ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

12/04/2564

PVDFP

10.2769

PVDFPP

10.3407

PVDSP

10.1421

PVDSPP

10.1421

PVDTP

10.1053

PVDTPP

10.1256

วันที่

09/04/2564

PVDFP

10.2761

PVDFPP

10.3396

PVDSP

10.1420

PVDSPP

10.1420

PVDTP

10.1051

PVDTPP

10.1253

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABS
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABS
วันที่

12/04/2564

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

12.7032

SCBAAA
SCBABS

9.1503

วันที่

09/04/2564

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX

12.8661

SCBAAA

9.6633

SCBABS

9.1287

วันที่
SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

12/04/2564

SCBADAGIOA
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
วันที่

09/04/2564

SCBADAGIOA
SCBAEM

15.5863

SCBAEMHA

12.3546

SCBAEMP

15.7776

SCBAOA

8.3755

SCBAPLUS

12.1069

วันที่
SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

04/09/2770

SCBAPLUSA
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

12/04/2564

SCBAPLUSA
SCBAUD

10.4551

SCBBANKING

9.1493

SCBBANKINGA

9.1504

SCBBANKINGE

9.1948

SCBBANKINGP

9.1700

วันที่

09/04/2564

SCBAPLUSA

12.1081

SCBAUD

10.4193

SCBBANKING

9.3993

SCBBANKINGA

9.4005

SCBBANKINGE

9.4457

SCBBANKINGP

9.4202

วันที่
SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
วันที่

04/09/2770

SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
วันที่

12/04/2564

SCBBLN
SCBBLNP
SCBCE

8.7792

SCBCEE

8.8972

SCBCEH

11.1852

SCBCEHE

11.3686

วันที่

09/04/2564

SCBBLN

18.3030

SCBBLNP

18.3187

SCBCE

8.7953

SCBCEE

8.9128

SCBCEH

11.2435

SCBCEHE

11.4270

วันที่
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
วันที่

04/09/2770

SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
วันที่

12/04/2564

SCBCEHP

11.1866

SCBCEP

8.7830

SCBCHA

10.8324

SCBCHAE

11.6861

SCBCHAP

10.8428

SCBCHEQA
วันที่

09/04/2564

SCBCEHP

11.2449

SCBCEP

8.7987

SCBCHA

11.0270

SCBCHAE

11.8951

SCBCHAP

11.0376

SCBCHEQA

11.0849

วันที่
SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
วันที่

04/09/2770

SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG
SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
วันที่

12/04/2564

SCBCHEQP
SCBCHINA
SCBCHTG

9.6901

SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
วันที่

09/04/2564

SCBCHEQP

11.0849

SCBCHINA

9.8217

SCBCHTG

9.9797

SCBCLASSICA
SCBCLEANA
SCBCOMP
วันที่
SCBCR1YE
SCBCR1YF
SCBCR1YG
SCBCR1YH
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YE
SCBCR1YF
SCBCR1YG
SCBCR1YH
SCBCR1YI
SCBCR1YJ
วันที่

12/04/2564

SCBCR1YE

10.0574

SCBCR1YF

10.0528

SCBCR1YG

10.0936

SCBCR1YH

10.1113

SCBCR1YI

10.1872

SCBCR1YJ

10.1615

วันที่

09/04/2564

SCBCR1YE

10.0207

SCBCR1YF

10.0153

SCBCR1YG

10.0560

SCBCR1YH

10.0738

SCBCR1YI

10.1494

SCBCR1YJ

10.1232

วันที่
SCBCR1YL
SCBCR1YM
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YL
SCBCR1YM
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
SCBDIGI
วันที่

12/04/2564

SCBCR1YL

10.1107

SCBCR1YM

10.1155

SCBCR3YA

10.7880

SCBDA

9.5278

SCBDAP

9.5278

SCBDIGI
วันที่

09/04/2564

SCBCR1YL

10.0725

SCBCR1YM

10.0772

SCBCR3YA

10.7632

SCBDA

9.6660

SCBDAP

9.6660

SCBDIGI
วันที่
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
วันที่

04/09/2770

SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
วันที่

12/04/2564

SCBDIGIP
SCBDJI(A)
SCBDJI(E)
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
วันที่

09/04/2564

SCBDIGIP
SCBDJI(A)

10.1000

SCBDJI(E)

10.1510

SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
วันที่
SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

04/09/2770

SCBDPLUSA
SCBDV
SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

12/04/2564

SCBDPLUSA
SCBDV

10.2944

SCBDV-SSF

10.2989

SCBDVP

10.3217

SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

09/04/2564

SCBDPLUSA

9.8060

SCBDV

10.4569

SCBDV-SSF

10.4615

SCBDVP

10.4835

SCBEMBOND

8.9383

SCBEMEQ
วันที่
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
วันที่

12/04/2564

SCBEMEQP
SCBENERGY

10.1992

SCBENERGYE

10.5835

SCBENERGYP

10.2237

SCBEQ-SSFX

13.9620

SCBEQUALA

10.5335

วันที่

09/04/2564

SCBEMEQP
SCBENERGY

10.3303

SCBENERGYE

10.7190

SCBENERGYP

10.3546

SCBEQ-SSFX

14.2127

SCBEQUALA

10.7214

วันที่
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

04/09/2770

SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

12/04/2564

SCBEQUALE

10.6381

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
วันที่

09/04/2564

SCBEQUALE

10.8272

SCBEUEQ

13.1252

SCBEUEQE

13.8526

SCBEUEQP

13.1474

SCBEUSM

16.6356

SCBEUSMP

17.2442

วันที่
SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
วันที่

12/04/2564

SCBFINA
SCBFINR
SCBFIXEDA

10.4805

SCBFLX

11.3731

SCBFP

12.8459

SCBFP-SSF

12.8471

วันที่

09/04/2564

SCBFINA

11.1031

SCBFINR

11.1027

SCBFIXEDA

10.4799

SCBFLX

11.4497

SCBFP

12.8463

SCBFP-SSF

12.8474

วันที่
SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

04/09/2770

SCBFPP
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

12/04/2564

SCBFPP

12.8459

SCBFST

9.3300

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

09/04/2564

SCBFPP

12.8463

SCBFST

9.2980

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่
SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

04/09/2770

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

12/04/2564

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
วันที่

09/04/2564

SCBGEQP
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

12.6812

SCBGIFP

12.6812

SCBGINA

10.4014

วันที่
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

04/09/2770

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

12/04/2564

SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่

09/04/2564

SCBGINR

10.4009

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
วันที่
SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
วันที่

04/09/2770

SCBGOLD
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
วันที่

12/04/2564

SCBGOLD

9.3883

SCBGOLDE

9.4195

SCBGOLDH

9.2918

SCBGOLDH-SSF

9.2951

SCBGOLDHE

9.3564

SCBGOLDHP

9.2924

วันที่

09/04/2564

SCBGOLD

9.3938

SCBGOLDE

9.4247

SCBGOLDH

9.3300

SCBGOLDH-SSF

9.3334

SCBGOLDHE

9.3946

SCBGOLDHP

9.3306

วันที่
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
วันที่

12/04/2564

SCBGOLDHRMF

9.3896

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
วันที่

09/04/2564

SCBGOLDHRMF

9.4285

SCBGPLUS

11.9420

SCBGPROP

11.0498

SCBGPROPP

11.0498

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
วันที่
SCBGSIFR
SCBGTTG
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
วันที่

04/09/2770

SCBGSIFR
SCBGTTG
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
วันที่

12/04/2564

SCBGSIFR
SCBGTTG
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
วันที่

09/04/2564

SCBGSIFR
SCBGTTG
SCBINCA

10.9535

SCBINCR

10.9533

SCBINDIA

12.4206

SCBINDIAE

13.0050

วันที่
SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

12/04/2564

SCBINDIAP
SCBJPSMA
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
วันที่

09/04/2564

SCBINDIAP

12.4446

SCBJPSMA

10.1528

SCBJPSMP

10.1528

SCBKEQTG

13.8021

SCBKEQTGE

13.9162

SCBKEQTGP

13.8079

วันที่
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
วันที่

04/09/2770

SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
วันที่

12/04/2564

SCBLARGEA

9.3828

SCBLARGEE

9.4750

SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
วันที่

09/04/2564

SCBLARGEA

9.5364

SCBLARGEE

9.6295

SCBLARGOA
SCBLEQ

12.6866

SCBLEQ-SSF

13.3856

SCBLEQA

13.8049

วันที่
SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLEQP
SCBLT1
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
วันที่

