บลจ.ไทยพาณิชย์ เน้นย้ำความสำเร็จบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำ กับ 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี จากงาน Money & Banking Awards 2022

25 กรกฎาคม 2565

         ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) (ที่ 2 จากขวา) ให้เกียรติมอบ 2 รางวัล กองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี  2022 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบในงาน “Money & Banking Awards 2022” จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร ณ โรงแรม นิกโก สุขุมวิท 55 เมื่อเร็ว ๆนี้

  • ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออมตราสารหนี้ (SSF Fixed Income Fund ) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส ชนิดเพื่อการออม (SCBSFFPLUS-SSF)
  • ประเภทกองทุนรวมเพื่อการออมตราสารทุน (SSF Equity Fund) ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส ชนิดเพื่อการออม (SCBS&P500-SSF) แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

         ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBINCA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBROBOP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBINCR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัม
(ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)