ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

05/08/2563

PVDFP

10.1560

PVDFPP

10.1930

PVDSP

10.1031

PVDSPP

10.1031

PVDTP

10.0879

PVDTPP

10.0997

วันที่

04/08/2563

PVDFP

10.1564

PVDFPP

10.1933

PVDSP

10.1029

PVDSPP

10.1029

PVDTP

10.0878

PVDTPP

10.0996

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

05/08/2563

SCB2566

10.8252

SCB2576

10.5724

SCB2586

9.6467

SCB70-SSFX

11.2737

SCBABS

9.2191

SCBADAGIOA
วันที่

04/08/2563

SCB2566

10.8125

SCB2576

10.5463

SCB2586

9.6052

SCB70-SSFX

11.2243

SCBABS

9.2639

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

05/08/2563

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.7712

วันที่

04/08/2563

SCBAEM

12.2642

SCBAEMHA

9.7314

SCBAEMP

12.2765

SCBAPLUS

10.4838

SCBAPLUSA

10.4848

SCBAUD

9.7221

วันที่
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

04/09/2770

SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

05/08/2563

SCBBANKING

6.4491

SCBBANKINGA

6.4497

SCBBANKINGE

6.4521

SCBBANKINGP

6.4491

SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

04/08/2563

SCBBANKING

6.4030

SCBBANKINGA

6.4037

SCBBANKINGE

6.4059

SCBBANKINGP

6.4031

SCBBLN

14.9681

SCBBLNP

15.7400

วันที่
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

04/09/2770

SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

05/08/2563

SCBCE

8.2431

SCBCEE

8.2965

SCBCEH

10.6692

SCBCEHE

10.7698

SCBCEHP

10.6696

SCBCEP

8.2436

วันที่

04/08/2563

SCBCE

8.2001

SCBCEE

8.2530

SCBCEH

10.5831

SCBCEHE

10.6826

SCBCEHP

10.5834

SCBCEP

8.2005

วันที่
SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

04/09/2770

SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

05/08/2563

SCBCHA

11.0001

SCBCHAE

11.4411

SCBCHAP

11.0036

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

04/08/2563

SCBCHA

10.9780

SCBCHAE

11.4178

SCBCHAP

10.9814

SCBCHEQA

10.6361

SCBCHEQP

10.6361

SCBCLASSICA
วันที่
SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
วันที่

04/09/2770

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
วันที่

05/08/2563

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC

9.9101

SCBCR1YD

9.9921

SCBCR3YA

10.1481

SCBDA

8.2370

วันที่

04/08/2563

SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBCR1YC

9.9086

SCBCR1YD

9.9863

SCBCR3YA

10.1642

SCBDA

8.1992

วันที่
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDPLUSA
SCBDV
วันที่

04/09/2770

SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDPLUSA
SCBDV
วันที่

05/08/2563

SCBDAP

8.2370

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDPLUSA
SCBDV

8.9469

วันที่

04/08/2563

SCBDAP

8.1992

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDPLUSA

9.6776

SCBDV

8.8913

วันที่
SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
วันที่

04/09/2770

SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
วันที่

05/08/2563

SCBDV-SSF

8.9471

SCBDVP

8.9469

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

9.5564

วันที่

04/08/2563

SCBDV-SSF

8.8916

SCBDVP

8.8913

SCBEMBOND

9.0286

SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

9.3921

วันที่
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
วันที่

04/09/2770

SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
วันที่

05/08/2563

SCBENERGYE

9.8720

SCBENERGYP

9.5717

SCBEQ-SSFX

11.8416

SCBEQUALA

9.0111

SCBEQUALE

9.0541

SCBEUEQ
วันที่

04/08/2563

SCBENERGYE

9.7020

SCBENERGYP

9.4070

SCBEQ-SSFX

11.7665

SCBEQUALA

8.9888

SCBEQUALE

9.0315

SCBEUEQ

10.8552

วันที่
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

05/08/2563

SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

04/08/2563

SCBEUEQE

11.3790

SCBEUEQP

10.8962

SCBEUSM

12.6179

SCBEUSMP

12.9377

SCBFINA

10.6130

SCBFINR

10.6128

วันที่
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
วันที่

04/09/2770

SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
วันที่

05/08/2563

SCBFIXEDA

10.3564

SCBFLX

10.6012

SCBFP

12.7262

SCBFP-SSF

12.7264

SCBFPP

12.7262

SCBFST

9.1360

วันที่

04/08/2563

SCBFIXEDA

10.3556

SCBFLX

10.5680

SCBFP

12.7245

SCBFP-SSF

12.7248

SCBFPP

12.7245

SCBFST

9.1664

วันที่
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่

04/09/2770

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่

05/08/2563

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่

