ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

05/08/2564

PVDFP

10.3475

PVDFPP

10.4240

PVDSP

10.1498

PVDSPP

10.1498

PVDTP

10.1116

PVDTPP

10.1357

วันที่

04/08/2564

PVDFP

10.3412

PVDFPP

10.4176

PVDSP

10.1496

PVDSPP

10.1496

PVDTP

10.1116

PVDTPP

10.1356

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

05/08/2564

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

11.9291

SCBAAA
SCBABOND(A)
วันที่

04/08/2564

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

12.0224

SCBAAA

9.9663

SCBABOND(A)

9.9856

วันที่
SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

04/09/2770

SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

05/08/2564

SCBABS

9.1327

SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
วันที่

04/08/2564

SCBABS

9.1123

SCBADAGIOA
SCBAEM

15.0166

SCBAEMHA

11.7152

SCBAEMHP

11.7390

SCBAEMP

15.0166

วันที่
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

04/09/2770

SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

05/08/2564

SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.6355

SCBBANKING

7.8545

SCBBANKINGA

7.8555

วันที่

04/08/2564

SCBAOA

7.1126

SCBAPLUS

12.3362

SCBAPLUSA

12.3375

SCBAUD

10.6211

SCBBANKING

7.9607

SCBBANKINGA

7.9617

วันที่
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

05/08/2564

SCBBANKINGE

7.9099

SCBBANKINGP

7.8550

SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE

8.0190

SCBCEE

8.1526

วันที่

04/08/2564

SCBBANKINGE

8.0168

SCBBANKINGP

7.9612

SCBBLN

19.7520

SCBBLNP

20.2923

SCBCE

8.0790

SCBCEE

8.2134

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA-SSF
วันที่

05/08/2564

SCBCEH

9.7075

SCBCEHE

9.8980

SCBCEHP

9.7101

SCBCEP

8.0267

SCBCHA

10.8175

SCBCHA-SSF

10.8302

วันที่

04/08/2564

SCBCEH

9.8081

SCBCEHE

10.0004

SCBCEHP

9.8108

SCBCEP

8.0867

SCBCHA

10.8209

SCBCHA-SSF

10.8337

วันที่
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG2
วันที่

04/09/2770

SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG2
วันที่

05/08/2564

SCBCHAE

11.7071

SCBCHAP

10.8321

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG2

9.6268

วันที่

04/08/2564

SCBCHAE

11.7105

SCBCHAP

10.8355

SCBCHEQA

11.2206

SCBCHEQP

11.2206

SCBCHINA

8.5033

SCBCHTG2

9.7404

วันที่
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
SCBCR1YE
SCBCR1YF
SCBCR1YG
วันที่

04/09/2770

SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
SCBCR1YE
SCBCR1YF
SCBCR1YG
วันที่

05/08/2564

SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
SCBCR1YE

10.0961

SCBCR1YF

10.0811

SCBCR1YG

10.1057

วันที่

04/08/2564

SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
SCBCR1YE

10.0649

SCBCR1YF

10.0526

SCBCR1YG

10.0769

วันที่
SCBCR1YH
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
SCBCR1YL
SCBCR1YM
SCBCR1YN
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YH
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
SCBCR1YL
SCBCR1YM
SCBCR1YN
วันที่

05/08/2564

SCBCR1YH

10.1113

SCBCR1YI

10.1712

SCBCR1YJ

10.0924

SCBCR1YL

10.0839

SCBCR1YM

10.0768

SCBCR1YN

10.0872

วันที่

04/08/2564

SCBCR1YH

10.0864

SCBCR1YI

10.1504

SCBCR1YJ

10.0688

SCBCR1YL

10.0584

SCBCR1YM

10.0516

SCBCR1YN

10.0679

วันที่
SCBCR3YA
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

04/09/2770

SCBCR3YA
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

05/08/2564

SCBCR3YA

11.0317

SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBDA

9.6130

SCBDAP

9.6358

SCBDIGI
วันที่

04/08/2564

SCBCR3YA

11.0112

SCBCTECHA

8.5978

SCBCTECHE

8.6169

SCBDA

9.7490

SCBDAP

9.7717

SCBDIGI
วันที่
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

04/09/2770

SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

05/08/2564

SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

04/08/2564

SCBDIGIP
SCBDJI(A)

10.4728

SCBDJI(E)

10.5425

SCBDJI(P)

10.4737

SCBDM
SCBDM2
วันที่
SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
วันที่

