ถ้าเราพูดถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยกับการลงทุนในสินทรัพย์ประเภท ที่ดิน บ้าน คอนโด โรงงาน โกดัง ฯลฯ โดยผลตอบแทนจากสินทรัพย์กลุ่มนี้ได้มาจากกำไรส่วนเพิ่มจากการซื้อ-ขาย หรือค่าเช่า

ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากหลายสถาบันไปพูดเรื่องการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองรีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน จึงอยากจะรวบรวมข้อคิด คำถาม คำตอบ มาฝากท่านผู้อ่านที่อาจจะไม่มีโอกาสได้ไปฟังกันนะครับ

กองทุนที่น่าสนใจ

มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV)

ประเทศผู้ผลิตน้ำมันอาจไม่สามารถหาข้อตกลงได้ในการประชุมนอกรอบ

จับตาทิศทางนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

จับตาทิศทางนโยบายการเงิน จากธนาคารกลางสหรัฐฯและญี่ปุ่น

ลงทุนในต่างประเทศ

กับ บลจ.ไทยพาณิชย์

Property and

Infrastructure Funds