04/08/2563

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

04/09/2770

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

05/08/2563

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

04/08/2563

SCBGIF

11.9235

SCBGIFP

11.9235

SCBGINA

9.5789

SCBGINR

9.5785

SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
วันที่

04/09/2770

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
วันที่

05/08/2563

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.8315

SCBGOLDE

10.8350

SCBGOLDH

10.8869

วันที่

04/08/2563

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.5437

SCBGOLDE

10.5470

SCBGOLDH

10.5671

วันที่
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

05/08/2563

SCBGOLDH-SSF

10.8875

SCBGOLDHE

10.9298

SCBGOLDHP

10.8871

SCBGOLDHRMF

11.0396

SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

04/08/2563

SCBGOLDH-SSF

10.5678

SCBGOLDHE

10.6087

SCBGOLDHP

10.5674

SCBGOLDHRMF

10.7199

SCBGPLUS

11.0498

SCBGPROP

9.0953

วันที่
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
วันที่

04/09/2770

SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
วันที่

05/08/2563

SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
วันที่

04/08/2563

SCBGPROPP

9.0953

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBINCA

10.3913

SCBINCR

10.3912

วันที่
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
วันที่

04/09/2770

SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
วันที่

05/08/2563

SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
วันที่

04/08/2563

SCBINDIA

9.7497

SCBINDIAE

10.0243

SCBINDIAP

9.7545

SCBJPSMA

7.8200

SCBJPSMP

7.8200

SCBKEQTG

9.5424

วันที่
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
SCBLEQ
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
SCBLEQ
วันที่

05/08/2563

SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

8.4262

SCBLARGEE

8.4654

SCBLARGOA
SCBLEQ
วันที่

04/08/2563

SCBKEQTGE

9.5560

SCBKEQTGP

9.5425

SCBLARGEA

8.3587

SCBLARGEE

8.3974

SCBLARGOA
SCBLEQ

11.2505

วันที่
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

04/09/2770

SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

05/08/2563

SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

15.6270

SCBLT1-SSF

15.7647

SCBLT2

24.0110

วันที่

04/08/2563

SCBLEQ-SSF

11.6333

SCBLEQA

11.9982

SCBLEQP

11.6339

SCBLT1

15.5869

SCBLT1-SSF

15.7243

SCBLT2

23.9309

วันที่
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

04/09/2770

SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

05/08/2563

SCBLT2-SSF

24.0113

SCBLT3

22.8463

SCBLT3-SSF

22.8468

SCBLT4

10.0115

SCBLT4-SSF

10.0116

SCBLTS

12.6323

วันที่

04/08/2563

SCBLT2-SSF

23.9311

SCBLT3

22.6993

SCBLT3-SSF

22.6999

SCBLT4

9.9775

SCBLT4-SSF

9.9777

SCBLTS

12.6091

วันที่
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
วันที่

04/09/2770

SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
วันที่

05/08/2563

SCBLTSEA

8.1154

SCBLTSED

8.0330

SCBLTSET-SSF

7.8930

SCBLTSETA

7.8927

SCBLTSETD

7.8929

SCBLTT

13.5598

วันที่

04/08/2563

SCBLTSEA

8.0589

SCBLTSED

7.9771

SCBLTSET-SSF

7.8581

SCBLTSETA

7.8579

SCBLTSETD

7.8581

SCBLTT

13.4749

วันที่
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

05/08/2563

SCBLTT-SSF

13.5600

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA

8.5158

SCBMLTP

8.8369

SCBMOMENTA

8.6336

วันที่

04/08/2563

SCBLTT-SSF

13.4751

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLTA

8.4868

SCBMLTP

8.8065

SCBMOMENTA

8.5607

วันที่
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

04/09/2770

SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

05/08/2563

SCBMOMENTE

8.6736

SCBMPLUSA
SCBMSE

13.3141

SCBMSEP

13.3141

SCBNK225

16.8933

SCBNK225D

12.7596

วันที่

04/08/2563

SCBMOMENTE

8.6002

SCBMPLUSA

10.5015

SCBMSE

13.2537

SCBMSEP

13.2537

SCBNK225

16.9428

SCBNK225D

12.7970

วันที่
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/09/2770

SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

05/08/2563

SCBNK225E

16.2115

SCBNK225P

16.3318

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/08/2563

SCBNK225E

16.2586

SCBNK225P

16.3792

SCBOIL

2.9598

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่
SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

