ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

26/09/2566

PVDFP

10.3567

PVDFPP

10.5169

PVDTP

10.2495

PVDTPP

10.2998

SCB2566
SCB2576
วันที่

25/09/2566

PVDFP

10.3591

PVDFPP

10.5192

PVDTP

10.2490

PVDTPP

10.2993

SCB2566
SCB2576
วันที่
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

26/09/2566

SCB2586
SCB70-SSFX

11.4666

SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS

8.1449

SCBADAGIOA
วันที่

25/09/2566

SCB2586
SCB70-SSFX

11.5153

SCBAAA

7.7987

SCBABOND(A)

9.0199

SCBABS

8.1621

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

26/09/2566

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

25/09/2566

SCBAEM

9.8100

SCBAEMHA

7.5429

SCBAEMHP

7.5429

SCBAEMP

9.8100

SCBAOA

4.5214

SCBAPLUS

10.0930

วันที่
SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

26/09/2566

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD

10.2863

วันที่

25/09/2566

SCBAPLUSA

10.0941

SCBASHARE(SSFE)

5.7680

SCBASHARES(A)

5.6937

SCBASHARES(P)

5.6945

SCBASHARES(SSF)

5.6947

SCBAUD

10.2325

วันที่
SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

04/09/2770

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

26/09/2566

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)

8.9516

วันที่

25/09/2566

SCBAUTO(A)

6.6799

SCBAUTO(E)

6.7505

SCBAUTO(P)

6.6859

SCBAUTO(SSF)

6.6809

SCBAUTO(SSFE)

6.7263

SCBAXJ(A)

8.9504

วันที่
SCBAXJ(E)
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

04/09/2770

SCBAXJ(E)
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

26/09/2566

SCBAXJ(E)

9.0670

SCBAXJ(P)

9.0355

SCBAXJ(SSF)

8.9543

SCBBANKING

8.3488

SCBBANKINGA

10.8965

SCBBANKINGE

11.1271

วันที่

25/09/2566

SCBAXJ(E)

9.0655

SCBAXJ(P)

9.0340

SCBAXJ(SSF)

8.9531

SCBBANKING

8.4658

SCBBANKINGA

11.0492

SCBBANKINGE

11.2828

วันที่
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

26/09/2566

SCBBANKINGP

8.5482

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

25/09/2566

SCBBANKINGP

8.6625

SCBBLN

11.5117

SCBBLNA

12.4341

SCBBLNE

12.5205

SCBBLNP

11.6612

SCBBLOC(A)

4.5705

วันที่
SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
วันที่

26/09/2566

SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE

5.9063

SCBCE(SSF)

5.9205

SCBCE(SSFE)

5.9984

SCBCEE

6.1355

วันที่

25/09/2566

SCBBLOC(E)

4.6757

SCBBLOC(P)

4.5787

SCBCE

5.9688

SCBCE(SSF)

5.9831

SCBCE(SSFE)

6.0617

SCBCEE

6.2002

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
วันที่

26/09/2566

SCBCEH

6.2393

SCBCEHE

6.5003

SCBCEHP

6.2465

SCBCEP

5.9325

SCBCHA

7.7551

SCBCHA(SSFE)

7.8732

วันที่

25/09/2566

SCBCEH

6.3463

SCBCEHE

6.6116

SCBCEHP

6.3536

SCBCEP

5.9951

SCBCHA

7.8166

SCBCHA(SSFE)

7.9355

วันที่
SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

04/09/2770

SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

26/09/2566

SCBCHA-SSF

7.7644

SCBCHAA

7.7663

SCBCHAE

8.5755

SCBCHAP

7.7790

SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

25/09/2566

SCBCHA-SSF

7.8260

SCBCHAA

7.8279

SCBCHAE

8.6433

SCBCHAP

7.8407

SCBCHEQA

6.4537

SCBCHEQP

6.4537

วันที่
SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

04/09/2770

SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

26/09/2566

SCBCHINA
SCBCHTG2

5.7060

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

25/09/2566

SCBCHINA

4.8501

SCBCHTG2

5.7468

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่
SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

04/09/2770

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

26/09/2566

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

25/09/2566

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)

