เลือกกองทุน
ตามนโยบายการลงทุน

กองทุนที่มีกำหนดอายุโครงการ (Term Fund)

กองทุนรวมมุ่งรักษาเงินต้น

กองทุน บลจ.ไทยพาณิชย์

ระดับความเสี่ยง

NAV ประจำวัน

เลือก

SCBCP1Y1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1942

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP1Y2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1403

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP1Y4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 1 ปี 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.1839

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M1

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 1

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0137

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M2

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 2

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0114

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M3

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 3

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0097

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0080

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0049

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0026

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M7

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 7

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0006

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP3M8

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 3 เดือน 8

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

SCBCP6M4

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 4

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0123

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP6M5

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 5

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

10.0059

ณ วันที่ 23 มี.ค. 2566

SCBCP6M6

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน 6

ระดับความเสี่ยง

3

NAV ประจำวัน

กองทุนที่เลือก 0 กองทุน

เรียงตามลำดับ

จัดเรียงเพิ่มเติมโดย

ค้นหากองทุน