ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

19/03/2562

SCB2566

10.8311

SCB2576

11.0498

SCB2586

10.9436

SCBABS

9.6049

SCBAEM
SCBAEMHA
วันที่

18/03/2562

SCB2566

10.8047

SCB2576

10.9940

SCB2586

10.8503

SCBABS

9.6114

SCBAEM

11.3948

SCBAEMHA

9.1735

วันที่

15/03/2562

SCB2566

10.8195

SCB2576

11.0292

SCB2586

10.9123

SCBABS

9.6130

SCBAEM

11.2735

SCBAEMHA

9.0762

วันที่
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGP
วันที่

19/03/2562

SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

9.8197

SCBBANKING

11.4333

SCBBANKINGA

11.4339

SCBBANKINGP

11.4333

วันที่

18/03/2562

SCBAPLUS

10.8432

SCBAPLUSA

10.8436

SCBAUD

9.8371

SCBBANKING

11.3552

SCBBANKINGA

11.3557

SCBBANKINGP

11.3552

วันที่

15/03/2562

SCBAPLUS

10.7757

SCBAPLUSA

10.7761

SCBAUD

9.8050

SCBBANKING

11.3417

SCBBANKINGA

11.3423

SCBBANKINGP

11.3417

วันที่
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
วันที่

19/03/2562

SCBBLN
SCBCE

9.0697

SCBCEH

11.8223

SCBCEHP

11.8295

SCBCEP

9.0697

SCBCHA

9.3830

วันที่

18/03/2562

SCBBLN

11.5243

SCBCE

9.0813

SCBCEH

11.8317

SCBCEHP

11.8386

SCBCEP

9.0813

SCBCHA

9.4315

วันที่

15/03/2562

SCBBLN

11.4816

SCBCE

8.9750

SCBCEH

11.6956

SCBCEHP

11.7014

SCBCEP

8.9750

SCBCHA

9.1583

วันที่
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

19/03/2562

SCBCHAP

9.3830

SCBCHEQA
SCBCOMP
SCBDA

8.9586

SCBDAP

8.9586

SCBDIGI
วันที่

18/03/2562

SCBCHAP

9.4315

SCBCHEQA

8.6503

SCBCOMP
SCBDA

8.9043

SCBDAP

8.9043

SCBDIGI
วันที่

15/03/2562

SCBCHAP

9.1583

SCBCHEQA

8.4424

SCBCOMP

5.0609

SCBDA

8.9469

SCBDAP

8.9469

SCBDIGI

14.2534

วันที่
SCBDV
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
SCBENERGYP
วันที่

