ช่วงหลังสิ้นแต่ละไตรมาสแบบนี้ เราก็มักจะเห็นกองทุนอสังหาต่าง ๆ ประกาศจ่ายเงินปันผลกันอย่างคึกคัก แต่นักลงทุนบางท่านอาจจะเห็นบางกองทุนมีประกาศลดทุน แล้วเกิดคำถามขึ้น เช่น ทำไมถึงต้องลดทุน แล้วการลดทุนในกองอสังหาริมทรัพย์/REITs แล้วจะส่งผลอย่างไร วันนี้ผมได้รวบรวมข้อมูลมาให้อ่านกันครับ

แนะนำให้ทยอยสะสมหุ้นโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มปรับตัวลงจากความล่าช้าของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมักให้ผลตอบแทนดีในช่วงที่ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลง

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)