5 ขั้นตอนง่าย ๆ

5 ขั้นตอนง่าย ๆ

โอนย้ายกองทุน RMF มายัง SCBAM

มีบัญชีกองทุนกับ SCBAM และแบบประเมิน
ความเหมาะสมการลงทุนไม่หมดอายุ


เพื่อใช้เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน
สำหรับโอนหน่วยลงทุน RMF ที่ย้ายมา

กรอกแบบฟอร์ม ของ SCBAM


“ใบคำสั่งซื้อเพื่อการโอนสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เข้ากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF/LTF”
ดาวน์โหลดเอกสาร

ลูกค้ากรอกแบบฟอร์มที่ระบุข้อมูลครบถ้วน


 1. ชื่อ-นามสกุล
 2. ชื่อกองทุน RMF ที่ต้องการโอนออกจาก บลจ.ต้นทาง
 3. ชื่อกองทุน RMF ของ SCBAM ที่ต้องการโอนเข้า
 4. เลขที่ผู้ถือหน่วยของ SCBAM ที่ต้องการโอนเข้า

ลูกค้านำส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูล
ครบถ้วนไปยื่น บลจ. ต้นทางควรดำเนินการติดต่อ บลจ. ต้นทาง
และปลายทาง ภายในวันเดียวกัน

ตรวจสอบกองทุนที่โอนย้าย
เข้าบัญชีกองทุน SCBAM ภายใน 5 วันทำการ

6 กองทุน ที่รับโอนย้ายเข้า

ตราสารหนี้ไทยคุณภาพ

SCBRM1
SCBRM2

หุ้นไทยคุณภาพ

SCBRM3
SCBRM4
SCBRMS50

ทองคำ สินทรัพย์ปลอดภัย

SCBGOLDHRMF

หลังการโอนย้ายเรียบร้อยแล้ว
สามารถสับเปลี่ยน RMF ภายใน SCBAM กับกองทุนสุดฮอต

หลังการโอนย้ายสับเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
สามารถสับเปลี่ยน RMF ภายใน SCBAM กับกองทุนสุดฮอต


