เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

ลดหย่อนภาษี (Thai ESG)

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBTA(ThaiESGA)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ
(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.2392

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567

SCBTA(ThaiESG)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนแอคทีฟ
(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.2392

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567

SCBTM(ThaiESG)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน
(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

9.4508

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567

SCBTM(ThaiESGA)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ไทยผสมยั่งยืน
(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า)

ระดับความเสี่ยง

5

NAV ประจำวัน

9.4508

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567

SCBTP(ThaiESG)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ
(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.3341

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567

SCBTP(ThaiESGA)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยยั่งยืนพาสซีฟ
(ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืนแบบสะสมมูลค่า)

ระดับความเสี่ยง

6

NAV ประจำวัน

9.3341

ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2567

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน