ประกาศเรื่องการเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกองทุน SCBEUSMFUND

13 มกราคม 2565

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่ากองทุน SCBEUSMFUND จะเปิดให้บริการหน่วยลงทุนชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน ชื่อย่อหน่วยลงทุน ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป
 (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)
SCBEUSME

 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

ประกาศ ณ  วันที่ 13 มกราคม 2565
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBS&P500A

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGMLA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity (ชนิดสะสมมูลค่า)