ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDSP
PVDSPP
PVDTP
PVDTPP
วันที่

25/01/2564

PVDFP

10.2822

PVDFPP

10.3379

PVDSP

10.1334

PVDSPP

10.1334

PVDTP

10.1011

PVDTPP

10.1188

วันที่

22/01/2564

PVDFP

10.2788

PVDFPP

10.3341

PVDSP

10.1333

PVDSPP

10.1333

PVDTP

10.1009

PVDTPP

10.1185

วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

04/09/2770

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCB70-SSFX
SCBABS
SCBADAGIOA
วันที่

25/01/2564

SCB2566

11.1475

SCB2576

11.1909

SCB2586

10.5266

SCB70-SSFX

12.1552

SCBABS

8.9248

SCBADAGIOA
วันที่

22/01/2564

SCB2566

11.1419

SCB2576

11.1794

SCB2586

10.5079

SCB70-SSFX

12.0265

SCBABS

8.9333

SCBADAGIOA
วันที่
SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

04/09/2770

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD
วันที่

25/01/2564

SCBAEM
SCBAEMHA
SCBAEMP
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
SCBAUD

10.0988

วันที่

22/01/2564

SCBAEM

16.3621

SCBAEMHA

13.0372

SCBAEMP

16.5054

SCBAPLUS

12.0577

SCBAPLUSA

12.0589

SCBAUD

10.0994

วันที่
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

04/09/2770

SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

25/01/2564

SCBBANKING

8.4930

SCBBANKINGA

8.4940

SCBBANKINGE

8.5235

SCBBANKINGP

8.5006

SCBBLN
SCBBLNP
วันที่

22/01/2564

SCBBANKING

8.6197

SCBBANKINGA

8.6207

SCBBANKINGE

8.6502

SCBBANKINGP

8.6269

SCBBLN

17.4551

SCBBLNP

17.4551

วันที่
SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

04/09/2770

SCBCE
SCBCEE
SCBCEH
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
วันที่

25/01/2564

SCBCE

9.2006

SCBCEE

9.3045

SCBCEH

12.2619

SCBCEHE

12.4365

SCBCEHP

12.2627

SCBCEP

9.2018

วันที่

22/01/2564

SCBCE

8.9940

SCBCEE

9.0948

SCBCEH

11.9940

SCBCEHE

12.1638

SCBCEHP

11.9949

SCBCEP

8.9951

วันที่
SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

04/09/2770

SCBCHA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

25/01/2564

SCBCHA

12.5317

SCBCHAE

13.2945

SCBCHAP

12.5410

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCLASSICA
วันที่

22/01/2564

SCBCHA

12.3905

SCBCHAE

13.1437

SCBCHAP

12.3998

SCBCHEQA

12.4132

SCBCHEQP

12.4132

SCBCLASSICA
วันที่
SCBCOMP
SCBCR1YE
SCBCR1YF
SCBCR1YG
SCBCR1YH
SCBCR1YI
วันที่

04/09/2770

SCBCOMP
SCBCR1YE
SCBCR1YF
SCBCR1YG
SCBCR1YH
SCBCR1YI
วันที่

25/01/2564

SCBCOMP
SCBCR1YE

9.9706

SCBCR1YF

9.9264

SCBCR1YG

9.9819

SCBCR1YH

9.9811

SCBCR1YI

9.9914

วันที่

22/01/2564

SCBCOMP
SCBCR1YE

9.9645

SCBCR1YF

9.9234

SCBCR1YG

9.9791

SCBCR1YH

9.9802

SCBCR1YI

9.9927

วันที่
SCBCR1YJ
SCBCR1YL
SCBCR1YM
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
วันที่

04/09/2770

SCBCR1YJ
SCBCR1YL
SCBCR1YM
SCBCR3YA
SCBDA
SCBDAP
วันที่

25/01/2564

SCBCR1YJ

9.9684

SCBCR1YL

9.9805

SCBCR1YM

9.9750

SCBCR3YA

10.5368

SCBDA

8.8780

SCBDAP

8.8780

วันที่

22/01/2564

SCBCR1YJ

9.9683

SCBCR1YL

9.9792

SCBCR1YM

9.9739

SCBCR3YA

10.5334

SCBDA

8.8088

SCBDAP

8.8088

วันที่
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
วันที่

25/01/2564

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA
วันที่

22/01/2564

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDM
SCBDM2
SCBDM3
SCBDPLUSA

9.7935

วันที่
SCBDV
SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่

04/09/2770

SCBDV
SCBDV-SSF
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่

25/01/2564

SCBDV

9.7125

SCBDV-SSF

9.7159

SCBDVP

9.7126

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่

22/01/2564

SCBDV

9.6195

SCBDV-SSF

9.6228

SCBDVP

9.6195

SCBEMBOND

9.1468

SCBEMEQ
SCBEMEQP
วันที่
SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
วันที่

04/09/2770

SCBENERGY
SCBENERGYE
SCBENERGYP
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
วันที่

25/01/2564

SCBENERGY

10.2616

SCBENERGYE

10.6334

SCBENERGYP

10.2721

SCBEQ-SSFX

13.1307

SCBEQUALA

10.1815

SCBEQUALE

10.2664

วันที่

22/01/2564

SCBENERGY

10.1657

SCBENERGYE

10.5335

SCBENERGYP

10.1755

SCBEQ-SSFX

12.9307

SCBEQUALA

10.0832

SCBEQUALE

10.1666

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

25/01/2564

SCBEUEQ
SCBEUEQE
SCBEUEQP
SCBEUSM
SCBEUSMP
SCBFINA
วันที่

22/01/2564

SCBEUEQ

12.1976

SCBEUEQE

12.8463

SCBEUEQP

12.2068

SCBEUSM

15.4780

SCBEUSMP

15.9899

SCBFINA

11.0694

วันที่
SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

04/09/2770

SCBFINR
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

25/01/2564

SCBFINR
SCBFIXEDA

10.4517

SCBFLX

10.9507

SCBFP

12.8824

SCBFP-SSF

12.8835

SCBFPP

12.8824

วันที่

22/01/2564

SCBFINR

11.0690

SCBFIXEDA

10.4500

SCBFLX

10.9151

SCBFP

12.8799

SCBFP-SSF

12.8810

SCBFPP

12.8799

วันที่
SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่

04/09/2770

SCBFST
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่

25/01/2564

SCBFST

8.8769

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่

22/01/2564

SCBFST

8.8707

SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEQ
SCBGEQA
SCBGEQP
วันที่
SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

04/09/2770

SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

25/01/2564

SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
วันที่

22/01/2564

SCBGHC
SCBGHCP
SCBGIF

11.9603

SCBGIFP

11.9603

SCBGINA

9.9159

SCBGINR

9.9156

วันที่
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
วันที่

04/09/2770

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
วันที่

25/01/2564

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

9.5318

วันที่

22/01/2564

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

9.5716

วันที่
SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDE
SCBGOLDH
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

25/01/2564

SCBGOLDE

9.5546

SCBGOLDH

9.8840

SCBGOLDH-SSF

9.8876

SCBGOLDHE

9.9435

SCBGOLDHP

9.8845

SCBGOLDHRMF

9.9927

วันที่

22/01/2564

SCBGOLDE

9.5941

SCBGOLDH

9.9300

SCBGOLDH-SSF

9.9335

SCBGOLDHE

9.9894

SCBGOLDHP

9.9305

SCBGOLDHRMF

10.0392

วันที่
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

04/09/2770

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

25/01/2564

SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPP
SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

22/01/2564

SCBGPLUS

11.4118

SCBGPROP

9.9563

SCBGPROPP

9.9563

SCBGSIF
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่
SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
วันที่

04/09/2770

SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
วันที่

25/01/2564

SCBINCA
SCBINCR
SCBINDIA
SCBINDIAE
SCBINDIAP
SCBJPSMA
วันที่

22/01/2564

SCBINCA

10.9513

SCBINCR

10.9512

SCBINDIA

12.4614

SCBINDIAE

12.8726

SCBINDIAP

12.4743

SCBJPSMA

9.4918

วันที่
SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
วันที่

04/09/2770

SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
วันที่

25/01/2564

SCBJPSMP
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

9.1953

SCBLARGEE

9.2709

วันที่

22/01/2564

SCBJPSMP

9.4918

SCBKEQTG

14.0719

SCBKEQTGE

14.1584

SCBKEQTGP

14.0734

SCBLARGEA

9.1166

SCBLARGEE

9.1910

วันที่
SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
วันที่

04/09/2770

SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1
วันที่

25/01/2564

SCBLARGOA
SCBLEQ
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLT1

16.8649

วันที่

22/01/2564

SCBLARGOA
SCBLEQ

11.9227

SCBLEQ-SSF

12.5796

SCBLEQA

12.9736

SCBLEQP

12.4289

SCBLT1

16.6614

วันที่
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
วันที่

04/09/2770

SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2-2020
SCBLT2-SSF
SCBLT3
วันที่