04/09/2770

SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
วันที่

05/08/2564

SCBDM3
SCBDPLUSA
SCBDV

9.0618

SCBDV-SSF

9.8705

SCBDVP

9.0742

SCBEMBOND
วันที่

04/08/2564

SCBDM3
SCBDPLUSA

9.9343

SCBDV

9.1781

SCBDV-SSF

9.9971

SCBDVP

9.1906

SCBEMBOND

9.1479

วันที่
SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
วันที่

05/08/2564

SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

9.8029

SCBENERGYE

10.1933

SCBENERGYP

9.8050

SCBEQ-SSFX

12.8037

วันที่

04/08/2564

SCBEMEQ
SCBEMEQP
SCBENERGY

9.9348

SCBENERGYE

10.3302

SCBENERGYP

9.9369

SCBEQ-SSFX

12.9458

วันที่
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
วันที่

04/09/2770

SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
วันที่

05/08/2564

SCBEQUALA

10.4962

SCBEQUALE

10.6256

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
วันที่

04/08/2564

SCBEQUALA

10.6320

SCBEQUALE

10.7628

SCBEUEQ

14.2511

SCBEUEQE

15.0894

SCBEUEQP

14.2693

SCBEUROPE(A)

10.2187

วันที่
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

04/09/2770

SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

05/08/2564

SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA

10.5175

SCBFLX

11.3673

วันที่

04/08/2564

SCBEUSM

19.4856

SCBEUSMP

20.3027

SCBFINA

11.1799

SCBFINR

11.1794

SCBFIXEDA

10.5154

SCBFLX

11.4349

วันที่
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่

04/09/2770

SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่

05/08/2564

SCBFP

12.9552

SCBFP-SSF

12.9564

SCBFPP

12.9592

SCBFST

9.8191

SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่

04/08/2564

SCBFP

12.9460

SCBFP-SSF

12.9472

SCBFPP

12.9499

SCBFST

9.7896

SCBGEARA
SCBGEESGA
วันที่
SCBGEESGP
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
วันที่

04/09/2770

SCBGEESGP
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
วันที่

05/08/2564

SCBGEESGP
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
วันที่

04/08/2564

SCBGEESGP
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGHC
วันที่
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

04/09/2770

SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

05/08/2564

SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
วันที่

04/08/2564

SCBGHCP
SCBGIF

13.6897

SCBGIFP

13.6897

SCBGINA

10.8793

SCBGINR

10.8788

SCBGLOB
วันที่
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

04/09/2770

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

05/08/2564

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.2492

SCBGOLDE

10.2974

วันที่

04/08/2564

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

10.2342

SCBGOLDE

10.2822

วันที่
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

05/08/2564

SCBGOLDH

9.6894

SCBGOLDH-SSF

9.6931

SCBGOLDHE

9.7702

SCBGOLDHP

9.6902

SCBGOLDHRMF

9.7822

SCBGPLUS
วันที่

04/08/2564

SCBGOLDH

9.7024

SCBGOLDH-SSF

9.7061

SCBGOLDHE

9.7832

SCBGOLDHP

9.7032

SCBGOLDHRMF

9.7954

SCBGPLUS

12.4868

วันที่
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

04/09/2770

SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

05/08/2564

SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
วันที่

04/08/2564

SCBGPROP

11.9490

SCBGPROPP

11.9490

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO

9.7961

วันที่
SCBGTTG
SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(P)
SCBINCA
SCBINCR
วันที่

04/09/2770

SCBGTTG
SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(P)
SCBINCA
SCBINCR
วันที่

05/08/2564

SCBGTTG
SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(P)
SCBINCA
SCBINCR
วันที่

04/08/2564

SCBGTTG
SCBGTTG2
SCBIHEALTH(A)

10.2314

SCBIHEALTH(P)

