ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2566
SCB2576
วันที่

01/02/2566

PVDFP

10.3602

PVDFPP

10.4950

PVDTP

10.1642

PVDTPP

10.2063

SCB2566
SCB2576
วันที่

31/01/2566

PVDFP

10.3552

PVDFPP

10.4898

PVDTP

10.1640

PVDTPP

10.2060

SCB2566
SCB2576
วันที่
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

01/02/2566

SCB2586
SCB70-SSFX

12.4683

SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS

8.4963

SCBADAGIOA
วันที่

31/01/2566

SCB2586
SCB70-SSFX

12.3686

SCBAAA

8.6588

SCBABOND(A)

9.5649

SCBABS

8.4805

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

01/02/2566

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

31/01/2566

SCBAEM

11.3112

SCBAEMHA

8.7424

SCBAEMHP

8.7424

SCBAEMP

11.5064

SCBAOA

5.3070

SCBAPLUS

10.7724

วันที่
SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
วันที่

01/02/2566

SCBAPLUSA
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD

10.1187

วันที่

31/01/2566

SCBAPLUSA

10.7735

SCBASHARE(SSFE)

7.4870

SCBASHARES(A)

7.4392

SCBASHARES(P)

7.4400

SCBASHARES(SSF)

7.4401

SCBAUD

10.0560

วันที่
SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

04/09/2770

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
วันที่

01/02/2566

SCBAUTO(A)
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)

10.0369

วันที่

31/01/2566

SCBAUTO(A)

6.6082

SCBAUTO(E)

6.6564

SCBAUTO(P)

6.6117

SCBAUTO(SSF)

6.6087

SCBAUTO(SSFE)

6.6324

SCBAXJ(A)

9.9254

วันที่
SCBAXJ(E)
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

04/09/2770

SCBAXJ(E)
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
วันที่

01/02/2566

SCBAXJ(E)

10.1008

SCBAXJ(P)

10.0655

SCBAXJ(SSF)

10.0400

SCBBANKING

8.4439

SCBBANKINGA

10.7631

SCBBANKINGE

10.9443

วันที่

31/01/2566

SCBAXJ(E)

9.9883

SCBAXJ(P)

9.9534

SCBAXJ(SSF)

9.9285

SCBBANKING

8.3855

SCBBANKINGA

10.6886

SCBBANKINGE

10.8684

วันที่
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

04/09/2770

SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

01/02/2566

SCBBANKINGP

8.6839

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
วันที่

31/01/2566

SCBBANKINGP

8.6236

SCBBLN

10.7415

SCBBLNA

11.2386

SCBBLNE

11.2379

SCBBLNP

10.8299

SCBBLOC(A)

4.9632

วันที่
SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
วันที่

04/09/2770

SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
วันที่

01/02/2566

SCBBLOC(E)
SCBBLOC(P)
SCBCE

6.5092

SCBCE(SSF)

6.5248

SCBCE(SSFE)

6.5677

SCBCEE

6.7178

วันที่

31/01/2566

SCBBLOC(E)

5.0424

SCBBLOC(P)

4.9694

SCBCE

6.4206

SCBCE(SSF)

6.4360

SCBCE(SSFE)

6.4782

SCBCEE

6.6262

วันที่
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
วันที่

01/02/2566

SCBCEH

7.7122

SCBCEHE

7.9826

SCBCEHP

7.7205

SCBCEP

6.5327

SCBCHA

8.7561

SCBCHA(SSFE)

8.8317

วันที่

31/01/2566

SCBCEH

7.5861

SCBCEHE

7.8519

SCBCEHP

7.5942

SCBCEP

6.4438

SCBCHA

8.7179

SCBCHA(SSFE)

8.7928

วันที่
SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

04/09/2770

SCBCHA-SSF
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

01/02/2566

SCBCHA-SSF

8.7667

SCBCHAA

8.7687

SCBCHAE

9.6195

SCBCHAP

8.7849

SCBCHEQA
SCBCHEQP
วันที่

31/01/2566

SCBCHA-SSF

8.7283

SCBCHAA

8.7303

SCBCHAE

9.5772

SCBCHAP

8.7462

SCBCHEQA

8.5693

SCBCHEQP

8.6898

วันที่
SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

04/09/2770

SCBCHINA
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

01/02/2566

SCBCHINA
SCBCHTG2

6.8596

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่

31/01/2566

SCBCHINA

6.1252

SCBCHTG2

6.8063

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
วันที่
SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

