ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

เลือกวันที่

ถึง
Uncheck All
Filter

ราคาหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Export
วันที่
SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAPLUS
วันที่

26/07/2560

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAPLUS
วันที่

25/07/2560

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAPLUS
วันที่

24/07/2560

SCB2566
SCB2576
SCB2586
SCBABS
SCBAEM
SCBAPLUS
วันที่
SCBAUD
SCBBANKING
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
วันที่

26/07/2560

SCBAUD
SCBBANKING
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
วันที่

25/07/2560

SCBAUD
SCBBANKING
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
วันที่

24/07/2560

SCBAUD
SCBBANKING
SCBBLN
SCBCE
SCBCEH
SCBCHA
วันที่
SCBCOMP
SCBDA
SCBDIGI
SCBDV
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

26/07/2560

SCBCOMP
SCBDA
SCBDIGI
SCBDV
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

25/07/2560

SCBCOMP
SCBDA
SCBDIGI
SCBDV
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่

24/07/2560

SCBCOMP
SCBDA
SCBDIGI
SCBDV
SCBEMBOND
SCBEMEQ
วันที่
SCBENERGY
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFST
วันที่

26/07/2560

SCBENERGY
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFST
วันที่

25/07/2560

SCBENERGY
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFST
วันที่

24/07/2560

SCBENERGY
SCBEUEQ
SCBEUSM
SCBFLX
SCBFP
SCBFST
วันที่
SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

26/07/2560

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

25/07/2560

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่

24/07/2560

SCBGEQ
SCBGHC
SCBGIF
SCBGINR
SCBGLOB
SCBGLOW
วันที่
SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

26/07/2560

SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

25/07/2560

SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่

24/07/2560

SCBGLOWP
SCBGMTA
SCBGOLD
SCBGOLDH
SCBGOLDHRMF
SCBGPLUS
วันที่
SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

26/07/2560

SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

25/07/2560

SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่

24/07/2560

SCBGPROP
SCBGSIF
SCBGSIFR
SCBINDIA
SCBKEQTG
SCBLEQ
วันที่
SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
วันที่

26/07/2560

SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
วันที่

25/07/2560

SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
วันที่

24/07/2560

SCBLT1
SCBLT2
SCBLT3
SCBLT4
SCBLTS
SCBLTT
วันที่
SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
วันที่

26/07/2560

SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
วันที่

25/07/2560

SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
วันที่

24/07/2560

SCBMPLUSA
SCBMSE
SCBNK225
SCBNK225D
SCBOIL
SCBPGF
วันที่
SCBPLUS
SCBPMO
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

26/07/2560

SCBPLUS
SCBPMO
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

25/07/2560

SCBPLUS
SCBPMO
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่

24/07/2560

SCBPLUS
SCBPMO
SCBRF
SCBRM1
SCBRM2
SCBRM3
วันที่
SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

26/07/2560

SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

25/07/2560

SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่

24/07/2560

SCBRM4
SCBRMEU
SCBRMGHC
SCBRMGIF
SCBRMGW
SCBRMGWP
วันที่
SCBRMJP
SCBRMS50
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
SCBSET
วันที่

26/07/2560

SCBRMJP
SCBRMS50
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
SCBSET
วันที่

25/07/2560

SCBRMJP
SCBRMS50
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
SCBSET
วันที่

24/07/2560

SCBRMJP
SCBRMS50
SCBS&P500
SCBSE
SCBSEA
SCBSET
วันที่
SCBSET50
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
วันที่

26/07/2560

SCBSET50
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
วันที่

25/07/2560

SCBSET50
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
วันที่

24/07/2560

SCBSET50
SCBSFF
SCBSFFPLUS-A
SCBSFFPLUS-B
SCBSFFPLUS-C
SCBSFFPLUS-I
วันที่
SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
วันที่

26/07/2560

SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
วันที่

25/07/2560

SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
วันที่

24/07/2560

SCBSMART2
SCBSMART3
SCBSMART4
SCBST555A
SCBST555B
SCBTEQ
วันที่
SCBTG3P3D
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
วันที่

26/07/2560

SCBTG3P3D
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
วันที่

25/07/2560

SCBTG3P3D
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
วันที่

24/07/2560

SCBTG3P3D
SCBTMF
SCBTMFPLUS-A
SCBTMFPLUS-B
SCBTMFPLUS-C
SCBTMFPLUS-I
วันที่
SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR
วันที่

26/07/2560

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR
วันที่

25/07/2560

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR
วันที่

24/07/2560

SCBUSHYA
SCBUSSM
SCBWINR