รางวัลและการจัดอันดับ

รางวัล "Best Asset Management Award 2008"

จาก SET Awards 2008 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

รางวัล "Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2008"

จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**