การมาของปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้ ทำให้เกิดความกังวลในหลายด้าน ทั้งสภาวะอากาศและเศรษฐกิจ โดย WMO คาดการณ์ว่า มีความเป็นไปได้มากถึง 90% ที่สภาวะเอลนีโญ จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และความรุนแรงน่าจะอยู่ที่ระดับปานกลาง (Moderate) เป็นอย่างน้อย ซึ่งภาคเกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบทางตรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ

ติดตามผลการประชุมของ Fed ช่วงกลางสัปดาห์นี้ หากมีการส่งสัญญาณถึงจุดสูงสุดของดอกเบี้ย น่าจะเป็น Sentiment เชิงบวกช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นโลก ให้พลิกกลับมาดีขึ้นได้

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)