3.9458

SCBCTECH-SSF

3.8910

SCBCTECHA

3.8898

SCBCTECHE

3.9889

วันที่
SCBCTECHP
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
วันที่

04/09/2770

SCBCTECHP
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
วันที่

26/09/2566

SCBCTECHP
SCBDA

10.0943

SCBDAP

10.4938

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
วันที่

25/09/2566

SCBCTECHP

3.8930

SCBDA

10.1719

SCBDAP

10.5740

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)

10.1771

วันที่
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

26/09/2566

SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

25/09/2566

SCBDJI(E)

10.3550

SCBDJI(P)

10.1860

SCBDJI(SSF)

10.1793

SCBDJI(SSFE)

10.2487

SCBDM
SCBDM2
วันที่
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB
SCBDSHARC1YC
SCBDSHARC1YD
SCBDSHARC1YE
วันที่

04/09/2770

SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB
SCBDSHARC1YC
SCBDSHARC1YD
SCBDSHARC1YE
วันที่

26/09/2566

SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB

10.0747

SCBDSHARC1YC

10.2614

SCBDSHARC1YD

10.2325

SCBDSHARC1YE

10.1994

วันที่

25/09/2566

SCBDPLUSA

9.1164

SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB

10.0446

SCBDSHARC1YC

10.2115

SCBDSHARC1YD

10.1856

SCBDSHARC1YE

10.1559

วันที่
SCBDSHARC1YF
SCBDSHARC1YG
SCBDSHARC1YH
SCBDV
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBDSHARC1YF
SCBDSHARC1YG
SCBDSHARC1YH
SCBDV
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
วันที่

26/09/2566

SCBDSHARC1YF

9.9907

SCBDSHARC1YG

10.1244

SCBDSHARC1YH

9.9636

SCBDV

8.8469

SCBDV(SSFE)

9.0178

SCBDV-SSF

9.8210

วันที่

25/09/2566

SCBDSHARC1YF

9.9523

SCBDSHARC1YG

10.0856

SCBDSHARC1YH

9.9257

SCBDV

8.9077

SCBDV(SSFE)

9.0795

SCBDV-SSF

9.8885

วันที่
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
วันที่

04/09/2770

SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
วันที่

26/09/2566

SCBDVA

9.2359

SCBDVP

8.9018

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
วันที่

25/09/2566

SCBDVA

9.2994

SCBDVP

8.9638

SCBEMBOND

7.2135

SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
วันที่
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
วันที่

04/09/2770

SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
วันที่

26/09/2566

SCBENERGY

8.9025

SCBENERGYA

9.8772

SCBENERGYE

10.5729

SCBENERGYP

8.9397

SCBEQ-SSFX

11.9017

SCBEQUALA

9.7923

วันที่

25/09/2566

SCBENERGY

8.9553

SCBENERGYA

9.9358

SCBENERGYE

10.6355

SCBENERGYP

8.9927

SCBEQ-SSFX

11.9895

SCBEQUALA

9.9007

วันที่
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
วันที่

04/09/2770

SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
วันที่

26/09/2566

SCBEQUALE

10.0734

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
วันที่

25/09/2566

SCBEQUALE

10.1847

SCBEUEQ

12.6141

SCBEUEQA

14.0723

SCBEUEQE

15.4214

SCBEUEQP

13.0127

SCBEUROPE(A)

7.0410

วันที่
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
วันที่

04/09/2770

SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
วันที่

26/09/2566

SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
วันที่

25/09/2566

SCBEUROPE(P)

7.1834

SCBEUROPE(SSF)

7.0424

SCBEUROPE(SSFE)

7.1387

SCBEUSM

13.0354

SCBEUSME

13.4209

SCBEUSMP

13.0364

วันที่
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

04/09/2770

SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

26/09/2566

SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

25/09/2566

SCBEV(A)

6.2417

SCBEV(E)

6.3477

SCBEV(SSF)

6.2417

SCBEV(SSFE)

6.3307

SCBFINA

9.0781

SCBFINR

9.0777

วันที่
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

04/09/2770

SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
วันที่

26/09/2566

SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA

10.6841

SCBFLX

11.6702

วันที่

25/09/2566

SCBFINTEC(SSFE)

4.2366

SCBFINTECH(A)

4.1887

SCBFINTECH(E)

4.2325

SCBFINTECH(SSF)

4.1888

SCBFIXEDA

10.6834

SCBFLX

11.7041

วันที่
SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBFSTP
วันที่

04/09/2770

SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBFSTP
วันที่

26/09/2566

SCBFP

12.9594

SCBFP(SSFE)