19/03/2562

SCBDV

10.6482

SCBDVP

10.6482

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

10.7238

SCBENERGYP

10.7241

วันที่

18/03/2562

SCBDV

10.5594

SCBDVP

10.5594

SCBEMBOND

8.2950

SCBEMEQ
SCBENERGY

10.5923

SCBENERGYP

10.5923

วันที่

15/03/2562

SCBDV

10.6101

SCBDVP

10.6101

SCBEMBOND

8.2548

SCBEMEQ

8.8912

SCBENERGY

10.6343

SCBENERGYP

10.6343

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

19/03/2562

SCBEUEQ
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
SCBFINR
วันที่

18/03/2562

SCBEUEQ

11.4632

SCBEUEQP

11.4934

SCBEUSM

11.9899

SCBEUSMP

12.0234

SCBFINA

10.0350

SCBFINR

10.0349

วันที่

15/03/2562

SCBEUEQ

11.4419

SCBEUEQP

11.4711

SCBEUSM

11.9931

SCBEUSMP

12.0250

SCBFINA

10.0208

SCBFINR

10.0208

วันที่
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
วันที่

19/03/2562

SCBFIXEDA

10.1064

SCBFLX

11.0418

SCBFP

12.2747

SCBFPP

12.3494

SCBFST

9.0972

SCBGEARA
วันที่

18/03/2562

SCBFIXEDA

10.1072

SCBFLX

11.0048

SCBFP

12.2731

SCBFPP

12.3477

SCBFST

9.1001

SCBGEARA
วันที่

15/03/2562

SCBFIXEDA

10.1039

SCBFLX

11.0301

SCBFP

12.2698

SCBFPP

12.3439

SCBFST

9.0963

SCBGEARA

9.4416

วันที่
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
วันที่

19/03/2562

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGINA
วันที่

18/03/2562

SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

11.9154

SCBGINA

9.7599

วันที่

15/03/2562

SCBGEQ

14.3282

SCBGEQA

14.7017

SCBGHC

10.1842

SCBGHCP

10.1842

SCBGIF

11.8689

SCBGINA

9.7412

วันที่
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

19/03/2562

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

18/03/2562

SCBGINR

9.7596

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

15/03/2562

SCBGINR

9.7409

SCBGLOB

9.9948

SCBGLOW

11.5044

SCBGLOWP

10.7963

SCBGMLA

10.5866

SCBGMTA

8.6679

วันที่
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
วันที่

19/03/2562

SCBGOLD

7.1853

SCBGOLDH

7.1476

SCBGOLDHRMF

7.3190

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGSIF
วันที่

18/03/2562

SCBGOLD

7.1812

SCBGOLDH

7.1412

SCBGOLDHRMF

7.3125

SCBGPLUS

11.1655

SCBGPROP

10.4266

SCBGSIF
วันที่

15/03/2562

SCBGOLD

7.1723

SCBGOLDH

7.1334

SCBGOLDHRMF

7.3046

SCBGPLUS

11.1355

SCBGPROP

10.3933

SCBGSIF

12.7776

วันที่
SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
SCBJPSMA
วันที่

19/03/2562

SCBGSIFR
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAP
SCBJPSMA
วันที่

18/03/2562

SCBGSIFR
SCBINCA

10.1945

SCBINCR

10.1944

SCBINDIA

11.4547

SCBINDIAP

11.4547

SCBJPSMA

8.3949

วันที่

15/03/2562

SCBGSIFR

12.7801

SCBINCA

10.1952

SCBINCR

10.1951

SCBINDIA

11.3287

SCBINDIAP

11.3287

SCBJPSMA

8.3926

วันที่
SCBKEQTG
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1
SCBLT2
วันที่

19/03/2562

SCBKEQTG
SCBKEQTGP
SCBLEQ
SCBLEQA
SCBLT1

16.6911

SCBLT2

26.5226

วันที่

18/03/2562

SCBKEQTG

9.6933

SCBKEQTGP

9.6933

SCBLEQ

11.2358

SCBLEQA

11.5423

SCBLT1

16.5809

SCBLT2

26.2649

วันที่

15/03/2562

SCBKEQTG

9.6659

SCBKEQTGP

9.6659

SCBLEQ

11.1839

SCBLEQA

11.4889

SCBLT1

16.6325

SCBLT2

26.3884

วันที่
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSED
SCBLTSETA
วันที่

19/03/2562

SCBLT3

27.1621

SCBLT4

11.4975

SCBLTS

13.2253

SCBLTSEA

9.3175

SCBLTSED

9.2230

SCBLTSETA

9.3903

วันที่

18/03/2562

SCBLT3

26.8941

SCBLT4

11.3803

SCBLTS

13.1897

SCBLTSEA

9.2375

SCBLTSED

9.1438

SCBLTSETA

9.3168

วันที่

15/03/2562

SCBLT3

27.0189

SCBLT4

11.4368

SCBLTS

13.2182

SCBLTSEA

9.2741

SCBLTSED

9.1801

SCBLTSETA

9.3612

วันที่
SCBLTSETD
SCBLTT
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMPLUSA
SCBMSE
วันที่

19/03/2562

SCBLTSETD

9.3904

SCBLTT

16.3367

SCBMLTA

9.4702

SCBMLTP

9.6829

SCBMPLUSA
SCBMSE

13.2256

วันที่

18/03/2562

SCBLTSETD

9.3169

SCBLTT

16.1924

SCBMLTA

9.3795

SCBMLTP

9.5899

SCBMPLUSA

10.3606

SCBMSE

13.1044

วันที่

15/03/2562

SCBLTSETD

9.3614

SCBLTT

16.2690

SCBMLTA

9.4336

SCBMLTP

9.6445

SCBMPLUSA

10.3560

SCBMSE

13.1534

วันที่
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

19/03/2562

SCBMSEP

13.2256

SCBNK225

15.8085

SCBNK225D

12.5232

SCBNK225P

15.0714

SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

18/03/2562

SCBMSEP

13.1044

SCBNK225

15.8270

SCBNK225D

12.5378

SCBNK225P

15.0886

SCBOIL

4.1478

SCBOPPA
วันที่

15/03/2562

SCBMSEP

13.1534

SCBNK225

15.7324

SCBNK225D

12.4630

SCBNK225P

14.9972

SCBOIL

4.1283

SCBOPPA

9.6308

วันที่
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPLUS
SCBPMO
วันที่

19/03/2562

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA

10.7192

SCBPIND

10.4848

SCBPLUS

11.1862

SCBPMO

9.5143

วันที่

18/03/2562

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPINA

10.6971

SCBPIND

10.4631

SCBPLUS

11.1812

SCBPMO

9.4289

วันที่

15/03/2562

SCBOPPR

9.6308

SCBPGF

12.6555

SCBPINA

10.6829

SCBPIND

10.4493

SCBPLUS

11.1770

SCBPMO

9.4680

วันที่
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
วันที่

19/03/2562

SCBPMOP

9.5143

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.1188

SCBRM1

13.7700

SCBRM2

13.8330

วันที่

18/03/2562

SCBPMOP

9.4289

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBRF

20.1105

SCBRM1

13.7694

SCBRM2

13.8316

วันที่

15/03/2562

SCBPMOP

9.4680

SCBPOPA

10.3616

SCBPOPP

10.3616

SCBRF

20.1081

SCBRM1

13.7680

SCBRM2

13.8258

วันที่
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

19/03/2562

SCBRM3

24.6685

SCBRM4

52.8941

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
วันที่

18/03/2562

SCBRM3

24.4248

SCBRM4

52.4532

SCBRMEU

10.6774

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.6883

SCBRMGW
วันที่

15/03/2562

SCBRM3

24.5620

SCBRM4

52.6674

SCBRMEU

10.6578

SCBRMGHC

11.4050

SCBRMGIF

11.6427

SCBRMGW

9.9202

วันที่
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMPOP
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

