ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

17/05/2562

SCB2566

10.8499

SCB2576

11.0446

SCB2586

10.9330

SCBABS

9.5680

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

16/05/2562

SCB2566

10.8583

SCB2576

11.0641

SCB2586

10.9671

SCBABS

9.5646

SCBAEM

10.6865

SCBAEMHA

8.5961

วันที่

15/05/2562

SCB2566

10.8700

SCB2576

11.0915

SCB2586

11.0147

SCBABS

9.5645

SCBAEM

10.7094

SCBAEMHA

8.6150

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGP
วันที่

17/05/2562

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.5535

SCBBANKING

11.2509

SCBBANKINGA

11.2514

SCBBANKINGP

11.2509

วันที่

16/05/2562

SCBAPLUS

10.6673

SCBAPLUSA

10.6677

SCBAUD

9.5789

SCBBANKING

11.2818

SCBBANKINGA

11.2824

SCBBANKINGP

11.2818

วันที่

15/05/2562

SCBAPLUS

10.6666

SCBAPLUSA

10.6670

SCBAUD

9.5672

SCBBANKING

11.3063

SCBBANKINGA

11.3068

SCBBANKINGP

11.3063

วันที่
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
วันที่

17/05/2562

SCBBLN
SCBCE

8.3333

SCBCEH

10.8408

SCBCEHP

10.8651

SCBCEP

8.3333

SCBCHA

8.8602

วันที่

16/05/2562

SCBBLN

11.7279

SCBCE

8.3968

SCBCEH

10.9755

SCBCEHP

10.9998

SCBCEP

8.3968

SCBCHA

9.0510

วันที่

15/05/2562

SCBBLN

11.6245

SCBCE

8.3839

SCBCEH

10.9674

SCBCEHP

10.9914

SCBCEP

8.3839

SCBCHA

9.0062

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBCR1YB
SCBDA
SCBDAP
วันที่

17/05/2562

SCBCHAP

8.8602

SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBCR1YB

10.0033

SCBDA

9.0230

SCBDAP

9.0230

วันที่

16/05/2562

SCBCHAP

9.0510

SCBCHEQA

8.4834

SCBCOMP
SCBCR1YB

10.0029

SCBDA

9.0316

SCBDAP

9.0316

วันที่

15/05/2562

SCBCHAP

9.0062

SCBCHEQA

8.4503

SCBCOMP

4.9521

SCBCR1YB

10.0027

SCBDA

9.0856

SCBDAP

9.0856

วันที่
SCBDIGI
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
วันที่

17/05/2562

SCBDIGI
SCBDV

10.6827

SCBDVP

10.6827

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

10.6083

วันที่

16/05/2562

SCBDIGI
SCBDV

10.7068

SCBDVP

10.7068

SCBEMBOND

8.4727

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.6789

วันที่

15/05/2562

SCBDIGI

14.3057

SCBDV

10.7686

SCBDVP

10.7686

SCBEMBOND

8.4477

SCBEMEQ

8.4778

SCBENERGY

10.7648

วันที่
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

17/05/2562

SCBENERGYP

10.6083

SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

16/05/2562

SCBENERGYP

10.6789

SCBEUEQ

11.6514

SCBEUEQP

11.6514

SCBEUSM

12.1261

SCBEUSMP

12.1916

SCBFINA

10.1409

วันที่

15/05/2562

SCBENERGYP

10.7648

SCBEUEQ

11.4927

SCBEUEQP

11.4927

SCBEUSM

11.9631

SCBEUSMP

12.0273

SCBFINA

10.1243

วันที่
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

17/05/2562

SCBFINR
SCBFIXEDA

10.1322

SCBFLX

11.0806

SCBFP

12.3341

SCBFPP

12.4166

SCBFST

9.1490

วันที่

16/05/2562

SCBFINR

10.1408

SCBFIXEDA

10.1322

SCBFLX

11.0959

SCBFP

12.3338

SCBFPP

12.4163

SCBFST

9.1036

วันที่

15/05/2562

SCBFINR

10.1242

SCBFIXEDA

10.1308

SCBFLX

11.1232

SCBFP

12.3329

SCBFPP

12.4152

SCBFST

9.0975

วันที่
SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

17/05/2562

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
วันที่

16/05/2562

SCBGEARA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

12.0653

วันที่

15/05/2562

SCBGEARA

9.1873

SCBGEQ

14.3950

SCBGEQA

14.7705

SCBGHC

9.7034

SCBGHCP

9.7034

SCBGIF

11.9851

วันที่
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
วันที่

17/05/2562

SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
วันที่

16/05/2562

SCBGINA

9.7950

SCBGINR

