บลจ. ไทยพาณิชย์ ร่วม “โครงการออมเบอร์ 5” ส่งเสริมคนไทยรุ่นใหม่วางแผนสร้างเงินออม

7 กันยายน 2566

         นางปิ่นสุดา ภู่วิภาดาวรรธน์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายวางแผน เทคโนโลยีและปฏิบัติการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5” จัดขึ้นโดย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งเป็นโครงการที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้ ความเข้าใจต่อการสะสมเงินออมผ่านการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนหน้าใหม่ ที่มีเป้าหมายในการหาโอกาสสร้างเงินออมให้เติบโตสู่ความมั่งคั่งตามเป้าหมายการเก็บออมเงินเพื่ออนาคตผ่านกองทุนรวม โดยงานนี้จัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้

แคมเปญพิเศษ SCBAM กับ โครงการออมเบอร์ 5

         SCBAM พร้อมมอบหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถพิชิตภารกิจการออมกับโครงการฯ ได้สำเร็จ มูลค่า 500 บาท และสูงสูดไม่เกิน 10,000 บาท ผู้ที่สนใจร่วมสร้างวินัยการออมเงินเพื่ออนาคตผ่าน “โครงการออมเบอร์ 5” สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://scbam.info/44DrRKz

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBLEQA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLEQ-SSF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดเพื่อการออม)

SCBRMLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น Low Volatility เพื่อการเลี้ยงชีพ

SCBROBOA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลโรโบติกส์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBTHAICGA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นธรรมาภิบาลไทย
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)