ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

08/12/2564

PVDFP

10.3216

PVDFPP

10.4112

PVDSP

10.1605

PVDSPP

10.1605

PVDTP

10.1197

PVDTPP

10.1480

วันที่

07/12/2564

PVDFP

10.3232

PVDFPP

10.4128

PVDSP

10.1604

PVDSPP

10.1604

PVDTP

10.1197

PVDTPP

10.1479

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

08/12/2564

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

12.4877

SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

07/12/2564

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

12.4497

SCBAAA

9.8969

SCBABOND(A)

9.9991

วันที่
SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

04/09/2770

SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

08/12/2564

SCBABS

8.8663

SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

07/12/2564

SCBABS

8.8514

SCBADAGIOA
SCBAEM

14.3516

SCBAEMHA

11.1684

SCBAEMHP

11.1684

SCBAEMP

14.3516

วันที่
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBASHARES(A)
SCBAUD
SCBAUTO(A)
วันที่

04/09/2770

SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBASHARES(A)
SCBAUD
SCBAUTO(A)
วันที่

08/12/2564

SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBASHARES(A)
SCBAUD

10.3491

SCBAUTO(A)
วันที่

07/12/2564

SCBAOA

6.7793

SCBAPLUS

12.0343

SCBAPLUSA

12.0356

SCBASHARES(A)

9.9739

SCBAUD

10.3623

SCBAUTO(A)

10.2862

วันที่
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

04/09/2770

SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

08/12/2564

SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBBANKING

9.5994

SCBBANKINGA

9.8518

SCBBANKINGE

9.9424

วันที่

07/12/2564

SCBAUTO(E)

10.3018

SCBAUTO(P)

10.2876

SCBAUTO(SSF)

10.2865

SCBBANKING

9.5699

SCBBANKINGA

9.8216

SCBBANKINGE

9.9118

วันที่
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

08/12/2564

SCBBANKINGP

9.6246

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

07/12/2564

SCBBANKINGP

9.5950

SCBBLN

18.4035

SCBBLNA

18.4470

SCBBLNP

18.9767

SCBBLOC(A)

10.0260

SCBBLOC(E)

10.0612

วันที่
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
วันที่

04/09/2770

SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
วันที่

08/12/2564

SCBBLOC(P)
SCBCE

7.4227

SCBCEE

7.5724

SCBCEH

8.9343

SCBCEHE

9.1411

SCBCEHP

8.9379

วันที่

07/12/2564

SCBBLOC(P)

10.0309

SCBCE

7.4473

SCBCEE

7.5974

SCBCEH

8.9091

SCBCEHE

9.1150

SCBCEHP

8.9126

วันที่
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
วันที่

04/09/2770

SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
วันที่

08/12/2564

SCBCEP

7.4337

SCBCHA

10.8417

SCBCHA-SSF

10.8545

SCBCHAA

10.8569

SCBCHAE

11.7737

SCBCHAP

10.8593

วันที่

07/12/2564

SCBCEP

7.4583

SCBCHA

10.6731

SCBCHA-SSF

10.6858

SCBCHAA

10.6881

SCBCHAE

11.5904

SCBCHAP

10.6904

วันที่
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
วันที่

04/09/2770

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
วันที่

08/12/2564

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG2

9.4340

SCBCLASSICA
SCBCLEANA
วันที่

07/12/2564

SCBCHEQA

10.2053

SCBCHEQP

10.2053

SCBCHINA

7.8386

SCBCHTG2

9.2554

SCBCLASSICA
SCBCLEANA
วันที่
SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
SCBCR1YL
SCBCR1YM
วันที่

04/09/2770

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
SCBCR1YL
SCBCR1YM
วันที่

08/12/2564

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
SCBCR1YL

9.9309

SCBCR1YM

9.9200

วันที่

07/12/2564

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
SCBCR1YL

10.0031

SCBCR1YM

9.9920

วันที่
SCBCR1YN
SCBCR3YA
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YN
SCBCR3YA
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA
วันที่

08/12/2564

SCBCR1YN

9.9382

SCBCR3YA

10.9477

SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA

10.2720

วันที่

07/12/2564

SCBCR1YN

10.0006

SCBCR3YA

10.9979

SCBCTECH-SSF

7.6645

SCBCTECHA

7.6624

SCBCTECHE

7.7076

SCBDA

10.2142

วันที่
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
วันที่

04/09/2770

SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
วันที่

08/12/2564

SCBDAP

10.3565

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
วันที่

07/12/2564

SCBDAP

10.2977

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)

