ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

21/05/2561

SCB2566

11.0804

SCB2576

11.7421

SCB2586

12.3046

SCBABS

10.0835

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

18/05/2561

SCB2566

11.0716

SCB2576

11.7126

SCB2586

12.2462

SCBABS

10.0941

SCBAEM

13.1513

SCBAEMHA

10.5397

วันที่

17/05/2561

SCB2566

11.0690

SCB2576

11.7061

SCB2586

12.2350

SCBABS

10.1210

SCBAEM

13.1188

SCBAEMHA

10.5151

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGP
วันที่

21/05/2561

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.4789

SCBBANKING

11.3884

SCBBANKINGA

11.3886

SCBBANKINGP

11.3884

วันที่

18/05/2561

SCBAPLUS

10.8242

SCBAPLUSA

10.8244

SCBAUD

10.4326

SCBBANKING

11.1442

SCBBANKINGA

11.1444

SCBBANKINGP

11.1442

วันที่

17/05/2561

SCBAPLUS

10.8416

SCBAPLUSA

10.8419

SCBAUD

10.4386

SCBBANKING

11.1227

SCBBANKINGA

11.1229

SCBBANKINGP

11.1227

วันที่
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
SCBDA
วันที่

21/05/2561

SCBBLN
SCBCE

9.5891

SCBCEH

12.4494

SCBCHA

9.7968

SCBCOMP
SCBDA

9.8715

วันที่

18/05/2561

SCBBLN

12.2923

SCBCE

9.5540

SCBCEH

12.4384

SCBCHA

9.7885

SCBCOMP
SCBDA

9.7904

วันที่

17/05/2561

SCBBLN

12.2940

SCBCE

9.4965

SCBCEH

12.3772

SCBCHA

9.6662

SCBCOMP

5.6934

SCBDA

9.7841

วันที่
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

21/05/2561

SCBDAP

9.8715

SCBDIGI
SCBDV

11.7199

SCBDVP

13.5958

SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

18/05/2561

SCBDAP

9.7904

SCBDIGI
SCBDV

11.6188

SCBDVP

13.4770

SCBEMBOND

7.9966

SCBEMEQ
วันที่

17/05/2561

SCBDAP

9.7841

SCBDIGI

14.4090

SCBDV

11.6161

SCBDVP

13.4735

SCBEMBOND

8.0111

SCBEMEQ

9.6295

วันที่
SCBENERGY
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

21/05/2561

SCBENERGY

11.7962

SCBENERGYP

11.7962

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

18/05/2561

SCBENERGY

11.7118

SCBENERGYP

11.7118

SCBEUEQ

11.8287

SCBEUSM

12.4177

SCBFINA

9.8948

SCBFINR

9.8948

วันที่

17/05/2561

SCBENERGY

11.7383

SCBENERGYP

11.7383

SCBEUEQ

11.8547

SCBEUSM

12.3828

SCBFINA

9.9061

SCBFINR

9.9060

วันที่
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEQ
SCBGHC
วันที่

21/05/2561

SCBFLX

11.4438

SCBFP

12.1556

SCBFPP

12.1920

SCBFST

9.0981

SCBGEQ
SCBGHC
วันที่

18/05/2561

SCBFLX

11.4020

SCBFP

12.1693

SCBFPP

12.2053

SCBFST

9.0679

SCBGEQ
SCBGHC
วันที่

17/05/2561

SCBFLX

11.3963

SCBFP

12.1704

SCBFPP

12.2064

SCBFST

9.0577

SCBGEQ

14.0990

SCBGHC

9.8051

วันที่
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

21/05/2561

SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

18/05/2561

SCBGIF

10.8597

SCBGINA

9.9984

SCBGINR

9.9982

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

17/05/2561

SCBGIF

10.8604

SCBGINA

9.9843

SCBGINR

9.9842

SCBGLOB

9.9603

SCBGLOW

11.8596

SCBGLOWP

11.1431

วันที่
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

21/05/2561

SCBGMTA
