รางวัลและการจัดอันดับ

"Trusted Brands Gold Award for the Investment Fund Company category in Thailand 2010"

จัดโดยนิตยสาร Reader's Digest

รางวัล "รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทบูธสวยงาม (พื้นที่ขนาดเล็ก)"

จากงาน Money Expo 2010 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**