หนังสือแจ้งลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

หนังสือแจ้งลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

รายงานกองทุนส่วนบุคคล จะแสดงข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี หากท่านต้องการข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติม โปรดติดต่อขอรับได้ที่ เจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่าน หรือ e-mail มาที่ am_inst.scbam@scb.co.th โดยท่านจะได้รับข้อมูล ภายใน 3 วันทำการ

คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