ห่างหายกันไปสักพัก ผมมีข่าวที่น่าสนใจมาบอกครับว่า ช่วงนี้ทิศทางการลงทุนนั้น มีมุมมองที่เป็นบวกต่อการลงทุนในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่มีแนวโน้มขยายตัวสูงกว่าประเทศที่ พัฒนาแล้ว ประกอบกับสภาพคล่องในตลาดโลกขณะนี้มีสูง จึงมีโอกาสที่เม็ดเงินจำนวนมากจะไหลเข้ามาเพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคนี้เพิ่มขึ้นครับ

ก่อนอื่นต้องปูพื้นฐานกันเล็กน้อย การดูหุ้นรายตัวหรือตลาดหุ้นทั้งตลาดว่าถูกหรือแพงนั้น ข้อแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่า เราเอาราคาหุ้นมาเทียบกันตรงๆ เลยไม่ได้ เพราะหุ้นแต่ละตัวสร้างกำไรให้เราไม่เท่ากัน ราคาที่แท้จริงของหุ้น คือ ค่า P/E (P/E ratio หรือ Price to Earning Ratio) หรือ ราคาหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้น ในภาษานักลงทุนเราจะกล่าวว่า ค่า P/E นั้น คือ ราคาหุ้นที่แท้จริง

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

จับตาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจากตัวเลข GDP ไตรมาสสามสหรัฐฯ

จับตาแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจากตัวเลข GDP ไตรมาสสามสหรัฐฯ

ลงทุนในต่างประเทศ

กับ บลจ.ไทยพาณิชย์

Property and

Infrastructure Funds