พี่ใหญ่สุดแกร่ง

SCBRMS&P500

หุ้นสหรัฐฯ ตามดัชนี S&P500

SCBRMNDQ

หุ้นสหรัฐฯ ตามดัชนี Nasdaq-100

ตลาดเกิดใหม่มาแรง

SCBRMVIET

หุ้นเวียดนาม เชิงรุก

SCBRMS50

หุ้นไทย ตามดัชนี SET50

เมกะเทรนด์

SCBRMDIGI

หุ้นเทคโนโลยีดิจิทัล

ปกป้องพอร์ต

SCBGOLDHRMF

ทองคำ สินทรัพย์ปลอดภัย

กองทุน RMF ทั้งหมดของ SCBAM

กองทุน RMF ทั้งหมดของ SCBAM

ประเภทกองทุน RMF ความเสี่ยง นโยบายเด่น
ตราสารหนี้ SCBRM1 4 ลงทุนในพันธบัตรและตราสารหนี้ระยะสั้นของภาครัฐและเอกชนในไทย
SCBRM2 4 ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ยในไทย
หุ้นไทย SCBRMS50 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET50
SCBRM3 5 เน้นลงทุนในหุ้นไทย ปรับสัดส่วนหุ้นได้ยืดหยุ่น 0-100 ตามสภาวะตลาด
SCBRM4 6 เน้นลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพ
ตลาดโลก SCBRMWORLD 6 ลงทุนหุ้นชั้นนำ หลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศพัฒนาแล้ว ตามดัชนี MSCI World
SCBRMLEQ 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่ปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ำ
SCBRMPGF 6 ลงทุนในหุ้น 3 อุตสหากรรมที่ถูกที่สุด ใน 3 กลุ่มประเทศพัฒนา คัดเลือกหุ้นด้วยกระบวนการ CROCI
หุ้นสหรัฐฯ SCBRMS&P500 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500 ของสหรัฐฯ
SCBRMNDQ 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Nasdaq-100 ของสหรัฐฯ
SCBRMUSA 6 ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นสหรัฐ
หุ้นยุโรป SCBRMEU 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี STOXX Europe 600 ของยุโรป
หุ้นจีน SCBRMCHA 6 ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ตามดัชนี CSI 300
SCBRMCTECH 7 ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีน
SCBRMASHARES 6 ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นจีน A-Shares
SCBRMMLCA 6 ลงทุนเชิงรุกในหุ้นจีนทุกตลาด โดยใช้ Machine Learning คัดเลือกหุ้น
หุ้นญี่ปุ่น SCBRMJP 6 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่น
SCBRMJAPAN 6 ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นญี่ปุ่น
หุ้นเวียดนาม SCBRMVIET 6 ลงทุนเชิงรุก ในหุ้นประเทศเวียดนาม
เมกะเทรนด์
และเทคโนโลยี
SCBRMDIGI 6 ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีสื่อสารดิจิทัลทั่วโลก
SCBRMCLEAN 6 ลงทุนในหุ้นพลังงานทางเลือกทั่วโลก
SCBRMGHC 7 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เกี่ยวกับธุรกิจเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
SCBRMGIF 6 ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก
SCBRMPOP 6 ลงทุนในหุ้นทั่วโลกของธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ผสม SCBRMGW 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ
SCBRMGWP 5 กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการลงทุนในหุ้น
สินทรัพย์ทางเลือก SCBGOLDHRMF 8 เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับราคาทองคำแท่งในตลาดโลก
SCBRMPIN 8 ลงทุนในหน่วย Property/REITs และ/หรือหน่วย Infra ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  ตอบ: ดำเนินการเตรียมตัวตามรายละเอียดเบื้องต้น
 1. ตรวจสอบเงื่อนไขการโอนสับเปลี่ยนของคู่กองทุนต้นทาง-ปลายทาง เพื่อให้มั่นใจเงื่อนไขการโอนย้าย
 2. ตรวจสอบว่ามีบัญชีกองทุน (เลขผู้ถือหน่วยลงทุน) ของ SCBAM หรือไม่ ทำการเปิดบัญชีกองทุนหากยังไม่มี
 3. ตรวจสอบการประเมินความเหมาะสมการลงทุนว่ายังไม่หมดอายุ
 4. เตรียมและกรอกเอกสารการโอนย้ายสับเปลี่ยนให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดเอกสาร และสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน
 5. ดำเนินการติดต่อบลจ.ต้นทาง และบลจ.ปลายทางเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน
 6. ติดตามสถานะการโอนย้าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCBAM Client Relations โทร 0 2777 7777 จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30น.-17.00น.
  ตอบ: กองทุน RMF ของ SCBAM ที่เปิดรับโอนย้ายเข้ามีทั้งหมด 6 กองทุน คือ
 1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)
 2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)
 3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)
 4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)
 5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)
 6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)
ตอบ: ผู้ลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน RMF ของ SCBAM ได้หลังโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ. อื่นแล้วเสร็จ โดยยังได้รับสิทธิ Fund Back กองทุน SCBSFF สูงสุด 5,000 บาท
ตอบ: การขาย RMF ควรตรวจสอบว่าเป็นไปตามเงื่อนไขขตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อให้ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีอย่างครบถ้วนและไม่ผิดเงื่อนไขภาษี ทั้งนี้ หากโอนย้ายเข้ามายัง 6 กองทุน RMF ของ SCBAM และดำเนินการขายกองทุนในช่วงเวลาแคมเปญ จะถูกหักออกจากยอดลงทุนสะสมสุทธิสำหรับการคำนวณ Fund Back กองทุน SCBSFF สูงสุด 5,000 บาท
ตอบ: อาจมีค่าธรรมเนียมในการทำรายการที่แตกต่างกันของบลจ.ต้นทาง โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนของกองทุน หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายที่ดูแลท่าน
ตอบ: ระยะเวลาในการโอนย้าย ต้องเสร็จสิ้นภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่ที่มีคำสั่งโอนย้ายออก เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร

เงื่อนไขการรับของกำนัลสูงสุด 5,000 บาท
ผ่าน SCBSFF FUND BACK

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีกองทุนกับ บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (“SCBAM”) ประเภทบัญชีเดี่ยวเท่านั้น
 2. ผู้ลงทุนดำเนินการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้ากองทุน RMF ของ SCBAM ผ่านผู้สนับสนุนการขายที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ถึง 30 สิงหาคม 2567
 3. กองทุน RMF ของ SCBAM ที่สามารถทำรายการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ. อื่น ได้แก่
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM1)
  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM2)
  3. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เฟล็กซิเบิ้ลฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM3)
  4. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4)
  5. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET50 INDEX เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMS50)
  6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBGOLDHRMF)
  และผู้ลงทุนสามารถทำรายการสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน RMF ของ SCBAM ได้หลังการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ. อื่นแล้วเสร็จ
 4. SCBAM จะคำนวณมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน RMF โดยพิจารณาจากมูลค่ารวมของรายการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ. อื่น หักด้วยมูลค่ารวมของรายการขายคืน หรือโอนย้ายสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุน RMF ของ บลจ.อื่น และไม่รวมรายการสับเปลี่ยนเข้าภายในกลุ่มกองทุน RMF ของ SCBAM
 5. มูลค่า Fund Back สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อผู้ลงทุน คำนวณจากร้อยละ 0.2 ของมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุน RMF ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 6. มูลค่าขั้นต่ำในการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนจากบลจ.อื่น เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละกองทุน RMF
 7. กรณีที่ผู้ลงทุนมีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี SCBAM จะคำนวณมูลค่าเงินลงทุนสะสมสุทธิจากทุกบัญชีรวมกัน โดยพิจารณาจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 8. คำว่า “มูลค่าเงินลงทุน” , “การขายคืน” และ “โอนย้ายสับเปลี่ยน” ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ นี้ หมายถึง รายการ ซื้อ/ขายคืน/โอนสับเปลี่ยน ที่สำเร็จก่อนเวลาทำการ (Cut-Off Time) ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุนรวม
 9. SCBAM จะทำรายการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ตามมูลค่า Fund Back ที่ผู้ลงทุนได้รับ โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ณ สิ้นวันทำการวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ในการจัดสรร กรณีได้รับคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ต่ำกว่า 1 บาท SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ไม่มอบหน่วยลงทุนเข้าบัญชีของผู้ลงทุน
 10. SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ให้แก่ผู้ลงทุน ไปยังบัญชีกองทุนที่ผู้ลงทุนได้ทำรายการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุน RMF จากบลจ. อื่น กรณีผู้ลงทุนทำรายการโอนย้ายสับเปลี่ยนเข้าหน่วยลงทุนของกองทุน RMF จาก บลจ.อื่น ผ่านหลายบัญชีกองทุน SCBAM จะจัดสรรหน่วยลงทุนของกองทุน SCBSFF ไปยังบัญชีกองทุนล่าสุดที่ผู้ลงทุนทำรายการดังกล่าว
 11. กรณีที่ได้รับสิทธิ์ในการรับ Fund Back จากโครงการนี้แล้ว จะไม่สามารถรับของกำนัลจากโครงการส่งเสริมการขายกองทุน RMF อื่น ในช่วงเวลาเดียวกันอีก
 12. SCBAM ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโครงการ ของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า เงื่อนไข รวมทั้งข้อกำหนดอื่นของโครงการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ทั้งนี้คำตัดสินของSCBAM ถือเป็นสิ้นสุด

SCBSFF กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ ทั้งนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนและเพื่อการลงทุนและจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.


คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน
 • เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ บลจ.ไทยพาณิชย์ และผู้สนับสนุนการขายทุกราย SCBAM Client Relations 0 2777 7777 www.scbam.com

คู่มือการลงทุน