04/09/2770

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

01/02/2566

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
วันที่

31/01/2566

SCBCLEANP
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)

5.5060

SCBCTECH-SSF

5.4678

SCBCTECHA

5.4661

SCBCTECHE

5.5664

วันที่
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

04/09/2770

SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

01/02/2566

SCBDA

10.9721

SCBDAP

11.2813

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
วันที่

31/01/2566

SCBDA

10.8904

SCBDAP

11.1967

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)

10.3181

SCBDJI(E)

10.4645

วันที่
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
วันที่

01/02/2566

SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA
วันที่

31/01/2566

SCBDJI(P)

10.3251

SCBDJI(SSF)

10.3203

SCBDJI(SSFE)

10.3568

SCBDM
SCBDM2
SCBDPLUSA

9.3813

วันที่
SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB
SCBDSHARC1YC
SCBDSHARC1YD
SCBDSHARC1YE
SCBDV
วันที่

04/09/2770

SCBDSHARC1YA
SCBDSHARC1YB
SCBDSHARC1YC
SCBDSHARC1YD
SCBDSHARC1YE
SCBDV
วันที่

01/02/2566

SCBDSHARC1YA

9.9564

SCBDSHARC1YB

9.9265

SCBDSHARC1YC

9.9710

SCBDSHARC1YD

9.9059

SCBDSHARC1YE

9.9627

SCBDV

9.7571

วันที่

31/01/2566

SCBDSHARC1YA

9.9478

SCBDSHARC1YB

9.9338

SCBDSHARC1YC

9.9894

SCBDSHARC1YD

9.9196

SCBDSHARC1YE

9.9756

SCBDV

9.6562

วันที่
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

04/09/2770

SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

01/02/2566

SCBDV(SSFE)

9.8654

SCBDV-SSF

10.8313

SCBDVA

10.1858

SCBDVP

9.8097

SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

31/01/2566

SCBDV(SSFE)

9.7630

SCBDV-SSF

10.7193

SCBDVA

10.0804

SCBDVP

9.7079

SCBEMBOND

7.6204

SCBEMEQ
วันที่
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

01/02/2566

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

10.2775

SCBENERGYA

11.2900

SCBENERGYE

12.0340

SCBENERGYP

10.3049

วันที่

31/01/2566

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

10.2009

SCBENERGYA

11.2059

SCBENERGYE

11.9441

SCBENERGYP

10.2280

วันที่
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

04/09/2770

SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

01/02/2566

SCBEQ-SSFX

13.6018

SCBEQUALA

11.4026

SCBEQUALE

11.6730

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

31/01/2566

SCBEQ-SSFX

13.4523

SCBEQUALA

11.2932

SCBEQUALE

11.5608

SCBEUEQ

13.2027

SCBEUEQA

14.0208

SCBEUEQE

15.2652

วันที่
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

01/02/2566

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

31/01/2566

SCBEUEQP

14.2288

SCBEUROPE(A)

6.9005

SCBEUROPE(P)

6.9890

SCBEUROPE(SSF)

6.9017

SCBEUROPE(SSFE)

6.9475

SCBEUSM

14.3073

วันที่
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

01/02/2566

SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

31/01/2566

SCBEUSME

14.5773

SCBEUSMP

14.3079

SCBEV(A)

7.8958

SCBEV(E)

7.9745

SCBEV(SSF)

7.8960

SCBEV(SSFE)

7.9530

วันที่
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

01/02/2566

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

31/01/2566

SCBFINA

9.6075

SCBFINR

9.6071

SCBFINTEC(SSFE)

4.3642

SCBFINTECH(A)

4.3331

SCBFINTECH(E)

4.3642

SCBFINTECH(SSF)

4.3327

วันที่
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

04/09/2770

SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

01/02/2566

SCBFIXEDA

10.5819

SCBFLX

12.0665

SCBFP

12.9749

SCBFP(SSFE)

13.0059

SCBFP-SSF

12.9764

SCBFPP

13.0512

วันที่

31/01/2566

SCBFIXEDA

10.5811

SCBFLX

12.0157

SCBFP

12.9690

SCBFP(SSFE)

12.9999

SCBFP-SSF

12.9705

SCBFPP

13.0451

วันที่
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
วันที่

04/09/2770

SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
วันที่

01/02/2566

SCBFST

9.8074

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
วันที่

31/01/2566

SCBFST

9.8453

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
SCBGENOME(A)

4.1165

SCBGENOME(E)

4.1466

วันที่
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่

01/02/2566

SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่

31/01/2566

SCBGENOME(SSF)

4.1166

SCBGENOME(SSFE)

4.1312

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
SCBGEX(A)
วันที่
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
วันที่

04/09/2770

SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
วันที่

01/02/2566

SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
วันที่

31/01/2566

SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
SCBGIF

13.4666

SCBGIFP

13.7770

วันที่
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
วันที่

04/09/2770

SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
วันที่

01/02/2566

SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
วันที่

31/01/2566

SCBGINA

10.5998

SCBGINR

10.6631

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
วันที่
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
วันที่

01/02/2566

SCBGMTA
SCBGOLD

10.6860

SCBGOLDE

10.8064

SCBGOLDH

9.8827

SCBGOLDH(SSFE)

9.9119

SCBGOLDH-SSF

9.8737

วันที่

31/01/2566

SCBGMTA
SCBGOLD

10.6231

SCBGOLDE

10.7426

SCBGOLDH

9.7960

SCBGOLDH(SSFE)

9.8249

SCBGOLDH-SSF

9.7871

วันที่
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

01/02/2566

SCBGOLDHE

10.0303

SCBGOLDHP

9.8837

SCBGOLDHRMF

9.9205

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

31/01/2566

SCBGOLDHE

9.9422

SCBGOLDHP

9.7970

SCBGOLDHRMF

9.8306

SCBGPA(A)

10.7893

SCBGPLUS

12.2928

SCBGPROP

7.9422

วันที่
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
วันที่

01/02/2566

SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
SCBGQUAL(E)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
วันที่

31/01/2566

SCBGPROPA

8.9461

SCBGPROPP

9.1518

SCBGQUAL(A)

10.7032

SCBGQUAL(E)

10.7600

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
วันที่
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
วันที่

01/02/2566

SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
วันที่

31/01/2566

SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
SCBGTO

7.9842

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)

10.4939

วันที่
SCBGVALUE(E)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBGVALUE(E)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
วันที่

01/02/2566

SCBGVALUE(E)
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
วันที่

31/01/2566

SCBGVALUE(E)

10.6192

SCBIHEALT(SSFE)

5.6292

SCBIHEALTH(A)

5.5696

SCBIHEALTH(E)

5.6955

SCBIHEALTH(P)

5.5727

SCBIHEALTH(SSF)

5.5700

วันที่
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
วันที่

04/09/2770

SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
วันที่

01/02/2566

SCBINCA
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
วันที่

31/01/2566

SCBINCA

10.3324

SCBINCR

10.3322

SCBINDEQ(A)

7.3347

SCBINDEQ(P)

7.4181

SCBINDIA

12.2652

SCBINDIAA

13.0622

วันที่
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
วันที่

01/02/2566

SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
วันที่

31/01/2566

SCBINDIAE

13.8549

SCBINDIAP

12.5904

SCBINDO(A)

9.2481

SCBINNO(A)

3.7981

SCBINNO(E)

3.8257

SCBINNO(SSF)

3.7981

วันที่
SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
วันที่

04/09/2770

SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
วันที่

01/02/2566

SCBINNO(SSFE)
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
วันที่

31/01/2566

SCBINNO(SSFE)

3.8132

SCBJAPAN(A)

9.3395

SCBJAPAN(P)

9.4643

SCBJAPAN(SSF)

9.3399

SCBJAPAN(SSFE)

9.4047

SCBJPSMA

8.6172

วันที่
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
วันที่

04/09/2770

SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
วันที่

01/02/2566

SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

10.9576

SCBLARGEE

11.2164

วันที่

31/01/2566

SCBJPSMP

8.6172

SCBKEQTG

9.5732

SCBKEQTGE

9.8299

SCBKEQTGP

9.5897

SCBLARGEA

10.8347

SCBLARGEE

11.0903

วันที่
SCBLARGEP
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
วันที่

04/09/2770

SCBLARGEP
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
วันที่

01/02/2566

SCBLARGEP

10.9908

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
วันที่

31/01/2566

SCBLARGEP

10.8674

SCBLEQ

11.4333

SCBLEQ(SSFE)

12.9547

SCBLEQ-SSF

13.0160

SCBLEQA

13.6996

SCBLEQP

12.8948

วันที่
SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

04/09/2770

SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
วันที่

01/02/2566

SCBLT1

17.3017

SCBLT1(SSFA)

17.4610

SCBLT1(SSFE)

17.6556

SCBLT1-2020

17.1537

SCBLT1-SSF

17.6920

SCBLT2

30.1057

วันที่

31/01/2566

SCBLT1

17.1521

SCBLT1(SSFA)

17.3101

SCBLT1(SSFE)

17.5021

SCBLT1-2020

17.0051

SCBLT1-SSF

17.5391

SCBLT2

29.7671

วันที่
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
วันที่

01/02/2566

SCBLT2(SSFE)

30.2881

SCBLT2-2020

30.4642

SCBLT2-SSF

28.5188

SCBLT3

28.1587

SCBLT3(SSFE)

28.3584

SCBLT3-2020

28.4817

วันที่

31/01/2566

SCBLT2(SSFE)

29.9457

SCBLT2-2020

30.1211

SCBLT2-SSF

28.1980

SCBLT3

27.8925

SCBLT3(SSFE)

28.0888

SCBLT3-2020

28.2121

วันที่
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

04/09/2770

SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

01/02/2566

SCBLT3-SSF

26.8987

SCBLT4

11.4595

SCBLT4(SSFE)

11.8308

SCBLT4-2020

10.1575

SCBLT4-SSF

11.7758

SCBLTS

13.4694

วันที่

31/01/2566

SCBLT3-SSF

26.6445

SCBLT4

11.3599

SCBLT4(SSFE)

11.7273

SCBLT4-2020

10.0691

SCBLT4-SSF

11.6735

SCBLTS

13.4137

วันที่
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
วันที่

01/02/2566

SCBLTSEA

9.9146

SCBLTSEA-2020

9.9222

SCBLTSED

9.7177

SCBLTSED-2020

9.7259

SCBLTSET(SSFE)

10.0998

SCBLTSET-SSF

10.0562

วันที่

31/01/2566

SCBLTSEA

9.8117

SCBLTSEA-2020

9.8191

SCBLTSED

9.6168

SCBLTSED-2020

9.6248

SCBLTSET(SSFE)

10.0122

SCBLTSET-SSF

9.9692

วันที่
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
วันที่

01/02/2566

SCBLTSETA

10.0540

SCBLTSETA-2020

10.0486

SCBLTSETD

10.0543

SCBLTSETD-2020

9.7352

SCBLTT

15.8211

SCBLTT(SSFE)

16.0426

วันที่

31/01/2566

SCBLTSETA

9.9670

SCBLTSETA-2020

9.9617

SCBLTSETD

9.9673

SCBLTSETD-2020

9.6509

SCBLTT

15.6660

SCBLTT(SSFE)

15.8844

วันที่
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

01/02/2566

SCBLTT-2020

15.3414

SCBLTT-SSF

16.0382

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่

31/01/2566

SCBLTT-2020

15.1908

SCBLTT-SSF

15.8810

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCAA
วันที่
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

04/09/2770

SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

01/02/2566

SCBMLTA

10.7630

SCBMLTP

11.4713

SCBMOMENTA

9.7675

SCBMOMENTE

9.9981

SCBMPLUSA
SCBMSE

16.1298

วันที่

31/01/2566

SCBMLTA

10.6662

SCBMLTP

11.3678

SCBMOMENTA

9.6990

SCBMOMENTE

9.9277

SCBMPLUSA

10.0627

SCBMSE

16.0295

วันที่
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBMSEP
SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
วันที่

01/02/2566

SCBMSEP

16.7029

SCBNDQ(A)
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
วันที่

31/01/2566

SCBMSEP

16.5984

SCBNDQ(A)

7.7773

SCBNDQ(E)

7.8147

SCBNDQ(P)

7.7781

SCBNDQ(SSF)

7.7602

SCBNDQ(SSFE)

7.7919

วันที่
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

04/09/2770

SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

01/02/2566

SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225

20.6204

SCBNK225D

13.5904

วันที่

31/01/2566

SCBNEXT(A)

3.9073

SCBNEXT(E)

3.9357

SCBNEXT(SSF)

3.9073

SCBNEXT(SSFE)

3.9227

SCBNK225

20.5809

SCBNK225D

13.5644

วันที่
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/09/2770

SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

01/02/2566

SCBNK225E

20.2900

SCBNK225P

20.4402

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

31/01/2566

SCBNK225E

20.2505

SCBNK225P

20.4005

SCBOIL

5.6682

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
วันที่

01/02/2566

SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.7366

SCBPIN(SSFE)

10.6687

วันที่

31/01/2566

SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

10.7209

SCBPIN(SSFE)

10.6531

วันที่
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
วันที่

01/02/2566

SCBPIN-SSF

10.3417

SCBPINA

10.8716

SCBPIND

9.9511

SCBPINP

10.9733

SCBPLUS

10.7026

SCBPLUSA

10.7028

วันที่

31/01/2566

SCBPIN-SSF

10.3269

SCBPINA

10.8561

SCBPIND

9.9368

SCBPINP

10.9573

SCBPLUS

10.6994

SCBPLUSA

10.6996

วันที่
SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

04/09/2770

SCBPMO
SCBPMOA
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

01/02/2566

SCBPMO

9.7366

SCBPMOA

10.9559

SCBPMOP

9.7489

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

11.6265

วันที่

31/01/2566

SCBPMO

9.6333

SCBPMOA

10.8397

SCBPMOP

9.6455

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

11.5051

วันที่
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

04/09/2770

SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

01/02/2566

SCBQUALITYE

11.9030

SCBRAAA

9.9650

SCBRF

21.3215

SCBRM1

14.3374

SCBRM2

14.4732

SCBRM3

27.5113

วันที่

31/01/2566

SCBQUALITYE

11.7785

SCBRAAA

9.9264

SCBRF

21.3166

SCBRM1

14.3367

SCBRM2

14.4634

SCBRM3

27.2644

วันที่
SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRM4
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
วันที่

01/02/2566

SCBRM4

57.3399

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA

7.9337

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
วันที่

31/01/2566

SCBRM4

56.7373

SCBRMASHARES(A)

8.3093

SCBRMCHA

7.8987

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH

6.5890

SCBRMDIGI(A)
วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

01/02/2566

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
วันที่

31/01/2566

SCBRMEU

13.7757

SCBRMGHC
SCBRMGIF

13.6555

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)

9.8251

วันที่
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
วันที่

04/09/2770

SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
วันที่

01/02/2566

SCBRMJP

14.1294

SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

8.6143

วันที่

31/01/2566

SCBRMJP

14.0986

SCBRMLEQ

11.6028

SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)

8.0141

SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

8.6033

วันที่
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

04/09/2770

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

01/02/2566

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

18.3758

SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
วันที่

31/01/2566

SCBRMPOP

12.4231

SCBRMS&P500

13.6419

SCBRMS50

18.2038

SCBRMUSA(A)

10.3761

SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)

10.3228

วันที่
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
SCBRS2000(P)
SCBRS2000(SSF)
SCBS&P500
วันที่

04/09/2770

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
SCBRS2000(P)
SCBRS2000(SSF)
SCBS&P500
วันที่

01/02/2566

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)
SCBRS2000(P)
SCBRS2000(SSF)
SCBS&P500
วันที่

31/01/2566

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBRS2000(A)

11.1371

SCBRS2000(P)

11.1498

SCBRS2000(SSF)

11.1372

SCBS&P500

21.4983

วันที่
SCBS&P500(SSFA)
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500(SSFA)
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

01/02/2566

SCBS&P500(SSFA)
SCBS&P500(SSFE)
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500A
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

31/01/2566

SCBS&P500(SSFA)

22.7878

SCBS&P500(SSFE)

22.5452

SCBS&P500-SSF

23.2808

SCBS&P500A

23.2295

SCBS&P500E

25.7252

SCBS&P500P

25.8634

วันที่
SCBSE
SCBSE(SSFE)
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
วันที่

04/09/2770

SCBSE
SCBSE(SSFE)
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
วันที่

01/02/2566

SCBSE

10.7874

SCBSE(SSFE)

11.6000

SCBSE-SSF

12.2393

SCBSEA

13.5577

SCBSEMI(A)
SCBSEMI(E)
วันที่

31/01/2566

SCBSE

10.6753