ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2576
SCB2586
วันที่

04/09/2770

PVDFP
PVDFPP
PVDTP
PVDTPP
SCB2576
SCB2586
วันที่

23/02/2567

PVDFP

10.5859

PVDFPP

10.7661

PVDTP

10.3394

PVDTPP

10.3394

SCB2576
SCB2586
วันที่

22/02/2567

PVDFP

10.5842

PVDFPP

10.7642

PVDTP

10.3385

PVDTPP

10.3385

SCB2576
SCB2586
วันที่
SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
วันที่

04/09/2770

SCB70-SSFX
SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS
SCBADAGIOA
SCBAEM
วันที่

23/02/2567

SCB70-SSFX

11.0019

SCBAAA
SCBABOND(A)
SCBABS

7.7544

SCBADAGIOA
SCBAEM
วันที่

22/02/2567

SCB70-SSFX

11.0206

SCBAAA

8.0860

SCBABOND(A)

9.2904

SCBABS

7.7890

SCBADAGIOA
SCBAEM

10.0216

วันที่
SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
วันที่

04/09/2770

SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
วันที่

23/02/2567

SCBAEMHA
SCBAEMHP
SCBAEMP
SCBAOA
SCBAPLUS
SCBAPLUSA
วันที่

22/02/2567

SCBAEMHA

7.7161

SCBAEMHP

7.7161

SCBAEMP

10.0216

SCBAOA

4.3695

SCBAPLUS

10.5436

SCBAPLUSA

10.5448

วันที่
SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
SCBAUTO(A)
วันที่

04/09/2770

SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD
SCBAUTO(A)
วันที่

23/02/2567

SCBASHARE(SSFE)
SCBASHARES(A)
SCBASHARES(P)
SCBASHARES(SSF)
SCBAUD

10.5737

SCBAUTO(A)
วันที่

22/02/2567

SCBASHARE(SSFE)

5.0279

SCBASHARES(A)

4.9427

SCBASHARES(P)

4.9440

SCBASHARES(SSF)

4.9437

SCBAUD

10.5276

SCBAUTO(A)

7.0804

วันที่
SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
SCBAXJ(E)
วันที่

04/09/2770

SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)
SCBAXJ(E)
วันที่

23/02/2567

SCBAUTO(E)
SCBAUTO(P)
SCBAUTO(SSF)
SCBAUTO(SSFE)
SCBAXJ(A)

9.2523

SCBAXJ(E)

9.4099

วันที่

22/02/2567

SCBAUTO(E)

7.1699

SCBAUTO(P)

7.0880

SCBAUTO(SSF)

7.0817

SCBAUTO(SSFE)

7.1444

SCBAXJ(A)

9.2337

SCBAXJ(E)

9.3907

วันที่
SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

04/09/2770

SCBAXJ(P)
SCBAXJ(SSF)
SCBBANKING
SCBBANKINGA
SCBBANKINGE
SCBBANKINGP
วันที่

23/02/2567

SCBAXJ(P)

9.3774

SCBAXJ(SSF)

9.2550

SCBBANKING

8.1197

SCBBANKINGA

10.5975

SCBBANKINGE

10.8509

SCBBANKINGP

8.3242

วันที่

22/02/2567

SCBAXJ(P)

9.3582

SCBAXJ(SSF)

9.2364

SCBBANKING

8.1387

SCBBANKINGA

10.6222

SCBBANKINGE

10.8760

SCBBANKINGP

8.3441

วันที่
SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

04/09/2770

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

23/02/2567

SCBBLN
SCBBLNA
SCBBLNE
SCBBLNP
SCBBLOC(A)
SCBBLOC(E)
วันที่

22/02/2567

SCBBLN

13.1301

SCBBLNA

14.4541

SCBBLNE

14.6190

SCBBLNP

13.3657

SCBBLOC(A)

6.7665

SCBBLOC(E)

6.9528

วันที่
SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
SCBCEH
วันที่

04/09/2770

SCBBLOC(P)
SCBCE
SCBCE(SSF)
SCBCE(SSFE)
SCBCEE
SCBCEH
วันที่

23/02/2567

SCBBLOC(P)
SCBCE

5.5998

SCBCE(SSF)

5.6133

SCBCE(SSFE)

5.7106

SCBCEE

5.8411

SCBCEH

5.8992

วันที่

22/02/2567

SCBBLOC(P)

6.7830

SCBCE

5.5368

SCBCE(SSF)

5.5502

SCBCE(SSFE)

5.6463

SCBCEE

5.7752

SCBCEH

5.8733

วันที่
SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
SCBCHA-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBCEHE
SCBCEHP
SCBCEP
SCBCHA
SCBCHA(SSFE)
SCBCHA-SSF
วันที่

23/02/2567

SCBCEHE

6.1714

SCBCEHP

5.9118

SCBCEP

5.6301

SCBCHA

7.2612

SCBCHA(SSFE)

7.4024

SCBCHA-SSF

7.2700

วันที่

22/02/2567

SCBCEHE

6.1442

SCBCEHP

5.8857

SCBCEP

5.5669

SCBCHA

7.2683

SCBCHA(SSFE)

7.4094

SCBCHA-SSF

7.2771

วันที่
SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

04/09/2770

SCBCHAA
SCBCHAE
SCBCHAP
SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

23/02/2567

SCBCHAA

7.2717

SCBCHAE

8.0626

SCBCHAP

7.2861

SCBCHEQA
SCBCHEQP
SCBCHINA
วันที่

22/02/2567

SCBCHAA

7.2788

SCBCHAE

8.0703

SCBCHAP

7.2932

SCBCHEQA

5.6917

SCBCHEQP

5.6917

SCBCHINA

4.4665

วันที่
SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

04/09/2770

SCBCHTG2
SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

23/02/2567

SCBCHTG2

5.3397

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่

22/02/2567

SCBCHTG2

5.3107

SCBCIO(A)
SCBCLASSICA
SCBCLEAN(E)
SCBCLEANA
SCBCLEANP
วันที่
SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBCTECHP
วันที่

04/09/2770

SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBCTECHP
วันที่

23/02/2567

SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)
SCBCTECH-SSF
SCBCTECHA
SCBCTECHE
SCBCTECHP
วันที่

22/02/2567

SCBCOMP
SCBCTECH(SSFE)

3.4585

SCBCTECH-SSF

3.3955

SCBCTECHA

3.3944

SCBCTECHE

3.4961

SCBCTECHP

3.3979

วันที่
SCBDA
SCBDAP
SCBDBOND(A)
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
วันที่

04/09/2770

SCBDA
SCBDAP
SCBDBOND(A)
SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
วันที่

23/02/2567

SCBDA

9.6673

SCBDAP

9.6673

SCBDBOND(A)

10.0313

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)
วันที่

22/02/2567

SCBDA

9.6825

SCBDAP

9.6825

SCBDBOND(A)

10.0299

SCBDIGI
SCBDIGIP
SCBDJI(A)

11.5530

วันที่
SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

04/09/2770

SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

23/02/2567

SCBDJI(E)
SCBDJI(P)
SCBDJI(SSF)
SCBDJI(SSFE)
SCBDM
SCBDM2
วันที่

22/02/2567

SCBDJI(E)

11.7791

SCBDJI(P)

11.5715

SCBDJI(SSF)

11.5559

SCBDJI(SSFE)

11.6583

SCBDM
SCBDM2
วันที่
SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YF
SCBDSHARC1YG
SCBDSHARC1YH
SCBDSHARC1YI
SCBDV
วันที่

04/09/2770

SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YF
SCBDSHARC1YG
SCBDSHARC1YH
SCBDSHARC1YI
SCBDV
วันที่

23/02/2567

SCBDPLUSA
SCBDSHARC1YF
SCBDSHARC1YG

10.2020

SCBDSHARC1YH

9.9909

SCBDSHARC1YI

9.9255

SCBDV

8.4517

วันที่

22/02/2567

SCBDPLUSA

9.3409

SCBDSHARC1YF
SCBDSHARC1YG

10.1521

SCBDSHARC1YH

9.9426

SCBDSHARC1YI

9.8580

SCBDV

8.4756

วันที่
SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

04/09/2770

SCBDV(SSFE)
SCBDV-SSF
SCBDVA
SCBDVP
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

23/02/2567

SCBDV(SSFE)

8.6592

SCBDV-SSF

9.3823

SCBDVA

8.8235

SCBDVP

8.5149

SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

22/02/2567

SCBDV(SSFE)

8.6834

SCBDV-SSF

9.4088

SCBDVA

8.8484

SCBDVP

8.5382

SCBEMBOND

7.4106

SCBEMEQ
วันที่
SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

04/09/2770

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY
SCBENERGYA
SCBENERGYE
SCBENERGYP
วันที่

23/02/2567

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

8.9778

SCBENERGYA

9.9608

SCBENERGYE

10.6911

SCBENERGYP

9.0170

วันที่

22/02/2567

SCBEMEQA
SCBEMEQP
SCBENERGY

9.0029

SCBENERGYA

9.9887

SCBENERGYE

10.7208

SCBENERGYP

9.0422

วันที่
SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

04/09/2770

SCBEQ-SSFX
SCBEQUALA
SCBEQUALE
SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

23/02/2567

SCBEQ-SSFX

11.2165

SCBEQUALA

9.1969

SCBEQUALE

9.4900

SCBEUEQ
SCBEUEQA
SCBEUEQE
วันที่

22/02/2567

SCBEQ-SSFX

11.2463

SCBEQUALA

9.2404

SCBEQUALE

9.5348

SCBEUEQ

13.4097

SCBEUEQA

15.3471

SCBEUEQE

16.8878

วันที่
SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

04/09/2770

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

23/02/2567

SCBEUEQP
SCBEUROPE(A)
SCBEUROPE(P)
SCBEUROPE(SSF)
SCBEUROPE(SSFE)
SCBEUSM
วันที่

22/02/2567

SCBEUEQP

13.9444

SCBEUROPE(A)

8.2745

SCBEUROPE(P)

8.4790

SCBEUROPE(SSF)

8.2762

SCBEUROPE(SSFE)

8.4264

SCBEUSM

14.6915

วันที่
SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

23/02/2567

SCBEUSME
SCBEUSMP
SCBEV(A)
SCBEV(E)
SCBEV(SSF)
SCBEV(SSFE)
วันที่

22/02/2567

SCBEUSME

15.2263

SCBEUSMP

14.6933

SCBEV(A)

4.8810

SCBEV(E)

4.9857

SCBEV(SSF)

4.8812

SCBEV(SSFE)

4.9726

วันที่
SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

23/02/2567

SCBFINA
SCBFINR
SCBFINTEC(SSFE)
SCBFINTECH(A)
SCBFINTECH(E)
SCBFINTECH(SSF)
วันที่

22/02/2567

SCBFINA

9.4828

SCBFINR

9.4824

SCBFINTEC(SSFE)

5.5768

SCBFINTECH(A)

5.5024

SCBFINTECH(E)

5.5713

SCBFINTECH(SSF)

5.5031

วันที่
SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

04/09/2770

SCBFIXEDA
SCBFLX
SCBFP
SCBFP(SSFE)
SCBFP-SSF
SCBFPP
วันที่

23/02/2567

SCBFIXEDA

10.7872

SCBFLX

11.3955

SCBFP

13.2344

SCBFP(SSFE)

13.3183

SCBFP-SSF

13.2359

SCBFPP

13.3648

วันที่

22/02/2567

SCBFIXEDA

10.7857

SCBFLX

11.4161

SCBFP

13.2327

SCBFP(SSFE)

13.3165

SCBFP-SSF

13.2342

SCBFPP

13.3630

วันที่
SCBFST
SCBFSTP
SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

04/09/2770

SCBFST
SCBFSTP
SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

23/02/2567

SCBFST

11.3168

SCBFSTP

11.3168

SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่

22/02/2567

SCBFST

11.2231

SCBFSTP

11.2231

SCBGA(A)
SCBGEARA
SCBGEESGA
SCBGEESGP
วันที่
SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

04/09/2770

SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

23/02/2567

SCBGENOME(A)
SCBGENOME(E)
SCBGENOME(SSF)
SCBGENOME(SSFE)
SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่

22/02/2567

SCBGENOME(A)

3.5133

SCBGENOME(E)

3.5577

SCBGENOME(SSF)

3.5134

SCBGENOME(SSFE)