12/04/2564

SCBLEQP
SCBLT1

17.6704

SCBLT1-2020

17.9507

SCBLT1-SSF

18.0500

SCBLT2

28.7571

SCBLT2-2020

28.8248

วันที่

09/04/2564

SCBLEQP

13.1584

SCBLT1

17.9111

SCBLT1-2020

18.1941

SCBLT1-SSF

18.2958

SCBLT2

29.2770

SCBLT2-2020

29.3447

วันที่
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
วันที่

12/04/2564

SCBLT2-SSF

28.6798

SCBLT3

26.7541

SCBLT3-2020

26.8055

SCBLT3-SSF

26.6704

SCBLT4

11.6703

SCBLT4-2020

11.8003

วันที่

09/04/2564

SCBLT2-SSF

29.1984

SCBLT3

27.2016

SCBLT3-2020

27.2527

SCBLT3-SSF

27.1166

SCBLT4

11.7980

SCBLT4-2020

11.9289

วันที่
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
วันที่

12/04/2564

SCBLT4-SSF

11.7768

SCBLTS

13.2071

SCBLTSEA

9.3768

SCBLTSEA-2020

9.3391

SCBLTSED

9.2816

SCBLTSED-2020

9.3397

วันที่

09/04/2564

SCBLT4-SSF

11.9057

SCBLTS

13.2989

SCBLTSEA

9.5419

SCBLTSEA-2020

9.5033

SCBLTSED

9.4450

SCBLTSED-2020

9.5040

วันที่
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
วันที่

04/09/2770

SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
วันที่

12/04/2564

SCBLTSET-SSF

9.0065

SCBLTSETA

9.0051

SCBLTSETA-2020

9.0046

SCBLTSETD

9.0053

SCBLTSETD-2020

9.0048

SCBLTT

15.5317

วันที่

09/04/2564

SCBLTSET-SSF

9.1424

SCBLTSETA

9.1410

SCBLTSETA-2020

9.1405

SCBLTSETD

9.1411

SCBLTSETD-2020

9.1407

SCBLTT

15.7914

วันที่
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
วันที่

04/09/2770

SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
วันที่

12/04/2564

SCBLTT-2020

15.7164

SCBLTT-SSF

15.6824

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

9.9931

วันที่

09/04/2564

SCBLTT-2020

15.9785

SCBLTT-SSF

15.9447

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

10.1233

วันที่
SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
วันที่

04/09/2770

SCBMLTP
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
วันที่

12/04/2564

SCBMLTP

10.4460

SCBMOMENTA

9.5548

SCBMOMENTE

9.6486

SCBMPLUSA
SCBMSE

16.0555

SCBMSEP

16.1646

วันที่

09/04/2564

SCBMLTP

10.5812

SCBMOMENTA

9.7472

SCBMOMENTE

9.8423

SCBMPLUSA

10.5028

SCBMSE

16.3786

SCBMSEP

16.4879

วันที่
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

04/09/2770

SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

12/04/2564

SCBNK225

22.1281

SCBNK225D

16.4231

SCBNK225E

21.3814

SCBNK225P

21.5399

SCBOIL
SCBOPPA
วันที่

09/04/2564

SCBNK225

22.2290

SCBNK225D

16.4980

SCBNK225E

21.4772

SCBNK225P

21.6363

SCBOIL

4.1276

SCBOPPA
วันที่
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
วันที่

04/09/2770

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
วันที่

12/04/2564

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF

10.9577

SCBPINA

11.2466

SCBPIND

10.4928

วันที่

09/04/2564

SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGFP
SCBPIN-SSF

11.0130

SCBPINA

11.3033

SCBPIND

10.5458

วันที่
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

04/09/2770

SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
วันที่

12/04/2564

SCBPINP

11.1349

SCBPLUS

11.2901

SCBPLUSA

11.2904

SCBPMO

10.0339

SCBPMOP

10.0339

SCBPOPA
วันที่

09/04/2564

SCBPINP

11.1901

SCBPLUS

11.2881

SCBPLUSA

11.2883

SCBPMO

10.2019

SCBPMOP

10.2019

SCBPOPA
วันที่
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
วันที่

04/09/2770

SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
วันที่

12/04/2564

SCBPOPP
SCBQUALITYA

9.8837

SCBQUALITYE

9.9827

SCBRAAA

9.5606

SCBRF

21.1078

SCBRM1

14.1996

วันที่

09/04/2564

SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.0933

SCBQUALITYE

10.1937

SCBRAAA

9.6493

SCBRF

21.1087

SCBRM1

14.1993

วันที่
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

04/09/2770

SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

12/04/2564

SCBRM2

14.4370

SCBRM3

25.7125

SCBRM4

53.9704

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
วันที่

09/04/2564

SCBRM2

14.4399

SCBRM3

26.0482

SCBRM4

54.9318

SCBRMEU

12.6654

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.6760

วันที่
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
วันที่

04/09/2770

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
วันที่

12/04/2564

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

15.2335

SCBRMLEQ
SCBRMPIN

8.8545

SCBRMPOP
วันที่

09/04/2564

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

15.3047

SCBRMLEQ

11.5886

SCBRMPIN

8.8970

SCBRMPOP

14.3096

วันที่
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
วันที่

12/04/2564

SCBRMS&P500
SCBRMS50

16.5709

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
วันที่

09/04/2564

SCBRMS&P500

13.9185

SCBRMS50

16.8300

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500

23.7059

SCBS&P500-SSF

24.1716

วันที่
SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
วันที่

04/09/2770

SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
วันที่

12/04/2564

SCBS&P500E
SCBS&P500P
SCBSE

11.4166

SCBSE-SSF

11.8966

SCBSEA

12.9469

SCBSEP

12.3257

วันที่

09/04/2564

SCBS&P500E

25.7178

SCBS&P500P

25.8559

SCBSE

11.6039

SCBSE-SSF

12.0917

SCBSEA

13.1593

SCBSEP

12.5257

วันที่
SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

04/09/2770

SCBSET
SCBSET-SSFX
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
วันที่

12/04/2564

SCBSET

19.9125

SCBSET-SSFX

12.4818

SCBSET50

18.3765

SCBSET50E

18.5592

SCBSET50P

18.4596

SCBSETE

20.2330

วันที่

09/04/2564

SCBSET

20.2198

SCBSET-SSFX

12.6727

SCBSET50

18.6633

SCBSET50E

18.8480

SCBSET50P

18.7468

SCBSETE

20.5440

วันที่
SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBSETP
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
วันที่

12/04/2564

SCBSETP

20.2038

SCBSFF

20.7769

SCBSFFPLUS-A

11.1961

SCBSFFPLUS-B

11.1173

SCBSFFPLUS-I

11.1981

SCBSFFPLUS-P

11.3126

วันที่

09/04/2564

SCBSETP

20.5143

SCBSFF

20.7768

SCBSFFPLUS-A

11.1957

SCBSFFPLUS-B

11.1169

SCBSFFPLUS-I

11.1976

SCBSFFPLUS-P

11.3118

วันที่
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

12/04/2564

SCBSFFPLUS-SSF

11.1830

SCBSMART2

10.1427

SCBSMART2-SSF

10.2738

SCBSMART2A

10.4039

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่

09/04/2564

SCBSFFPLUS-SSF

11.1825

SCBSMART2

10.1825

SCBSMART2-SSF

10.3141

SCBSMART2A

10.4447

SCBSMART3
SCBSMART4
วันที่
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
วันที่

04/09/2770

SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
วันที่

12/04/2564

SCBSPICYA
SCBSPLUSA
SCBST555A

9.5800

SCBST555B

9.0134

SCBTEQ

12.2099

SCBTG

9.6534

วันที่

09/04/2564

SCBSPICYA
SCBSPLUSA

9.6677

SCBST555A

9.7245

SCBST555B

9.1496

SCBTEQ

12.3915

SCBTG

9.8115

วันที่
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
วันที่

04/09/2770

SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
วันที่

12/04/2564

SCBTHAICGA

10.3659

SCBTHAICGP

10.3659

SCBTMF

11.4826

SCBTMFPLUS-A

11.2690

SCBTMFPLUS-B

11.0726

SCBTMFPLUS-E

11.2705

วันที่

09/04/2564

SCBTHAICGA

10.5224

SCBTHAICGP

10.5224

SCBTMF

11.4825

SCBTMFPLUS-A

11.2688

SCBTMFPLUS-B

11.0725

SCBTMFPLUS-E

11.2702

วันที่
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

04/09/2770

SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

12/04/2564

SCBTMFPLUS-I

11.2694

SCBTMFPLUS-P

11.2590

SCBUSAA
SCBUSAP
SCBUSHYA
SCBUSSM
วันที่

09/04/2564

SCBTMFPLUS-I

11.2693

SCBTMFPLUS-P

11.2588

SCBUSAA

10.1311

SCBUSAP

10.1311

SCBUSHYA

11.0560

SCBUSSM
วันที่
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

04/09/2770

SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

12/04/2564

SCBUSSMP
SCBVALUEA

9.5084

SCBVALUEE

9.6033

SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

09/04/2564

SCBUSSMP
SCBVALUEA

9.6364

SCBVALUEE

9.7320

SCBWINA

11.3901

SCBWINR

11.3895

SCBWIPA