05/08/2563

SCBPGFP
SCBPIN-SSF

10.9610

SCBPINA

11.2503

SCBPIND

10.4964

SCBPINP

11.0620

SCBPLUS

11.3681

วันที่

04/08/2563

SCBPGFP
SCBPIN-SSF

10.9837

SCBPINA

11.2737

SCBPIND

10.5182

SCBPINP

11.0847

SCBPLUS

11.3771

วันที่
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

04/09/2770

SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

05/08/2563

SCBPLUSA

11.3683

SCBPMO

8.6402

SCBPMOP

8.6402

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

8.6797

วันที่

04/08/2563

SCBPLUSA

11.3773

SCBPMO

8.5852

SCBPMOP

8.5852

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

8.6475

วันที่
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

04/09/2770

SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

05/08/2563

SCBQUALITYE

8.7217

SCBRAAA

8.6543

SCBRF

20.8045

SCBRM1

14.0721

SCBRM2

14.4217

SCBRM3

22.0303

วันที่

04/08/2563

SCBQUALITYE

8.6892

SCBRAAA

8.6269

SCBRF

20.8086

SCBRM1

14.0719

SCBRM2

14.4238

SCBRM3

21.9548

วันที่
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

04/09/2770

SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

05/08/2563

SCBRM4

46.7353

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

04/08/2563

SCBRM4

46.4075

SCBRMEU

10.4865

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.8774

SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

04/09/2770

SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

05/08/2563

SCBRMJP

11.6478

SCBRMLEQ
SCBRMPIN

8.8553

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

15.1391

วันที่

04/08/2563

SCBRMJP

11.6820

SCBRMLEQ

10.0491

SCBRMPIN

8.8733

SCBRMPOP

11.7803

SCBRMS&P500

11.1609

SCBRMS50

15.0496

วันที่
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

04/09/2770

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

05/08/2563

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

04/08/2563

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500

19.3012

SCBS&P500-SSF

19.3488

SCBS&P500E

20.4496

SCBS&P500P

20.5594

วันที่
SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

04/09/2770

SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

05/08/2563

SCBSE

10.2222

SCBSE-SSF

10.5016

SCBSEA

11.3312

SCBSEP

10.6333

SCBSET

17.5409

SCBSET-SSFX

10.9682

วันที่

04/08/2563

SCBSE

10.1493

SCBSE-SSF

10.4267

SCBSEA

11.2504

SCBSEP

10.5569

SCBSET

17.4607

SCBSET-SSFX

10.9164

วันที่
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

04/09/2770

SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

05/08/2563

SCBSET50

16.7737

SCBSET50E

16.8786

SCBSET50P

16.7878

SCBSETE

17.7383

SCBSETP

17.7123

SCBSFF

20.7627

วันที่

04/08/2563

SCBSET50

16.6745

SCBSET50E

16.7785

SCBSET50P

16.6882

SCBSETE

17.6569

SCBSETP

17.6309

SCBSFF

20.7626

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
วันที่

05/08/2563

SCBSFFPLUS-A

11.1606

SCBSFFPLUS-B

11.0875

SCBSFFPLUS-I

11.1624

SCBSFFPLUS-P

11.2503

SCBSFFPLUS-SSF

11.1466

SCBSMART2

9.8372

วันที่

04/08/2563

SCBSFFPLUS-A

11.1603

SCBSFFPLUS-B

11.0872

SCBSFFPLUS-I

11.1621

SCBSFFPLUS-P

11.2498

SCBSFFPLUS-SSF

11.1463

SCBSMART2

9.8315

วันที่
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

05/08/2563

SCBSMART2-SSF

9.9642

SCBSMART2A

10.0905

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

04/08/2563

SCBSMART2-SSF

9.9584

SCBSMART2A

10.0847

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA

9.5549

วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

04/09/2770

SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

05/08/2563

SCBST555A

8.1806

SCBST555B

7.6684

SCBTEQ

10.2881

SCBTG

8.2235

SCBTHAICGA

9.2038

SCBTHAICGP

9.2972

วันที่

04/08/2563

SCBST555A

8.1535

SCBST555B

7.6494

SCBTEQ

10.2485

SCBTG

8.1638

SCBTHAICGA

9.1507

SCBTHAICGP

9.2433

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

05/08/2563

SCBTMF

11.4711

SCBTMFPLUS-A

11.2501

SCBTMFPLUS-B

11.0577

SCBTMFPLUS-E

11.2430

SCBTMFPLUS-I

11.2504

SCBTMFPLUS-P

11.2415

วันที่

04/08/2563

SCBTMF

11.4711

SCBTMFPLUS-A

11.2500

SCBTMFPLUS-B

11.0577

SCBTMFPLUS-E

11.2429

SCBTMFPLUS-I

11.2504

SCBTMFPLUS-P

11.2412

วันที่
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
วันที่

04/09/2770

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
วันที่

05/08/2563

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

8.0180

SCBVALUEE

8.0566

SCBWINA
วันที่

04/08/2563

SCBUSHYA

10.2279

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

7.9022

SCBVALUEE

7.9402

SCBWINA

10.4510

วันที่
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

04/09/2770

SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

05/08/2563

SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

04/08/2563

SCBWINR

10.4504

SCBWIPA