รางวัลและการจัดอันดับ

M2+ (tha)

จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

"Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2011"

จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**