ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

13/05/2565

PVDFP

10.1417

PVDFPP

10.2461

PVDSP

10.1601

PVDSPP

10.1601

PVDTP

10.1305

PVDTPP

10.1639

วันที่

12/05/2565

PVDFP

10.1430

PVDFPP

10.2473

PVDSP

10.1605

PVDSPP

10.1605

PVDTP

10.1304

PVDTPP

10.1637

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

13/05/2565

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

12.0566

SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

12/05/2565

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

11.9937

SCBAAA

8.8973

SCBABOND(A)

9.6638

วันที่
SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

04/09/2770

SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

13/05/2565

SCBABS

8.8937

SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

12/05/2565

SCBABS

8.8971

SCBADAGIOA
SCBAEM

11.1068

SCBAEMHA

8.6214

SCBAEMHP

8.6214

SCBAEMP

11.1644

วันที่
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
วันที่

13/05/2565

SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
วันที่

12/05/2565

SCBAOA

4.6065

SCBAPLUS

10.9044

SCBAPLUSA

10.9055

SCBASHARES(A)

7.1168

SCBASHARES(P)

7.1168

SCBASHARES(SSF)

7.1170

วันที่
SCBAUD
SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBBANKING
วันที่

04/09/2770

SCBAUD
SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBBANKING
วันที่

13/05/2565

SCBAUD

10.3401

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBBANKING

7.7563

วันที่

12/05/2565

SCBAUD

10.3232

SCBAUTO(A)

6.5422

SCBAUTO(E)

6.5661

SCBAUTO(P)

6.5441

SCBAUTO(SSF)

6.5424

SCBBANKING

7.8593

วันที่
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
วันที่

13/05/2565

SCBBANKINGA

9.8866

SCBBANKINGE

10.0055

SCBBANKINGP

7.9401

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
วันที่

12/05/2565

SCBBANKINGA

10.0180

SCBBANKINGE

10.1383

SCBBANKINGP

8.0455

SCBBLN

10.7816

SCBBLNA

10.9179

SCBBLNE

10.8327

วันที่
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
วันที่

13/05/2565

SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE

6.0826

SCBCE(SSF)

6.0968

วันที่

12/05/2565

SCBBLNP

10.8052

SCBBLOC(A)

5.7214

SCBBLOC(E)

5.7679

SCBBLOC(P)

5.7246

SCBCE

5.8853

SCBCE(SSF)

5.8990

วันที่
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
วันที่

04/09/2770

SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
วันที่

13/05/2565

SCBCEE

6.2321

SCBCEH

7.1222

SCBCEHE

7.3184

SCBCEHP

7.1270

SCBCEP

6.0968

SCBCHA

8.4811

วันที่

12/05/2565

SCBCEE

6.0298

SCBCEH

6.8811

SCBCEHE

7.0705

SCBCEHP

6.8858

SCBCEP

5.8990

SCBCHA

8.4026

วันที่
SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

04/09/2770

SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

13/05/2565

SCBCHA-SSF

8.4912

SCBCHAA

8.4931

SCBCHAE

9.2499

SCBCHAP

8.4984

SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

12/05/2565

SCBCHA-SSF

8.4127

SCBCHAA

8.4145

SCBCHAE

9.1640

SCBCHAP

8.4197

SCBCHEQA

7.5200

SCBCHEQP

7.5378

วันที่
SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

04/09/2770

SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

13/05/2565

SCBCHINA
SCBCHTG2

7.1643

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

12/05/2565

SCBCHINA

5.7385

SCBCHTG2

7.0565

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่
SCBCOMP
SCBCR1YN
SCBCR3YA
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

04/09/2770

SCBCOMP
SCBCR1YN
SCBCR3YA
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

13/05/2565

SCBCOMP
SCBCR1YN
SCBCR3YA

10.8799

SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

12/05/2565

SCBCOMP
SCBCR1YN

10.0366

SCBCR3YA

10.8868

SCBCTECH-SSF

4.8513

SCBCTECHA

4.8499

SCBCTECHE

4.9009

วันที่
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

04/09/2770

SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

13/05/2565

SCBDA

10.2599

SCBDAP

10.4203

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

12/05/2565

SCBDA

10.2412

SCBDAP

10.4009

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)

9.7083

SCBDJI(E)

9.8105

วันที่
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDV
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDV
วันที่

13/05/2565

SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
SCBDV

9.2084

วันที่

12/05/2565

SCBDJI(P)

9.7129

SCBDJI(SSF)

9.7101

SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA

9.4611

SCBDV

9.1886

วันที่
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่

04/09/2770

SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่

13/05/2565

SCBDV-SSF

10.2219

SCBDVA

9.6127

SCBDVP

9.2359

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่

12/05/2565

SCBDV-SSF

10.2000

SCBDVA

9.5921

SCBDVP

9.2159

SCBEMBOND

7.7716

SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
วันที่

13/05/2565

SCBEMEQP
SCBENERGY

9.8232

SCBENERGYA

10.7909

SCBENERGYE

11.4476

SCBENERGYP

9.8422

SCBEQ-SSFX

13.0118

วันที่

12/05/2565

SCBEMEQP
SCBENERGY

9.7858

SCBENERGYA

10.7497

SCBENERGYE

11.4038

SCBENERGYP

9.8045

SCBEQ-SSFX

12.9164

วันที่
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBER1YA
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

04/09/2770

SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBER1YA
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

13/05/2565

SCBEQUALA

11.0097

SCBEQUALE

11.2099

SCBER1YA

9.7779

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

12/05/2565

SCBEQUALA

10.9127

SCBEQUALE

11.1109

SCBER1YA

9.7942

SCBEUEQ

12.3838

SCBEUEQA

12.9819

SCBEUEQE

14.0317

วันที่
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUSM
SCBEUSME
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUSM
SCBEUSME
วันที่

13/05/2565

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUSM
SCBEUSME
วันที่

12/05/2565

SCBEUEQP

13.0790

SCBEUROPE(A)

6.5156

SCBEUROPE(P)

6.5483

SCBEUROPE(SSF)

6.5166

SCBEUSM

14.0785

SCBEUSME

14.1781

วันที่
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

04/09/2770

SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

13/05/2565

SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

12/05/2565

SCBEUSMP

14.0787

SCBEV(A)

7.8227

SCBEV(E)

7.8398

SCBEV(SSF)

7.8228

SCBFINA

9.9597

SCBFINR

9.9593

วันที่
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
วันที่

04/09/2770

SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
วันที่

13/05/2565

SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA

10.5003

SCBFLX

11.4965

SCBFP

12.6852

วันที่

12/05/2565

SCBFINTECH(A)

4.1288

SCBFINTECH(E)

4.1439

SCBFINTECH(SSF)

4.1288

SCBFIXEDA

10.5011

SCBFLX

11.4826

SCBFP

12.6877

วันที่
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

04/09/2770

SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

13/05/2565

SCBFP-SSF

12.6866

SCBFPP

12.7255

SCBFST

10.2704

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

12/05/2565

SCBFP-SSF

12.6890

SCBFPP

12.7278

SCBFST

10.2735

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่

04/09/2770

SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่

13/05/2565

SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่

12/05/2565

SCBGENOME(A)

3.7515

SCBGENOME(E)

3.7652

SCBGENOME(SSF)

3.7515

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

04/09/2770

SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

13/05/2565

SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

12/05/2565

SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF

14.1684

วันที่
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

04/09/2770

SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

13/05/2565

SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

12/05/2565

SCBGIFP

14.3271

SCBGINA

10.4575

SCBGINR

10.4571

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
วันที่

13/05/2565

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.7758

SCBGOLDE

10.8629

SCBGOLDH

9.6645

SCBGOLDH-SSF

9.6556

วันที่

12/05/2565

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.9194

SCBGOLDE

11.0075

SCBGOLDH

9.8006

SCBGOLDH-SSF

9.7916

วันที่
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

13/05/2565

SCBGOLDHE

9.7780

SCBGOLDHP

9.6653

SCBGOLDHRMF

9.7337

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

12/05/2565

SCBGOLDHE

9.9155

SCBGOLDHP

9.8014

SCBGOLDHRMF

9.8700

SCBGPA(A)

10.1952

SCBGPLUS

12.0609

SCBGPROP

8.9901

วันที่
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

04/09/2770

SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

13/05/2565

SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

12/05/2565

SCBGPROPA

9.8648

SCBGPROPP

9.9748

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO

7.6193

วันที่
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
วันที่

13/05/2565

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
วันที่

12/05/2565

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBIHEALTH(A)

4.5259

SCBIHEALTH(E)

4.5748

SCBIHEALTH(P)

4.5269

SCBIHEALTH(SSF)

4.5261

วันที่
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
วันที่

04/09/2770

SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
วันที่

13/05/2565

SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
วันที่

12/05/2565

SCBINCA

10.2486

SCBINCR

10.2484

SCBINDEQ(A)

7.5705

SCBINDEQ(P)

7.5976

SCBINDIA

12.3072

SCBINDIAA

12.7974

วันที่
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBJAPAN(A)
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBJAPAN(A)
วันที่

13/05/2565

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBJAPAN(A)
วันที่

12/05/2565

SCBINDIAE

13.4756

SCBINDIAP

12.5210

SCBINNO(A)

3.8401

SCBINNO(E)

3.8541

SCBINNO(SSF)

3.8401

SCBJAPAN(A)

8.4253

วันที่
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

04/09/2770

SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

13/05/2565

SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

12/05/2565

SCBJAPAN(P)

8.4706

SCBJAPAN(SSF)

8.4255

SCBJPSMA

7.6623

SCBJPSMP

7.6623

SCBKEQTG

9.7982

SCBKEQTGE

9.9881

วันที่
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
วันที่

13/05/2565

SCBKEQTGP
SCBLARGEA

10.1822

SCBLARGEE

10.3663

SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
วันที่

12/05/2565

SCBKEQTGP

9.8088

SCBLARGEA

10.1847

SCBLARGEE

10.3686

SCBLEQ

11.5331

SCBLEQ-SSF

12.8583

SCBLEQA

13.5335

วันที่
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
วันที่

13/05/2565

SCBLEQP
SCBLT1

16.8001

SCBLT1-2020

16.7213

SCBLT1-SSF

17.1760

SCBLT2

28.7665

SCBLT2-2020

28.9986

วันที่

12/05/2565

SCBLEQP

12.5909

SCBLT1

16.7273

SCBLT1-2020

16.6485

SCBLT1-SSF

17.1016

SCBLT2

28.5842

SCBLT2-2020

28.8144

วันที่
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
วันที่

13/05/2565

SCBLT2-SSF

27.3809

SCBLT3

26.8891

SCBLT3-2020

27.0945

SCBLT3-SSF

25.8168

SCBLT4

10.9634

SCBLT4-2020

9.7021

วันที่

12/05/2565

SCBLT2-SSF

27.2073

SCBLT3

26.7915

SCBLT3-2020

26.9957

SCBLT3-SSF

25.7231

SCBLT4

10.9361

SCBLT4-2020

9.6778

วันที่
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
วันที่

13/05/2565

SCBLT4-SSF

11.2140

SCBLTS

13.3149

SCBLTSEA

9.6927

SCBLTSEA-2020

9.6816

SCBLTSED

9.5002

SCBLTSED-2020

9.4899

วันที่

12/05/2565

SCBLT4-SSF

11.1861

SCBLTS

13.3238

SCBLTSEA

9.6849

SCBLTSEA-2020

9.6737

SCBLTSED

9.4925

SCBLTSED-2020

9.4822

วันที่
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
วันที่

04/09/2770

SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
วันที่

13/05/2565

SCBLTSET-SSF

9.4033

SCBLTSETA

9.4014

SCBLTSETA-2020

9.3983

SCBLTSETD

9.4017

SCBLTSETD-2020

9.2012

SCBLTT

15.1971

วันที่

12/05/2565

SCBLTSET-SSF

9.4033

SCBLTSETA

9.4014

SCBLTSETA-2020

9.3984

SCBLTSETD

9.4017

SCBLTSETD-2020

9.2012

SCBLTT

15.1566

วันที่
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

13/05/2565

SCBLTT-2020

15.0195

SCBLTT-SSF

15.4034

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

12/05/2565

SCBLTT-2020

14.9792

SCBLTT-SSF

15.3623

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

04/09/2770

SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

13/05/2565

SCBMLTA

9.9500

SCBMLTP

10.5230

SCBMOMENTA

9.2474

SCBMOMENTE

9.4146

SCBMPLUSA
SCBMSE

16.3141

วันที่

12/05/2565

SCBMLTA

9.9163

SCBMLTP

10.4871

SCBMOMENTA

9.1498

SCBMOMENTE

9.3149

SCBMPLUSA

10.1028

SCBMSE

16.1978

วันที่
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNEXT(A)
วันที่

04/09/2770

SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNEXT(A)
วันที่

13/05/2565

SCBMSEP

16.7031

SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNEXT(A)
วันที่

12/05/2565

SCBMSEP

16.5834

SCBNDQ(A)

7.8087

SCBNDQ(E)

7.8311

SCBNDQ(P)

7.8121

SCBNDQ(SSF)

7.8046

SCBNEXT(A)

4.0678

วันที่
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
วันที่

04/09/2770

SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
วันที่

13/05/2565

SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNK225

19.9576

SCBNK225D

13.6155

SCBNK225E

19.4955

SCBNK225P

19.6399

วันที่

12/05/2565

SCBNEXT(E)

4.0827

SCBNEXT(SSF)

4.0679

SCBNK225

19.5010

SCBNK225D

13.3040

SCBNK225E

19.0490

SCBNK225P

19.1901

วันที่
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN(E)
วันที่

04/09/2770

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN(E)
วันที่

13/05/2565

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.7150

วันที่

12/05/2565

SCBOIL

7.0290

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.6083

วันที่
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

13/05/2565

SCBPIN-SSF

10.4006

SCBPINA

10.9335

SCBPIND

10.0077

SCBPINP

10.9513

SCBPLUS

10.7600

SCBPLUSA

10.7602

วันที่

12/05/2565

SCBPIN-SSF

10.2973

SCBPINA

10.8250

SCBPIND

9.9083

SCBPINP

10.8422

SCBPLUS

10.7442

SCBPLUSA

10.7444

วันที่
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

04/09/2770

SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

13/05/2565

SCBPMO

9.2919

SCBPMOA

10.4555

SCBPMOP

9.3019

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.7345

วันที่

12/05/2565

SCBPMO

9.2736

SCBPMOA

10.4349

SCBPMOP

9.2837

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.7522

วันที่
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

04/09/2770

SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

13/05/2565

SCBQUALITYE

10.9304

SCBRAAA

9.7046

SCBRF

20.9328

SCBRM1

14.2523

SCBRM2

14.1139

SCBRM3

25.4649

วันที่

12/05/2565

SCBQUALITYE

10.9483

SCBRAAA

9.7045

SCBRF

20.9398

SCBRM1

14.2524

SCBRM2

14.1175

SCBRM3

25.3820

วันที่
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMEU
วันที่

04/09/2770

SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMEU
วันที่

13/05/2565

SCBRM4

55.9969

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA

7.6572

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMEU
วันที่

12/05/2565

SCBRM4

55.9464

SCBRMASHARES(A)

7.9996

SCBRMCHA

7.5862

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH

5.8396

SCBRMEU

12.7132

วันที่
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

04/09/2770

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

13/05/2565

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

13.6233

SCBRMLEQ
วันที่

12/05/2565

SCBRMGHC
SCBRMGIF

14.2709

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

13.3118

SCBRMLEQ

11.4075

วันที่
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

04/09/2770

SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

13/05/2565

SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPIN

8.6417

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

17.3998

วันที่

12/05/2565

SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)

8.1341

SCBRMPIN

8.5571

SCBRMPOP

11.7882

SCBRMS&P500

13.3842

SCBRMS50

17.3463

วันที่
SCBRMVIET(A)
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
วันที่

04/09/2770

SCBRMVIET(A)
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
วันที่

13/05/2565

SCBRMVIET(A)
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
วันที่

12/05/2565

SCBRMVIET(A)
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500

21.7027

SCBS&P500-SSF

22.7878

SCBS&P500A

22.7377

วันที่
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEMI(A)
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEMI(A)
วันที่

13/05/2565

SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

10.3828

SCBSE-SSF

11.7803

SCBSEA

13.0493

SCBSEMI(A)
วันที่

12/05/2565

SCBS&P500E

24.9991

SCBS&P500P

25.1334

SCBSE

10.3803

SCBSE-SSF

11.7774

SCBSEA

13.0461

SCBSEMI(A)

8.7689

วันที่
SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
SCBSEMI(SSF)
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

04/09/2770

SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
SCBSEMI(SSF)
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

13/05/2565

SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
SCBSEMI(SSF)
SCBSEP

12.7107

SCBSET

20.7439

SCBSET-SSFX

12.3340

วันที่

12/05/2565

SCBSEMI(E)

8.8545

SCBSEMI(P)

8.7720

SCBSEMI(SSF)

8.7701

SCBSEP

12.7069

SCBSET

20.7435

SCBSET-SSFX

12.3342

วันที่
SCBSET50
SCBSET50(SSF)
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
วันที่

04/09/2770

SCBSET50
SCBSET50(SSF)
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
วันที่

13/05/2565

SCBSET50

19.3146

SCBSET50(SSF)

19.3201

SCBSET50E

19.6201

SCBSET50P

19.5149

SCBSETE

21.2406

SCBSETP

21.2099

วันที่

12/05/2565

SCBSET50

19.2551

SCBSET50(SSF)

19.2605

SCBSET50E

19.5594

SCBSET50P

19.4545

SCBSETE

21.2397

SCBSETP

21.2091

วันที่
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
วันที่

13/05/2565

SCBSFF

20.8018

SCBSFFPLUS-A

11.2300

SCBSFFPLUS-B

11.1467

SCBSFFPLUS-I

11.2315

SCBSFFPLUS-P

11.3961

SCBSFFPLUS-SSF

11.2164

วันที่

12/05/2565

SCBSFF

20.8017

SCBSFFPLUS-A

11.2300

SCBSFFPLUS-B

11.1467

SCBSFFPLUS-I

11.2315

SCBSFFPLUS-P

11.3959

SCBSFFPLUS-SSF

11.2164

วันที่
SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
วันที่

13/05/2565

SCBSMART2

10.0069

SCBSMART2-SSF

10.1368

SCBSMART2A

10.2646

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
วันที่

12/05/2565

SCBSMART2

10.0004

SCBSMART2-SSF

10.1302

SCBSMART2A

10.2579

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
วันที่
SCBSPLUSA
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

04/09/2770

SCBSPLUSA
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

13/05/2565

SCBSPLUSA
SCBST555A

9.7152

SCBST555B

9.0800

SCBTEQ

12.2703

SCBTHAICGA

10.9621

SCBTHAICGP

11.0469

วันที่

12/05/2565

SCBSPLUSA

9.2472

SCBST555A

9.6823

SCBST555B

9.0487

SCBTEQ

12.2322

SCBTHAICGA

10.9294

SCBTHAICGP

11.0136

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

13/05/2565

SCBTMF

11.4996

SCBTMFPLUS-A

11.2987

SCBTMFPLUS-B

11.0958

SCBTMFPLUS-E

11.3138

SCBTMFPLUS-I

11.2992

SCBTMFPLUS-P

11.2872

วันที่

12/05/2565

SCBTMF

11.4995

SCBTMFPLUS-A

11.2986

SCBTMFPLUS-B

11.0957

SCBTMFPLUS-E

11.3136

SCBTMFPLUS-I

11.2991

SCBTMFPLUS-P

11.2870

วันที่
SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(E)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)
SCBUSA(SSF)
SCBUSAA
วันที่

04/09/2770

SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(E)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)
SCBUSA(SSF)
SCBUSAA
วันที่

13/05/2565

SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(E)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)
SCBUSA(SSF)
SCBUSAA
วันที่

12/05/2565

SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(E)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)

4.3721

SCBUSA(SSF)

4.3264

SCBUSAA

4.3254

วันที่
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
วันที่

04/09/2770

SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
วันที่

13/05/2565

SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

9.4102

SCBVALUEE

9.5817

วันที่

12/05/2565

SCBUSAP

4.3259

SCBUSHYA

10.5700

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

9.4363

SCBVALUEE

9.6080

วันที่
SCBVIET(A)
SCBVIET(E)
SCBVIET(SSF)
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

04/09/2770

SCBVIET(A)
SCBVIET(E)
SCBVIET(SSF)
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA