รางวัลและการจัดอันดับ

The Asset Triple A Investment Awards 2018 : Editors’ Triple Star

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning Thai Equity (SCBMLT) จัดโดยนิตยสาร The Asset (HK)

Asianinvestor Asset Management Awards 2018 : Best onshore fund houses

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดยนิตยสาร Asianinvestor (HK)

Insurance Fund House of the Year, Thailand : Institutional Asset Management Awards

ได้แก่ บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดโดย Insurance Asia News

Excellent (tha)

จัดโดย ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
By Fitch Ratings (Thailand)

กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2018 ; รางวัลยอดเยี่ยม กลุ่มกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF)

ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวทาร์เก็ต (SCBLTT) จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CEO of the Year

ได้แก่ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ (ปีที่ 3 ติดต่อกัน)
จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

Asia Asset Management, Best of the Best Awards (Thailand) : CIO of the Year

ได้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย  (ปีที่ 4 ติดต่อกัน)
จัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

**ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต**