ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

13/11/2562

PVDFP

10.0367

PVDFPP

10.0461

PVDSP

10.0562

PVDSPP

10.0562

PVDTP

10.0326

PVDTPP

10.0356

วันที่

12/11/2562

PVDFP

10.0361

PVDFPP

10.0454

PVDSP

10.0561

PVDSPP

10.0561

PVDTP

10.0323

PVDTPP

10.0353

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

13/11/2562

SCB2566

11.0730

SCB2576

11.3430

SCB2586

11.2787

SCBABS

9.4419

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

12/11/2562

SCB2566

11.0915

SCB2576

11.3825

SCB2586

11.3501

SCBABS

9.4612

SCBAEM

11.2804

SCBAEMHA

9.0888

วันที่
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

04/09/2770

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
วันที่

13/11/2562

SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.1123

SCBBANKING

10.0555

SCBBANKINGA

10.0562

วันที่

12/11/2562

SCBAEMP

11.2804

SCBAPLUS

10.8516

SCBAPLUSA

10.8521

SCBAUD

9.1402

SCBBANKING

10.1495

SCBBANKINGA

10.1503

วันที่
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
วันที่

13/11/2562

SCBBANKINGE

10.0842

SCBBANKINGP

10.0560

SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE

8.0130

SCBCEE

8.0482

วันที่

12/11/2562

SCBBANKINGE

10.1783

SCBBANKINGP

10.1498

SCBBLN

12.5389

SCBBLNP

12.5415

SCBCE

8.1606

SCBCEE

8.1963

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
วันที่

13/11/2562

SCBCEH

10.8677

SCBCEHE

10.9161

SCBCEHP

10.8864

SCBCEP

8.0131

SCBCHA

9.3211

SCBCHAE

9.4823

วันที่

12/11/2562

SCBCEH

11.0226

SCBCEHE

11.0713

SCBCEHP

11.0412

SCBCEP

8.1608

SCBCHA

9.3208

SCBCHAE

9.4818

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB
วันที่

04/09/2770

SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB
วันที่

13/11/2562

SCBCHAP

9.3215

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB

9.9438

วันที่

12/11/2562

SCBCHAP

9.3212

SCBCHEQA

8.6947

SCBCHEQP

8.7193

SCBCLASSICA
SCBCOMP
SCBCR1YB

9.9430

วันที่
SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YC
SCBCR1YD
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