SCBGOLD

7.2482

SCBGOLDH

7.1957

SCBGOLDHRMF

7.4091

SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

18/05/2561

SCBGMTA
SCBGOLD

7.2550

SCBGOLDH

7.2242

SCBGOLDHRMF

7.4392

SCBGPLUS

11.3971

SCBGPROP

9.9773

วันที่

17/05/2561

SCBGMTA

9.7575

SCBGOLD

7.2442

SCBGOLDH

7.2225

SCBGOLDHRMF

7.4375

SCBGPLUS

11.3909

SCBGPROP

10.0034

วันที่
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBKEQTG
วันที่

21/05/2561

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBKEQTG
วันที่

18/05/2561

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

9.9084

SCBINCR

9.9083

SCBINDIA

10.9292

SCBKEQTG

11.6080

วันที่

17/05/2561

SCBGSIF

12.3857

SCBGSIFR

12.3869

SCBINCA

9.9083

SCBINCR

9.9083

SCBINDIA

11.0345

SCBKEQTG

11.6255

วันที่
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
วันที่

21/05/2561

SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1

17.9631

SCBLT2

28.9533

SCBLT3

29.6348

SCBLT4

13.2767

วันที่

18/05/2561

SCBLEQ

11.2585

SCBLEQA

11.3913

SCBLT1

17.8964

SCBLT2

28.7665

SCBLT3

29.4457

SCBLT4

13.1886

วันที่

17/05/2561

SCBLEQ

11.2652

SCBLEQA

11.3980

SCBLT1

17.8918

SCBLT2

28.7557

SCBLT3

29.4385

SCBLT4

13.1589

วันที่
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
วันที่

21/05/2561

SCBLTS

13.5485

SCBLTSEA

9.9758

SCBLTSED

9.9758

SCBLTT

18.2150

SCBMLTA

10.7910

SCBMLTP

10.8830

วันที่

18/05/2561

SCBLTS

13.4976

SCBLTSEA

9.9065

SCBLTSED

9.9065

SCBLTT

18.0561

SCBMLTA

10.7304

SCBMLTP

10.8200

วันที่

17/05/2561

SCBLTS

13.5020

SCBLTSEA

9.8707

SCBLTSED

9.8707

SCBLTT

18.0526

SCBMLTA

10.7139

SCBMLTP

10.8027

วันที่
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
วันที่

21/05/2561

SCBMPLUSA
SCBMSE

15.9473

SCBMSEP

15.9473

SCBNK225

16.6876

SCBNK225D

13.2988

SCBOIL
วันที่

18/05/2561

SCBMPLUSA

10.1814

SCBMSE

15.8242

SCBMSEP

15.8242

SCBNK225

16.6356

SCBNK225D

13.2574

SCBOIL

4.9575

วันที่

17/05/2561

SCBMPLUSA

10.1829

SCBMSE

15.8320

SCBMSEP

15.8320

SCBNK225

16.5805

SCBNK225D

13.2135

SCBOIL

4.9847

วันที่
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

21/05/2561

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPLUS

10.8617

SCBPMO

11.1568

SCBPMOP

11.1568

วันที่

18/05/2561

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPLUS

10.8630

SCBPMO

11.0669

SCBPMOP

11.0669

วันที่

17/05/2561

SCBOPPA

9.8713

SCBOPPR

9.8713

SCBPGF

13.6513

SCBPLUS

10.8589

SCBPMO

11.0623

SCBPMOP

11.0623

วันที่
SCBPOPA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

21/05/2561

SCBPOPA
SCBRF

19.8968

SCBRM1

13.6503

SCBRM2

13.6788

SCBRM3

27.9724

SCBRM4

59.8258

วันที่

18/05/2561

SCBPOPA

10.6041

SCBRF

19.9183

SCBRM1

13.6524

SCBRM2

13.7023

SCBRM3

27.8063

SCBRM4

59.4341

วันที่

17/05/2561

SCBPOPA

10.6288

SCBRF

19.9194

SCBRM1

13.6532

SCBRM2

13.7045

SCBRM3

27.7686

SCBRM4

59.3531

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

