เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ผันผวนสูงสร้างผลตอบแทน

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBMSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.7808

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.3721

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBFST

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้
ระยะสั้นต่างประเทศ

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

9.6120

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBEMBOND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

8.3488

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBGLOB

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล บอนด์

ระดับความเสี่ยง

4

NAV ประจำวัน

10.0386

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560

SCBUSHYA

ตราสารหนี้ US Sh ort Duration High Income
ชนิดสะสมมูลค่า

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.9986

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBSET

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

19.0626

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBSET50

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

17.6693

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBBANKING

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
BANKING SECTOR INDEX

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

11.8554

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

9.5276

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.2094

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.7549

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBCE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

8.6240

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBCHA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.2975

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBCEH

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

10.3920

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.8171

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBNK225D

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.8639

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBBLN

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

10.5149

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBINDIA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

10.6318

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

10.0761

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBEUEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

11.2699

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBS&P500

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

16.0801

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBEMEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
หุ้นตลาดเกิดใหม่

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

8.9123

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

13.1462

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560

SCBGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

8.7945

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560

SCBGPROP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้

ระดับความเสี่ยง

7

NAV ประจำวัน

9.7812

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

12.1682

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560

SCBGOLD

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์

ระดับความเสี่ยง

8

NAV ประจำวัน

7.6458

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBGOLDH

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์

ระดับความเสี่ยง

8

NAV ประจำวัน

7.1630

ณ วันที่ 29 มี.ค. 2560

SCBCOMP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส

ระดับความเสี่ยง

8

NAV ประจำวัน

5.3834

ณ วันที่ 27 มี.ค. 2560

SCBOIL

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์

ระดับความเสี่ยง

8

NAV ประจำวัน

3.4305

ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน