ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBAEM
SCBAPLUS
SCBAUD
วันที่

24/04/2560

SCB2566

10.4969

SCB2576

10.6276

SCB2586

10.5185

SCBAEM
SCBAPLUS
SCBAUD

11.1218

วันที่

21/04/2560

SCB2566

10.5058

SCB2576

10.6468

SCB2586

10.5500

SCBAEM

11.3345

SCBAPLUS

10.3009

SCBAUD

11.0813

วันที่

20/04/2560

SCB2566

10.5037

SCB2576

10.6403

SCB2586

10.5397

SCBAEM

11.2735

SCBAPLUS

10.2974

SCBAUD

11.0560

วันที่
SCBBANKING
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
วันที่

24/04/2560

SCBBANKING

11.7272

SCBBLN
SCBCE

8.3174

SCBCEH

10.0696

SCBCHA

9.1830

SCBCOMP
วันที่

21/04/2560

SCBBANKING

11.7820

SCBBLN

10.4322

SCBCE

8.2727

SCBCEH

10.0128

SCBCHA

9.2490

SCBCOMP
วันที่

20/04/2560

SCBBANKING

11.7486

SCBBLN

10.4733

SCBCE

8.2861

SCBCEH

10.0318

SCBCHA

9.2632

SCBCOMP

5.4031

วันที่
SCBDA
SCBDIGI
SCBDV
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
วันที่

24/04/2560

SCBDA

8.4303

SCBDIGI
SCBDV

11.7806

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

9.5838

วันที่

21/04/2560

SCBDA

8.4537

SCBDIGI
SCBDV

11.8112

SCBEMBOND

8.3995

SCBEMEQ
SCBENERGY

9.6116

วันที่

20/04/2560

SCBDA

8.4231

SCBDIGI

11.5605

SCBDV

11.7781

SCBEMBOND

8.3945

SCBEMEQ

8.7248

SCBENERGY

9.5905

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFST
SCBGEQ
วันที่

24/04/2560

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX

10.2149

SCBFP

11.9276

SCBFST

9.5891

SCBGEQ
วันที่

21/04/2560

SCBEUEQ

11.3266

SCBEUSM

10.5897

SCBFLX

10.2291

SCBFP

11.9284

SCBFST

9.5898

SCBGEQ
วันที่

20/04/2560

SCBEUEQ

11.3245

SCBEUSM

10.5409

SCBFLX

10.2161

SCBFP

11.9293

SCBFST

9.5857

SCBGEQ

13.2869

วันที่
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

24/04/2560

SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

21/04/2560

SCBGHC
SCBGIF

11.0831

SCBGINR

9.9729

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

20/04/2560

SCBGHC

8.7316

SCBGIF

11.0651

SCBGINR

9.9646

SCBGLOB

10.1275

SCBGLOW

11.2273

SCBGLOWP

10.4575

วันที่
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

24/04/2560

SCBGMTA
SCBGOLD

7.7196

SCBGOLDH

7.2698

SCBGOLDHRMF

7.5402

SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

21/04/2560

SCBGMTA
SCBGOLD

7.7874

SCBGOLDH

7.3306

SCBGOLDHRMF

7.6040

SCBGPLUS

11.3896

SCBGPROP

10.1229

วันที่

20/04/2560

SCBGMTA

9.7337

SCBGOLD

7.7667

SCBGOLDH

7.3142

SCBGOLDHRMF

7.5872

SCBGPLUS

11.3785

SCBGPROP

10.1041

วันที่
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLT1
วันที่

24/04/2560

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLT1

16.4209

วันที่

21/04/2560

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA

10.6165

SCBKEQTG

9.8491

SCBLEQ

10.3252

SCBLT1

16.4496

วันที่

20/04/2560

SCBGSIF

12.4549

SCBGSIFR

12.4552

SCBINDIA

10.6993

SCBKEQTG

9.7761

SCBLEQ

10.3464

SCBLT1

16.4194

วันที่
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
SCBMPLUSA
วันที่

24/04/2560

SCBLT2

23.6848

SCBLT3

24.0246

SCBLT4

11.8291

SCBLTS

12.8018

SCBLTT

15.8972

SCBMPLUSA
วันที่

21/04/2560

SCBLT2

23.7458

SCBLT3

24.0820

SCBLT4

11.8633

SCBLTS

12.8165

SCBLTT

15.9343

SCBMPLUSA

10.0111

วันที่

20/04/2560

SCBLT2

23.6777

SCBLT3

24.0406

SCBLT4

11.8202

SCBLTS

12.8052

SCBLTT

15.8893

SCBMPLUSA

10.0076

วันที่
SCBMSE
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS
วันที่

24/04/2560

SCBMSE

13.6534

SCBNK225

13.5803

SCBNK225D

11.3586

SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS

10.3545

วันที่

21/04/2560

SCBMSE

13.7378

SCBNK225

13.4155

SCBNK225D

11.2208

SCBOIL

3.5094

SCBPGF
SCBPLUS

10.3624

วันที่

20/04/2560

SCBMSE

13.7178

SCBNK225

13.2841

SCBNK225D

11.1109

SCBOIL

3.5637

SCBPGF

11.9474

SCBPLUS

10.3743

วันที่
SCBPMO
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

24/04/2560

SCBPMO

9.2908

SCBRF

19.4955

SCBRM1

13.4524

SCBRM2

13.4959

SCBRM3

25.6050

SCBRM4

50.6128

วันที่

21/04/2560

SCBPMO

9.3140

SCBRF

19.4993

SCBRM1

13.4517

SCBRM2

13.4986

SCBRM3

25.6460

SCBRM4

50.7430

วันที่

20/04/2560

SCBPMO

9.2978

SCBRF

19.4978

SCBRM1

13.4514

SCBRM2

13.4999

SCBRM3

25.6086

SCBRM4

50.5789

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

24/04/2560

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

9.7068

วันที่

21/04/2560

SCBRMEU

10.1929

SCBRMGHC
SCBRMGIF

10.9099

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

9.5894

วันที่

20/04/2560

SCBRMEU

10.1929

SCBRMGHC

9.4616

SCBRMGIF

10.8928

SCBRMGW

9.7538

SCBRMGWP

10.0567

SCBRMJP

9.4936

วันที่
SCBRMS50
SCBS&P500
SCBSE
SCBSET
SCBSET50
SCBSFF
วันที่

24/04/2560

SCBRMS50

16.2617

SCBS&P500
SCBSE

11.3713

SCBSET

19.0406

SCBSET50

17.7049

SCBSFF

20.3242

วันที่

21/04/2560

SCBRMS50

16.2947

SCBS&P500

16.0179

SCBSE

11.3999

SCBSET

19.0855

SCBSET50

17.7396

SCBSFF

20.3227

วันที่

20/04/2560

SCBRMS50

16.2636

SCBS&P500

16.0677

SCBSE

11.3617

SCBSET

19.0458

SCBSET50

17.7053

SCBSFF

20.3223

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
SCBSMART2
SCBSMART3
วันที่

24/04/2560

SCBSFFPLUS-A

10.6790

SCBSFFPLUS-B

10.6367

SCBSFFPLUS-C

10.4992

SCBSFFPLUS-I

10.6805

SCBSMART2

10.5436

SCBSMART3
วันที่

21/04/2560

SCBSFFPLUS-A

10.6778

SCBSFFPLUS-B

10.6356

SCBSFFPLUS-C

10.4982

SCBSFFPLUS-I

10.6793

SCBSMART2

10.5515

SCBSMART3
วันที่

20/04/2560

SCBSFFPLUS-A

10.6774

SCBSFFPLUS-B

10.6352

SCBSFFPLUS-C

10.4978

SCBSFFPLUS-I

10.6789

SCBSMART2

10.5458

SCBSMART3

9.9660

วันที่
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG3P3D
SCBTGGB1
วันที่

24/04/2560

SCBSMART4
SCBST555A

10.6544

SCBST555B

10.1645

SCBTEQ

10.5173

SCBTG3P3D

9.9215

SCBTGGB1

11.2569

วันที่

21/04/2560

SCBSMART4
SCBST555A

10.6635

SCBST555B

10.1699

SCBTEQ

10.5400

SCBTG3P3D

9.9476

SCBTGGB1

11.2558

วันที่

20/04/2560

SCBSMART4

9.8700

SCBST555A

10.6485

SCBST555B

10.1551

SCBTEQ

10.5159

SCBTG3P3D

9.9206

SCBTGGB1

11.2554

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
SCBUSHYA
วันที่

24/04/2560

SCBTMF

11.2621

SCBTMFPLUS-A

10.8513

SCBTMFPLUS-B

10.7013

SCBTMFPLUS-C

10.5084

SCBTMFPLUS-I

10.8515

SCBUSHYA
วันที่

21/04/2560

SCBTMF

11.2615

SCBTMFPLUS-A

10.8502

SCBTMFPLUS-B

10.7004

SCBTMFPLUS-C

10.5076

SCBTMFPLUS-I

10.8504

SCBUSHYA

10.0680

วันที่

20/04/2560

SCBTMF

11.2613

SCBTMFPLUS-A

10.8498

SCBTMFPLUS-B

10.7002

SCBTMFPLUS-C

10.5074

SCBTMFPLUS-I

10.8501

SCBUSHYA

10.0680

วันที่
SCBUSSM
วันที่

24/04/2560

SCBUSSM
วันที่

21/04/2560

SCBUSSM
วันที่

20/04/2560

SCBUSSM

11.7003