ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

30/05/2566

PVDFP

10.3961

PVDFPP

10.5440

PVDTP

10.1982

PVDTPP

10.2444

SCB2566
SCB2576
วันที่

29/05/2566

PVDFP

10.3885

PVDFPP

10.5362

PVDTP

10.1979

PVDTPP

10.2440

SCB2566
SCB2576
วันที่
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

30/05/2566

SCB2586
SCB70-SSFX

11.5302

SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS

8.5485

SCBADAGIOA
วันที่

29/05/2566

SCB2586
SCB70-SSFX

11.5696

SCBAAA

8.2313

SCBABOND(A)

9.2415

SCBABS

8.5529

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

30/05/2566

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

29/05/2566

SCBAEM

10.2243

SCBAEMHA

7.8892

SCBAEMHP

7.8892

SCBAEMP

10.2243

SCBAOA

4.5718

SCBAPLUS

10.3295

วันที่
SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

30/05/2566

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD

9.9787

วันที่

29/05/2566

SCBAPLUSA

10.3306

SCBASHARE(SSFE)

6.2583

SCBASHARES(A)

6.1978

SCBASHARES(P)

6.1984

SCBASHARES(SSF)

6.1990

SCBAUD

9.9599

วันที่
SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

04/09/2770

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

30/05/2566

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)

9.1639

วันที่

29/05/2566

SCBAUTO(A)

6.7610

SCBAUTO(E)

6.8213

SCBAUTO(P)

6.7664

SCBAUTO(SSF)

6.7619

SCBAUTO(SSFE)

6.7968

SCBAXJ(A)

9.1454

วันที่
SCBAXJ(E)
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

04/09/2770

SCBAXJ(E)
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

30/05/2566

SCBAXJ(E)

9.2520

SCBAXJ(P)

9.2198

SCBAXJ(SSF)

9.1667

SCBBANKING

8.4968

SCBBANKINGA

10.9625

SCBBANKINGE

11.1706

วันที่

29/05/2566

SCBAXJ(E)

9.2331

SCBAXJ(P)

9.2009

SCBAXJ(SSF)

9.1482

SCBBANKING

8.5372

SCBBANKINGA

11.0147

SCBBANKINGE

11.2236

วันที่
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

30/05/2566

SCBBANKINGP

8.7125

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

29/05/2566

SCBBANKINGP

8.7576

SCBBLN

11.4809

SCBBLNA

12.0122

SCBBLNE

12.0533

SCBBLNP

11.5679

SCBBLOC(A)

4.7243

วันที่
SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
วันที่

30/05/2566

SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE

5.7553

SCBCE(SSF)

5.7691

SCBCE(SSFE)

5.8259

SCBCEE

5.9590

วันที่

29/05/2566

SCBBLOC(E)

4.8163

SCBBLOC(P)

4.7311

SCBCE

5.6899

SCBCE(SSF)

5.7035

SCBCE(SSFE)

5.7596

SCBCEE

5.8911

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
วันที่

30/05/2566

SCBCEH

6.4038

SCBCEHE

6.6498

SCBCEHP

6.4108

SCBCEP

5.7780

SCBCHA

7.9472

SCBCHA(SSFE)

8.0418

วันที่

29/05/2566

SCBCEH

6.3436

SCBCEHE

6.5872

SCBCEHP

6.3505

SCBCEP

5.7124

SCBCHA

7.9471

SCBCHA(SSFE)

8.0416

วันที่
SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

04/09/2770

SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

30/05/2566

SCBCHA-SSF

7.9567

SCBCHAA

7.9586

SCBCHAE

8.7592

SCBCHAP

7.9705

SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

29/05/2566

SCBCHA-SSF

7.9567

SCBCHAA

7.9586

SCBCHAE

8.7589

SCBCHAP

7.9704

SCBCHEQA

6.8440

SCBCHEQP

6.8440

วันที่
SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

04/09/2770

SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

30/05/2566

SCBCHINA
SCBCHTG2

5.7160

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

29/05/2566

SCBCHINA

4.9354

SCBCHTG2

5.6887

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่
SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

04/09/2770

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

30/05/2566

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

29/05/2566

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)

