แนะนำการใช้งาน SCB PVD Online

ตอบ สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอใช้งาน PVD ONLINE ที่นายจ้าง เพื่อให้นายจ้างส่งข้อมูลสมาชิกมาให้นายทะเบียน เมื่อนายทะเบียน set up ข้อมูลเรียบร้อย นายทะเบียนจะส่ง sms หรือ email แจ้งไปยังสมาชิกทราบ เพื่อให้สมาชิกดำเนินการลงทะเบียนตั้ง Username และ Password การใช้งาน SCB PVD ONLINE ในครั้งแรก คลิก
 1. ท่านสามารถทำตามขั้นตอน ได้ดังนี้
 2. เข้าบริการ SCB PVD Online คลิก
 3. กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าใช้บริการ”
 4. ระบุรหัสสมาชิก รหัสนายจ้าง หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล ที่ท่านให้ไว้กับกรรมการกองทุน
 5. กดปุ่ม “ตกลง” หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ท่านระบุ (กรณีที่ท่านไม่ทราบข้อมูล โปรดติดต่อผู้ประสานงานของบริษัทท่าน)
ตอบ ท่านสามารถทำตามขั้นตอน ได้ดังนี้
 1. ที่หน้า log in เลือก กดปุ่ม “ลืมบัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน?”
 2. เลือก “สมาชิก”
 3. ระบุรหัสนายจ้าง เลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด และเลือกระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ให้ไว้กับคณะกรรมการกองทุน
 4. กดปุ่ม “ตกลง” หากข้อมูลถูกต้อง ระบบจะส่ง OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ท่านระบุ (กรณีที่ท่านไม่ทราบข้อมูล โปรดติดต่อผู้ประสานงานของบริษัทท่าน)
 5. ตรวจรหัส OTP ที่ส่งไปหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมลที่ท่านระบุตามข้อ 3 และนำมากรอกที่หน้าจอ
 6. ระบบจะส่งชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่านใหม่ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล
 7. กลับไปหน้า log in กรอกชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน ตามข้อ 6 ระบบจะให้ท่านตั้งรหัสผ่านใหม่
ตอบ ท่านสามารถทำตามขั้นตอน ได้ดังนี้
 1. หลังจากล็อคอินแล้ว เลือกเมนู “เปลี่ยนแผนการลงทุน”
 2. เลือกรูปแบบการเปลี่ยนแผนการลงทุน (switching หรือ reallocate โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนายจ้าง)
 3. เลือกแผนการลงทุนใหม่ที่ท่านต้องการ
 4. ตกลงยอมรับความเสี่ยง และยืนยันการเปลี่ยนแผนการลงทุน

หมายเหตุ : หากสถานะของคำสั่งยังไม่ได้รับการอนุมัติ สามารถยกเลิกรายการเปลี่ยนแผนได้ (บริการนี้ เฉพาะนายจ้างที่เลือกวิธีการเปลี่ยนแผนการลงทุนผ่านระบบ SCB PVD ONLINE เท่านั้น)

ตอบ
 • เนื่องจากท่านไม่ได้ใช้รหัสผ่านดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน โดยท่านสามารถขอรหัสผ่านใหม่ โดยกดปุ่ม “ลืมบัญชีผู้ใช้ / รหัสผ่าน?” ที่หน้า log in และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด
 • ดาวน์โหลด คู่มือการลงทะเบียน SCB PVD ONLINE >> คลิก
 • VDO วิธีการลงทะเบียน SCB PVD ONLINE นายจ้าง (WEB) >> คลิก
 • VDO วิธีการลงทะเบียน SCB PVD ONLINE นายจ้าง (MOBILE) >> คลิก
 • VDO วิธีการลงทะเบียน SCB PVD ONLINE สมาชิก (WEB) >> คลิก
 • VDO วิธีการลงทะเบียน SCB PVD ONLINE สมาชิก (MOBILE) >> คลิก