10.2369

SCBINCA

11.1574

SCBINCR

11.1572

วันที่
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
วันที่

04/09/2770

SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
วันที่

05/08/2564

SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
วันที่

04/08/2564

SCBINDIA

13.7938

SCBINDIAE

14.4894

SCBINDIAP

13.8601

SCBJPSMA

9.6535

SCBJPSMP

9.6535

SCBKEQTG

14.1027

วันที่
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
วันที่

05/08/2564

SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

9.3860

SCBLARGEE

9.5006

SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
วันที่

04/08/2564

SCBKEQTGE

14.2652

SCBKEQTGP

14.1099

SCBLARGEA

9.5128

SCBLARGEE

9.6288

SCBLEQ

13.3653

SCBLEQ-SSF

14.3897

วันที่
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

04/09/2770

SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

05/08/2564

SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

16.9410

SCBLT1-2020

16.7688

SCBLT1-SSF

17.3156

SCBLT2

28.1808

วันที่

04/08/2564

SCBLEQA

14.8402

SCBLEQP

13.9992

SCBLT1

17.0708

SCBLT1-2020

16.8970

SCBLT1-SSF

17.4482

SCBLT2

28.4868

วันที่
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
วันที่

04/09/2770

SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
วันที่

05/08/2564

SCBLT2-2020

28.2938

SCBLT2-SSF

27.2311

SCBLT3

25.7594

SCBLT3-2020

25.8514

SCBLT3-SSF

24.9603

SCBLT4

11.1035

วันที่

04/08/2564

SCBLT2-2020

28.6007

SCBLT2-SSF

27.5269

SCBLT3

26.0975

SCBLT3-2020

26.1904

SCBLT3-SSF

25.2879

SCBLT4

11.2129

วันที่
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
วันที่

04/09/2770

SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
วันที่

05/08/2564

SCBLT4-2020

9.7973

SCBLT4-SSF

11.3550

SCBLTS

13.1086

SCBLTSEA

9.1649

SCBLTSEA-2020

9.1357

SCBLTSED

9.0719

วันที่

04/08/2564

SCBLT4-2020

9.8937

SCBLT4-SSF

11.4669

SCBLTS

13.1791

SCBLTSEA

9.2738

SCBLTSEA-2020

9.2443

SCBLTSED

9.1797

วันที่
SCBLTSED-2020
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLTSED-2020
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
วันที่

