ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBAEM
SCBAPLUS
SCBAUD
วันที่

01/03/2560

SCB2566

10.4945

SCB2576

10.6305

SCB2586

10.5433

SCBAEM
SCBAPLUS
SCBAUD

11.4355

วันที่

28/02/2560

SCB2566

10.4835

SCB2576

10.6059

SCB2586

10.4978

SCBAEM

10.9233

SCBAPLUS

10.1671

SCBAUD

11.4184

วันที่

27/02/2560

SCB2566

10.4789

SCB2576

10.5966

SCB2586

10.4823

SCBAEM

10.8996

SCBAPLUS

10.1815

SCBAUD

11.4238

วันที่
SCBBANKING
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
SCBCOMP
วันที่

01/03/2560

SCBBANKING

11.7438

SCBBLN
SCBCE

8.6583

SCBCEH

10.2793

SCBCHA

9.2966

SCBCOMP
วันที่

28/02/2560

SCBBANKING

11.6242

SCBBLN

10.5388

SCBCE

8.6395

SCBCEH

10.2781

SCBCHA

9.2585

SCBCOMP
วันที่

27/02/2560

SCBBANKING

11.5274

SCBBLN

10.5676

SCBCE

8.6727

SCBCEH

10.3220

SCBCHA

9.2731

SCBCOMP

5.5817

วันที่
SCBDA
SCBDIGI
SCBDV
SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY
วันที่

01/03/2560

SCBDA

8.3369

SCBDIGI
SCBDV

11.6251

SCBEMBOND
SCBEMEQ
SCBENERGY

9.4665

วันที่

28/02/2560

SCBDA

8.2798

SCBDIGI
SCBDV

11.5459

SCBEMBOND

8.4912

SCBEMEQ
SCBENERGY

9.4168

วันที่

27/02/2560

SCBDA

8.2712

SCBDIGI

11.3013

SCBDV

11.5262

SCBEMBOND

8.4913

SCBEMEQ

8.7512

SCBENERGY

9.4303

วันที่
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFST
SCBGEQ
วันที่

01/03/2560

SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX

10.2142

SCBFP

11.8950

SCBFST

9.7480

SCBGEQ
วันที่

28/02/2560

SCBEUEQ

11.0050

SCBEUSM

9.9566

SCBFLX

10.1943

SCBFP

11.8990

SCBFST

9.7238

SCBGEQ
วันที่

27/02/2560

SCBEUEQ

10.9923

SCBEUSM

9.9095

SCBFLX

10.1783

SCBFP

11.8997

SCBFST

9.7190

SCBGEQ

13.1232

วันที่
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

01/03/2560

SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

28/02/2560

SCBGHC
SCBGIF

10.7773

SCBGINR

10.0041

SCBGLOB
SCBGLOW
SCBGLOWP
วันที่

27/02/2560

SCBGHC

8.8349

SCBGIF

10.6989

SCBGINR

9.9988

SCBGLOB

10.0700

SCBGLOW

11.1495

SCBGLOWP

10.3851

วันที่
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

01/03/2560

SCBGMTA
SCBGOLD

7.7119

SCBGOLDH

7.1306

SCBGOLDHRMF

7.4080

SCBGPLUS
SCBGPROP
วันที่

28/02/2560

SCBGMTA
SCBGOLD

7.7261

SCBGOLDH

7.1596

SCBGOLDHRMF

7.4387

SCBGPLUS

11.4160

SCBGPROP

10.1279

วันที่

27/02/2560

SCBGMTA

9.9974

SCBGOLD

7.7440

SCBGOLDH

7.1798

SCBGOLDHRMF

7.4598

SCBGPLUS

11.4132

SCBGPROP

10.1331

วันที่
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLT1
วันที่

01/03/2560

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
SCBLT1

16.3568

วันที่

28/02/2560

SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA

10.1857

SCBKEQTG

9.5084

SCBLEQ

10.4816

SCBLT1

16.2746

วันที่

27/02/2560

SCBGSIF

12.3529

SCBGSIFR

12.3531

SCBINDIA

10.1966

SCBKEQTG

9.5218

SCBLEQ

10.5206

SCBLT1

16.2633

วันที่
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
SCBMPLUSA
วันที่

01/03/2560

SCBLT2

23.6598

SCBLT3

24.0927

SCBLT4

11.8241

SCBLTS

12.7588

SCBLTT

15.8216

SCBMPLUSA
วันที่

28/02/2560

SCBLT2

23.4914

SCBLT3

23.9534

SCBLT4

11.7567

SCBLTS

12.7305

SCBLTT

15.7165

SCBMPLUSA

10.0070

วันที่

27/02/2560

SCBLT2

23.4439

SCBLT3

23.9026

SCBLT4

11.7340

SCBLTS

12.7248

SCBLTT

15.7090

SCBMPLUSA

10.0069

วันที่
SCBMSE
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS
วันที่

01/03/2560

SCBMSE

13.8115

SCBNK225

13.8501

SCBNK225D

11.8923

SCBOIL
SCBPGF
SCBPLUS

10.3546

วันที่

28/02/2560

SCBMSE

13.7855

SCBNK225

13.6606

SCBNK225D

11.7296

SCBOIL

3.7726

SCBPGF
SCBPLUS

10.3520

วันที่

27/02/2560

SCBMSE

13.7540

SCBNK225

13.6805

SCBNK225D

11.7467

SCBOIL

3.7526

SCBPGF

12.1127

SCBPLUS

10.3525

วันที่
SCBPMO
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
SCBRM4
วันที่