25/01/2564

SCBLT1-2020

17.1062

SCBLT1-SSF

17.2269

SCBLT2

27.0766

SCBLT2-2020

27.1105

SCBLT2-SSF

27.0038

SCBLT3

25.1014

วันที่

22/01/2564

SCBLT1-2020

16.8988

SCBLT1-SSF

17.0191

SCBLT2

26.6477

SCBLT2-2020

26.6799

SCBLT2-SSF

26.5760

SCBLT3

24.8478

วันที่
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

04/09/2770

SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
วันที่

25/01/2564

SCBLT3-2020

25.1218

SCBLT3-SSF

25.0227

SCBLT4

10.9950

SCBLT4-2020

11.1051

SCBLT4-SSF

11.0948

SCBLTS

13.1278

วันที่

22/01/2564

SCBLT3-2020

24.8669

SCBLT3-SSF

24.7699

SCBLT4

10.9377

SCBLT4-2020

11.0468

SCBLT4-SSF

11.0370

SCBLTS

13.1191

วันที่
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
วันที่

04/09/2770

SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
วันที่

25/01/2564

SCBLTSEA

8.7683

SCBLTSEA-2020

8.7280

SCBLTSED

8.6793

SCBLTSED-2020

8.7287

SCBLTSET-SSF

8.7164

SCBLTSETA

8.7150

วันที่

22/01/2564

SCBLTSEA

8.6576

SCBLTSEA-2020

8.6175

SCBLTSED

8.5697

SCBLTSED-2020

8.6183

SCBLTSET-SSF

8.6949

SCBLTSETA

8.6936

วันที่
SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETA-2020
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
วันที่

25/01/2564

SCBLTSETA-2020

8.7150

SCBLTSETD

8.7153

SCBLTSETD-2020

8.7152

SCBLTT

14.6126

SCBLTT-2020

14.7700

SCBLTT-SSF

14.7544

วันที่

22/01/2564

SCBLTSETA-2020

8.6936

SCBLTSETD

8.6938

SCBLTSETD-2020

8.6938

SCBLTT

14.4548

SCBLTT-2020

14.6098

SCBLTT-SSF

14.5950

วันที่
SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

04/09/2770

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA
SCBMLTP
SCBMOMENTA
วันที่

25/01/2564

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

9.4410

SCBMLTP

9.8466

SCBMOMENTA

9.2312

วันที่

22/01/2564

SCBMBONDA
SCBMILDA
SCBMLCAA
SCBMLTA

9.3800

SCBMLTP

9.7821

SCBMOMENTA

9.1557

วันที่
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

04/09/2770

SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNK225
SCBNK225D
วันที่

25/01/2564

SCBMOMENTE

9.3070

SCBMPLUSA
SCBMSE

14.2648

SCBMSEP

14.3152

SCBNK225

21.4409

SCBNK225D

15.9132

วันที่

22/01/2564

SCBMOMENTE

9.2303

SCBMPLUSA

10.4698

SCBMSE

14.1136

SCBMSEP

14.1617

SCBNK225

21.3227

SCBNK225D

15.8254

วันที่
SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

04/09/2770

SCBNK225E
SCBNK225P
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

25/01/2564

SCBNK225E

20.6736

SCBNK225P

20.8268

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่

22/01/2564

SCBNK225E

20.5580

SCBNK225P

20.7103

SCBOIL

3.5313

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
วันที่
SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

04/09/2770

SCBPGFP
SCBPIN-SSF
SCBPINA
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
วันที่

25/01/2564

SCBPGFP
SCBPIN-SSF

10.6948

SCBPINA

10.9768

SCBPIND

10.2411

SCBPINP

10.8441

SCBPLUS

11.2520

วันที่

22/01/2564

SCBPGFP
SCBPIN-SSF

10.7173

SCBPINA

10.9998

SCBPIND

10.2626

SCBPINP

10.8660

SCBPLUS

11.2458

วันที่
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

04/09/2770

SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
วันที่

25/01/2564

SCBPLUSA

11.2522

SCBPMO

9.3866

SCBPMOP

9.3866

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

9.6966

วันที่

22/01/2564

SCBPLUSA

11.2460

SCBPMO

9.2818

SCBPMOP

9.2818

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

9.6083

วันที่
SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

04/09/2770

SCBQUALITYE
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

25/01/2564

SCBQUALITYE

9.7782

SCBRAAA

9.3692

SCBRF

21.0623

SCBRM1

14.1749

SCBRM2

14.5153

SCBRM3

24.3344

วันที่

22/01/2564

SCBQUALITYE

9.6885

SCBRAAA

9.3556

SCBRF

21.0606

SCBRM1

14.1736

SCBRM2

14.5149

SCBRM3

24.1784

วันที่
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

04/09/2770

SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

25/01/2564

SCBRM4

50.4632

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

22/01/2564

SCBRM4

49.8238

SCBRMEU

11.7695

SCBRMGHC
SCBRMGIF

11.9387

SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่
SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

04/09/2770

SCBRMJP
SCBRMLEQ
SCBRMPIN
SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50
วันที่