9.7947

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
วันที่

15/05/2562

SCBGINA

9.7756

SCBGINR

9.7753

SCBGLOB

10.1075

SCBGLOW

11.5662

SCBGLOWP

10.8350

SCBGMLA

10.3883

วันที่
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

17/05/2562

SCBGMTA
SCBGOLD

7.0949

SCBGOLDH

7.0340

SCBGOLDHRMF

7.1977

SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

16/05/2562

SCBGMTA
SCBGOLD

7.0995

SCBGOLDH

7.0733

SCBGOLDHRMF

7.2380

SCBGPLUS

11.2200

SCBGPROP

10.4580

วันที่

15/05/2562

SCBGMTA
SCBGOLD

7.1103

SCBGOLDH

7.0880

SCBGOLDHRMF

7.2531

SCBGPLUS

11.1934

SCBGPROP

10.3906

วันที่
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
วันที่

17/05/2562

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
วันที่

16/05/2562

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

10.2886

SCBINCR

10.2885

SCBINDIA

10.9937

SCBINDIAP

10.9937

วันที่

15/05/2562

SCBGSIF

12.9916

SCBGSIFR

12.9942

SCBINCA

10.2888

SCBINCR

10.2888

SCBINDIA

10.8347

SCBINDIAP

10.8347

วันที่
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1
วันที่

17/05/2562

SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1

16.8027

วันที่

16/05/2562

SCBJPSMA

8.0323

SCBKEQTG

8.7108

SCBKEQTGP

8.7108

SCBLEQ

11.1555

SCBLEQA

11.6635

SCBLT1

16.8584

วันที่

15/05/2562

SCBJPSMA

8.0984

SCBKEQTG

8.8303

SCBKEQTGP

8.8303

SCBLEQ

11.0342

SCBLEQA

11.5367

SCBLT1

16.9542

วันที่
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
วันที่

17/05/2562

SCBLT2

26.6118

SCBLT3

27.2322

SCBLT4

11.5570

SCBLTS

13.2339

SCBLTSEA

9.3643

SCBLTSED

9.2694

วันที่

16/05/2562

SCBLT2

26.7292

SCBLT3

27.3229

SCBLT4

11.5664

SCBLTS

13.2432

SCBLTSEA

9.3920

SCBLTSED

9.2967

วันที่

15/05/2562

SCBLT2

26.8929

SCBLT3

27.4693

SCBLT4

11.6065

SCBLTS

13.2644

SCBLTSEA

9.4537

SCBLTSED

9.3578

วันที่
SCBLTSETA
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
วันที่

17/05/2562

SCBLTSETA

9.3398

SCBLTSETD

9.3399

SCBLTT

16.4954

SCBMLTA

9.5391

SCBMLTP

9.7702

SCBMPLUSA
วันที่

16/05/2562

SCBLTSETA

9.3810

SCBLTSETD

9.3812

SCBLTT

16.5518

SCBMLTA

9.5569

SCBMLTP

9.7882

SCBMPLUSA

10.4846

วันที่

15/05/2562

SCBLTSETA

9.4140

SCBLTSETD

9.4141

SCBLTT

16.6486

SCBMLTA

9.5975

SCBMLTP

9.8295

SCBMPLUSA

10.4814

วันที่
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225P
SCBOIL
วันที่

17/05/2562

SCBMSE

13.2988

SCBMSEP

13.3130

SCBNK225

15.7772

SCBNK225D

12.2630

SCBNK225P

15.0661

SCBOIL
วันที่

16/05/2562

SCBMSE

13.3567

SCBMSEP

13.3703

SCBNK225

15.6255

SCBNK225D

12.1451

SCBNK225P

14.9209

SCBOIL

4.2978

วันที่

15/05/2562

SCBMSE

13.4439

SCBMSEP

13.4570

SCBNK225

15.7047

SCBNK225D

12.2067

SCBNK225P

14.9961

SCBOIL

4.2708

วันที่
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
วันที่

17/05/2562

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA

11.2573

SCBPIND

10.8689

SCBPLUS

11.3458

วันที่

16/05/2562

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA

11.2515

SCBPIND

10.8634

SCBPLUS

11.3376

วันที่

15/05/2562

SCBOPPA

9.7730

SCBOPPR

9.7730

SCBPGF

11.7291

SCBPINA

11.2175

SCBPIND

10.8305

SCBPLUS

11.3304

วันที่
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF
SCBRM1
วันที่

17/05/2562

SCBPMO

9.6145

SCBPMOP

9.6145

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.1854

SCBRM1

13.8014

วันที่

16/05/2562

SCBPMO

9.6561

SCBPMOP

9.6561

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.1833

SCBRM1

13.8011

วันที่

15/05/2562

SCBPMO

9.7055

SCBPMOP

9.7055

SCBPOPA

