เปรียบเทียบกองทุน

ท่านสามารถคัดกรอง และค้นหากองทุนให้ตรงตามความต้องการในการลงทุนส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการเปรียบเทียบกองทุนเฉพาะกองที่สนใจได้ โดยการ Search และคลิก Checkที่ชื่อกองทุน ทั้งนี้ ท่านสามารถเปรียบเทียบได้สูงสุดครั้งละไม่เกิน 3 กองทุน

กองทุนที่ 1

กองทุนที่ 2

เพิ่มกองทุน

ท่านสามารถเพิ่มกองทุนเพื่อการเปรียบเทียบได้สำหรับ 2 หรือ 3 กองทุนโดยการกดปุ่มบวกด้านบน