ก่อนอื่นต้องปูพื้นฐานกันเล็กน้อย การดูหุ้นรายตัวหรือตลาดหุ้นทั้งตลาดว่าถูกหรือแพงนั้น ข้อแรกคือต้องเข้าใจก่อนว่า เราเอาราคาหุ้นมาเทียบกันตรงๆ เลยไม่ได้ เพราะหุ้นแต่ละตัวสร้างกำไรให้เราไม่เท่ากัน ราคาที่แท้จริงของหุ้น คือ ค่า P/E (P/E ratio หรือ Price to Earning Ratio) หรือ ราคาหุ้นหารด้วยกำไรต่อหุ้น ในภาษานักลงทุนเราจะกล่าวว่า ค่า P/E นั้น คือ ราคาหุ้นที่แท้จริง

ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากหลายสถาบันไปพูดเรื่องการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองรีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงอยากจะรวบรวมข้อคิด คำถาม คำตอบ มาฝากท่านผู้อ่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปฟังกันนะครับ

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอาจไม่สามารถหาข้อตกลงได้ในการประชุมนอกรอบ

ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอาจไม่สามารถหาข้อตกลงได้ในการประชุมนอกรอบ

จับตาทิศทางนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ลงทุนในต่างประเทศ

กับ บลจ.ไทยพาณิชย์

Property and

Infrastructure Funds