ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

21/09/2561

SCB2566

11.0335

SCB2576

11.6422

SCB2586

12.0833

SCBABS

10.0103

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

20/09/2561

SCB2566

11.0223

SCB2576

11.6158

SCB2586

12.0380

SCBABS

9.9869

SCBAEM

11.1948

SCBAEMHA

9.0050

วันที่

19/09/2561

SCB2566

11.0214

SCB2576

11.6111

SCB2586

12.0302

SCBABS

9.9938

SCBAEM

11.1463

SCBAEMHA

8.9628

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGP
วันที่

21/09/2561

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.2447

SCBBANKING

12.3657

SCBBANKINGA

12.3661

SCBBANKINGP

12.3657

วันที่

20/09/2561

SCBAPLUS

10.5016

SCBAPLUSA

10.5019

SCBAUD

10.2065

SCBBANKING

12.3044

SCBBANKINGA

12.3048

SCBBANKINGP

12.3044

วันที่

19/09/2561

SCBAPLUS

10.4881

SCBAPLUSA

10.4884

SCBAUD

10.1980

SCBBANKING

12.3786

SCBBANKINGA

12.3790

SCBBANKINGP

12.3786

วันที่
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCHEQA
SCBCOMP
วันที่

21/09/2561

SCBBLN
SCBCE

8.8676

SCBCEH

11.3445

SCBCHA

8.5642

SCBCHEQA
SCBCOMP
วันที่

20/09/2561

SCBBLN

12.8875

SCBCE

8.6500

SCBCEH

11.0944

SCBCHA

8.3030

SCBCHEQA

8.3189

SCBCOMP
วันที่

19/09/2561

SCBBLN

12.7824

SCBCE

8.6169

SCBCEH

11.0371

SCBCHA

8.2715

SCBCHEQA

8.2566

SCBCOMP

5.2012

วันที่
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
วันที่

21/09/2561

SCBDA

9.8594

SCBDAP

9.8594

SCBDIGI
SCBDV

11.5923

SCBDVP

11.5923

SCBEMBOND
วันที่

20/09/2561

SCBDA

9.8474

SCBDAP

9.8474

SCBDIGI
SCBDV

11.5755

SCBDVP

11.5755

SCBEMBOND

8.0634

วันที่

19/09/2561

SCBDA

9.8339

SCBDAP

9.8339

SCBDIGI

14.3672

SCBDV

11.5468

SCBDVP

11.5468

SCBEMBOND

8.0610

วันที่
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYP
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
วันที่