4.4333

SCBCTECH-SSF

4.3870

SCBCTECHA

4.3856

SCBCTECHE

4.4816

วันที่
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

04/09/2770

SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

30/05/2566

SCBDA

10.1586

SCBDAP

10.5024

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

29/05/2566

SCBDA

10.1925

SCBDAP

10.5369

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)

9.9739

SCBDJI(E)

10.1317

วันที่
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
วันที่

30/05/2566

SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
วันที่

29/05/2566

SCBDJI(P)

9.9819

SCBDJI(SSF)

9.9760

SCBDJI(SSFE)

10.0275

SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA

9.2230

วันที่
SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB
SCBDSHARC1YC
SCBDSHARC1YD
SCBDSHARC1YE
SCBDSHARC1YF
วันที่

04/09/2770

SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB
SCBDSHARC1YC
SCBDSHARC1YD
SCBDSHARC1YE
SCBDSHARC1YF
วันที่

30/05/2566

SCBDSHARC1YA

10.0425

SCBDSHARC1YB

9.9422

SCBDSHARC1YC

10.1837

SCBDSHARC1YD

9.9175

SCBDSHARC1YE

10.0719

SCBDSHARC1YF

9.9986

วันที่

29/05/2566

SCBDSHARC1YA

10.0274

SCBDSHARC1YB

9.9128

SCBDSHARC1YC

10.1567

SCBDSHARC1YD

9.8881

SCBDSHARC1YE

10.0439

SCBDSHARC1YF

9.9732

วันที่
SCBDSHARC1YG
SCBDSHARC1YH
SCBDV
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
วันที่

04/09/2770

SCBDSHARC1YG
SCBDSHARC1YH
SCBDV
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
วันที่

30/05/2566

SCBDSHARC1YG

9.7509

SCBDSHARC1YH

9.7853

SCBDV

8.9498

SCBDV(SSFE)

9.0856

SCBDV-SSF

9.9351

SCBDVA

9.3431

วันที่

29/05/2566

SCBDSHARC1YG

9.7210

SCBDSHARC1YH

9.7553

SCBDV

8.9913

SCBDV(SSFE)

9.1275

SCBDV-SSF

9.9813

SCBDVA

9.3865

วันที่
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
วันที่

04/09/2770

SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
วันที่

30/05/2566

SCBDVP

9.0039

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

8.8738

วันที่

29/05/2566

SCBDVP

9.0456

SCBEMBOND

7.4089

SCBEMEQ
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

8.9643

วันที่
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
วันที่

04/09/2770

SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
วันที่

30/05/2566

SCBENERGYA

9.8453

SCBENERGYE

10.5163

SCBENERGYP

8.9220

SCBEQ-SSFX

12.1242

SCBEQUALA

10.0456

SCBEQUALE

10.3087

วันที่

29/05/2566

SCBENERGYA

9.9458

SCBENERGYE

10.6234

SCBENERGYP

9.0110

SCBEQ-SSFX

12.1856

SCBEQUALA

10.0883

SCBEQUALE

10.3524

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
วันที่

30/05/2566

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
วันที่

29/05/2566

SCBEUEQ

13.2628

SCBEUEQA

14.4090

SCBEUEQE

15.7388

SCBEUEQP

14.6703

SCBEUROPE(A)

7.7311

SCBEUROPE(P)

7.8574

วันที่
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
วันที่

04/09/2770

SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
วันที่

30/05/2566

SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
วันที่

29/05/2566

SCBEUROPE(SSF)

7.7324

SCBEUROPE(SSFE)

7.8109

SCBEUSM

13.9855

SCBEUSME

14.3237

SCBEUSMP

13.9862

SCBEV(A)

6.7679

วันที่
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
วันที่

30/05/2566

SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
วันที่

29/05/2566

SCBEV(E)

6.8591

SCBEV(SSF)

6.7682

SCBEV(SSFE)

6.8407

SCBFINA

9.1524

SCBFINR

9.1520

SCBFINTEC(SSFE)

4.2954

วันที่
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
วันที่

04/09/2770

SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
วันที่

30/05/2566

SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
SCBFIXEDA

10.6303

SCBFLX

11.6695

SCBFP

13.0169

วันที่

29/05/2566

SCBFINTECH(A)

4.2538

SCBFINTECH(E)

4.2913

SCBFINTECH(SSF)

4.2535

SCBFIXEDA

10.6295

SCBFLX

11.6907

SCBFP

13.0074

วันที่
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBFSTP
SCBGEARA
วันที่

04/09/2770

SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
SCBFST
SCBFSTP
SCBGEARA
วันที่

30/05/2566

SCBFP(SSFE)

13.0637

SCBFP-SSF

13.0184

SCBFPP

13.1091

SCBFST

10.5465

SCBFSTP

10.5465

SCBGEARA
วันที่

29/05/2566

SCBFP(SSFE)

13.0540

SCBFP-SSF

13.0089

SCBFPP

13.0995

SCBFST

10.5236

SCBFSTP

10.5236

SCBGEARA
วันที่
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
วันที่

30/05/2566

SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
วันที่

29/05/2566

SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)

3.7614

SCBGENOME(E)

3.7950

SCBGENOME(SSF)

3.7615

SCBGENOME(SSFE)

3.7810

วันที่
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
วันที่

04/09/2770

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
วันที่

30/05/2566

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
วันที่

29/05/2566

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
วันที่
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

04/09/2770

SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

30/05/2566

SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

29/05/2566

SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF

12.6365

SCBGIFP

12.6365

SCBGINA

10.5483

SCBGINR

10.6112

วันที่
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

04/09/2770

SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

30/05/2566

SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

29/05/2566

SCBGLOB
SCBGLOB(P)
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
วันที่

04/09/2770

SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
วันที่

30/05/2566

SCBGOLD

11.4378

SCBGOLDE

11.5830

SCBGOLDH

9.9237

SCBGOLDH(SSFE)

9.9671

SCBGOLDH-SSF

9.9147

SCBGOLDHE

10.0861

วันที่

29/05/2566

SCBGOLD

11.3909

SCBGOLDE

11.5354

SCBGOLDH

9.9038

SCBGOLDH(SSFE)

9.9470

SCBGOLDH-SSF

9.8948

SCBGOLDHE

10.0657

วันที่
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
วันที่

30/05/2566

SCBGOLDHP

9.9248

SCBGOLDHRMF

9.9321

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
วันที่

29/05/2566

SCBGOLDHP

9.9049

SCBGOLDHRMF

9.9117

SCBGPA(A)

11.2041

SCBGPLUS

12.1909

SCBGPROP

7.0781

SCBGPROPA

7.9728

วันที่
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
วันที่

30/05/2566

SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
วันที่

29/05/2566

SCBGPROPP

7.1558

SCBGQUAL(A)

10.9718

SCBGQUAL(E)

11.0684

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
วันที่
SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
วันที่

04/09/2770

SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
วันที่

30/05/2566

SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
วันที่

29/05/2566

SCBGSIFR
SCBGTO

7.6159

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)

10.2068

SCBGVALUE(E)

10.3645

วันที่
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

04/09/2770

SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

30/05/2566

SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

29/05/2566

SCBIHEALT(SSFE)

5.3258

SCBIHEALTH(A)

5.2421

SCBIHEALTH(E)

5.3885

SCBIHEALTH(P)

5.2461

SCBIHEALTH(SSF)

5.2426

SCBINCA

10.0351

วันที่
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

04/09/2770

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

30/05/2566

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

29/05/2566

SCBINCR

10.0349

SCBINDEQ(A)

7.5863

SCBINDEQ(P)

7.6992

SCBINDIA

12.2027

SCBINDIAA

13.2175

SCBINDIAE

14.0653

วันที่
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

30/05/2566

SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

29/05/2566

SCBINDIAP

12.6015

SCBINDO(A)

8.9714

SCBINNO(A)

3.7747

SCBINNO(E)

3.8082

SCBINNO(SSF)

3.7746

SCBINNO(SSFE)

3.7960

วันที่
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

04/09/2770

SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

30/05/2566

SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

29/05/2566

SCBJAPAN(A)

10.5791

SCBJAPAN(P)

10.7576

SCBJAPAN(SSF)

10.5796

SCBJAPAN(SSFE)

10.6899

SCBJPSMA

8.4793

SCBJPSMP

8.4793

วันที่
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
วันที่

30/05/2566

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

10.3622

SCBLARGEE

10.6326

SCBLARGEP

10.4145

วันที่

29/05/2566

SCBKEQTG

9.4516

SCBKEQTGE

9.7366

SCBKEQTGP

9.4695

SCBLARGEA

10.4248

SCBLARGEE

10.6967

SCBLARGEP

10.4774

วันที่
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK2YA
วันที่

04/09/2770

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK2YA
วันที่

30/05/2566

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK2YA

9.8124

วันที่

29/05/2566

SCBLEQ

11.4175

SCBLEQ(SSFE)

13.2118

SCBLEQ-SSF

13.2055

SCBLEQA

13.8991

SCBLEQP

12.8472

SCBLINK2YA

9.7993

วันที่
SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

04/09/2770

SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

30/05/2566

SCBLT1

15.9578

SCBLT1(SSFA)

16.1047

SCBLT1(SSFE)

16.3791

SCBLT1-2020

15.8586

SCBLT1-SSF

16.3178

SCBLT2

26.7765

วันที่

29/05/2566

SCBLT1

16.0065

SCBLT1(SSFA)

16.1538

SCBLT1(SSFE)

16.4282

SCBLT1-2020

15.9066

SCBLT1-SSF

16.3676

SCBLT2

26.9119

วันที่
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
วันที่

30/05/2566

SCBLT2(SSFE)

27.1249

SCBLT2-2020

27.1414

SCBLT2-SSF

25.3652

SCBLT3

25.9792

SCBLT3(SSFE)

26.3444

SCBLT3-2020

26.3219

วันที่

29/05/2566

SCBLT2(SSFE)

27.2605

SCBLT2-2020

27.2783

SCBLT2-SSF

25.4935

SCBLT3

26.1097

SCBLT3(SSFE)

26.4751

SCBLT3-2020

26.4537

วันที่
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

04/09/2770

SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

30/05/2566

SCBLT3-SSF

24.8169

SCBLT4

10.8452

SCBLT4(SSFE)

11.2741

SCBLT4-2020

9.6294

SCBLT4-SSF

11.1447

SCBLTS

13.0202

วันที่

29/05/2566

SCBLT3-SSF

24.9416

SCBLT4

10.8915

SCBLT4(SSFE)

11.3214

SCBLT4-2020

9.6703

SCBLT4-SSF

11.1922

SCBLTS

13.0375

วันที่
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
วันที่

30/05/2566

SCBLTSEA

9.1608

SCBLTSEA-2020

9.1757

SCBLTSED

8.9788

SCBLTSED-2020

8.9941

SCBLTSET(SSFE)

9.2888

SCBLTSET-SSF

9.2274

วันที่

29/05/2566

SCBLTSEA

9.1980

SCBLTSEA-2020

9.2129

SCBLTSED

9.0153

SCBLTSED-2020

9.0305

SCBLTSET(SSFE)

9.3305

SCBLTSET-SSF

9.2690

วันที่
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
วันที่

30/05/2566

SCBLTSETA

9.2253

SCBLTSETA-2020

9.2195

SCBLTSETD

9.2256

SCBLTSETD-2020

8.9320

SCBLTT

14.6211

SCBLTT(SSFE)

14.9284

วันที่

29/05/2566

SCBLTSETA

9.2669

SCBLTSETA-2020

9.2611

SCBLTSETD

9.2672

SCBLTSETD-2020

8.9723

SCBLTT

14.6973

SCBLTT(SSFE)

15.0053

วันที่
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

30/05/2566

SCBLTT-2020

14.2020

SCBLTT-SSF

14.8218

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

29/05/2566

SCBLTT-2020

14.2758

SCBLTT-SSF

14.8990

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

04/09/2770

SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

30/05/2566

SCBMLTA

10.1642

SCBMLTP

10.8711

SCBMOMENTA

9.5384

SCBMOMENTE

9.7873

SCBMPLUSA
SCBMSE

13.7251

วันที่

29/05/2566

SCBMLTA

10.2130

SCBMLTP

10.9230

SCBMOMENTA

9.5725

SCBMOMENTE

9.8221

SCBMPLUSA

9.8205

SCBMSE

13.7659

วันที่
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
วันที่

30/05/2566

SCBMSEP

13.7251

SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
วันที่

29/05/2566

SCBMSEP

13.7659

SCBNDQ(A)