05/08/2564

SCBLTSED-2020

9.1363

SCBLTSET-SSF

8.8794

SCBLTSETA

8.8778

SCBLTSETA-2020

8.8767

SCBLTSETD

8.8780

SCBLTSETD-2020

8.8768

วันที่

04/08/2564

SCBLTSED-2020

9.2448

SCBLTSET-SSF

8.9900

SCBLTSETA

8.9884

SCBLTSETA-2020

8.9873

SCBLTSETD

8.9886

SCBLTSETD-2020

8.9874

วันที่
SCBLTT
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

05/08/2564

SCBLTT

14.6760

SCBLTT-2020

14.4482

SCBLTT-SSF

14.8723

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

04/08/2564

SCBLTT

14.8567

SCBLTT-2020

14.6259

SCBLTT-SSF

15.0554

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

04/09/2770

SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

05/08/2564

SCBMLTA

9.8164

SCBMLTP

10.2960

SCBMOMENTA

9.7058

SCBMOMENTE

9.8244

SCBMPLUSA
SCBMSE

15.8709

วันที่

04/08/2564

SCBMLTA

9.9256

SCBMLTP

10.4102

SCBMOMENTA

9.8208

SCBMOMENTE

9.9405

SCBMPLUSA

10.6241

SCBMSE

15.9860

วันที่
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
วันที่

04/09/2770

SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
วันที่

05/08/2564

SCBMSEP

16.0566

SCBNK225

20.8021

SCBNK225D

15.1662

SCBNK225E

20.1639

SCBNK225P

20.3133

SCBOIL
วันที่

04/08/2564

SCBMSEP

16.1723

SCBNK225

20.7011

SCBNK225D

15.0925

SCBNK225E

20.0654

SCBNK225P

20.2140

SCBOIL

4.7619

วันที่
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
วันที่

04/09/2770

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
วันที่

05/08/2564

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF

11.2701

SCBPINA

11.5672

วันที่

04/08/2564

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF

11.2721

SCBPINA

11.5692

วันที่
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

04/09/2770

SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

05/08/2564

SCBPIND

10.7918

SCBPINP

11.4909

SCBPLUS

11.3908

SCBPLUSA

11.3910

SCBPMO

10.0397

SCBPMOP

10.0397

วันที่

04/08/2564

SCBPIND

10.7938

SCBPINP

11.4926

SCBPLUS

11.3835

SCBPLUSA

11.3837

SCBPMO

10.1695

SCBPMOP

10.1695

วันที่
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
วันที่

04/09/2770

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
วันที่

05/08/2564

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.1257

SCBQUALITYE

10.2513

SCBRAAA

9.6354

SCBRF

21.2675

วันที่

04/08/2564

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.2724

SCBQUALITYE

10.3995

SCBRAAA

9.6354

SCBRF

21.2551

วันที่
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMCHA
SCBRMEU
วันที่

04/09/2770

SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMCHA
SCBRMEU
วันที่

05/08/2564

SCBRM1

14.2542

SCBRM2

14.5963

SCBRM3

25.2542

SCBRM4

52.7780

SCBRMCHA

9.7389

SCBRMEU
วันที่

04/08/2564

SCBRM1

14.2522

SCBRM2

14.5784

SCBRM3

25.5269

SCBRM4

53.4032

SCBRMCHA

9.7426

SCBRMEU

13.7534

วันที่
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

04/09/2770

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
วันที่

05/08/2564

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

14.2800

SCBRMLEQ
วันที่

04/08/2564

SCBRMGHC
SCBRMGIF

13.7123

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

14.2100

SCBRMLEQ

12.4775

วันที่
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่

04/09/2770

SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่

05/08/2564

SCBRMPIN

9.1222

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

16.1123

SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่

04/08/2564

SCBRMPIN

9.1256

SCBRMPOP

15.4589

SCBRMS&P500

14.8971

SCBRMS50

16.3605

SCBROBOA
SCBROBOP
วันที่
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE-SSF
วันที่

05/08/2564

SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

10.8476

SCBSE-SSF

11.4541

วันที่

04/08/2564

SCBS&P500

24.9874

SCBS&P500-SSF

25.6136

SCBS&P500E

27.6067

SCBS&P500P

27.7549

SCBSE

10.9641

SCBSE-SSF

11.5771

วันที่
SCBSEA
SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

04/09/2770

SCBSEA
SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

05/08/2564

SCBSEA

12.5671

SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
SCBSEP

12.0440

SCBSET

19.6526

SCBSET-SSFX

11.8304

วันที่

04/08/2564

SCBSEA

12.7021

SCBSEMI(A)

10.8369

SCBSEMI(E)

10.8531

SCBSEP

12.1727

SCBSET

19.9022

SCBSET-SSFX

11.9800

วันที่
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

04/09/2770

SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

05/08/2564

SCBSET50

17.8728

SCBSET50E

18.0809

SCBSET50P

17.9838

SCBSETE

20.0135

SCBSETP

19.9847

SCBSFF

20.7823

วันที่

04/08/2564

SCBSET50

18.1482

SCBSET50E

18.3593

SCBSET50P

18.2607

SCBSETE

20.2674

SCBSETP

20.2381

SCBSFF

20.7823

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
วันที่

05/08/2564

SCBSFFPLUS-A

11.2066

SCBSFFPLUS-B

11.1265

SCBSFFPLUS-I

11.2084

SCBSFFPLUS-P

11.3371

SCBSFFPLUS-SSF

11.1933

SCBSMART2

10.1263

วันที่

04/08/2564

SCBSFFPLUS-A

11.2065

SCBSFFPLUS-B

11.1264

SCBSFFPLUS-I

11.2083

SCBSFFPLUS-P

11.3369

SCBSFFPLUS-SSF

11.1932

SCBSMART2

10.1456

วันที่
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

05/08/2564

SCBSMART2-SSF

10.2572

SCBSMART2A

10.3870

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

04/08/2564

SCBSMART2-SSF

10.2768

SCBSMART2A

10.4069

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA

9.8264

วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

04/09/2770

SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

05/08/2564

SCBST555A

9.2982

SCBST555B

8.7209

SCBTEQ

11.8060

SCBTG

9.3613

SCBTHAICGA

10.3077

SCBTHAICGP

10.3077

วันที่

04/08/2564

SCBST555A

9.4171

SCBST555B

8.8317

SCBTEQ

11.9570

SCBTG

9.4810

SCBTHAICGA

10.4456

SCBTHAICGP

10.4456

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

05/08/2564

SCBTMF

11.4856

SCBTMFPLUS-A

11.2756

SCBTMFPLUS-B

11.0774

SCBTMFPLUS-E

11.2811

SCBTMFPLUS-I

11.2761

SCBTMFPLUS-P

11.2647

วันที่

04/08/2564

SCBTMF

11.4855

SCBTMFPLUS-A

11.2756

SCBTMFPLUS-B

11.0773

SCBTMFPLUS-E

11.2810

SCBTMFPLUS-I

11.2760

SCBTMFPLUS-P

11.2646

วันที่
SCBTRAVEL(A)
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่

04/09/2770

SCBTRAVEL(A)
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่

05/08/2564

SCBTRAVEL(A)
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่

04/08/2564

SCBTRAVEL(A)
SCBUSAA

11.3950

SCBUSAP

11.4206

SCBUSHYA

11.0828

SCBUSSM
SCBUSSMP
วันที่
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

04/09/2770

SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

05/08/2564

SCBVALUEA

9.0476

SCBVALUEE

9.1596

SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

04/08/2564

SCBVALUEA

9.1569

SCBVALUEE

9.2700

SCBWINA

11.7006

SCBWINR

11.6999

SCBWIPA