ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ปัจจัยที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดจะมาจากตราสารหนี้ คือ เมื่อ federal reserve มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมา 2 ครั้ง และอาจจะมีครั้งที่ 3 หรือ ครั้งที่ 4 ในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า

ในช่วงสัปดาห์นี้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับ โดยเฉพาะในส่วนของตลาดหุ้น เห็นว่าที่ผ่านมาหลายตลาดปรับตัวขึ้น ซึ่งตรงนี้เป็นแนวโน้มที่ดีและมีผลกระทบต่อพอร์ทการลงทุนของเราอย่างไร ต้องติดตามกันครับ

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)