ดัชนีตลาดหุ้นนั้นนับว่าเป็นปัจจัยบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจที่จะสะท้อนไปยังภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมานี้ ก็ได้เกิดขึ้นกับตลาดอสังหาริมทรัพย์, REIT, Infrastructure Fund และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกัน โดยมีรูปแบบที่คล้ายกัน นั่นคือ นักลงทุนต่างเกิดความวิตกกังวลกับการระบาดของ COVID-19 ทำให้ลดและชะลอการลงทุน แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลายจึงจะเริ่มพิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถี่ถ้วนก่อนเข้าไปเลือกซื้อของดีในช่วงที่ราคาปรับลดลงมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน นับเป็นจังหวะหรือไม้ในการลงทุนที่ไม่ควรพลาด

ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ เดือนมิ.ย. ขยายตัว สะท้อนถึงผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ จากการที่รัฐบาลออกมาตรกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการแจกเช็คเงินสดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทำให้ประชาชนออกมาใช้จ่ายมากขึ้น นับเป็นแรงหนุนในการกระตุ้นภาคการบริโภคและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น +0.6%MoM จากการเพิ่มขึ้นของยอดค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)