นับตั้งแต่ปี 2012 ที่เทคโนโลยีการเรียนรู้ด้วยเครื่องเชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้การคำนวณที่ซับซ้อนผ่านการเรียนบนข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 10 ปี ก็ยิ่งได้เห็นอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตื่นตัวสูงที่จะนำการเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) มาใช้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในด้านความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงานรวมถึงการช่วยลดต้นทุน

ตลาดหุ้นโลกยังคงถูกกดดันจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หลังประธาน Fed ออกมาแสดงความพร้อมในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ถึงแม้จะต้องแลกมาด้วยผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจบ้างก็ตาม นอกจากนี้ การรายงานงบของกลุ่มค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐฯ เริ่มสะท้อนถึงผลกระทบจากเงินเฟ้อต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัท

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)