SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 13 - 17 ก.ย. 2564

13 กันยายน 2564

“ดัชนี Composite PMI ชะลอตัวลง หลังทำจุดสูงสุดไปแล้วก่อนหน้านี้”

SCBAM Market Insight : รายงานภาวะตลาด ประจำวันที่ 13 - 17 ก.ย. 2564