ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

ร่วมงานกับเรา บลจ.ไทยพาณิชย์

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 เป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กองทุนส่วนบุคคล จากความพร้อม ความเชี่ยวชาญในการเสนอผลิตภัณฑ์ ประกอบกับผลงานการบริหารกองทุนที่มั่นคงและอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุน จึงทำให้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 บลจ.ไทยพาณิชย์ มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมภายใต้การจัดการ 1,605,205 ล้านบาท

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

Descriptions :

 1. Perform periodic and ad-hoc tasks for performance and risk reporting using pre-specified performance attribution and risk models

 2. Quantify and analyses performance and risk measures including Value-at-Risk (VaR), Tracking Error, Risk-Adjusted Return, etc.

 3. Develop and maintain risk indicators from both internal and external factors for effective risk monitoring

 4. Develop and formulate Stress Testing scenarios useful for investment management process

 5. Continuously improve workflow processes for data extraction, validation, quantification and data analysis 

 6. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields.

 2. Experiences in Investment Management, Risk Management or related field. Possess knowledges in fixed-income and equity derivatives would be an advantage.

 3. Strong analytical skills and quantitative skills with ability to handle intensive numerical data.

 4. Advanced skills in computer programming i.e. VBA, Python, SQL, R would be a plus.

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 6. Good communication, presentation and writing skills.

 7. Good command in both spoken and written in English. 

Descriptions :

 1. Identify business opportunities, formulate strategies, and business plans for the organization

 2. Provide short and long-term corporate strategic plans which identifies key business priorities

 3. Research, analyze, and apply critical thinking to internal & external information of asset management business, such as landscapes, competitor dynamics, and related regulations, in order to develop and implement new initiative for the SCBAM’s business strategies

 4. Work closely with executives to develop, plan, and execute strategy allied with SCBAM vision and business strategy

 5. Adjust strategies and business plans to accommodate changing business situations. Develop corporate KPI framework, monitor, follow up business unit strategies, and execution plans to achieve our goals

 6. Ad-hoc and others as may be assigned

Qualifications :

 1. Male/Female not over 35 years old

 2. Master’s Degree in finance, Business Administration, Economics, Marketing or related field

 3. At least 3 year of experience in related field, especially at consulting firm or in corporate strategy/strategic planning and business strategy in asset management companies or financial institutions

 4. Proficiency in MS-Office

 5. Written, oral, and presentation skills necessary to successfully influence and deliver clear presentations to senior executives

 6. An aptitude, interest, and passion for creative problem solving and business interaction on both a team and individual level

 7. Strategic, think out of the box, and analytical approach; structured thinker

 8. Excellent research skills with experience in market and company analysis

 9. Superior problem identification, structuring, and analysis skills

 10. Service minded, sense of urgency, work-well under pressure, and good team player

We are looking for an experienced Front End Developer, having solid understanding of Java-script and front-end web stack technologies. You will be working closely with Project Manager, Business Analyst and Senior Developer to design and create the best UI/UX for end-user.

Descriptions :

 1. Develop and maintain functionality, using KendoUI, jQuery and html5.

 2. A user-centric design thinker who can create and translate concepts into user flows, wireframes, mockups, and prototypes.

 3. Develop the user interface layout, design components, and user interaction. Using provided APIs to retrieving data.

 4. Participate in the front-end architecture and data layer designing for communication between user interface and API

 5. Working closely with Project Manager, Business Analyst, Senior Developer.

 6. Working with Quality Assurance to support QA process.

 7. Test code throughout development life cycle to ensure that logic and syntax are correct, and that program results are accurate

 8. Train and prepares instructional material for end users to ensure that they can operate new or modified programs follow the designed system flows

 9. Diagnosis and troubleshooting of problem programs including guidance user and provide preventive solution to ensure that all systems operate smoothly

 10. Participates in weekly development huddle.

Qualifications :

 1. Bachelor’s degree in information technology, computer science, management information systems or related fields

 2. In-dept knowledge of front-end web stack, HTML5, CSS, JavaScript

 3. Proficiency with jQuery.

 4. Experience with building responsive web sites and cross-browser support.

 5. Experience with KendoUI / Telerik Reporting is a plus.

 6. Excellent troubleshooting skills.

 7. Bonus points if you are familiar with the RESTful web services architecture.

 8. Result oriented, Customer centric, Positive attitude.

 9. Effective inter-personal and communication skills and the ability to interact professionally with a diverse group of users.

Descriptions :

 1. Prepare budgeting, monthly outlook, and coordinate with different department heads to develop 5 years business plan for the company

 2. Conduct monthly management reports (financial modelling, financial analysis and other financial reports)

 3. Conduct routine management reports (flash report, monthly management report, and BODs meeting paper)

 4. Provide monthly analysis and ad-hoc report to support strategic decision

 5. Analyze OPEX and CAPEX spending against budgets

 6. Monitor unplanned budget and prepare budget transferring process in the system

 7. Review company P&L and gap analysis, to ensure the performances comply with accounting standards

 8. Support financial information to other departments

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Finance, and/or related fields

 2. Minimum 5 years of experience in area of financial analysis, budgeting, or accounting Audit experience preferred

 3. Proficient in financial planning and reporting

 4. Proficient in Excel, VBA, Power Point and Word applications

 5. Able to learn fast, problem solving, handle multi-tasking, and prioritize in a demanding environment skill

 6. Good written and spoken English

Descriptions :

 1. Actively monitor performance and risk measures including, but not limited to, Value-at-Risk (VaR), Tracking Error, Risk-Adjusted Return and ensure all risk exposures are within limits

 2. Lead team to develop, validate and optimize risk models for an extensive measurement of market risk, liquidity risk and credit risk exposures

 3. Develop and formulate Stress Testing scenarios and able to express its implications to investment management process

 4. Analyses overall risk exposures on both firm-wide perspective and fund level perspective and recommend necessary actions required to senior management

 5. Review Risk Management Framework on regular basis and able to recommend appropriate level of risk limits with strong rationales.

 6. Enhance workflow automation for data extraction, validation, and transformation to improve risk control and monitoring processes

 7. Ensure compliance with rules and regulations established by SCB, SEC, BOT as well as internal rules and external regulations related to Asset Management business

Qualifications :

 1. Master's Degree in Finance, Economics, Financial Mathematics, Financial Engineering, Computer Science, Risk Management or related fields.

 2. Experiences of 5-7 years in Investment Management, Risk Management or related field.

 3. Strong leadership and coaching skills, ability to foster teamwork and motivate colleagues.

 4. Advanced skills in computer programming i.e. VBA, Python, SQL, R would be an advantage.

 5. Self- Motivated, Proactive, Well Organized and Ability to work under pressure.

 6. Strong presentation skills. Able to communicate technical information to senior management level

 7. Good command in both spoken and written in English.

Descriptions :

 1. Analyze, select, monitor and maintain relationship with foreign fund managers

 2. Operate regular update and review with external fund managers

 3. Prepare and organize new fund launches in a timely manner

 4. Communicate fund information internally and externally in form of written and oral communication

 5. Establish trading accounts with foreign fund managers to gain access to their offshore products.

 6. Produce regular product analysis to maintain SCBAM competitiveness

Qualifications :

 1. Bachelor’s Degree or higher in Economics, Finance and Banking or related fields

 2. Strong interpersonal, presentation and communication skills (Thai and English)

 3. Good computer literacy: MS Office (especially PowerPoint and Excel)

 4. Understanding of various financial instruments and investment strategies

 5. Awareness of competitor’s product offerings and current market conditions

Interested candidates, please submit your resume to people.scbam@scb.co.th

Tel. : 02-949-1781, 02-028-1891

ติดต่อเรา

บลจ.ไทยพาณิชย์