13/11/2562

SCBCR1YC

10.0087

SCBCR1YD

9.8889

SCBCR3YA

10.2101

SCBDA

9.5324

SCBDAP

9.5324

SCBDIGI
วันที่

12/11/2562

SCBCR1YC

10.0088

SCBCR1YD

9.8889

SCBCR3YA

10.2108

SCBDA

9.6034

SCBDAP

9.6034

SCBDIGI
วันที่
SCBDIGIP
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่

04/09/2770

SCBDIGIP
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่

13/11/2562

SCBDIGIP
SCBDV

11.1343

SCBDVP

11.1343

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่

12/11/2562

SCBDIGIP
SCBDV

11.2277

SCBDVP

11.2277

SCBEMBOND

8.8413

SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
วันที่

04/09/2770

SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
วันที่

13/11/2562

SCBENERGY

10.8998

SCBENERGYE

11.3443

SCBENERGYP

10.9001

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
วันที่

12/11/2562

SCBENERGY

10.9944

SCBENERGYE

11.4426

SCBENERGYP

10.9948

SCBEUEQ

12.2687

SCBEUEQE

12.5155

SCBEUEQP

12.2900

วันที่
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

04/09/2770

SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

13/11/2562

SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA

10.2860

SCBFLX

11.4118

วันที่

12/11/2562

SCBEUSM

12.9237

SCBEUSMP

13.0971

SCBFINA

10.4073

SCBFINR

10.4072

SCBFIXEDA

10.2859

SCBFLX

11.4581

วันที่
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

04/09/2770

SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

13/11/2562

SCBFP

12.5642

SCBFPP

12.5642

SCBFST

8.8210

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

12/11/2562

SCBFP

12.5650

SCBFPP

12.5650

SCBFST

8.8486

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

04/09/2770

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

13/11/2562

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

12/11/2562

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

12.5535

SCBGIFP

12.5535

SCBGINA

10.2256

วันที่
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

04/09/2770

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

13/11/2562

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

12/11/2562

SCBGINR

10.2252

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

04/09/2770

SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

13/11/2562

SCBGOLD

7.6345

SCBGOLDE

7.6122

SCBGOLDH

7.8824

SCBGOLDHE

7.8911

SCBGOLDHP

7.8824

SCBGOLDHRMF

8.0486

วันที่

12/11/2562

SCBGOLD

7.6185

SCBGOLDE

7.5963

SCBGOLDH

7.8425

SCBGOLDHE

7.8511

SCBGOLDHP

7.8426

SCBGOLDHRMF

8.0081

วันที่
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

04/09/2770

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

13/11/2562

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

12/11/2562

SCBGPLUS

11.7409

SCBGPROP

10.4914

SCBGPROPP

10.4914

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

10.4464

วันที่
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

04/09/2770

SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

13/11/2562

SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

12/11/2562

SCBINCR

10.4463

SCBINDIA

11.0103

SCBINDIAE

11.1105

SCBINDIAP

11.0109

SCBJPSMA

8.9035

SCBJPSMP

8.9035

วันที่
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
วันที่

13/11/2562

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLEQP
วันที่

12/11/2562

SCBKEQTG

9.2312

SCBKEQTGE

9.2715

SCBKEQTGP

9.2313

SCBLEQ

11.6025

SCBLEQA

12.3736

SCBLEQP

11.9661

วันที่
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
วันที่

04/09/2770

SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
วันที่

13/11/2562

SCBLT1

17.8022

SCBLT2

28.8242

SCBLT3

27.9658

SCBLT4

12.0941

SCBLTS

13.3350

SCBLTSEA

9.9425

วันที่

12/11/2562

SCBLT1

17.9157

SCBLT2

29.0697

SCBLT3

28.2551

SCBLT4

12.1808

SCBLTS

13.3757

SCBLTSEA

10.0223

วันที่
SCBLTSED
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMILDA
SCBMLTA
วันที่

04/09/2770

SCBLTSED
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMILDA
SCBMLTA
วันที่

13/11/2562

SCBLTSED

9.8416

SCBLTSETA

9.4271

SCBLTSETD

9.4273

SCBLTT

16.9639

SCBMILDA
SCBMLTA

10.1170

วันที่

12/11/2562

SCBLTSED

9.9206

SCBLTSETA

9.4954

SCBLTSETD

9.4956

SCBLTT

17.1046

SCBMILDA
SCBMLTA

10.1924

วันที่
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

04/09/2770

SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

13/11/2562

SCBMLTP

10.4170

SCBMPLUSA
SCBMSE

13.9380

SCBMSEP

14.0733

SCBNK225

17.4483

SCBNK225D

13.3461

วันที่

12/11/2562

SCBMLTP

10.4944

SCBMPLUSA

10.7098

SCBMSE

14.0891

SCBMSEP

14.2252

SCBNK225

17.5941

SCBNK225D

13.4576

วันที่
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/09/2770

SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

13/11/2562

SCBNK225E

16.6218

SCBNK225P

16.7451

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

12/11/2562

SCBNK225E

16.7602

SCBNK225P

16.8845

SCBOIL

3.9723

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่
SCBPGFP
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

04/09/2770

SCBPGFP
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

13/11/2562

SCBPGFP
SCBPINA

12.3024

SCBPIND

11.6030

SCBPLUS

11.6422

SCBPMO

10.2515

SCBPMOP

10.2515

วันที่

12/11/2562

SCBPGFP
SCBPINA

12.2266

SCBPIND

11.5315

SCBPLUS

11.6322

SCBPMO

10.3269

SCBPMOP

10.3269

วันที่
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
วันที่

04/09/2770

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
วันที่

13/11/2562

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRAAA

10.0431

SCBRF

20.6023

SCBRM1

13.9419

SCBRM2

14.2435

วันที่

12/11/2562

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRAAA

10.0949

SCBRF

20.6027

SCBRM1

13.9416

SCBRM2

14.2424

วันที่
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

04/09/2770

SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

13/11/2562

SCBRM3

26.2893

SCBRM4

56.7023

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

12/11/2562

SCBRM3

26.4799

SCBRM4

57.1720

SCBRMEU

11.6317

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.3697

SCBRMGW
วันที่
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
วันที่

04/09/2770

SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
วันที่

13/11/2562

SCBRMGWP
SCBRMJP

12.0983

SCBRMLEQ
SCBRMPIN

9.6317

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
วันที่

12/11/2562

SCBRMGWP
SCBRMJP

12.1876

SCBRMLEQ

10.3161

SCBRMPIN

9.5734

SCBRMPOP

10.7858

SCBRMS&P500

10.3369

วันที่
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

04/09/2770

SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

13/11/2562

SCBRMS50

18.7179

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

12/11/2562

SCBRMS50

18.8408

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500

18.7055

SCBS&P500E

19.0213

SCBS&P500P

19.1231

วันที่
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50E
วันที่

04/09/2770

SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50E
วันที่

13/11/2562

SCBSE

12.6085

SCBSEA

13.9762

SCBSEP

12.9494

SCBSET

21.0096

SCBSET50

20.7068

SCBSET50E

20.7553

วันที่

12/11/2562

SCBSE

12.7134

SCBSEA

14.0926

SCBSEP

13.0553

SCBSET

21.1680

SCBSET50

20.8417

SCBSET50E

20.8903

วันที่
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
วันที่

04/09/2770

SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
วันที่

13/11/2562

SCBSET50P

20.7070

SCBSETE

21.1381

SCBSETP

21.1069

SCBSFF

20.6958

SCBSFFPLUS-A

11.0703

SCBSFFPLUS-B

11.0040

วันที่

12/11/2562

SCBSET50P

20.8420

SCBSETE

21.2970

SCBSETP

21.2656

SCBSFF

20.6953

SCBSFFPLUS-A

11.0693

SCBSFFPLUS-B

11.0030

วันที่
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

13/11/2562

SCBSFFPLUS-I

11.0720

SCBSFFPLUS-P

11.1356

SCBSMART2

10.2607

SCBSMART2A

10.5249

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

12/11/2562

SCBSFFPLUS-I

11.0710

SCBSFFPLUS-P

11.1344

SCBSMART2

10.2716

SCBSMART2A

10.5360

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่
SCBSPICYA
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
วันที่

04/09/2770

SCBSPICYA
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
วันที่

13/11/2562

SCBSPICYA
SCBST555A

9.7297

SCBST555B

9.3032

SCBTEQ

12.4877

SCBTG

9.8392

SCBTHAICGA

10.9993

วันที่

12/11/2562

SCBSPICYA
SCBST555A

9.8190

SCBST555B

9.3880

SCBTEQ

12.5935

SCBTG

9.9280

SCBTHAICGA

11.0954

วันที่
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
วันที่

04/09/2770

SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
วันที่

13/11/2562

SCBTHAICGP

11.0248

SCBTMF

11.4380

SCBTMFPLUS-A

11.1898

SCBTMFPLUS-B

11.0047

SCBTMFPLUS-E

11.1909

SCBTMFPLUS-I

11.1902

วันที่

12/11/2562

SCBTHAICGP

11.1208

SCBTMF

11.4378

SCBTMFPLUS-A

11.1894

SCBTMFPLUS-B

11.0044

SCBTMFPLUS-E

11.1905

SCBTMFPLUS-I

11.1899

วันที่
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

04/09/2770

SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

13/11/2562

SCBTMFPLUS-P

11.1853

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

12/11/2562

SCBTMFPLUS-P

11.1849

SCBUSHYA

10.4726

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBWINA

10.5442

SCBWINR

10.5438