กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย เสนอขายครั้งแรก 14-20 ก.พ. 2560

ภาพรวมยังคงมุมมองเป็นบวกต่อตลาดหุ้นเกิดใหม่ เนื่องจากนักลงทุนได้คาดการณ์ของการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯไว้ส่วนหนึ่งแล้ว ทำให้ถ้อยแถลงของประธาน Fed ที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยไม่น่าจะไม่ส่งผลกระทบมากนัก
กลยุทธ์การลงทุน : ขายทำกำไรตลาดหุ้นจีน H-Share

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ลงทุนในต่างประเทศ

กับ บลจ.ไทยพาณิชย์

Property and

Infrastructure Funds