10.8411

SCBDJI(E)

10.9318

SCBDJI(P)

10.8453

วันที่
SCBDJI(SSF)
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(SSF)
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV
วันที่

08/12/2564

SCBDJI(SSF)
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV

9.6349

วันที่

07/12/2564

SCBDJI(SSF)

10.8430

SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA

9.9033

SCBDV

9.5841

วันที่
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่

04/09/2770

SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่

08/12/2564

SCBDV-SSF

10.5383

SCBDVA

9.7981

SCBDVP

9.6522

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่

07/12/2564

SCBDV-SSF

10.4827

SCBDVA

9.7464

SCBDVP

9.6012

SCBEMBOND

9.0515

SCBEMEQ
SCBEMEQA
วันที่
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
วันที่

08/12/2564

SCBEMEQP
SCBENERGY

10.4315

SCBENERGYA

10.4356

SCBENERGYE

11.0398

SCBENERGYP

10.4349

SCBEQ-SSFX

13.7808

วันที่

07/12/2564

SCBEMEQP
SCBENERGY

10.3901

SCBENERGYA

10.3942

SCBENERGYE

10.9958

SCBENERGYP

10.3933

SCBEQ-SSFX

13.7169

วันที่
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBER1YA
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

04/09/2770

SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBER1YA
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

08/12/2564

SCBEQUALA

11.1640

SCBEQUALE

11.3307

SCBER1YA

9.7785

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

07/12/2564

SCBEQUALA

11.0863

SCBEQUALE

11.2515

SCBER1YA

9.8302

SCBEUEQ

14.4653

SCBEUEQA

14.4950

SCBEUEQE

15.6001

วันที่
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

08/12/2564

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

07/12/2564

SCBEUEQP

14.5409

SCBEUROPE(A)

10.4502

SCBEUROPE(P)

10.4536

SCBEUROPE(SSF)

10.4517

SCBEUSM

19.5701

SCBEUSMP

20.5034

วันที่
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
วันที่

04/09/2770

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
วันที่

08/12/2564

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA

10.5245

วันที่

07/12/2564

SCBFINA

11.1806

SCBFINR

11.1802

SCBFINTECH(A)

8.5319

SCBFINTECH(E)

8.5448

SCBFINTECH(SSF)

8.5320

SCBFIXEDA

10.5243

วันที่
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
วันที่

04/09/2770

SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
วันที่

08/12/2564

SCBFLX

11.7217

SCBFP

12.9223

SCBFP-SSF

12.9237

SCBFPP

12.9428

SCBFST

9.9076

SCBGEARA
วันที่

07/12/2564

SCBFLX

11.6933

SCBFP

12.9213

SCBFP-SSF

12.9227

SCBFPP

12.9417

SCBFST

9.9802

SCBGEARA
วันที่
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGEQ
วันที่

04/09/2770

SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGEQ
วันที่

08/12/2564

SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGEQ
วันที่

07/12/2564

SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)

7.9703

SCBGENOME(E)

7.9823

SCBGENOME(SSF)

7.9703

SCBGEQ
วันที่
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

04/09/2770

SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

08/12/2564

SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

07/12/2564

SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

04/09/2770

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

08/12/2564

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

07/12/2564

SCBGIF

14.0164

SCBGIFP

14.0760

SCBGINA

10.9335

SCBGINR

10.9331

SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
วันที่

04/09/2770

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
วันที่

08/12/2564

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.2088

SCBGOLDE

10.2721

SCBGOLDH

9.5362

วันที่

07/12/2564

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.2427

SCBGOLDE

10.3061

SCBGOLDH

9.5058

วันที่
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

08/12/2564

SCBGOLDH-SSF

9.5398

SCBGOLDHE

9.6301

SCBGOLDHP

9.5371

SCBGOLDHRMF

9.6219

SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

07/12/2564

SCBGOLDH-SSF

9.5094

SCBGOLDHE

9.5993

SCBGOLDHP

9.5067

SCBGOLDHRMF

9.5905

SCBGPLUS

12.6239

SCBGPROP

11.7152

วันที่
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

04/09/2770

SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

08/12/2564

SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

07/12/2564

SCBGPROPA

12.1522

SCBGPROPP

12.2034

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO

9.6936

วันที่
SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

04/09/2770

SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

08/12/2564

SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

07/12/2564

SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)

