ช่องทางการซื้อขายกองทุน

ช่องทางการซื้อ-ขายกองทุน

บลจ.ไทยพาณิชย์ เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ลงทุน และผู้ถือหน่วยลงทุนในการซื้อ ขาย และสับเปลี่ยนกองทุน ผ่านช่องทางการจำหน่าย และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ท่านสามารถเลือกทำธุรกรรมผ่านบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา หรือผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอื่นๆ หรือทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ด้วยตัวท่านเอง

1

ท่านสามารถทำธุรกรรมทางออนไลน์ด้วยตนเองที่แอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2

ท่านสามารถทำธุรกรรมทางออนไลน์ด้วยตนเองที่แอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคารไทยพาณิชย์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3

ท่านสามารถติดต่อและทำธุรกรรมได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ ค้นหาสาขาธนาคารได้ที่นี่

4

ท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก บลจ.ไทยพาณิชย์ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

5

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการกองทุนได้ที่ SCBAM Client Relations ทุกวันทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น. โทร. 0 2777 7777

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBRMGHC

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)