19/03/2562

SCBRMGWP
SCBRMJP

11.0375

SCBRMPOP
SCBRMS50

18.3252

SCBROBOA
SCBS&P500
วันที่

18/03/2562

SCBRMGWP
SCBRMJP

11.0504

SCBRMPOP

10.2689

SCBRMS50

18.1634

SCBROBOA
SCBS&P500

17.4512

วันที่

15/03/2562

SCBRMGWP

10.3718

SCBRMJP

10.9851

SCBRMPOP

10.2937

SCBRMS50

18.2551

SCBROBOA

9.9559

SCBS&P500

17.3893

วันที่
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET50
วันที่

19/03/2562

SCBS&P500P
SCBSE

12.3203

SCBSEA

13.1166

SCBSEP

12.5462

SCBSET

20.8139

SCBSET50

20.2389

วันที่

18/03/2562

SCBS&P500P

17.4952

SCBSE

12.2162

SCBSEA

13.0058

SCBSEP

12.4394

SCBSET

20.6518

SCBSET50

20.0601

วันที่

15/03/2562

SCBS&P500P

17.4317

SCBSE

12.2648

SCBSEA

13.0575

SCBSEP

12.4867

SCBSET

20.7491

SCBSET50

20.1611

วันที่
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
วันที่

19/03/2562

SCBSET50P

20.2931

SCBSETE

20.8479

SCBSETP

20.8170

SCBSFF

20.5724

SCBSFFPLUS-A

10.9451

SCBSFFPLUS-B

10.8852

วันที่

18/03/2562

SCBSET50P

20.1134

SCBSETE

20.6852

SCBSETP

20.6545

SCBSFF

20.5719

SCBSFFPLUS-A

10.9446

SCBSFFPLUS-B

10.8847

วันที่

15/03/2562

SCBSET50P

20.2138

SCBSETE

20.7821

SCBSETP

20.7507

SCBSFF

20.5706

SCBSFFPLUS-A

10.9432

SCBSFFPLUS-B

10.8834

วันที่
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSMART2
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

19/03/2562

SCBSFFPLUS-I

10.9468

SCBSFFPLUS-P

10.9865

SCBSMART2

10.1667

SCBSMART2A

10.1670

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

18/03/2562

SCBSFFPLUS-I

10.9463

SCBSFFPLUS-P

10.9860

SCBSMART2

10.1427

SCBSMART2A

10.1430

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

15/03/2562

SCBSFFPLUS-I

10.9450

SCBSFFPLUS-P

10.9843

SCBSMART2

10.1571

SCBSMART2A

10.1575

SCBSMART3

9.8834

SCBSMART4

9.8710

วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

19/03/2562

SCBST555A

9.9864

SCBST555B

9.5938

SCBTEQ

11.7642

SCBTG

9.6951

SCBTHAICGA

10.2830

SCBTHAICGP

10.2830

วันที่

18/03/2562

SCBST555A

9.9974

SCBST555B

9.6042

SCBTEQ

11.6576

SCBTG

9.6916

SCBTHAICGA

10.2071

SCBTHAICGP

10.2071

วันที่

15/03/2562

SCBST555A

9.9981

SCBST555B

9.6054

SCBTEQ

11.7105

SCBTG

9.6935

SCBTHAICGA

10.2529

SCBTHAICGP

10.2536

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSHYA
วันที่

19/03/2562

SCBTMF

11.3725

SCBTMFPLUS-A

11.0830

SCBTMFPLUS-B

10.9068

SCBTMFPLUS-I

11.0835

SCBTMFPLUS-P

11.1030

SCBUSHYA
วันที่

18/03/2562

SCBTMF

11.3722

SCBTMFPLUS-A

11.0826

SCBTMFPLUS-B

10.9064

SCBTMFPLUS-I

11.0830

SCBTMFPLUS-P

11.1025

SCBUSHYA

10.2776

วันที่

15/03/2562

SCBTMF

11.3715

SCBTMFPLUS-A

11.0813

SCBTMFPLUS-B

10.9052

SCBTMFPLUS-I

11.0817

SCBTMFPLUS-P

11.1011

SCBUSHYA

10.2690

วันที่
SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

19/03/2562

SCBUSSM
SCBWINA
SCBWINR
วันที่

18/03/2562

SCBUSSM
SCBWINA

10.1534

SCBWINR

10.1530

วันที่

15/03/2562

SCBUSSM

11.9949

SCBWINA

10.1280

SCBWINR

10.1276