วันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2567

28 ธันวาคม 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ใคร่ขอแจ้งวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนต่างประเทศ ประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อกองทุน ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการจัดการ ชื่อย่อ
1 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2576 SCB2576
2 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สำหรับการเกษียณอายุปี 2586 SCB2586
3 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active Allocation SCBAA
4 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asian Fixed Income SCBABOND
5 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ SCBAEMFUND
6 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์ THB เฮดจ์ SCBAEMH
7 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Asia Opportunity SCBAO
8 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย SCBAPLUSFUND
9 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ SCBASHARES
10 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝากสกุลเงินออสเตรเลีย SCBAUDFUND
11 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Autonomous Technology and Robotics SCBAUTO
12 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้น Asia ex Japan SCBAXJ
13 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ บิลเลียนแนร์ SCBBLNFUND
14 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain SCBBLOC
15 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน SCBCEFUND
16 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีน THB เฮ็ดจ์ SCBCEHFUND
17 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ SCBCHAFUND
18 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ออล ไชน่า อิควิตี้ SCBCHEQ
19 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity SCBCHIN
20 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Trigger 2 SCBCHTG2
21 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Cross Asset Investment Opportunity SCBCIO
22 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ คลาสสิก SCBCLASSIC
23 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy SCBCLEAN
24 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส SCBCOMP
25 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology SCBCTECH
26 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล SCBDIGIFUND
27 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ SCBDJI
28 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic SCBDM
29 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Dynamic 2 SCBDM2
30 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Diversified Income Plus SCBDPLUS
31 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ SCBEMBONDFUND
32 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นตลาดเกิดใหม่ SCBEMEQFUND
33 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป SCBEUEQFUND
34 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ SCBEUROPE
35 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรปสมอลแคป SCBEUSMFUND
36 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility SCBEV
37 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม SCBFIN
38 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Fintech Innovation SCBFINTECH
39 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ระยะสั้นต่างประเทศ SCBFSTFUND
40 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Allocation SCBGA
41 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น SCBGEAR
42 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Sustainable Equity SCBGEESG
43 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Genomic Revolution SCBGENOME
44 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล อิควิตี้ SCBGEQFUND
45 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Experts SCBGEX
46 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ SCBGHCFUND
47 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ SCBGIFUND
48 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัม SCBGIN
49 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล บอนด์ SCBGLOBFUND
50 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ SCBGLOWFUND
51 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส SCBGLOWP
52 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Machine Learning Equity SCBGML
53 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย SCBGMT
54 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ SCBGOLDFUND
55 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ SCBGOLDHFUND
56 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBGOLDHRMF
57 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย SCBGPA
58 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย SCBGPLUS
59 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ SCBGPROPFUND
60 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Quality Equity SCBGQUAL
61 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล สตราทีจิก อินเวสเมนท์ SCBGSIFUND
62 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Trigger Opportunity SCBGTO
63 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 2 SCBGTTG2
64 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Value Equity SCBGVALUE
65 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Healthcare Innovation SCBIHEALTH
66 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม SCBINC
67 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย แอคทีฟ SCBINDEQ
68 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย SCBINDIAFUND
69 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินโดนีเซีย SCBINDO
70 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Innovation SCBINNO
71 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ SCBJAPAN
72 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่นสมอลแคป SCBJPSM
73 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี SCBKEQTGFUND
74 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY SCBLEQFUND
75 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Megatrends SCBMEGA
76 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ มายด์ SCBMILD
77 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share SCBMLCA
78 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ มัลติ อินคัมพลัส SCBMPLUS
79 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว SCBNDQ
80 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Next Generation Internet SCBNEXT
81 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น SCBNKY225
82 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ SCBOILFUND
83 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เครดิต ออพพอทูนิตี้ SCBOPP
84 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล ฟันด์ SCBPGFUND
85 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล SCBPIN
86 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส SCBPLUSFUND
87 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend SCBPOP
88 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นจีนเอแชร์ แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMASHARES
89 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นจีนเอแชร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMCHA
90 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Clean Energy เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMCLEAN
91 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ China Technology เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMCTECH
92 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMDIGI
93 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMEU
94 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGHC
95 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลอินฟราสตรัคเจอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGIF
96 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGW
97 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMGWP
98 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMJAPAN
99 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นญี่ปุ่น เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMJP
100 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMLEQ
101 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Machine Learning China All Share เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMMLCA
102 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMNDQ
103 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม โกลบอล เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMPGF
104 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMPIN
105 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Population Trend เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMPOP
106 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMS&P500
107 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMUSA
108 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMVIET
109 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก เพื่อการเลี้ยงชีพ SCBRMWORLD
110 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ SCBROBO
111 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ SCBRS2000
112 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส SCBS&P500FUND
113 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor SCBSEMI
114 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 3 SCBSMART3FUND
115 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์สมาร์ทแพลน 4 SCBSMART4FUND
116 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์มิกซ์ สไปซี่ SCBSPICY
117 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Smart Income Plus SCBSPLUS
118 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Travel and Leisure SCBTRAVEL
119 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส แอคทีฟ SCBUSA
120 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income SCBUSHY
121 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ยูเอสสมอลแคป SCBUSSMFUND
122 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นเวียดนาม SCBVIET
123 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เวิลด์อินคัม SCBWIN
124 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ World Integrated Portfolio SCBWIP
125 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนีหุ้นโลก SCBWORLD

 

         ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ประจำปี 2567 ข้างต้นได้ที่ https://www.scbam.com/th/holiday/ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2777-7777 ในระหว่างวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น.

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)