ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

25/02/2563

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

24/02/2563

PVDFP

10.1902

PVDFPP

10.2104

PVDSP

10.1123

PVDSPP

10.1123

PVDTP

10.0636

PVDTPP

10.0699

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

25/02/2563

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

24/02/2563

SCB2566

10.9171

SCB2576

10.8288

SCB2586

10.2793

SCBABS

9.6110

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

04/09/2770

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

25/02/2563

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

24/02/2563

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.2027

SCBBANKING

8.6652

SCBBANKINGA

8.6660

วันที่
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

25/02/2563

SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

24/02/2563

SCBBANKINGE

8.6438

SCBBANKINGP

8.6652

SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE

8.4542

SCBCEE

8.4708

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

25/02/2563

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

24/02/2563

SCBCEH

10.8646

SCBCEHE

10.9177

SCBCEHP

10.8647

SCBCEP

8.4543

SCBCHA

9.4986

SCBCHAE

9.8353

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB
วันที่

04/09/2770

SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB
วันที่

25/02/2563

SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB
วันที่

24/02/2563

SCBCHAP

9.5000

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB

10.0922

วันที่
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

25/02/2563

SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

24/02/2563

SCBCR1YC

10.1416

SCBCR1YD

10.1572

SCBCR3YA

10.5784

SCBDA

8.6218

SCBDAP

8.6218

SCBDIGI
วันที่
SCBDIGIP
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

04/09/2770

SCBDIGIP
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

25/02/2563

SCBDIGIP
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

24/02/2563

SCBDIGIP
SCBDPLUSA
SCBDV

9.9299

SCBDVP

9.9299

SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQUALA
SCBEQUALE
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQUALA
SCBEQUALE
วันที่

25/02/2563

SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQUALA
SCBEQUALE
วันที่

24/02/2563

SCBEMEQP
SCBENERGY

10.1189

SCBENERGYE

10.4223

SCBENERGYP

10.1195

SCBEQUALA

8.9071

SCBEQUALE

8.9194

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

25/02/2563

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

24/02/2563

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

04/09/2770

SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

25/02/2563

SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

24/02/2563

SCBFINR
SCBFIXEDA

10.3690

SCBFLX

10.9002

SCBFP

12.7535

SCBFPP

12.7598

SCBFST

9.3404

วันที่
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่

04/09/2770

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่

25/02/2563

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่

24/02/2563

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
วันที่
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

04/09/2770

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

25/02/2563

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

24/02/2563

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
วันที่

04/09/2770

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
วันที่

25/02/2563

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
วันที่

24/02/2563

SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

9.1505

SCBGOLDE

9.1356

SCBGOLDH

9.0559

วันที่
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
วันที่

25/02/2563

SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
วันที่

24/02/2563

SCBGOLDHE

9.0738

SCBGOLDHP

9.0560

SCBGOLDHRMF

9.2280

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
วันที่
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
วันที่

04/09/2770

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
วันที่

25/02/2563

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
วันที่

24/02/2563

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
วันที่
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

25/02/2563

SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

24/02/2563

SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
วันที่

04/09/2770

SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
วันที่

25/02/2563

SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
วันที่

24/02/2563

SCBLARGEA

9.1077

SCBLARGEE

9.1192

SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

16.5439

วันที่
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
วันที่

04/09/2770

SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
วันที่

25/02/2563

SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
วันที่

24/02/2563

SCBLT2

26.0664

SCBLT3

24.8746

SCBLT4

10.8916

SCBLTS

12.8389

SCBLTSEA

8.7914

SCBLTSED

8.7022

วันที่
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
วันที่

25/02/2563

SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMILDA
SCBMLTA
SCBMLTP
วันที่

24/02/2563

SCBLTSETA

8.3286

SCBLTSETD

8.3288

SCBLTT

15.1330

SCBMILDA
SCBMLTA

9.1449

SCBMLTP

9.4446

วันที่
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
วันที่

04/09/2770

SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
วันที่

25/02/2563

SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
วันที่

24/02/2563

SCBMOMENTA

9.4535

SCBMOMENTE

9.4656

SCBMPLUSA
SCBMSE

12.3203

SCBMSEP

12.3203

SCBNK225

17.5263

วันที่
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

04/09/2770

SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

25/02/2563

SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

24/02/2563

SCBNK225D

13.4050

SCBNK225E

16.7437

SCBNK225P

16.8680

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

25/02/2563

SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

24/02/2563

SCBPGF
SCBPGFP
SCBPINA

12.6792

SCBPIND

11.8295

SCBPINP

12.4116

SCBPLUS

11.7758

วันที่
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
วันที่

04/09/2770

SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
วันที่

25/02/2563

SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
วันที่

24/02/2563

SCBPMO

9.2712

SCBPMOP

9.2712

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

9.3179

SCBQUALITYE

9.3316

วันที่
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

04/09/2770

SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

25/02/2563

SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

24/02/2563

SCBRAAA

9.2167

SCBRF

20.9111

SCBRM1

14.0366

SCBRM2

14.6432

SCBRM3

23.7513

SCBRM4

50.3676

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

04/09/2770

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

25/02/2563

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

24/02/2563

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

12.1376

วันที่
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

04/09/2770

SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

25/02/2563

SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

24/02/2563

SCBRMLEQ
SCBRMPIN

9.8953

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

16.5941

SCBROBOA
วันที่
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
วันที่

04/09/2770

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
วันที่

25/02/2563

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
วันที่

24/02/2563

SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

11.1127

SCBSEA

12.3182

วันที่
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

04/09/2770

SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

25/02/2563

SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

24/02/2563

SCBSEP

11.4517

SCBSET

18.5775

SCBSET50

18.3664

SCBSET50E

18.4372

SCBSET50P

18.3668

SCBSETE

18.7283

วันที่
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

25/02/2563

SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

24/02/2563

SCBSETP

18.7007

SCBSFF

20.7360

SCBSFFPLUS-A

11.1178

SCBSFFPLUS-B

11.0487

SCBSFFPLUS-I

11.1195

SCBSFFPLUS-P

11.1933

วันที่
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

25/02/2563

SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

24/02/2563

SCBSMART2

10.1317

SCBSMART2A

10.3926

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

04/09/2770

SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

25/02/2563

SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

24/02/2563

SCBST555A

8.9461

SCBST555B

8.5304

SCBTEQ

11.4081

SCBTG

8.8118

SCBTHAICGA

9.8878

SCBTHAICGP

9.9406

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

25/02/2563

SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

24/02/2563

SCBTMF

11.4556

SCBTMFPLUS-A

11.2253

SCBTMFPLUS-B

11.0365

SCBTMFPLUS-E

11.2129

SCBTMFPLUS-I

11.2258

SCBTMFPLUS-P

11.2211

วันที่
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
วันที่

04/09/2770

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
วันที่

25/02/2563

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
วันที่

24/02/2563

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

9.1718

SCBVALUEE

9.1852

SCBWINA
วันที่
SCBWINR
วันที่

04/09/2770

SCBWINR
วันที่

25/02/2563

SCBWINR
วันที่

24/02/2563

SCBWINR