สาเหตุที่ทำให้ผมต้องมาเขียนบทความนี้ก็เพราะว่าทุกคนไม่ได้มีเงินเก็บมากขนาดนั้น คนส่วนใหญ่มีเงินเก็บไม่ถึง 10 ล้านบาทในยามเกษียณ ถ้าต้องการใช้เดือนละ 30,000 บาทก็ต้องลงทุนให้ได้ผลตอบแทนอย่างน้อย 3.6% ต่อปี ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี ปัจจุบันไม่ถึง 2%

กลับมาพบกับผม “อัศวินกองทุน” กันอีกครั้ง นี่ก็เข้าสู่สัปดาห์ที่ 11 กับ Weekly Outlook คอลัมน์ที่สรุปภาพรวมการลงทุนเป็นประจำทุกสัปดาห์อย่างเช่นเคย สำหรับสัปดาห์นี้ในช่วงวันที่ 22-26 ส.ค. 2559 นั้นเรามาดูกันครับว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกและสินทรัพย์การเงินต่างๆนั้น มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับผม

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ลงทุนในต่างประเทศ

กับ บลจ.ไทยพาณิชย์

Property and

Infrastructure Funds