13.0218

SCBFP-SSF

12.9609

SCBFPP

13.0671

SCBFST

11.2027

SCBFSTP

11.2027

วันที่

25/09/2566

SCBFP

12.9633

SCBFP(SSFE)

13.0255

SCBFP-SSF

12.9648

SCBFPP

13.0709

SCBFST

11.1324

SCBFSTP

11.1324

วันที่
SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
วันที่

04/09/2770

SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
วันที่

26/09/2566

SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
วันที่

25/09/2566

SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)

3.2132

SCBGENOME(E)

3.2472

วันที่
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่

26/09/2566

SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่

25/09/2566

SCBGENOME(SSF)

3.2133

SCBGENOME(SSFE)

3.2352

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
วันที่

04/09/2770

SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
วันที่

26/09/2566

SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
วันที่

25/09/2566

SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF

12.0278

SCBGIFP

12.0278

วันที่
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

04/09/2770

SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

26/09/2566

SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

25/09/2566

SCBGINA

10.4355

SCBGINR

10.4978

SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
วันที่

26/09/2566

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

11.6904

SCBGOLDE

11.8557

SCBGOLDH

9.6241

SCBGOLDH(SSFE)

9.6800

วันที่

25/09/2566

SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

11.6549

SCBGOLDE

11.8195

SCBGOLDH

9.6546

SCBGOLDH(SSFE)

9.7105

วันที่
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
วันที่

26/09/2566

SCBGOLDH-SSF

9.6154

SCBGOLDHE

9.7955

SCBGOLDHP

9.6254

SCBGOLDHRMF

9.6255

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
วันที่

25/09/2566

SCBGOLDH-SSF

9.6459

SCBGOLDHE

9.8264

SCBGOLDHP

9.6559

SCBGOLDHRMF

9.6561

SCBGPA(A)

11.2081

SCBGPLUS

12.0462

วันที่
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
วันที่

04/09/2770

SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
วันที่

26/09/2566

SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
วันที่

25/09/2566

SCBGPROP

7.0237

SCBGPROPA

7.9115

SCBGPROPP

7.1005

SCBGQUAL(A)

11.0837

SCBGQUAL(E)

11.2204

SCBGQUAL(P)

11.0938

วันที่
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
วันที่

04/09/2770

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
วันที่

26/09/2566

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
วันที่

25/09/2566

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO

7.6926

SCBGTTG2
วันที่
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
วันที่

26/09/2566

SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
วันที่

25/09/2566

SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)

10.6051

SCBGVALUE(E)

10.8065

SCBGVALUE(P)

10.6388

SCBIHEALT(SSFE)

4.3428

SCBIHEALTH(A)

4.2522

วันที่
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
วันที่

04/09/2770

SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
วันที่

26/09/2566

SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
วันที่

25/09/2566

SCBIHEALTH(E)

4.3939

SCBIHEALTH(P)

4.2566

SCBIHEALTH(SSF)

4.2526

SCBINCA

10.0639

SCBINCR

10.0637

SCBINDEQ(A)

8.0269

วันที่
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
วันที่

04/09/2770

SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
วันที่

26/09/2566

SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
วันที่

25/09/2566

SCBINDEQ(P)

8.1748

SCBINDIA

12.3350

SCBINDIAA

13.8329

SCBINDIAE

14.7682

SCBINDIAP

13.2385

SCBINDO(A)

8.9641

วันที่
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
วันที่

04/09/2770

SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
วันที่

26/09/2566

SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
วันที่

25/09/2566

SCBINNO(A)

3.7368

SCBINNO(E)

3.7761

SCBINNO(SSF)

3.7368

SCBINNO(SSFE)

3.7642

SCBJAPAN(A)

10.9318

SCBJAPAN(P)

11.1550

วันที่
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

04/09/2770

SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

26/09/2566

SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
วันที่

25/09/2566

SCBJAPAN(SSF)

10.9324

SCBJAPAN(SSFE)

