ปฏิทินกองทุนรวม

กรุณาเลือกกองทุนรวม

จันทร์

29

ข้อมูลปฏิทินกองทุนรวม

วันที่
กองทุน
รหัสกองทุน
เครื่องหมาย
บันทึก

2 พฤษภาคม 2566

SCBINCR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 66 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2566

SCBWIPR

AR

วันที่ 22 พ.ค. 66 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2566

SCBASF3ME6

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

2 พฤษภาคม 2566

SCBFINR

AR

วันที่ 17 พ.ค. 65 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

2 พฤษภาคม 2566

SCBOPPR

AR

วันที่ 18 พ.ค. 66 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

3 พฤษภาคม 2566

SCBASF1YD3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

5 พฤษภาคม 2566

SCBSPLUSA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBPLUSA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGMLA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCLASSICA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBRMEU

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBRMS&P500

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBINCA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBLEQA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500-SSF

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBS&P500A

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGOLDH-SSF

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBSEMI(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBNEXT(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCTECH-SSF

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBLEQ-SSF

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBAUTO(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBWORLD(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCE(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBVIET(SSF)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBDPLUSA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGOLD

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBPOPA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBABOND(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGLOWP

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBWIPA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBAAA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCIO(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCE

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCTECHA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBVIET(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBAUTO(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBKEQTG

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBFINTECH(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGENOME(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBINNO(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBNEXT(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBBLOC(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGEX(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBTRAVEL(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBBLOC(P)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBIHEALTH(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBMEGA(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBEUEQA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBAOA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBINDIAA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBWORLD(A)

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGEESGA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCLEANA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCHINA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBOIL

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCOMP

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCB2586

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGTO

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBCHTG2

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBDM2

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG3

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBGTTG2

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBDM

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBSPICYA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBMILDA

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBRMPOP

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

5 พฤษภาคม 2566

SCBRMCTECH

วันหยุดพิเศษ

Special Holiday

10 พฤษภาคม 2566

SCBWINR

AR

วันที่ 24 พ.ค. 66 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

10 พฤษภาคม 2566

SCBASF6MQ7

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

10 พฤษภาคม 2566

SCBASF6MQ8

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

11 พฤษภาคม 2566

SCBCP3M1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

11 พฤษภาคม 2566

SCBASF1YD4

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

17 พฤษภาคม 2566

SCBGPLUS

AR

วันที่ 31 พ.ค. 66 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

17 พฤษภาคม 2566

SCBGINR

AR

วันที่ 31 พ.ค. 66 ได้รับหน่วยลงทุน SCBSFF

17 พฤษภาคม 2566

SCBASF6MQ9

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

18 พฤษภาคม 2566

SCBCP3M2

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

24 พฤษภาคม 2566

SCBASF1YD5

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

25 พฤษภาคม 2566

SCBCP3M3

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

26 พฤษภาคม 2566

SCBASF6MR1

MD

นำเงินลงทุนคงเหลือทั้งหมดไปลงทุนต่อยัง SCBSFF

หมายเหตุ

RD = วันจดทะเบียนกองทุน

MD = วันครบอายุโครงการ

AR = รับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

XD = ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล