ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

19/09/2562

PVDFP

10.0130

PVDFPP

10.0168

PVDSP

10.0091

PVDSPP

10.0091

PVDTP

10.0127

PVDTPP

10.0139

วันที่

18/09/2562

PVDFP

10.0124

PVDFPP

10.0161

PVDSP

10.0086

PVDSPP

10.0086

PVDTP

10.0124

PVDTPP

10.0135

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

19/09/2562

SCB2566

11.0392

SCB2576

11.2882

SCB2586

11.2098

SCBABS

9.4267

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

18/09/2562

SCB2566

11.0624

SCB2576

11.3406

SCB2586

11.2975

SCBABS

9.4395

SCBAEM

10.9005

SCBAEMHA

8.7821

วันที่
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

04/09/2770

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

19/09/2562

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.1319

SCBBANKING

10.5927

SCBBANKINGA

10.5934

วันที่

18/09/2562

SCBAEMP

10.9005

SCBAPLUS

10.7826

SCBAPLUSA

10.7832

SCBAUD

9.1842

SCBBANKING

10.6053

SCBBANKINGA

10.6061

วันที่
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

19/09/2562

SCBBANKINGE

10.6124

SCBBANKINGP

10.5927

SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE

8.0173

SCBCEE

8.0401

วันที่

18/09/2562

SCBBANKINGE

10.6249

SCBBANKINGP

10.6054

SCBBLN

12.1591

SCBBLNP

12.1591

SCBCE

8.0810

SCBCEE

8.1038

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

19/09/2562

SCBCEH

10.7813

SCBCEHE

10.8128

SCBCEHP

10.7834

SCBCEP

8.0174

SCBCHA

9.4216

SCBCHAE

9.5908

วันที่

18/09/2562

SCBCEH

10.8605

SCBCEHE

10.8919

SCBCEHP

10.8623

SCBCEP

8.0811

SCBCHA

9.3974

SCBCHAE

9.5660

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB
วันที่

04/09/2770

SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB
วันที่

19/09/2562

SCBCHAP

9.4219

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB

10.0261

วันที่

18/09/2562

SCBCHAP

9.3977

SCBCHEQA

8.4322

SCBCHEQP

8.4357

SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB

10.0253

วันที่
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV
วันที่

04/09/2770

SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV
วันที่

19/09/2562

SCBCR3YA

10.1475

SCBDA

9.6333

SCBDAP

9.6333

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV

11.1962

วันที่

18/09/2562

SCBCR3YA

10.1476

SCBDA

9.7088

SCBDAP

9.7088

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDV

11.3050

วันที่
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
วันที่

04/09/2770

SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
วันที่

19/09/2562

SCBDVP

11.1962

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

10.7230

SCBENERGYE

11.1491

วันที่

18/09/2562

SCBDVP

11.3050

SCBEMBOND

8.8815

SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

10.8736

SCBENERGYE

11.3055

วันที่
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

04/09/2770

SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

19/09/2562

SCBENERGYP

10.7233

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

18/09/2562

SCBENERGYP

10.8739

SCBEUEQ

11.7218

SCBEUEQE

11.9923

SCBEUEQP

11.7243

SCBEUSM

12.1685

SCBEUSMP

12.3019

วันที่
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
วันที่

04/09/2770

SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
วันที่

19/09/2562

SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA

10.2559

SCBFLX

11.3666

SCBFP

12.5371

SCBFPP

12.5371

วันที่

18/09/2562

SCBFINA

10.4159

SCBFINR

10.4158

SCBFIXEDA

10.2548

SCBFLX

11.4179

SCBFP

12.5364

SCBFPP

12.5364

วันที่
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
วันที่

04/09/2770

SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
วันที่

19/09/2562

SCBFST

8.8736

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
วันที่

18/09/2562

SCBFST

8.8765

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
วันที่
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

04/09/2770

SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

19/09/2562

SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

18/09/2562

SCBGHCP
SCBGIF

12.7137

SCBGIFP

12.7386

SCBGINA

10.1160

SCBGINR

10.1157

SCBGLOB
วันที่
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

04/09/2770

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

19/09/2562

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

7.9090

SCBGOLDE

7.9189

วันที่

18/09/2562

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

7.9251

SCBGOLDE

7.9349

วันที่
SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

19/09/2562

SCBGOLDH

8.0992

SCBGOLDHE

8.1091

SCBGOLDHP

8.0992

SCBGOLDHRMF

8.2737

SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

18/09/2562

SCBGOLDH

8.1123

SCBGOLDHE

8.1221

SCBGOLDHP

8.1123

SCBGOLDHRMF

8.2869

SCBGPLUS

11.5994

SCBGPROP

10.5681

วันที่
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

04/09/2770

SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

19/09/2562

SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
วันที่

18/09/2562

SCBGPROPP

10.5681

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

10.3601

SCBINCR

10.3600

SCBINDIA

10.2172

วันที่
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

19/09/2562

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

18/09/2562

SCBINDIAE

10.3546

SCBINDIAP

10.2179

SCBJPSMA

8.1107

SCBJPSMP

8.1107

SCBKEQTG

8.7623

SCBKEQTGE

8.7870

วันที่
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT2
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT2
วันที่

19/09/2562

SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

17.5261

SCBLT2

28.2714

วันที่

18/09/2562

SCBKEQTGP

8.7712

SCBLEQ

11.5484

SCBLEQA

12.0744

SCBLEQP

11.8006

SCBLT1

17.6515

SCBLT2

28.5404

วันที่
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
วันที่

04/09/2770

SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
วันที่

19/09/2562

SCBLT3

27.8354

SCBLT4

11.8945

SCBLTS

13.3778

SCBLTSEA

9.8148

SCBLTSED

9.7153

SCBLTSETA

9.5286

วันที่

18/09/2562

SCBLT3

28.1037

SCBLT4

12.0230

SCBLTS

13.4231

SCBLTSEA

9.9108

SCBLTSED

9.8103

SCBLTSETA

9.6118

วันที่
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
วันที่

19/09/2562

SCBLTSETD

9.5289

SCBLTT

16.8630

SCBMILDA
SCBMLTA

9.9369

SCBMLTP

10.2151

SCBMPLUSA
วันที่

18/09/2562

SCBLTSETD

9.6122

SCBLTT

17.0279

SCBMILDA
SCBMLTA

10.0429

SCBMLTP

10.3238

SCBMPLUSA

10.7479

วันที่
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
วันที่

04/09/2770

SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
วันที่

19/09/2562

SCBMSE

14.1135

SCBMSEP

14.2036

SCBNK225

16.4035

SCBNK225D

12.7490

SCBNK225E

15.6952

SCBNK225P

15.7184

วันที่

18/09/2562

SCBMSE

14.2268

SCBMSEP

14.3169

SCBNK225

16.3343

SCBNK225D

12.6953

SCBNK225E

15.6286

SCBNK225P

15.6517

วันที่
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA
วันที่

04/09/2770

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA
วันที่

19/09/2562

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA

12.9515

วันที่

18/09/2562

SCBOIL

3.9241

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA

12.8619

วันที่
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

04/09/2770

SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

19/09/2562

SCBPIND

12.3538

SCBPLUS

11.7538

SCBPMO

10.2151

SCBPMOP

10.2151

SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่

18/09/2562

SCBPIND

12.2683

SCBPLUS

11.7422

SCBPMO

10.3074

SCBPMOP

10.3074

SCBPOPA
SCBPOPP
วันที่
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

04/09/2770

SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

19/09/2562

SCBRAAA

10.1113

SCBRF

20.5539

SCBRM1

13.9116

SCBRM2

14.2541

SCBRM3

25.8778

SCBRM4

55.9154

วันที่

18/09/2562

SCBRAAA

10.1747

SCBRF

20.5544

SCBRM1

13.9102

SCBRM2

14.2525

SCBRM3

26.1581

SCBRM4

56.4625

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

04/09/2770

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

19/09/2562

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.3875

วันที่

18/09/2562

SCBRMEU

11.1185

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.5209

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.3405

วันที่
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

04/09/2770

SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

19/09/2562

SCBRMLEQ
SCBRMPIN

10.1450

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

18.7235

SCBROBOA
วันที่

18/09/2562

SCBRMLEQ

10.0645

SCBRMPIN

10.0862

SCBRMPOP

10.5733

SCBRMS&P500

10.0826

SCBRMS50

18.8985

SCBROBOA
วันที่
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
วันที่

04/09/2770

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
วันที่

19/09/2562

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

12.4247

SCBSEA

13.7725

วันที่

18/09/2562

SCBROBOP
SCBS&P500

18.2210

SCBS&P500E

18.5131

SCBS&P500P

18.5996

SCBSE

12.5376

SCBSEA

13.8975

วันที่
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

04/09/2770

SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

19/09/2562

SCBSEP

12.7839

SCBSET

21.2378

SCBSET50

20.7046

SCBSET50E

20.7364

SCBSET50P

20.7047

SCBSETE

21.3450

วันที่

18/09/2562

SCBSEP

12.8997

SCBSET

21.4226

SCBSET50

20.8980

SCBSET50E

20.9298

SCBSET50P

20.8981

SCBSETE

21.5302

วันที่
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

19/09/2562

SCBSETP

21.3134

SCBSFF

20.6704

SCBSFFPLUS-A

11.0424

SCBSFFPLUS-B

10.9776

SCBSFFPLUS-I

11.0441

SCBSFFPLUS-P

11.1021

วันที่

18/09/2562

SCBSETP

21.4984

SCBSFF

20.6697

SCBSFFPLUS-A

11.0416

SCBSFFPLUS-B

10.9768

SCBSFFPLUS-I

11.0434

SCBSFFPLUS-P

11.1013

วันที่
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBST555A
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBST555A
วันที่

19/09/2562

SCBSMART2

10.3057

SCBSMART2A

10.5710

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBST555A

9.7766

วันที่

18/09/2562

SCBSMART2

10.3159

SCBSMART2A

10.5815

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBST555A

9.8306

วันที่
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
วันที่

04/09/2770

SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
วันที่

19/09/2562

SCBST555B

9.3484

SCBTEQ

12.2833

SCBTG

9.7886

SCBTHAICGA

10.9727

SCBTHAICGP

10.9804

SCBTMF

11.4251

วันที่

18/09/2562

SCBST555B

9.4014

SCBTEQ

12.4120

SCBTG

9.8763

SCBTHAICGA

11.0933

SCBTHAICGP

11.1008

SCBTMF

11.4248

วันที่
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
วันที่

04/09/2770

SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
วันที่

19/09/2562

SCBTMFPLUS-A

11.1677

SCBTMFPLUS-B

10.9846

SCBTMFPLUS-E

11.1668

SCBTMFPLUS-I

11.1682

SCBTMFPLUS-P

11.1634

SCBUSHYA
วันที่

18/09/2562

SCBTMFPLUS-A

11.1673

SCBTMFPLUS-B

10.9842

SCBTMFPLUS-E

11.1663

SCBTMFPLUS-I

11.1677

SCBTMFPLUS-P

11.1628

SCBUSHYA

10.4562

วันที่
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

04/09/2770

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

19/09/2562

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

18/09/2562

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA

10.4890

SCBWINR

10.4885