11.0849

SCBJPSMA

8.5843

SCBJPSMP

8.5843

SCBKEQTG

8.9940

SCBKEQTGE

9.2956

วันที่
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
วันที่

26/09/2566

SCBKEQTGP
SCBLARGEA

10.4579

SCBLARGEE

10.7571

SCBLARGEP

10.5072

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
วันที่

25/09/2566

SCBKEQTGP

9.0141

SCBLARGEA

10.4884

SCBLARGEE

10.7883

SCBLARGEP

10.5377

SCBLEQ

11.6349

SCBLEQ(SSFE)

13.5342

วันที่
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA
SCBLINK2YA
SCBLINK2YB
วันที่

04/09/2770

SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA
SCBLINK2YA
SCBLINK2YB
วันที่

26/09/2566

SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA

9.9438

SCBLINK2YA

9.8904

SCBLINK2YB

9.7951

วันที่

25/09/2566

SCBLEQ-SSF

13.4569

SCBLEQA

14.1637

SCBLEQP

13.1376

SCBLINK1YA

9.9036

SCBLINK2YA

9.8741

SCBLINK2YB

9.7788

วันที่
SCBLINK2YC
SCBLINK2YD
SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLINK2YC
SCBLINK2YD
SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
วันที่

26/09/2566

SCBLINK2YC

9.7477

SCBLINK2YD

9.8350

SCBLT1

15.7689

SCBLT1(SSFA)

15.9142

SCBLT1(SSFE)

16.2803

SCBLT1-2020

15.7080

วันที่

25/09/2566

SCBLINK2YC

9.7318

SCBLINK2YD

9.8347

SCBLT1

15.8386

SCBLT1(SSFA)

15.9845

SCBLT1(SSFE)

16.3515

SCBLT1-2020

15.7771

วันที่
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
วันที่

04/09/2770

SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
วันที่

26/09/2566

SCBLT1-SSF

16.1246

SCBLT2

26.2705

SCBLT2(SSFE)

26.7980

SCBLT2-2020

26.6742

SCBLT2-SSF

24.8859

SCBLT3

25.7397

วันที่

25/09/2566

SCBLT1-SSF

16.1960

SCBLT2

26.4707

SCBLT2(SSFE)

27.0006

SCBLT2-2020

26.8771

SCBLT2-SSF

25.0756

SCBLT3

25.9254

วันที่
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
วันที่

26/09/2566

SCBLT3(SSFE)

26.2835

SCBLT3-2020

26.1240

SCBLT3-SSF

24.5882

SCBLT4

10.6438

SCBLT4(SSFE)

11.1418

SCBLT4-2020

9.4667

วันที่

25/09/2566

SCBLT3(SSFE)

26.4716

SCBLT3-2020

26.3121

SCBLT3-SSF

24.7656

SCBLT4

10.7024

SCBLT4(SSFE)

11.2025

SCBLT4-2020

9.5187

วันที่
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
วันที่

26/09/2566

SCBLT4-SSF

10.9378

SCBLTS

12.8446

SCBLTSEA

9.0270

SCBLTSEA-2020

9.0495

SCBLTSED

8.8477

SCBLTSED-2020

8.8704

วันที่

25/09/2566

SCBLT4-SSF

10.9980

SCBLTS

12.8800

SCBLTSEA

9.0918

SCBLTSEA-2020

9.1144

SCBLTSED

8.9112

SCBLTSED-2020

8.9340

วันที่
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
วันที่

26/09/2566

SCBLTSET(SSFE)

9.0881

SCBLTSET-SSF

9.0070

SCBLTSETA

9.0050

SCBLTSETA-2020

8.9984

SCBLTSETD

9.0052

SCBLTSETD-2020

8.7178

วันที่

25/09/2566

SCBLTSET(SSFE)

9.1686

SCBLTSET-SSF

9.0869

SCBLTSETA

9.0849

SCBLTSETA-2020

9.0783

SCBLTSETD

9.0851

SCBLTSETD-2020

8.7952

วันที่
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
วันที่

04/09/2770

SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
วันที่

26/09/2566

SCBLTT

14.7243

SCBLTT(SSFE)

15.1385

SCBLTT-2020

14.3267

SCBLTT-SSF

14.9264

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
วันที่

25/09/2566

SCBLTT

14.8350

SCBLTT(SSFE)

15.2515

SCBLTT-2020

14.4343

SCBLTT-SSF

15.0387

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
วันที่
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
วันที่