8.1484

SCBIHEALTH(E)

8.1801

SCBIHEALTH(P)

8.1489

SCBIHEALTH(SSF)

8.1486

SCBINCA

11.0804

วันที่
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
วันที่

04/09/2770

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
วันที่

08/12/2564

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
วันที่

07/12/2564

SCBINCR

11.0802

SCBINDEQ(A)

9.4915

SCBINDIA

14.0661

SCBINDIAA

14.3934

SCBINDIAE

15.0912

SCBINDIAP

14.2198

วันที่
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
วันที่

08/12/2564

SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
วันที่

07/12/2564

SCBINNO(A)

8.7564

SCBINNO(E)

8.7696

SCBINNO(SSF)

8.7564

SCBJAPAN(A)

10.5372

SCBJAPAN(P)

10.5449

SCBJAPAN(SSF)

10.5374

วันที่
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
วันที่

04/09/2770

SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
วันที่

08/12/2564

SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

9.9932

วันที่

07/12/2564

SCBJPSMA

9.9006

SCBJPSMP

9.9006

SCBKEQTG

12.4693

SCBKEQTGE

12.6564

SCBKEQTGP

12.4785

SCBLARGEA

9.9117

วันที่
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
วันที่

04/09/2770

SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
วันที่

08/12/2564

SCBLARGEE

10.1413

SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

17.8994

วันที่

07/12/2564

SCBLARGEE

10.0584

SCBLEQ

13.3723

SCBLEQ-SSF

14.5529

SCBLEQA

15.3118

SCBLEQP

14.3183

SCBLT1

17.8076

วันที่
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
วันที่

04/09/2770

SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
วันที่

08/12/2564

SCBLT1-2020

17.7616

SCBLT1-SSF

18.2953

SCBLT2

30.4870

SCBLT2-2020

30.6642

SCBLT2-SSF

29.4596

SCBLT3

27.5309

วันที่

07/12/2564

SCBLT1-2020

17.6702

SCBLT1-SSF

18.2015

SCBLT2

30.2951

SCBLT2-2020

30.4708

SCBLT2-SSF

29.2743

SCBLT3

27.3867

วันที่
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

04/09/2770

SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

08/12/2564

SCBLT3-2020

27.6790

SCBLT3-SSF

26.6782

SCBLT4

11.5236

SCBLT4-2020

10.1863

SCBLT4-SSF

11.7846

SCBLTS

13.3468

วันที่

07/12/2564

SCBLT3-2020

27.5337

SCBLT3-SSF

26.5385

SCBLT4

11.4157

SCBLT4-2020

10.0908

SCBLT4-SSF

11.6743

SCBLTS

13.3224

วันที่
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
วันที่

04/09/2770

SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
วันที่

08/12/2564

SCBLTSEA

9.9777

SCBLTSEA-2020

9.9551

SCBLTSED

9.8767

SCBLTSED-2020

9.8550

SCBLTSET-SSF

9.4599

SCBLTSETA

9.4581

วันที่

07/12/2564

SCBLTSEA

9.9376

SCBLTSEA-2020

9.9149

SCBLTSED

9.8369

SCBLTSED-2020

9.8153

SCBLTSET-SSF

9.4078

SCBLTSETA

9.4060

วันที่
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
วันที่

08/12/2564

SCBLTSETA-2020

9.4561

SCBLTSETD

9.4582

SCBLTSETD-2020

9.2578

SCBLTT

15.7712

SCBLTT-2020

15.5544

SCBLTT-SSF

15.9824

วันที่

07/12/2564

SCBLTSETA-2020

9.4040

SCBLTSETD

9.4061

SCBLTSETD-2020

9.2068

SCBLTT

15.7001

SCBLTT-2020

15.4841

SCBLTT-SSF

15.9104

วันที่
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

04/09/2770

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

08/12/2564

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

10.2018

SCBMLTP

10.7401

SCBMOMENTA

9.4173

วันที่

07/12/2564

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

10.1235

SCBMLTP

10.6573

SCBMOMENTA

9.3210

วันที่
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
วันที่

04/09/2770

SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
วันที่

08/12/2564

SCBMOMENTE

9.5569

SCBMPLUSA
SCBMSE

16.9024

SCBMSEP

17.1919

SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
วันที่

07/12/2564

SCBMOMENTE

9.4589

SCBMPLUSA

10.6181

SCBMSE

16.8102

SCBMSEP

17.0974

SCBNDQ(A)

