การลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือที่เรียกว่า Sustainable and Responsible Investing (SRI) อันประกอบไปด้วยการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและจริยธรรมที่ดี ตลอดจนถึงการกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างผลตอบแทนและผลลัพธ์เชิงบวกอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในปัจจุบันรูปแบบการลงทุนที่มีการถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากและเป็นที่สนใจของนักลงทุน อีกทั้งยังเป็นรูปแบบหนึ่งของการลงทุนแบบ SRI คือ ESG Investing ซึ่งเป็นการลงทุนในบริษัทที่คำนึงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental factors) สังคม (Social factors) และ ธรรมาภิบาล (Governance factors)

ตลาดหุ้นทั่วโลกมีความผันผวนในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังปรับตัวดีขึ้นจากการลงนามข้อตกลงการค้า Phase 1 ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน โดยในช่วงต้นสัปดาห์แหล่งข่าวสหรัฐฯ เปิดเผยว่ารัฐบาลอาจไม่ปรับลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนลงเพิ่มเติมจนกว่าจะผ่านการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 3 พ.ย. กดดันราคาตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นเอเชีย อย่างไรก็ตามในวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา สหรัฐฯ และจีนลงนามข้อตกลงการค้า Phase 1 โดยในรายละเอียดมีประเด็นสำคัญว่า จีนจะเพิ่มการนำเข้าจากสหรัฐฯ มูลค่ารวม 2 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 2 ปี ขณะที่สหรัฐฯ ตกลงที่จะลดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนกลุ่ม 1.12 แสนล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ลงครึ่งหนึ่งเป็น 7.5% และจะไม่ปรับขึ้นภาษีนำเข้าเพิ่มเติมต่อจากนี้ จึงผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างกัน และเป็นปัจจัยบวกต่อราคาตลาดหุ้น

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)