9.0817

SCBNDQ(E)

9.1333

SCBNDQ(P)

9.0901

SCBNDQ(SSF)

9.0551

SCBNDQ(SSFE)

9.1069

วันที่
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

04/09/2770

SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

30/05/2566

SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225

23.8434

SCBNK225D

15.1557

วันที่

29/05/2566

SCBNEXT(A)

3.9734

SCBNEXT(E)

4.0087

SCBNEXT(SSF)

3.9735

SCBNEXT(SSFE)

3.9955

SCBNK225

23.7585

SCBNK225D

15.1017

วันที่
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/09/2770

SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

30/05/2566

SCBNK225E

23.5376

SCBNK225P

19.8107

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

29/05/2566

SCBNK225E

23.4532

SCBNK225P

19.7396

SCBOIL

5.2982

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
วันที่

30/05/2566

SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.1372

SCBPIN(SSFE)

9.9205

วันที่

29/05/2566

SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.1684

SCBPIN(SSFE)

9.9511

วันที่
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

30/05/2566

SCBPIN-SSF

9.7311

SCBPINA

10.2297

SCBPIND

9.3635

SCBPINP

10.3607

SCBPLUS

10.4068

SCBPLUSA

10.4070

วันที่

29/05/2566

SCBPIN-SSF

9.7614

SCBPINA

10.2616

SCBPIND

9.3926

SCBPINP

10.3926

SCBPLUS

10.4176

SCBPLUSA

10.4178

วันที่
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

04/09/2770

SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

30/05/2566

SCBPMO

9.1450

SCBPMOA

10.2903

SCBPMOP

9.1573

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

11.2277

วันที่

29/05/2566

SCBPMO

9.1773

SCBPMOA

10.3266

SCBPMOP

9.1896

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

11.2150

วันที่
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

04/09/2770

SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

30/05/2566

SCBQUALITYE

11.5225

SCBRAAA

9.6116

SCBRF

21.3732

SCBRM1

14.3842

SCBRM2

14.4912

SCBRM3

25.9273

วันที่

29/05/2566

SCBQUALITYE

11.5092

SCBRAAA

9.6310

SCBRF

21.3684

SCBRM1

14.3831

SCBRM2

14.4781

SCBRM3

26.0482

วันที่
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
วันที่

30/05/2566

SCBRM4

52.8552

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA

7.2014

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
วันที่

29/05/2566

SCBRM4

53.0788

SCBRMASHARES(A)

6.9222

SCBRMCHA

7.2011

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH

5.3234

SCBRMDIGI(A)
วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

30/05/2566

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

29/05/2566

SCBRMEU

14.1716

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.8510

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)

11.1297

วันที่
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
วันที่

04/09/2770

SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
วันที่

30/05/2566

SCBRMJP

16.3206

SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

8.1209

วันที่

29/05/2566

SCBRMJP

16.2648

SCBRMLEQ

11.7729

SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)

9.3517

SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

8.1452

วันที่
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

30/05/2566

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

17.2432

SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

29/05/2566

SCBRMPOP

12.8604

SCBRMS&P500

13.9700

SCBRMS50

17.3332

SCBRMUSA(A)

10.4915

SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)

10.4466

วันที่
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
SCBRS2000(P)
SCBRS2000(SSF)
SCBS&P500
วันที่

04/09/2770

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
SCBRS2000(P)
SCBRS2000(SSF)
SCBS&P500
วันที่

30/05/2566

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
SCBRS2000(P)
SCBRS2000(SSF)
SCBS&P500
วันที่

29/05/2566

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)

10.1026

SCBRS2000(P)

10.1026

SCBRS2000(SSF)

10.1026

SCBS&P500

22.0256

วันที่
SCBS&P500(SSFA)
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500(SSFA)
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

30/05/2566

SCBS&P500(SSFA)
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P