10.3632

SCBPOPP

10.3632

SCBRF

20.1825

SCBRM1

13.8007

วันที่
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

17/05/2562

SCBRM2

13.8976

SCBRM3

24.8300

SCBRM4

53.3183

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

16/05/2562

SCBRM2

13.9006

SCBRM3

24.8922

SCBRM4

53.4606

SCBRMEU

10.8555

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.8464

วันที่

15/05/2562

SCBRM2

13.8991

SCBRM3

24.9944

SCBRM4

53.7753

SCBRMEU

10.7080

SCBRMGHC

10.8814

SCBRMGIF

11.7682

วันที่
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
วันที่

17/05/2562

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

11.0174

SCBRMPOP
SCBRMS50

18.2297

SCBROBOA
วันที่

16/05/2562

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

10.9183

SCBRMPOP

10.4013

SCBRMS50

18.2961

SCBROBOA
วันที่

15/05/2562

SCBRMGW

9.9688

SCBRMGWP

10.4139

SCBRMJP

10.9723

SCBRMPOP

10.2660

SCBRMS50

18.3801

SCBROBOA

10.0352

วันที่
SCBS&P500
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
วันที่

17/05/2562

SCBS&P500
SCBS&P500P
SCBSE

12.1289

SCBSEA

13.1206

SCBSEP

12.5926

SCBSET

20.7125

วันที่

16/05/2562

SCBS&P500

17.7472

SCBS&P500P

17.8209

SCBSE

12.1783

SCBSEA

13.1740

SCBSEP

12.6431

SCBSET

20.7992

วันที่

15/05/2562

SCBS&P500

17.5909

SCBS&P500P

17.6634

SCBSE

12.2570

SCBSEA

13.2592

SCBSEP

12.7241

SCBSET

20.8733

วันที่
SCBSET50
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
วันที่

17/05/2562

SCBSET50

20.1426

SCBSET50P

20.2139

SCBSETE

20.7685

SCBSETP

20.7375

SCBSFF

20.6007

SCBSFFPLUS-A

10.9723

วันที่

16/05/2562

SCBSET50

20.2158

SCBSET50P

20.2871

SCBSETE

20.8550

SCBSETP

20.8240

SCBSFF

20.6003

SCBSFFPLUS-A

10.9721

วันที่

15/05/2562

SCBSET50

20.3086

SCBSET50P

20.3800

SCBSETE

20.9289

SCBSETP

20.8977

SCBSFF

20.5998

SCBSFFPLUS-A

10.9717

วันที่
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
วันที่

17/05/2562

SCBSFFPLUS-B

10.9109

SCBSFFPLUS-I

10.9740

SCBSFFPLUS-P

11.0204

SCBSMART2

10.2601

SCBSMART2A

10.2605

SCBSMART3
วันที่

16/05/2562

SCBSFFPLUS-B

10.9107

SCBSFFPLUS-I

10.9738

SCBSFFPLUS-P

11.0201

SCBSMART2

10.2644

SCBSMART2A

10.2648

SCBSMART3
วันที่

15/05/2562

SCBSFFPLUS-B

10.9103

SCBSFFPLUS-I

10.9734

SCBSFFPLUS-P

11.0196

SCBSMART2

10.2702

SCBSMART2A

10.2706

SCBSMART3

10.0136

วันที่
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
วันที่

17/05/2562

SCBSMART4
SCBST555A

9.9612

SCBST555B

9.5603

SCBTEQ

11.8684

SCBTG

9.6701

SCBTHAICGA

10.3890

วันที่

16/05/2562

SCBSMART4
SCBST555A

9.9512

SCBST555B

9.5508

SCBTEQ

11.9122

SCBTG

9.7004

SCBTHAICGA

10.3939

วันที่

15/05/2562

SCBSMART4

10.0408

SCBST555A

9.9569

SCBST555B

9.5564

SCBTEQ

11.9958

SCBTG

9.7772

SCBTHAICGA

10.4504

วันที่
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

17/05/2562

SCBTHAICGP

10.3890

SCBTMF

11.3886

SCBTMFPLUS-A

11.1094

SCBTMFPLUS-B

10.9310

SCBTMFPLUS-I

11.1099

SCBTMFPLUS-P

11.1315

วันที่

16/05/2562

SCBTHAICGP

10.3939

SCBTMF

11.3882

SCBTMFPLUS-A

11.1089

SCBTMFPLUS-B

10.9305

SCBTMFPLUS-I

11.1093

SCBTMFPLUS-P

11.1309

วันที่

15/05/2562

SCBTHAICGP

10.4504

SCBTMF

11.3880

SCBTMFPLUS-A

11.1085

SCBTMFPLUS-B

10.9301

SCBTMFPLUS-I

11.1089

SCBTMFPLUS-P

11.1305

วันที่
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

17/05/2562

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

16/05/2562

SCBUSHYA

10.2655

SCBUSSM
SCBWINA

10.2313

SCBWINR

10.2309

วันที่

15/05/2562

SCBUSHYA

10.2568

SCBUSSM

11.9097

SCBWINA

10.1967

SCBWINR

10.1963