บลจ. ไทยพาณิชย์ ขึ้นแท่น ‘Best INDEX FUND House’ ครบทุกกองทุนดัชนีตลาดชั้นนำทั่วโลก การันตีด้วยรางวัล ‘Best Asset Manager (Index Funds) in Thailand’ จากเวทีระดับสากล Alpha Southeast Asia 2023

25 กันยายน 2566

         นายณรงค์ศักดิ์  ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัดหรือ SCBAM เปิดเผยว่า โลกการลงทุนทุกวันนี้เปิดกว้างเชื่อมถึงกันทั่วโลก ประกอบกับSCBAM มีความมุ่งมั่นขยายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมครอบคลุมทุกตลาดหลักทั่วโลก เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนไทย ทำให้ปัจจุบัน SCBAM มีกองทุนดัชนี (Index Fund) ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อให้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายในทุกตลาดดัชนีหลักทั่วโลก รวมถึงกลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ต่างๆ  ที่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้เพียง 1 บาท และล่าสุด SCBAM ได้รับรางวัล ‘Best Asset Manager (Index Funds)’ in Thailand รางวัลชนะเลิศระดับภูมิภาคอาเซียน จากเวที Alpha Southeast Asia Fund Management Awards 2023 นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเป็น บลจ. ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด และวิสัยทัศน์ที่ต้องการเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรอันดับหนึ่งด้านการบริหารจัดการกองทุน เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และให้เป็นที่เชื่อมั่นของกลุ่มพันธมิตรในระดับภูมิภาค

         ปัจจุบัน SCBAM มีกองทุนดัชนี (Index Fund) ที่อยู่ภายใต้การบริหารรวม 29 กองทุน ครอบคลุมทั้งตลาดหุ้นโลก ตลาดหุ้นภูมิภาค ตลาดหุ้นรายประเทศ ทั้งประเทศเศรษฐกิจหลัก เช่น สหรัฐฯ จีน ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศเอเชีย และตลาดหุ้นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เช่น อินเดีย เกาหลี อินโดนีเซีย และไทย นอกจากนี้ กองทุนดัชนีของ SCBAM ยังครอบคลุมถึงการลงทุนในหุ้นธีมเมกะเทรนด์มาแรง ที่ได้รับปัจจัยหนุนจากการเปิดเมืองและการขับเคลื่อนโลกนวัตกรรมในปัจจุบัน เช่น หุ้นธีมการท่องเที่ยวและสันทนาการl, Semiconductor, Electric Vehicle (EV) และ Blockchain รวมถึงสินทรัพย์ทางเลือกอย่างน้ำมัน และทองคำ

         นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า “ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกในปี 2024 มีโอกาสขยายตัวที่ดีขึ้นกว่าปี 2023 โดยคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่ GDP จะปรับขึ้นเป็น 2.4% จากการเติบโตของกลุ่มธุรกิจที่มีพื้นฐานแกร่ง ประกอบกับปัจจัยเงินเฟ้อที่มีทิศทางชะลอตัว ราคาพลังงานเริ่มปรับลด และนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคาคารกลางในกลุ่มประเทศพัฒนาที่ผ่อนคลายมากขึ้น เศรษฐกิจในประเทศต่างๆกำลังรอจังหวะฟื้นตัว การทยอยลงทุนสะสมในกองทุนดัชนีที่สามารถสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิงจึงมีความน่าสนใจ เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

         จุดเด่นหลักของ “กองทุนดัชนี” คือการเป็นทางเลือกการลงทุนที่สามารถเข้าถึงการลงทุนในหุ้นระดับโลกได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Dollar Cost Average: DCA) เหมาะกับทั้งผู้ที่เพิ่มเริ่มต้นลงทุน ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงพอร์ตลงทุน หรือผู้ลงทุนที่ต้องการออมเงินผ่านกองทุนรวมเพื่อโอกาสสร้างการเติบโตในระยะยาว”

         ผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลกองทุนดัชนีทั้งหมดของ SCBAM ได้ที่นี่ 

 

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ที่สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)