หากเรานับจนถึงสิ้นสุดเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้ ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่การลงทุนในทุกๆ สินทรัพย์เป็นปีที่ดีปีหนึ่งเลยครับ ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่สะท้อนโดยดัชนี MSCI Emerging Markets มีผลตอบแทนสูงที่สุด โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 23% จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

แนะนำให้นักลงทุนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นถึงแม้ว่าตลาดถูกกดดันต่อเนื่องจากความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลี นักวิเคราะห์มีการปรับการคาดการณ์รายได้บริษัทขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าพื้นฐานของตลาดน่าสนใจ นอกจากนี้ ตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศ เช่น ยอดค้าปลีก และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความต้องการในประเทศที่ดีขึ้น

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)