01/03/2560

SCBPMO

9.3404

SCBRF

19.4159

SCBRM1

13.4192

SCBRM2

13.4658

SCBRM3

25.6076

SCBRM4

50.3254

วันที่

28/02/2560

SCBPMO

9.2918

SCBRF

19.4212

SCBRM1

13.4203

SCBRM2

13.4713

SCBRM3

25.5354

SCBRM4

50.0689

วันที่

27/02/2560

SCBPMO

9.2678

SCBRF

19.4195

SCBRM1

13.4204

SCBRM2

13.4737

SCBRM3

25.4988

SCBRM4

49.9447

วันที่
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP
วันที่

01/03/2560

SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

9.8967

วันที่

28/02/2560

SCBRMEU

9.9147

SCBRMGHC
SCBRMGIF

10.6144

SCBRMGW
SCBRMGWP
SCBRMJP

9.7676

วันที่

27/02/2560

SCBRMEU

9.9034

SCBRMGHC

9.5272

SCBRMGIF

10.5384

SCBRMGW

9.6947

SCBRMGWP

9.9910

SCBRMJP

9.7828

วันที่
SCBRMS50
SCBS&P500
SCBSE
SCBSET
SCBSET50
SCBSFF
วันที่

01/03/2560

SCBRMS50

15.9811

SCBS&P500
SCBSE

11.4863

SCBSET

18.8848

SCBSET50

17.3774

SCBSFF

20.3008

วันที่

28/02/2560

SCBRMS50

15.8594

SCBS&P500

16.0959

SCBSE

11.4405

SCBSET

18.7855

SCBSET50

17.2456

SCBSFF

20.3004

วันที่

27/02/2560

SCBRMS50

15.8216

SCBS&P500

16.1379

SCBSE

11.4453

SCBSET

18.7545

SCBSET50

17.2040

SCBSFF

20.3000

วันที่
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
SCBSMART2
SCBSMART3
วันที่

01/03/2560

SCBSFFPLUS-A

10.6552

SCBSFFPLUS-B

10.6142

SCBSFFPLUS-C

10.4779

SCBSFFPLUS-I

10.6566

SCBSMART2

10.5302

SCBSMART3
วันที่

28/02/2560

SCBSFFPLUS-A

10.6548

SCBSFFPLUS-B

10.6139

SCBSFFPLUS-C

10.4776

SCBSFFPLUS-I

10.6563

SCBSMART2

10.5243

SCBSMART3
วันที่

27/02/2560

SCBSFFPLUS-A

10.6544

SCBSFFPLUS-B

10.6135

SCBSFFPLUS-C

10.4773

SCBSFFPLUS-I

10.6559

SCBSMART2

10.5240

SCBSMART3

9.9262

วันที่
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
SCBTG3P3D
SCBTGGB1
วันที่

01/03/2560

SCBSMART4
SCBST555A

10.7191

SCBST555B

10.1581

SCBTEQ

10.4358

SCBTG3P3D

9.9584

SCBTGGB1

11.2365

วันที่

28/02/2560

SCBSMART4
SCBST555A

10.7255

SCBST555B

10.1618

SCBTEQ

10.3701

SCBTG3P3D

9.9142

SCBTGGB1

11.2367

วันที่

27/02/2560

SCBSMART4

9.8283

SCBST555A

10.7521

SCBST555B

10.1828

SCBTEQ

10.3503

SCBTG3P3D

9.8827

SCBTGGB1

11.2363

วันที่
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
SCBUSSM
วันที่

01/03/2560

SCBTMF

11.2513

SCBTMFPLUS-A

10.8313

SCBTMFPLUS-B

10.6857

SCBTMFPLUS-C

10.4940

SCBTMFPLUS-I

10.8315

SCBUSSM
วันที่

28/02/2560

SCBTMF

11.2511

SCBTMFPLUS-A

10.8309

SCBTMFPLUS-B

10.6854

SCBTMFPLUS-C

10.4937

SCBTMFPLUS-I

10.8312

SCBUSSM
วันที่

27/02/2560

SCBTMF

11.2509

SCBTMFPLUS-A

10.8306

SCBTMFPLUS-B

10.6851

SCBTMFPLUS-C

10.4934

SCBTMFPLUS-I

10.8308

SCBUSSM

11.9771