ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,598,719 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Prepare and control budget transferring processes among departments. To ensure that it complies with our budget policies

 2. Conduct the management reports in Excel and Power BI (Daily, Weekly, Monthly)

 3. Handling routine and other ad-hoc tasks for both strategy & FP&A sides

 4. Communicate and work closely with related parties (Accounting team, Secretaries, and Management)

 5. Monitor OPEX and CAPEX spending against budget

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree, Major in Accounting or Finance

 2. New grad or 0-3 yrs. of experience in area of Account Payable, Account Receivable, Tax Accounting, Finance Admin, and Support Roles

 3. Proficient in Excel and Power Point

 4. Good interpersonal, communication, and negotiation skills

 5. Outstanding attention to detail, accuracy, problem solving, handle multi-tasking, and prioritize in a demanding environment skills

 6. Good written and spoken English

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, formulate strategies, and business plans for the organization

 2. Provide short and long-term corporate strategic plans which identifies key business priorities

 3. Research, analyze, and apply critical thinking to internal & external information of asset management business, such as landscapes, competitor dynamics, and related regulations, in order to develop and implement new initiative for the SCBAM’s business strategies

 4. Work closely with executives to develop, plan, and execute strategy allied with SCBAM vision and business strategy

 5. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations. Develop corporate KPI framework, monitor, follow up business unit strategies, and execution plans to achieve our goals

 6. Ad-hoc and others as may be assigned

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. At least 3 year of experience in related field, especially at consulting firm or in corporate strategy/strategic planning and business strategy in asset management companies or financial institutions

 4. Proficiency in MS-Office

 5. Written, oral, and presentation skills necessary to successfully influence and deliver clear presentations to senior executives

 6. An aptitude, interest, and passion for creative problem solving and business interaction on both a team and individual level

 7. Strategic, think out of the box, and analytical approach; structured thinker

 8. Excellent research skills with experience in market and company analysis

 9. Superior problem identification, structuring, and analysis skills

 10. Service minded, sense of urgency, work-well under pressure, and good team player

Descriptions :

 1. Manage multi-asset portfolio for mutual funds, private funds and provident funds, in order to achieve superior return over the fund’s benchmarks as well as absolute return mandate.

 2. Conduct research on global macroeconomics and global asset markets, as well as Thai macroeconomics and asset markets to develop asset allocation recommendation for clients to achieve optimal return for their investments.

 3. Generate the Strategic Asset Allocation (SAA) and the Tactical Asset Allocation (TAA) for applicable mutual funds, private fund and provident fund clients.

 4. Participate in client’s pitching along with the marketing team in order to raise new investment mandates for the company.

 5. Attend regular client portfolio reviews in order to keep client up-to-date with the activities of portfolio, market condition, and outlook.

Qualifications :

 1. Master’s Degree in Economics, Finance or related fields

 2. Experience at least 3 years as a fund manager

 3. Strong analytical skills in both qualitative and quantitative methods

 4. High computer proficiency in Microsoft Office, especially in Excel

 5. Proficiency to code in VBA and Python will be considered more favorably

 6. Good command of written and spoken in English

 7. Strong presentation and negotiation skills

 8. Passing at least one level of CFA or CISA will be an advantage

We are looking for an experienced Front End Developer, having solid understanding of Java-script and front-end web stack technologies.  You will be working closely with Project Manager, Business Analyst and Senior Developer to design and create the best UI/UX for end-user.

Descriptions :

 1. Develop and maintain functionality, using KendoUI, jQuery and html5.

 2. A user-centric design thinker who can create and translate concepts into user flows, wireframes, mockups, and prototypes.

 3. Develop the user interface layout, design components, and user interaction. Using provided APIs to retrieving data.

 4. Participate in the front-end architecture and data layer designing for communication between user interface and API

 5. Working closely with Project Manager, Business Analyst, Senior Developer.

 6. Working with Quality Assurance to support QA process.

 7. Test code throughout development life cycle to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate

 8. Train and prepares instructional material for end users to ensure that they can operate new or modified programs follow the designed system flows

 9. Diagnosis and troubleshooting of problem programs including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly

 10. Participates in weekly development huddle.

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in information technology, computer science, management information systems or related fields

 2. In-dept knowledge of front-end web stack, HTML5, CSS, JavaScript

 3. Proficiency with jQuery.

 4. Experience with building responsive web sites and cross-browser support.

 5. Experience with KendoUI / Telerik Reporting is a plus.

 6. Excellent troubleshooting skills.

 7. Bonus points if you are familiar with the RESTful web services architecture.

 8. Result oriented, Customer centric, Positive attitude.

 9. Effective inter-personal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of users.

Descriptions :

 1. Actively monitor fund performance and risk measures including, but not limited to, Value-at-Risk (VaR), Tracking Error, Risk-Adjusted Return and ensure all risk exposures are within limits.

 2. Research, develop, validate, and optimize risk models for an extensive measurement of market risk, liquidity risk and credit risk exposures.

 3. Develop and formulate Stress Testing scenarios and able to communicate its implications to investment management process.