21/09/2561

SCBEMEQ
SCBENERGY

11.5911

SCBENERGYP

11.5911

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFINA
วันที่

20/09/2561

SCBEMEQ
SCBENERGY

11.6065

SCBENERGYP

11.6065

SCBEUEQ

11.4085

SCBEUSM

12.6221

SCBFINA

9.9189

วันที่

19/09/2561

SCBEMEQ

8.7709

SCBENERGY

11.4655

SCBENERGYP

11.4655

SCBEUEQ

11.3243

SCBEUSM

12.6919

SCBFINA

9.9188

วันที่
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
วันที่

21/09/2561

SCBFINR
SCBFIXEDA

10.0298

SCBFLX

11.3991

SCBFP

12.1887

SCBFPP

12.2405

SCBFST

9.2014

วันที่

20/09/2561

SCBFINR

9.9188

SCBFIXEDA

10.0286

SCBFLX

11.3844

SCBFP

12.1883

SCBFPP

12.2400

SCBFST

9.2116

วันที่

19/09/2561

SCBFINR

9.9188

SCBFIXEDA

10.0286

SCBFLX

11.3814

SCBFP

12.1894

SCBFPP

12.2410

SCBFST

9.2240

วันที่
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

21/09/2561

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

20/09/2561

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGIF

11.1762

SCBGINA

9.7937

SCBGINR

9.7934

วันที่

19/09/2561

SCBGEQ

14.8539

SCBGEQA

15.0348

SCBGHC

10.3370

SCBGIF

11.2411

SCBGINA

9.7591

SCBGINR

9.7588

วันที่
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
วันที่

21/09/2561

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

6.8357

SCBGOLDH

6.7109

วันที่

20/09/2561

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD

6.8044

SCBGOLDH

6.6751

วันที่

19/09/2561

SCBGLOB

9.9359

SCBGLOW

11.9356

SCBGLOWP

11.2395

SCBGMTA

9.1526

SCBGOLD

6.8225

SCBGOLDH

6.6830

วันที่
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

21/09/2561

SCBGOLDHRMF

6.8950

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA
วันที่

20/09/2561

SCBGOLDHRMF

6.8583

SCBGPLUS

11.1570

SCBGPROP

10.2066

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINCA

9.8928

วันที่

19/09/2561

SCBGOLDHRMF

6.8665

SCBGPLUS

11.1331

SCBGPROP

10.2612

SCBGSIF

12.4246

SCBGSIFR

12.4262

SCBINCA

9.8866

วันที่
SCBINCR
SCBINDIA
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLEQA
วันที่

21/09/2561

SCBINCR
SCBINDIA
SCBJPSMA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLEQA
วันที่

20/09/2561

SCBINCR

9.8927

SCBINDIA

11.0724

SCBJPSMA

9.8935

SCBKEQTG

10.5973

SCBLEQ

11.7617

SCBLEQA

11.9006

วันที่

19/09/2561

SCBINCR

9.8866

SCBINDIA

10.9862

SCBJPSMA

9.8857

SCBKEQTG

10.4410

SCBLEQ

11.6981

SCBLEQA

11.8362

วันที่
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
วันที่

21/09/2561

SCBLT1

17.9013

SCBLT2

28.9758

SCBLT3

29.6218

SCBLT4

13.0442

SCBLTS

13.5712

SCBLTSEA

10.0584

วันที่

20/09/2561

SCBLT1

17.8712

SCBLT2

28.8413

SCBLT3

29.4847

SCBLT4

12.9824

SCBLTS

13.5506

SCBLTSEA

10.0368

วันที่

19/09/2561

SCBLT1

17.8415

SCBLT2

28.7932

SCBLT3

29.4321

SCBLT4

12.9720

SCBLTS

13.5528

SCBLTSEA

10.0213

วันที่
SCBLTSED
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

21/09/2561

SCBLTSED

10.0584

SCBLTT

17.9302

SCBMLTA

10.5464

SCBMLTP

10.7134

SCBMPLUSA
SCBMSE

15.5786

วันที่

20/09/2561

SCBLTSED

10.0368

SCBLTT

17.8947

SCBMLTA

10.5008

SCBMLTP

10.6664

SCBMPLUSA

10.2217

SCBMSE

15.5395

วันที่

19/09/2561

SCBLTSED

10.0213

SCBLTT

17.8509

SCBMLTA

10.4965

SCBMLTP

10.6615

SCBMPLUSA

10.2226

SCBMSE

15.5156

วันที่
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

21/09/2561

SCBMSEP

15.5833

SCBNK225

17.2489

SCBNK225D

13.7460

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

20/09/2561

SCBMSEP

15.5435

SCBNK225

17.1090

SCBNK225D

13.6344

SCBOIL

5.0724

SCBOPPA
SCBOPPR
วันที่

19/09/2561

SCBMSEP

15.5190

SCBNK225

17.1072

SCBNK225D

13.6330

SCBOIL

5.1032

SCBOPPA

9.6400

SCBOPPR

9.6400

วันที่
SCBPGF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
SCBPMOP
วันที่

21/09/2561

SCBPGF
SCBPINA

10.0278

SCBPIND

10.0278

SCBPLUS

10.9714

SCBPMO

11.1147

SCBPMOP

11.1147

วันที่

20/09/2561

SCBPGF
SCBPINA

10.0571

SCBPIND

10.0571

SCBPLUS

10.9809

SCBPMO

11.0865

SCBPMOP

11.0865

วันที่

19/09/2561

SCBPGF

13.5450

SCBPINA

10.0833

SCBPIND

10.0833

SCBPLUS

10.9813

SCBPMO

11.0709

SCBPMOP

11.0709

วันที่
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

21/09/2561

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

19.9054

SCBRM1

13.6814

SCBRM2

13.7184

SCBRM3

27.4232

วันที่

20/09/2561

SCBPOPA

10.4803

SCBPOPP

10.5294

SCBRF

19.9049

SCBRM1

13.6814

SCBRM2

13.7158

SCBRM3

27.3184

วันที่

19/09/2561

SCBPOPA

10.4139

SCBPOPP

10.4622

SCBRF

19.9154

SCBRM1

13.6820

SCBRM2

13.7153

SCBRM3

27.2994

วันที่
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

21/09/2561

SCBRM4

58.5223

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

20/09/2561

SCBRM4

58.2863

SCBRMEU

10.6879

SCBRMGHC
SCBRMGIF

10.9716

SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

19/09/2561

SCBRM4

58.2500

SCBRMEU

10.6102

SCBRMGHC

11.5582

SCBRMGIF

11.0351

SCBRMGW

10.3036

SCBRMGWP

10.7540

วันที่
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE
วันที่

21/09/2561

SCBRMJP

12.1340

SCBRMPOP
SCBRMS50

19.4546

SCBROBOA
SCBS&P500
SCBSE

13.1653

วันที่

20/09/2561

SCBRMJP

12.0369

SCBRMPOP

10.4495

SCBRMS50

19.4179

SCBROBOA

11.0393

SCBS&P500

18.6760

SCBSE

13.1458

วันที่

19/09/2561

SCBRMJP

12.0358

SCBRMPOP

10.3845

SCBRMS50

19.3859

SCBROBOA

11.0095

SCBS&P500

18.5369

SCBSE

13.1069

วันที่
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
SCBSET50P
SCBSETP
วันที่

21/09/2561

SCBSEA

14.0161

SCBSEP

13.3378

SCBSET

22.2803

SCBSET50

21.4161

SCBSET50P

21.4161

SCBSETP

22.3433

วันที่

20/09/2561

SCBSEA

13.9953

SCBSEP

13.3173

SCBSET

22.2085

SCBSET50

21.3752

SCBSET50P

21.3752

SCBSETP

22.2709

วันที่

19/09/2561

SCBSEA

13.9539

SCBSEP

13.2769

SCBSET

22.1837

SCBSET50

21.3388

SCBSET50P

21.3388

SCBSETP

22.2457

วันที่
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
วันที่

21/09/2561

SCBSFF

20.5041

SCBSFFPLUS-A

10.8732

SCBSFFPLUS-B

10.8179

SCBSFFPLUS-I

10.8749

SCBSFFPLUS-P

10.8808

SCBSMART2

10.3025

วันที่

20/09/2561

SCBSFF

20.5038

SCBSFFPLUS-A

10.8729

SCBSFFPLUS-B

10.8177

SCBSFFPLUS-I

10.8746

SCBSFFPLUS-P

10.8804

SCBSMART2

10.2973

วันที่

19/09/2561

SCBSFF

20.5033

SCBSFFPLUS-A

10.8726

SCBSFFPLUS-B

10.8174

SCBSFFPLUS-I

10.8743

SCBSFFPLUS-P

10.8800

SCBSMART2

10.2969

วันที่
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTHAICGA
วันที่

21/09/2561

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.2491

SCBST555B

9.8674

SCBTEQ

12.8220

SCBTHAICGA

11.3677

วันที่

20/09/2561

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A

10.2473

SCBST555B

9.8648

SCBTEQ

12.7846

SCBTHAICGA

11.3737

วันที่

19/09/2561

SCBSMART3

10.0566

SCBSMART4

10.0641

SCBST555A

10.2552

SCBST555B

9.8725

SCBTEQ

12.7540

SCBTHAICGA

11.3132

วันที่
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

21/09/2561

SCBTHAICGP

11.3968

SCBTMF

11.3372

SCBTMFPLUS-A

11.0154

SCBTMFPLUS-B

10.8456

SCBTMFPLUS-I

11.0159

SCBTMFPLUS-P

11.0288

วันที่

20/09/2561

SCBTHAICGP

11.4025

SCBTMF

11.3370

SCBTMFPLUS-A

11.0151

SCBTMFPLUS-B

10.8453

SCBTMFPLUS-I

11.0155

SCBTMFPLUS-P

11.0284

วันที่

19/09/2561

SCBTHAICGP

11.3415

SCBTMF

11.3367

SCBTMFPLUS-A

11.0147

SCBTMFPLUS-B

10.8449

SCBTMFPLUS-I

11.0151

SCBTMFPLUS-P

11.0279

วันที่
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

21/09/2561

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

20/09/2561

SCBUSHYA

10.2500

SCBUSSM
SCBWINA

10.0983

SCBWINR

10.0980

วันที่

19/09/2561

SCBUSHYA

10.2599

SCBUSSM

13.5935

SCBWINA

10.0907

SCBWINR

10.0903