บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้ารางวัล Morningstar Thailand Fund Award 2022 ประเภทกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม เน้นย้ำความเป็นมืออาชีพด้านการจัดการกองทุน

29 มีนาคม 2565

         กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เกษียณสุข (SCBRF) ได้รับรางวัล กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม ปี 2022 จากมอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุน โดยรางวัลนี้ได้พิจารณาคัดเลือกกองทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ปรับด้วยความเสี่ยงได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับกองทุนอื่นในประเภทเดียวกัน รวมถึงข้อมูลเชิงคุณภาพ

         บลจ.ไทยพาณิชย์ จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน เพื่อให้นักลงทุนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง และคงความเป็น บลจ.ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)