09/2560

SCBSMART4
SCBST555A

10.7648

SCBST555B

10.3462

SCBTEQ

11.6164

SCBTG3P3D

10.7309

SCBTHAICGA

10.0107

วันที่

25/09/2560

SCBSMART4
SCBST555A

10.7612

SCBST555B

10.3427

SCBTEQ

11.5941

SCBTG3P3D

10.7154

SCBTHAICGA

10.0149

วันที่

22/09/2560

SCBSMART4

9.9772

SCBST555A

10.7580

SCBST555B

10.3416

SCBTEQ

11.5160

SCBTG3P3D

10.6895

SCBTHAICGA

9.9425

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

26/09/2560

SCBTMF

11.2900

SCBTMFPLUS-A

10.9048

SCBTMFPLUS-B

10.7472

SCBTMFPLUS-C

10.5531

SCBTMFPLUS-I

10.9051

SCBTMFPLUS-P

10.9053

วันที่

25/09/2560

SCBTMF

11.2899

SCBTMFPLUS-A

10.9045

SCBTMFPLUS-B

10.7469

SCBTMFPLUS-C

10.5529

SCBTMFPLUS-I

10.9048

SCBTMFPLUS-P

10.9050

วันที่

22/09/2560

SCBTMF

11.2895

SCBTMFPLUS-A

10.9035

SCBTMFPLUS-B

10.7461

SCBTMFPLUS-C

10.5520

SCBTMFPLUS-I

10.9038

SCBTMFPLUS-P

10.9039

วันที่
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR
วันที่

26/09/2560

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR
วันที่

25/09/2560

SCBUSHYA

10.1587

SCBUSSM
SCBWINR

10.0580

วันที่

22/09/2560

SCBUSHYA

10.1598

SCBUSSM

11.9756

SCBWINR

10.0504