25/01/2564

SCBRMJP

14.7882

SCBRMLEQ
SCBRMPIN

8.6486

SCBRMPOP
SCBRMS&P500
SCBRMS50

16.4457

วันที่

22/01/2564

SCBRMJP

14.7045

SCBRMLEQ

10.8772

SCBRMPIN

8.6665

SCBRMPOP

14.1021

SCBRMS&P500

12.8998

SCBRMS50

16.4071

วันที่
SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

04/09/2770

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

25/01/2564

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500
SCBS&P500-SSF
SCBS&P500E
SCBS&P500P
วันที่

22/01/2564

SCBROBOA
SCBROBOP
SCBS&P500

21.9660

SCBS&P500-SSF

22.3975

SCBS&P500E

23.7801

SCBS&P500P

23.9078

วันที่
SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

04/09/2770

SCBSE
SCBSE-SSF
SCBSEA
SCBSEP
SCBSET
SCBSET-SSFX
วันที่

25/01/2564

SCBSE

10.9480

SCBSE-SSF

11.2488

SCBSEA

12.1357

SCBSEP

11.5022

SCBSET

19.2862

SCBSET-SSFX

12.0791

วันที่

22/01/2564

SCBSE

10.7842

SCBSE-SSF

11.0805

SCBSEA

11.9542

SCBSEP

11.3282

SCBSET

19.2405

SCBSET-SSFX

12.0482

วันที่
SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

04/09/2770

SCBSET50
SCBSET50E
SCBSET50P
SCBSETE
SCBSETP
SCBSFF
วันที่

25/01/2564

SCBSET50

18.2314

SCBSET50E

18.3919

SCBSET50P

18.2932

SCBSETE

19.5676

SCBSETP

19.5392

SCBSFF

20.7752

วันที่

22/01/2564

SCBSET50

18.1886

SCBSET50E

18.3479

SCBSET50P

18.2494

SCBSETE

19.5200

SCBSETP

19.4917

SCBSFF

20.7751

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
วันที่

04/09/2770

SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-I
SCBSFFPLUS-P
SCBSFFPLUS-SSF
SCBSMART2
วันที่

25/01/2564

SCBSFFPLUS-A

11.1889

SCBSFFPLUS-B

11.1114

SCBSFFPLUS-I

11.1908

SCBSFFPLUS-P

11.2967

SCBSFFPLUS-SSF

11.1757

SCBSMART2

10.0519

วันที่

22/01/2564

SCBSFFPLUS-A

11.1886

SCBSFFPLUS-B

11.1112

SCBSFFPLUS-I

11.1905

SCBSFFPLUS-P

11.2961

SCBSFFPLUS-SSF

11.1754

SCBSMART2

10.0404

วันที่
SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBSMART2-SSF
SCBSMART2A
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

25/01/2564

SCBSMART2-SSF

10.1818

SCBSMART2A

10.3107

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA
วันที่

22/01/2564

SCBSMART2-SSF

10.1702

SCBSMART2A

10.2990

SCBSMART3
SCBSMART4
SCBSPICYA
SCBSPLUSA

9.6317

วันที่
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

04/09/2770

SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG
SCBTHAICGA
SCBTHAICGP
วันที่

25/01/2564

SCBST555A

8.9159

SCBST555B

8.3946

SCBTEQ

11.3553

SCBTG

9.0238

SCBTHAICGA

9.9897

SCBTHAICGP

10.1430

วันที่

22/01/2564

SCBST555A

8.8197

SCBST555B

8.2983

SCBTEQ

11.2366

SCBTG

8.9309

SCBTHAICGA

9.9530

SCBTHAICGP

10.1047

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

04/09/2770

SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-E
SCBTMFPLUS-I
SCBTMFPLUS-P
วันที่

25/01/2564

SCBTMF

11.4807

SCBTMFPLUS-A

11.2645

SCBTMFPLUS-B

11.0694

SCBTMFPLUS-E

11.2634

SCBTMFPLUS-I

11.2649

SCBTMFPLUS-P

11.2540

วันที่

22/01/2564

SCBTMF

11.4806

SCBTMFPLUS-A

11.2644

SCBTMFPLUS-B

11.0692

SCBTMFPLUS-E

11.2631

SCBTMFPLUS-I

11.2648

SCBTMFPLUS-P

11.2538

วันที่
SCBUSAA
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
วันที่

04/09/2770

SCBUSAA
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA
SCBVALUEE
วันที่

25/01/2564

SCBUSAA
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

9.2413

SCBVALUEE

9.3188

วันที่

22/01/2564

SCBUSAA

10.2600

SCBUSHYA

10.8484

SCBUSSM
SCBUSSMP
SCBVALUEA

9.2695

SCBVALUEE

9.3467

วันที่
SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

04/09/2770

SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

25/01/2564

SCBWINA
SCBWINR
SCBWIPA
วันที่

22/01/2564

SCBWINA

11.1797

SCBWINR

11.1791

SCBWIPA