10.6185

SCBNDQ(E)

10.6335

วันที่
SCBNDQ(SSF)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

04/09/2770

SCBNDQ(SSF)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

08/12/2564

SCBNDQ(SSF)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNK225

21.6746

SCBNK225D

15.1620

วันที่

07/12/2564

SCBNDQ(SSF)

10.6201

SCBNEXT(A)

9.1732

SCBNEXT(E)

9.1870

SCBNEXT(SSF)

9.1733

SCBNK225

21.4614

SCBNK225D

15.0129

วันที่
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/09/2770

SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

08/12/2564

SCBNK225E

21.0821

SCBNK225P

21.2382

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

07/12/2564

SCBNK225E

20.8741

SCBNK225P

21.0286

SCBOIL

5.1249

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่
SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
วันที่

04/09/2770

SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
วันที่

08/12/2564

SCBPGFP
SCBPIN(E)

11.1302

SCBPIN-SSF

10.8531

SCBPINA

11.4093

SCBPIND

10.4432

SCBPINP

11.3757

วันที่

07/12/2564

SCBPGFP
SCBPIN(E)

11.1675

SCBPIN-SSF

10.8898

SCBPINA

11.4478

SCBPIND

10.4784

SCBPINP

11.4138

วันที่
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

04/09/2770

SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

08/12/2564

SCBPLUS

11.3712

SCBPLUSA

11.3714

SCBPMO

9.5227

SCBPMOA

10.7152

SCBPMOP

9.5298

SCBPOPA
วันที่

07/12/2564

SCBPLUS

11.3714

SCBPLUSA

11.3716

SCBPMO

9.4709

SCBPMOA

10.6569

SCBPMOP

9.4774

SCBPOPA
วันที่
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
วันที่

04/09/2770

SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
วันที่

08/12/2564

SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.7500

SCBQUALITYE

10.9113

SCBRAAA

9.6669

SCBRF

21.2211

SCBRM1

14.2644

วันที่

07/12/2564

SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.6276

SCBQUALITYE

10.7868

SCBRAAA

9.6484

SCBRF

21.2240

SCBRM1

14.2641

วันที่
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMCHA
SCBRMCTECH
SCBRMEU
วันที่

04/09/2770

SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMCHA
SCBRMCTECH
SCBRMEU
วันที่

08/12/2564

SCBRM2

14.4605

SCBRM3

26.1913

SCBRM4

57.5020

SCBRMCHA

9.7655

SCBRMCTECH
SCBRMEU
วันที่

07/12/2564

SCBRM2

14.4644

SCBRM3

25.9929

SCBRM4

57.2708

SCBRMCHA

9.6168

SCBRMCTECH

9.1709

SCBRMEU

14.1657

วันที่
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

04/09/2770

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

08/12/2564

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

14.8107

SCBRMLEQ
วันที่

07/12/2564

SCBRMGHC
SCBRMGIF

14.0655

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

14.6678

SCBRMLEQ

12.8745

วันที่
SCBRMMLCA
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

04/09/2770

SCBRMMLCA
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

08/12/2564

SCBRMMLCA
SCBRMPIN

9.0116

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

17.1924

SCBROBOA
วันที่

07/12/2564

SCBRMMLCA
SCBRMPIN

9.0407

SCBRMPOP

15.9142

SCBRMS&P500

15.8879

SCBRMS50

17.0781

SCBROBOA
วันที่
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

04/09/2770

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

08/12/2564

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

07/12/2564

SCBROBOP
SCBS&P500

26.6700

SCBS&P500-SSF

27.3394

SCBS&P500A

27.0073

SCBS&P500E

29.5668

SCBS&P500P

29.7255

วันที่
SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
วันที่

04/09/2770

SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
วันที่

08/12/2564

SCBSE

11.3722

SCBSE-SSF

12.3344

SCBSEA

13.6633

SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEMI(P)
วันที่

07/12/2564

SCBSE

11.3195

SCBSE-SSF

12.2773

SCBSEA

13.6000

SCBSEMI(A)

