บลจ.ไทยพาณิชย์ ปลื้มรับ 2 รางวัลในระดับสากลจาก Alpha Southeast Asia (HK)

1 กันยายน 2564

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลจาก Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2021 ซึ่งเป็นรางวัลด้านการลงทุนในระดับภูมิภาคเอเชีย พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัล Best Asset Manager (Equity Funds)
  2. รางวัล Best Risk-adjusted Returns (ESG Principle Investment only)

 

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย

 

         นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวนับว่าเป็นรางวัลใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้รับจาก Alpha Southeast Asia จากที่ได้รับต่อเนื่องติดกันหลายปี ซึ่งทั้ง 2 รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการกองทุนที่ดีเยี่ยมในหลากหลายสินทรัพย์ โดยเรามุ่งให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก รวมถึงการที่จะเสาะแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ สร้างผลตอบแทนที่ดี มีทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมกับลูกค้า พร้อมทั้งการนำเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาเสริมความสามารถและประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทน และสร้างความสะดวกสบายแก่ลูกค้าที่จะมาใช้บริการของเราให้ดียิ่งขึ้น

         นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการเป็นบริษัทจัดการอันดับ 1 ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า หรือ The Most Advanced Technology & Trusted Partner AMC

         ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPIND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)