21/05/2561

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.7808

วันที่

18/05/2561

SCBRMEU

10.9413

SCBRMGHC
SCBRMGIF

10.6664

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.7511

วันที่

17/05/2561

SCBRMEU

10.9616

SCBRMGHC

10.7695

SCBRMGIF

10.6671

SCBRMGW

10.2283

SCBRMGWP

10.6625

SCBRMJP

11.7131

วันที่
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
วันที่

21/05/2561

SCBRMPOP
SCBRMS50

19.5659

SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE

13.1576

SCBSEA

14.0078

วันที่

18/05/2561

SCBRMPOP

10.5641

SCBRMS50

19.4059

SCBROBOA

11.3220

SCBS&P500

17.5209

SCBSE

13.0682

SCBSEA

13.9126

วันที่

17/05/2561

SCBRMPOP

10.5887

SCBRMS50

19.3658

SCBROBOA

11.3217

SCBS&P500

17.5641

SCBSE

13.0482

SCBSEA

13.8913

วันที่
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50P
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

21/05/2561

SCBSEP

14.1981

SCBSET

22.2187

SCBSET50

21.4856

SCBSET50P

21.4856

SCBSETP

22.2323

SCBSFF

20.4609

วันที่

18/05/2561

SCBSEP

14.0991

SCBSET

22.0378

SCBSET50

21.3092

SCBSET50P

21.3092

SCBSETP

22.0501

SCBSFF

20.4600

วันที่

17/05/2561

SCBSEP

14.0768

SCBSET

22.0032

SCBSET50

21.2644

SCBSET50P

21.2644

SCBSETP

22.0151

SCBSFF

20.4598

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART3
วันที่

21/05/2561

SCBSFFPLUS-A

10.8304

SCBSFFPLUS-B

10.7782

SCBSFFPLUS-I

10.8320

SCBSFFPLUS-P

10.8264

SCBSMART2

10.3138

SCBSMART3
วันที่

18/05/2561

SCBSFFPLUS-A

10.8299

SCBSFFPLUS-B

10.7778

SCBSFFPLUS-I

10.8315

SCBSFFPLUS-P

10.8256

SCBSMART2

10.3084

SCBSMART3
วันที่

17/05/2561

SCBSFFPLUS-A

10.8296

SCBSFFPLUS-B

10.7776

SCBSFFPLUS-I

10.8313

SCBSFFPLUS-P

10.8253

SCBSMART2

10.3049

SCBSMART3

10.0728

วันที่
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTHAICGA
SCBTMF
วันที่

21/05/2561

SCBSMART4
SCBST555A

10.4347

SCBST555B

10.0413

SCBTEQ

12.9187

SCBTHAICGA

11.0385

SCBTMF

11.3196

วันที่

18/05/2561

SCBSMART4
SCBST555A

10.4196

SCBST555B

10.0268

SCBTEQ

12.8251

SCBTHAICGA

10.9377

SCBTMF

11.3193

วันที่

17/05/2561

SCBSMART4

10.0764

SCBST555A

10.4634

SCBST555B

10.0691

SCBTEQ

12.8167

SCBTHAICGA

10.9516

SCBTMF

11.3191

วันที่
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

21/05/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9758

SCBTMFPLUS-B

10.8102

SCBTMFPLUS-I

10.9762

SCBTMFPLUS-P

10.9848

SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

18/05/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9749

SCBTMFPLUS-B

10.8094

SCBTMFPLUS-I

10.9753

SCBTMFPLUS-P

10.9838

SCBUSHYA

10.0867

SCBUSSM
วันที่

17/05/2561

SCBTMFPLUS-A

10.9746

SCBTMFPLUS-B

10.8092

SCBTMFPLUS-I

10.9750

SCBTMFPLUS-P

10.9834

SCBUSHYA

10.0960

SCBUSSM

13.1263

วันที่
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

21/05/2561

SCBWINA
SCBWINR
วันที่

18/05/2561

SCBWINA

10.0269

SCBWINR

10.0265

วันที่

17/05/2561

SCBWINA

10.0266

SCBWINR

10.0262