12.3797

SCBSEMI(E)

12.4436

SCBSEMI(P)

12.3862

วันที่
SCBSEMI(SSF)
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50E
วันที่

04/09/2770

SCBSEMI(SSF)
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50E
วันที่

08/12/2564

SCBSEMI(SSF)
SCBSEP

13.1894

SCBSET

20.8905

SCBSET-SSFX

12.5924

SCBSET50

19.0759

SCBSET50E

19.3335

วันที่

07/12/2564

SCBSEMI(SSF)

12.3813

SCBSEP

13.1276

SCBSET

20.7747

SCBSET-SSFX

12.5229

SCBSET50

18.9485

SCBSET50E

19.2040

วันที่
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
วันที่

04/09/2770

SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
วันที่

08/12/2564

SCBSET50P

19.2297

SCBSETE

21.3259

SCBSETP

21.2952

SCBSFF

20.7904

SCBSFFPLUS-A

11.2193

SCBSFFPLUS-B

11.1377

วันที่

07/12/2564

SCBSET50P

19.1009

SCBSETE

21.2073

SCBSETP

21.1767

SCBSFF

20.7903

SCBSFFPLUS-A

11.2192

SCBSFFPLUS-B

11.1377

วันที่
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
วันที่

08/12/2564

SCBSFFPLUS-I

11.2209

SCBSFFPLUS-P

11.3656

SCBSFFPLUS-SSF

11.2058

SCBSMART2

10.2289

SCBSMART2-SSF

10.3612

SCBSMART2A

10.4923

วันที่

07/12/2564

SCBSFFPLUS-I

11.2209

SCBSFFPLUS-P

11.3654

SCBSFFPLUS-SSF

11.2058

SCBSMART2

10.2233

SCBSMART2-SSF

10.3555

SCBSMART2A

10.4866

วันที่
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A
SCBST555B
วันที่

04/09/2770

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A
SCBST555B
วันที่

08/12/2564

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A

9.9345

SCBST555B

9.3198

วันที่

07/12/2564

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA

9.7720

SCBST555A

9.8818

SCBST555B

9.2695

วันที่
SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
วันที่

04/09/2770

SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
วันที่

08/12/2564

SCBTEQ

12.6402

SCBTHAICGA

11.3787

SCBTHAICGP

11.4145

SCBTMF

11.4916

SCBTMFPLUS-A

11.2858

SCBTMFPLUS-B

11.0855

วันที่

07/12/2564

SCBTEQ

12.5736

SCBTHAICGA

11.3211

SCBTHAICGP

11.3564

SCBTMF

11.4916

SCBTMFPLUS-A

11.2857

SCBTMFPLUS-B

11.0854

วันที่
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)
วันที่

04/09/2770

SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)
วันที่

08/12/2564

SCBTMFPLUS-E

11.2955

SCBTMFPLUS-I

11.2862

SCBTMFPLUS-P

11.2748

SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)
วันที่

07/12/2564

SCBTMFPLUS-E

11.2954

SCBTMFPLUS-I

11.2862

SCBTMFPLUS-P

11.2747

SCBTRAVEL(A)
SCBTRAVEL(P)
SCBUSA(E)

10.7385

วันที่
SCBUSA(SSF)
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่

04/09/2770

SCBUSA(SSF)
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่

08/12/2564

SCBUSA(SSF)
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่

07/12/2564

SCBUSA(SSF)

10.6992

SCBUSAA

10.6970

SCBUSAP

10.7800

SCBUSHYA

11.1004

SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
SCBWORLD(A)
วันที่

04/09/2770

SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
SCBWORLD(A)
วันที่

08/12/2564

SCBVALUEA

9.8336

SCBVALUEE

9.9808

SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
SCBWORLD(A)
วันที่

07/12/2564

SCBVALUEA

9.7451

SCBVALUEE

9.8909

SCBWINA

11.6428

SCBWINR

11.6420

SCBWIPA
SCBWORLD(A)

10.1996

วันที่
SCBWORLD(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBWORLD(SSF)
วันที่

08/12/2564

SCBWORLD(SSF)
วันที่

07/12/2564

SCBWORLD(SSF)

10.1996