หลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นเกิดใหม่ภูมิภาคเอเชียยังคงโดนเทขายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยสาเหตุหลักเกิดจากความตึงเครียดจากสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น และยังคงไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงในอนาคตอันใกล้ประกอบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยที่ทำให้กลุ่มประเทศในตลาดเกิดใหม่ที่เศรษฐกิจมีการพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศสูงนั้นได้รับผลกระทบซ้ำเพิ่มเติมอีกด้วย

ตลาดหุ้นปรับตัวผันผวนหลังจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 10 ปี ขึ้นไปแตะที่ระดับ 3.2% ซึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยแนะนำให้ซื้อหุ้นสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และไทย เนื่องจากมองว่าปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่ง โดยยังคงแนะนำให้ระมัดระวังลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียเหนือ เช่น จีน A-Share เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจมีโอกาสชะลอตัวและค่าเงินที่ผันผวน

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)