การที่ธนาคารกลางทำให้ดอกเบี้ยที่แท้จริงติดลบ หรือปล่อยให้เงินเฟ้อโตเร็วกว่าดอกเบี้ยนั้น ก็เสมือนกับการเก็บภาษีความมั่งคั่ง หรือภาษีคนรวยนั่นเอง เพราะคนรวยที่มีเงินเก็บมากกว่าก็จะมีผลกระทบจากการด้อยค่าของเงินมากกว่าคนที่ไม่มีเงินออมเงินเก็บ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสใหญ่ของโลกการลงทุนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คือ การที่นักลงทุน ในสหรัฐฯ และยุโรปโยกเงินออกจากกองทุนหุ้นที่ใช้ผู้จัดการกองทุนเลือกหุ้น (active fund) ไปลงทุนในกองทุนหุ้นที่ลงทุนแบบตามดัชนี (passive fund) ไม่ว่าจะเป็น Exchange Traded Fund หรือ Index Fund ก็ตาม

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

 

Property and

Infrastructure Funds