SCBAM จัดสัมมนาคุยเฟื่องเรื่องลงทุน ครั้งที่ 3 ตอน "ดอกเบี้ยขยับ จับจังหวะการลงทุน"

26 ตุลาคม 2559

บลจ.ไทยพาณิชย์ จัดงานสัมมนาคุยเฟื่องเรื่องลงทุน ครั้งที่ 3 เพื่อให้ความรู้เรื่องด้านการลงทุนแก่ลูกค้า ซึ่งครั้งนี้นำเสนอ ตอน "ดอกเบี้ยขยับ จับจังหวะการลงทุน" โดยมี คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยมีลูกค้าเข้าร่วมสัมมนากันอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

 

จากภาพ, คุณสมิทธ์ พนมยงค์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน คุณปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์ (ซ้าย) EVP กลุ่มกลยุทธ์และวางแผน บลจ.ไทยพาณิชย์ และ คุณอรลดา เผ่าวิบูล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ดำเนินรายการ

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)