ถ้าจะกล่าวถึงชนิดของกองทุนที่มีเสนอขายอยู่ตามท้องตลาดนั้น นอกจากเราจะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ตามประเภทสินทรัพย์หรือสัดส่วนการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ที่แตกต่างกันไปแล้ว กองทุนยังสามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก คือ กลุ่ม Passive Management ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับตัวชี้วัดของกองทุน ส่วนกลุ่มที่สองคือกลุ่ม Active Management ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าตัวชี้วัดของกองทุน

ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงเกิดความผันผวนในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความกังวลต่อเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงมากกว่าคาด อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นบางตลาดเริ่มมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากการที่นายเจอโรม โพเวลล์ (ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ) ส่งสัญญาณ Dovish กล่าวคือ Fed พร้อมที่จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ส่งสัญญาณอ่อนแอ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแผนการลดงบดุล หากมีความจำเป็น คาดว่าจะส่งผลเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)