สวัสดีครับท่านผู้ถือหน่วยทุกท่าน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คงเป็นช่วงเวลาที่นักลงทุนได้เผชิญกับสภาพตลาดที่ผันผวน ในตลาดหลักๆ โดยตลาดสหรัฐฯ เป็นตลาดหลักที่นำตลาดโลกในการปรับตัวลดลง เนื่องจากความกังวลในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เอง และความกังวลในเรื่อง valuation ของหุ้นในสหรัฐฯ ซึ่งอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง จึงทำให้นักลงทุน take profit หรือขายทำกำไร ทำให้ตลาดเพิ่มความผันผวนมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ตลาดหุ้นในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนจากความกังวล FED ขึ้นดอกเบี้ย และทรัมป์ที่เริ่มส่งสัญญาณนโยบายกีดดันการค้า ซึ่งเป็นประเด็นที่ยังต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แต่ทั้งนี้ ตลาดหุ้นโดยรวมยังคงมีความน่าสนใจ จากตัวเลขเศรษฐกิจในประเทศหลัก เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และจีน ออกมาดีต่อเนื่อง สนับสนุนการบริโภคและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)