3.5446

SCBGEQ
SCBGEQA
วันที่
SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

04/09/2770

SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

23/02/2567

SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่

22/02/2567

SCBGEQP
SCBGEX(A)
SCBGEX(SSF)
SCBGHC
SCBGHCA
SCBGHCP
วันที่
SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่

04/09/2770

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่

23/02/2567

SCBGIF
SCBGIFP
SCBGINA
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่

22/02/2567

SCBGIF

12.4439

SCBGIFP

12.4439

SCBGINA

10.7786

SCBGINR

10.8429

SCBGLOB
SCBGLOB(P)
วันที่
SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

04/09/2770

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDE
วันที่

23/02/2567

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

12.1922

SCBGOLDE

12.3867

วันที่

22/02/2567

SCBGLOW
SCBGLOWP
SCBGMLA
SCBGMTA
SCBGOLD

12.1773

SCBGOLDE

12.3714

วันที่
SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

04/09/2770

SCBGOLDH
SCBGOLDH(SSFE)
SCBGOLDH-SSF
SCBGOLDHE
SCBGOLDHP
SCBGOLDHRMF
วันที่

23/02/2567

SCBGOLDH

9.9730

SCBGOLDH(SSFE)

10.0490

SCBGOLDH-SSF

9.9643

SCBGOLDHE

10.1688

SCBGOLDHP

9.9745

SCBGOLDHRMF

9.9429

วันที่

22/02/2567

SCBGOLDH

10.0390

SCBGOLDH(SSFE)

10.1154

SCBGOLDH-SSF

10.0303

SCBGOLDHE

10.2360

SCBGOLDHP

10.0405

SCBGOLDHRMF

10.0078

วันที่
SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

04/09/2770

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

23/02/2567

SCBGPA(A)
SCBGPLUS
SCBGPROP
SCBGPROPA
SCBGPROPP
SCBGQUAL(A)
วันที่

22/02/2567

SCBGPA(A)

11.6072

SCBGPLUS

12.4288

SCBGPROP

7.0453

SCBGPROPA

8.4640

SCBGPROPP

7.2333

SCBGQUAL(A)

13.0037

วันที่
SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

04/09/2770

SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

23/02/2567

SCBGQUAL(E)
SCBGQUAL(P)
SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่

22/02/2567

SCBGQUAL(E)

13.2219

SCBGQUAL(P)

13.0727

SCBGSIF
SCBGSIF(SSFE)
SCBGSIF-SSF
SCBGSIFR
วันที่
SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
วันที่

04/09/2770

SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
วันที่

23/02/2567

SCBGTO
SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)
SCBGVALUE(E)
SCBGVALUE(P)
วันที่

22/02/2567

SCBGTO

8.6012

SCBGTTG2
SCBGTTG3
SCBGVALUE(A)

11.0717

SCBGVALUE(E)

11.3305

SCBGVALUE(P)

11.0935

วันที่
SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

04/09/2770

SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

23/02/2567

SCBIHEALT(SSFE)
SCBIHEALTH(A)
SCBIHEALTH(E)
SCBIHEALTH(P)
SCBIHEALTH(SSF)
SCBINCA
วันที่

22/02/2567

SCBIHEALT(SSFE)

4.5013

SCBIHEALTH(A)

4.3784

SCBIHEALTH(E)

4.5542

SCBIHEALTH(P)

4.3847

SCBIHEALTH(SSF)

4.3789

SCBINCA

10.3721

วันที่
SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

04/09/2770

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

23/02/2567

SCBINCR
SCBINDEQ(A)
SCBINDEQ(P)
SCBINDIA
SCBINDIAA
SCBINDIAE
วันที่

22/02/2567

SCBINCR

10.3720

SCBINDEQ(A)

8.2977

SCBINDEQ(P)

8.4876

SCBINDIA

13.4601

SCBINDIAA

15.0948

SCBINDIAE

16.1819

วันที่
SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

23/02/2567

SCBINDIAP
SCBINDO(A)
SCBINNO(A)
SCBINNO(E)
SCBINNO(SSF)
SCBINNO(SSFE)
วันที่

22/02/2567

SCBINDIAP

14.1538

SCBINDO(A)

8.3302

SCBINNO(A)

4.4983

SCBINNO(E)

4.5550

SCBINNO(SSF)

4.4987

SCBINNO(SSFE)

4.5407

วันที่
SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

04/09/2770

SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

23/02/2567

SCBJAPAN(A)
SCBJAPAN(P)
SCBJAPAN(SSF)
SCBJAPAN(SSFE)
SCBJPSMA
SCBJPSMP
วันที่

22/02/2567

SCBJAPAN(A)

12.6322

SCBJAPAN(P)

12.9466

SCBJAPAN(SSF)

12.4058

SCBJAPAN(SSFE)

12.6386

SCBJPSMA

8.7034

SCBJPSMP

8.7034

วันที่
SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
วันที่

04/09/2770

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA
SCBLARGEE
SCBLARGEP
วันที่

23/02/2567

SCBKEQTG
SCBKEQTGE
SCBKEQTGP
SCBLARGEA

9.8880

SCBLARGEE

10.2022

SCBLARGEP

9.9417

วันที่

22/02/2567

SCBKEQTG

9.6281

SCBKEQTGE

9.9920

SCBKEQTGP

9.6493

SCBLARGEA

9.9245

SCBLARGEE

10.2397

SCBLARGEP

9.9784

วันที่
SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA
วันที่

04/09/2770

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA
วันที่

23/02/2567

SCBLEQ
SCBLEQ(SSFE)
SCBLEQ-SSF
SCBLEQA
SCBLEQP
SCBLINK1YA

9.9865

วันที่

22/02/2567

SCBLEQ

12.6572

SCBLEQ(SSFE)

15.1082

SCBLEQ-SSF

14.9999

SCBLEQA

15.7876

SCBLEQP

14.6241

SCBLINK1YA

9.9348

วันที่
SCBLINK2YA
SCBLINK2YB
SCBLINK2YC
SCBLINK2YD
SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
วันที่

04/09/2770

SCBLINK2YA
SCBLINK2YB
SCBLINK2YC
SCBLINK2YD
SCBLT1
SCBLT1(SSFA)
วันที่

23/02/2567

SCBLINK2YA

10.1111

SCBLINK2YB

10.0030

SCBLINK2YC

9.8638

SCBLINK2YD

10.0239

SCBLT1

15.1411

SCBLT1(SSFA)

15.2807

วันที่

22/02/2567

SCBLINK2YA

10.0894

SCBLINK2YB

9.9818

SCBLINK2YC

9.8439

SCBLINK2YD

9.9862

SCBLT1

15.1660

SCBLT1(SSFA)

15.3059

วันที่
SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT1(SSFE)
SCBLT1-2020
SCBLT1-SSF
SCBLT2
SCBLT2(SSFE)
SCBLT2-2020
วันที่

23/02/2567

SCBLT1(SSFE)

15.7478

SCBLT1-2020

15.1277

SCBLT1-SSF

15.4827

SCBLT2

24.6700

SCBLT2(SSFE)

25.3864

SCBLT2-2020

25.1033

วันที่

22/02/2567

SCBLT1(SSFE)

15.7730

SCBLT1-2020

15.1522

SCBLT1-SSF

15.5082

SCBLT2

24.7381

SCBLT2(SSFE)

25.4551

SCBLT2-2020

25.1723

วันที่
SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
วันที่

04/09/2770

SCBLT2-SSF
SCBLT3
SCBLT3(SSFE)
SCBLT3-2020
SCBLT3-SSF
SCBLT4
วันที่

23/02/2567

SCBLT2-SSF

23.3698

SCBLT3

24.2291

SCBLT3(SSFE)

24.9584

SCBLT3-2020

24.6440

SCBLT3-SSF

23.1452

SCBLT4

9.8980

วันที่

22/02/2567

SCBLT2-SSF

23.4343

SCBLT3

24.3036

SCBLT3(SSFE)

25.0337

SCBLT3-2020

24.7194

SCBLT3-SSF

23.2163

SCBLT4

9.9142

วันที่
SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLT4(SSFE)
SCBLT4-2020
SCBLT4-SSF
SCBLTS
SCBLTSEA
SCBLTSEA-2020
วันที่

23/02/2567

SCBLT4(SSFE)

10.4521

SCBLT4-2020

8.8224

SCBLT4-SSF

10.1715

SCBLTS

12.5545

SCBLTSEA

8.4933

SCBLTSEA-2020

8.5238

วันที่

22/02/2567

SCBLT4(SSFE)

10.4687

SCBLT4-2020

8.8368

SCBLT4-SSF

10.1881

SCBLTS

12.5679

SCBLTSEA

8.5186

SCBLTSEA-2020

8.5491

วันที่
SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
วันที่

04/09/2770

SCBLTSED
SCBLTSED-2020
SCBLTSET(SSFE)
SCBLTSET-SSF
SCBLTSETA
SCBLTSETA-2020
วันที่

23/02/2567

SCBLTSED

8.3246

SCBLTSED-2020

8.3550

SCBLTSET(SSFE)

8.5361

SCBLTSET-SSF

8.4351

SCBLTSETA

8.4331

SCBLTSETA-2020

8.4260

วันที่

22/02/2567

SCBLTSED

8.3494

SCBLTSED-2020

8.3799

SCBLTSET(SSFE)

8.5602

SCBLTSET-SSF

8.4591

SCBLTSETA

8.4571

SCBLTSETA-2020

8.4500

วันที่
SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
วันที่

04/09/2770

SCBLTSETD
SCBLTSETD-2020
SCBLTT
SCBLTT(SSFE)
SCBLTT-2020
SCBLTT-SSF
วันที่

23/02/2567

SCBLTSETD

8.4334

SCBLTSETD-2020

8.1632

SCBLTT

14.2057

SCBLTT(SSFE)

14.7337

SCBLTT-2020

13.8520

SCBLTT-SSF

14.4008

วันที่

22/02/2567

SCBLTSETD

8.4574

SCBLTSETD-2020

8.1865

SCBLTT

14.2613

SCBLTT(SSFE)

14.7905

SCBLTT-2020

13.9060

SCBLTT-SSF

14.4572

วันที่
SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
วันที่

04/09/2770

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
วันที่

23/02/2567

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
วันที่

22/02/2567

SCBMBONDA
SCBMEGA(A)
SCBMILDA
SCBMLCA(E)
SCBMLCA(SSF)
SCBMLCA(SSFE)
วันที่
SCBMLCAA
SCBMLT(E)
SCBMLT(SSF)
SCBMLT(SSFE)
SCBMLTA
SCBMLTP
วันที่

04/09/2770

SCBMLCAA
SCBMLT(E)
SCBMLT(SSF)
SCBMLT(SSFE)
SCBMLTA
SCBMLTP
วันที่

23/02/2567

SCBMLCAA
SCBMLT(E)

9.1667

SCBMLT(SSF)

9.1383

SCBMLT(SSFE)

9.1741

SCBMLTA

9.1258

SCBMLTP

9.8379

วันที่

22/02/2567

SCBMLCAA
SCBMLT(E)

9.2067

SCBMLT(SSF)

9.1783

SCBMLT(SSFE)

9.2141

SCBMLTA

9.1659

SCBMLTP

9.8808

วันที่
SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
วันที่

04/09/2770

SCBMOMENTA
SCBMOMENTE
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBMSEP
SCBNDQ(A)
วันที่

23/02/2567

SCBMOMENTA

8.4133

SCBMOMENTE

8.6807

SCBMPLUSA
SCBMSE

12.8274

SCBMSEP

12.8274

SCBNDQ(A)
วันที่

22/02/2567

SCBMOMENTA

8.3983

SCBMOMENTE

8.6649

SCBMPLUSA

9.8902

SCBMSE

12.9219

SCBMSEP

12.9219

SCBNDQ(A)

11.1056

วันที่
SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
วันที่

04/09/2770

SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
วันที่

23/02/2567

SCBNDQ(E)
SCBNDQ(P)
SCBNDQ(SSF)
SCBNDQ(SSFE)
SCBNEXT(A)
SCBNEXT(E)
วันที่

22/02/2567

SCBNDQ(E)

11.1908

SCBNDQ(P)

11.1090

SCBNDQ(SSF)

11.0549

SCBNDQ(SSFE)

11.1602

SCBNEXT(A)

5.3711

SCBNEXT(E)

5.4386

วันที่
SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
วันที่

04/09/2770

SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225
SCBNK225D
SCBNK225E
SCBNK225P
วันที่

