บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมมือครั้งสำคัญ ขยายการให้บริการ NDID ครั้งแรกในประเทศไทย

13 พฤศจิกายน 2563

          คุณอรวี อุดมพาณิชย์ ผู้บริหารฝ่าย Digital Transformation บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี (National Digital ID หรือ NDID) ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยเป็นการขยายให้บริการในภาคธนาคารพาณิชย์สู่บริการในภาคตลาดทุน ภาคประกันภัย และการขอข้อมูลเครดิตเพื่อบริการสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ด้วยการยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสถานที่ทำการของผู้ให้บริการ ทั้งยังเป็นการลดการกรอกข้อมูล และลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษ รวมถึงช่วยยกระดับการทำธุรกรรมให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยสูงกว่าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPINA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPIND

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPMO

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์เพิ่มผลมั่นคง
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBSEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBSEP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGSIFR

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)