04/09/2770

SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
วันที่

26/09/2566

SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

9.9581

SCBMLTP

10.6878

SCBMOMENTA

9.1739

SCBMOMENTE

9.4364

วันที่

25/09/2566

SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

10.0235

SCBMLTP

10.7578

SCBMOMENTA

9.2917

SCBMOMENTE

9.5573

วันที่
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
วันที่

04/09/2770

SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
วันที่

26/09/2566

SCBMPLUSA
SCBMSE

13.6033

SCBMSEP

13.6033

SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
วันที่

25/09/2566

SCBMPLUSA

9.6686

SCBMSE

13.7049

SCBMSEP

13.7049

SCBNDQ(A)

9.2735

SCBNDQ(E)

9.3343

SCBNDQ(P)

9.2748

วันที่
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
วันที่

26/09/2566

SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
วันที่

25/09/2566

SCBNDQ(SSF)

9.2394

SCBNDQ(SSFE)

9.3081

SCBNEXT(A)

4.0619

SCBNEXT(E)

4.1046

SCBNEXT(SSF)

4.0619

SCBNEXT(SSFE)

4.0911

วันที่
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

04/09/2770

SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

26/09/2566

SCBNK225

24.5881

SCBNK225D

15.6290

SCBNK225E

24.3524

SCBNK225P

20.6925

SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

25/09/2566

SCBNK225

24.8364

SCBNK225D

15.7868

SCBNK225E

24.5976

SCBNK225P

20.9025

SCBOIL

6.4957

SCBOPPA
วันที่
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่

04/09/2770

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่

26/09/2566

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่

25/09/2566

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
วันที่
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
วันที่

04/09/2770

SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
วันที่

26/09/2566

SCBPIN(E)

9.6835

SCBPIN(SSFE)

9.4765

SCBPIN-SSF

9.2638

SCBPINA

9.7385

SCBPIND

8.9139

SCBPINP

9.8971

วันที่

25/09/2566

SCBPIN(E)

9.7145

SCBPIN(SSFE)

9.5069

SCBPIN-SSF

9.2938

SCBPINA

9.7700

SCBPIND

8.9427

SCBPINP

9.9288

วันที่
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

04/09/2770

SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

26/09/2566

SCBPLUS

10.2467

SCBPLUSA

10.2469

SCBPMO

9.1003

SCBPMOA

10.2399

SCBPMOP

9.1120

SCBPOPA
วันที่

25/09/2566

SCBPLUS

10.2699

SCBPLUSA

10.2702

SCBPMO

9.1647

SCBPMOA

10.3124

SCBPMOP

9.1766

SCBPOPA
วันที่
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBQUALITYP
SCBRAAA
SCBRF
วันที่

04/09/2770

SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBQUALITYP
SCBRAAA
SCBRF
วันที่

26/09/2566

SCBPOPP
SCBQUALITYA

11.0194

SCBQUALITYE

11.3361

SCBQUALITYP

11.1033

SCBRAAA

9.5437

SCBRF

21.4038

วันที่

25/09/2566

SCBPOPP
SCBQUALITYA

11.1041

SCBQUALITYE

11.4230

SCBQUALITYP

11.1885

SCBRAAA

9.5729

SCBRF

21.4000

วันที่
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
วันที่

04/09/2770

SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
วันที่

26/09/2566

SCBRM1

14.4498

SCBRM2

14.3769

SCBRM3

25.3144

SCBRM4

52.1447

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA

7.0351

วันที่

25/09/2566

SCBRM1

14.4488

SCBRM2

14.3809

SCBRM3

25.4817

SCBRM4

52.5137

SCBRMASHARES(A)

6.3660

SCBRMCHA

7.0912

วันที่
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

04/09/2770

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

26/09/2566

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

25/09/2566

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH

4.7332

SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU

13.8559

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.2490

วันที่
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
วันที่

04/09/2770

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
วันที่

26/09/2566

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP

16.8207

SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
วันที่

25/09/2566

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)

11.4905

SCBRMJP

16.9965

SCBRMLEQ

12.0284

SCBRMMLCA
วันที่
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

04/09/2770

SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

26/09/2566

SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

7.7502

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

17.1376

วันที่

25/09/2566

SCBRMNDQ(A)

9.5199

SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

7.7759

SCBRMPOP

12.1987

SCBRMS&P500

14.2604

SCBRMS50

17.2514

วันที่
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
วันที่

26/09/2566

SCBRMUSA(A)