23/02/2567

SCBNEXT(SSF)
SCBNEXT(SSFE)
SCBNK225

29.8981

SCBNK225D

18.7527

SCBNK225E

29.7337

SCBNK225P

25.3128

วันที่

22/02/2567

SCBNEXT(SSF)

5.3713

SCBNEXT(SSFE)

5.4211

SCBNK225

29.8857

SCBNK225D

18.7449

SCBNK225E

29.7206

SCBNK225P

25.3290

วันที่
SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
วันที่

04/09/2770

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
วันที่

23/02/2567

SCBOIL
SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
วันที่

22/02/2567

SCBOIL

5.5641

SCBOPPA
SCBOPPR
SCBPGF
SCBPGF(E)
SCBPGF(SSF)
วันที่
SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
วันที่

04/09/2770

SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)
SCBPIN(SSFE)
SCBPIN-SSF
SCBPINA
วันที่

23/02/2567

SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

9.8885

SCBPIN(SSFE)

9.6771

SCBPIN-SSF

9.4192

SCBPINA

9.9019

วันที่

22/02/2567

SCBPGF(SSFE)
SCBPGFP
SCBPIN(E)

9.8987

SCBPIN(SSFE)

9.6871

SCBPIN-SSF

9.4292

SCBPINA

9.9124

วันที่
SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
วันที่

04/09/2770

SCBPIND
SCBPINP
SCBPLUS
SCBPLUSA
SCBPMO
SCBPMOA
วันที่

23/02/2567

SCBPIND

9.0634

SCBPINP

10.1065

SCBPLUS

10.4667

SCBPLUSA

10.4669

SCBPMO

8.5053

SCBPMOA

9.5705

วันที่

22/02/2567

SCBPIND

9.0730

SCBPINP

10.1170

SCBPLUS

10.4612

SCBPLUSA

10.4615

SCBPMO

8.5258

SCBPMOA

9.5935

วันที่
SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBQUALITYP
วันที่

04/09/2770

SCBPMOP
SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA
SCBQUALITYE
SCBQUALITYP
วันที่

23/02/2567

SCBPMOP

8.5155

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.5503

SCBQUALITYE

10.8870

SCBQUALITYP

10.6880

วันที่

22/02/2567

SCBPMOP

8.5360

SCBPOPA
SCBPOPP
SCBQUALITYA

10.5010

SCBQUALITYE

10.8359

SCBQUALITYP

10.6381

วันที่
SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

04/09/2770

SCBRAAA
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

23/02/2567

SCBRAAA

9.3840

SCBRF

21.7644

SCBRM1

14.6304

SCBRM2

14.7316

SCBRM3

23.1905

SCBRM4

49.4740

วันที่

22/02/2567

SCBRAAA

9.3903

SCBRF

21.7618

SCBRM1

14.6289

SCBRM2

14.7293

SCBRM3

23.2919

SCBRM4

49.5680

วันที่
SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
วันที่

04/09/2770

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA
SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
วันที่

23/02/2567

SCBRMASHARES(A)
SCBRMCHA

6.5862

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH
SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU
วันที่

22/02/2567

SCBRMASHARES(A)

5.5191

SCBRMCHA

6.5925

SCBRMCLEAN(A)
SCBRMCTECH

4.1457

SCBRMDIGI(A)
SCBRMEU

15.1316

วันที่
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP
วันที่

04/09/2770

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP
วันที่

23/02/2567

SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)
SCBRMJP

20.4828

วันที่

22/02/2567

SCBRMGHC
SCBRMGIF

12.6487

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJAPAN(A)

13.3050

SCBRMJP

20.4737

วันที่
SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
วันที่

04/09/2770

SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN
SCBRMPOP
วันที่

23/02/2567

SCBRMLEQ
SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)
SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

7.8670

SCBRMPOP
วันที่

22/02/2567

SCBRMLEQ

13.4257

SCBRMMLCA
SCBRMNDQ(A)

11.3860

SCBRMPGF(A)
SCBRMPIN

7.8752

SCBRMPOP

13.9109

วันที่
SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
SCBROBOA
วันที่

04/09/2770

SCBRMS&P500
SCBRMS50
SCBRMUSA(A)
SCBRMVIET(A)
SCBRMWORLD(A)
SCBROBOA
วันที่

23/02/2567

SCBRMS&P500
SCBRMS50

16.0505