 4. Analyses and communicate overall risk exposures on both firm-wide perspective and fund level perspective and recommend necessary actions required to senior management and executive committee.

 5. Review and enhance risk management framework on regular basis and able to recommend appropriate level of risk limits for each investment strategies with strong rationales.

 6. Develop and maintain risk indicators from both internal and external factors for effective risk monitoring.

 7. Conduct credit review and assessment and provide comments or insights on credit proposal.

 8. Perform and analyze performance attribution on key funds and able to mentor junior team member in decomposing or identifying sources of portfolio returns and alpha.

 9. Perform model risk management across organization on various perspectives i.e. model classification, model validation, model risk assessment, etc.

 10. Design, enhance and implement workflow automation in various monitoring processes including data maintenance, result reconciliation, exposure analysis and other relevant transformations as required.

 11. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business.

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management, or related fields.

 2. Experiences of 5-7 years in Investment Management, Risk Management, or related field.

 3. Strong leadership and coaching skills, ability to foster teamwork and motivate colleagues.

 4. Proven experiences in credit risk analysis, market risk management and liquidity risk management would be preferred.

 5. Advanced skills in computer programming i.e. VBA, Python, SQL, R would be an advantage.

 6. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 7. Always be passionate and creative under tight deadlines

 8. Strong presentation skills. Able to communicate technical information to senior management level

 9. Good command in both spoken and written in English.

Descriptions :

 1. Perform periodic and ad-hoc tasks for fund performance and risk reporting using pre-specified performance attribution and risk models.

 2. Quantify and analyses performance and risk measures including Value-at-Risk (VaR), Tracking Error, Risk-Adjusted Return, etc.

 3. Cooperate in developing and maintaining risk indicators for effective risk monitoring.

 4. Conduct and analyze Stress Testing scenarios useful for investment management process.

 5. Research analyze and review investment strategies and its implications to performance and risk exposures.

 6. Continuously improve workflow processes for data extraction, validation, quantification, and data analysis.

 7. Research, implement or develop quantitative tools and maintain required numerical data as being assigned.

 8. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business.

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management, or related fields.

 2. Experiences in Investment Management, Risk Management, or related field. Possess knowledges in fixed-income and equity derivatives would be an advantage.

 3. Strong analytical skills and quantitative skills with ability to handle intensive numerical data.

 4. Advanced skills in computer programming i.e. VBA, Python, SQL, R would be a plus.

 5. Self-Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 6. Ability to handle multiple assigned tasks at a time while still paying attention to details

 7. Good communication, presentation and writing skills.

 8. Good command in both spoken and written in English.

Descriptions :

 1. Establish and enhance Enterprise Risk Management (ERM) framework i.e. ERM policies and guidelines, ERM monitoring metrics, ERM communication tools, etc. in alignment with company strategy

 2. Communicate and facilitate enterprise-wide risk assessment and ensure the continuity of risk identification and motoring processes across organization.

 3. Drive risk-informed decision making and enhance risk-informed execution according to executive management direction.

 4. Research and contribute comprehensive analysis on key risks or any foreseeable emerging risks as assigned to support management decision making.

 5. Act as one of DPO office team and perform PDPA-related tasks assigned i.e. personal data flow assessment, data subject rights processing, data protection impact assessment, system implementation etc.

 6. Proactively engage with Privacy Champions to monitor and report the data privacy issues, develop relevant tools/processes, and provide guidance to champions when necessary.

 7. Review and highlight relevant enterprise risks or data privacy issues when engaging into new product / new process activities.

 8. Enhance operational risk monitoring processes including, but not limited to Risk Self-Assessment (RSA), Business Impact Analysis (BIA), Business Continuity Plan (BCP) and Key Risk Indicators (KRIs).

 9. Manage all operational risk incidents including proposing preventive measures, follow-up the progress of preventive/mitigation plans and be able to share best-practices to prevent similar mistakes within organization.

 10. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business 

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Risk Management, or related fields.

 2. Experiences in PDPA-related tasks and enterprise risk assessment would be an advantage.

 3. Strong interpersonal skills with ability to influence, negotiate and motivate others.

 4. Strong analytical skills and problem-solving skills

 5. Ability to quickly interpret and summary key risk issues from various functional business units’ requirements or concerns.

 6. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 7. Refined communication, presentation and writing capabilities

 8. Good command in both spoken and written in English.

Strategize SCBAM product offering and direction

Develop locally managed portfolio and source offshore funds

 

Descriptions :

 1. Bring new and innovative products to the market

 2. Plan and make sure to launch product in a timely manner

 3. Study and analyze the competitive landscape

 4. Monitor current product quality and recommend substitution if necessary

 5. Distribute product information to sales and distributions

Qualifications :

 1. Master’s Degree or higher in MBA, Finance and Banking or related fields

 2. Understanding of various financial instruments and investment strategies

 3. Experiences in mutual fund business or related field over 5 years

 4. Knowledge of SEC regulation is a plus

 5. Excellent strategic thinking ability, consultative skills and problem-solving skills.

 6. Extensive leadership and ability to foster teamwork and motivate colleagues with coaching skills.

 7. Excellent communication and teamwork skills

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์