ลงทุนหุ้นไทย มีแววสวย ใครๆ ก็มีกัน กองทุนติดดาว จากบลจ.ไทยพาณิชย์

14 มีนาคม 2561

สวัสดีครับ ผมมิสเตอร์กองทุน วันนี้ผมลองยก Smart watch ขึ้นดู โอ้ว แม่เจ้า...ดัชนี Set Index ปิดวันนี้ (2 มี.ค. 61) ตั้ง  1811.98 จุด จากต้นปีที่มีเสียงหนาหูว่า ตลาดจะปรับตัว ปรับฐาน  ปรับไปปรับมา ผันผวนจนคาดการณ์อะไรไม่ได้ มิสเตอร์กองทุนเลยเริ่มรู้สึกกังวล และคิดว่าการตัดสินใจลงทุนแบบ DCA (คือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย เท่าๆ กันทุกเดือน) น่าจะ Play save กว่า เมื่อคิดได้ดังนั้น จึง SEARCH หาข้อมูล  ศึกษาเกี่ยวกับกองทุน เพื่อวางแผนว่าจะลงทุนในกองทุน ตราสารหนี้ หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ดีหว่า...หาข้อมูลไปมา ตัดสินใจว่าจะเริ่มลงทุนในหุ้นบ้านเรานี่แหละ หาข่าวอ่านก็ง่าย มีบทวิเคราะห์มากมาย สำคัญที่สุดคือมีความเข้าใจทางด้านภาษา มีอะไรก็จะปรับตัวได้ไวหละน่า และดูที เศรษฐกิจบ้านเราก็ท่าจะไปได้สวย เพราะอะไรเราไปดูกันเลยครับ

รู้วัตถุประสงค์ของตัวเองคร่าวๆ ละ ว่าต้องการเก็บเงินเป็นรายเดือน ตัดจากบัญชีเงินเดือนสม่ำเสมอ และ รู้เศรษฐกิจเป็นภาพกว้างๆ ละ  ทีนี้มาลงรายละเอียดในกองทุนที่จะลงทุนดีกว่า มิสเตอร์กองทุนเลือกกองทุนที่การันตีจากสถาบันที่เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนโดยทั่วไปครับ เลยลงตัวไปที่กองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ Morningstar กองทุนติดดาว มีตัวที่เล็งไว้อยู่ 2 กองทุนได้แก่ 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBSE)

กองทุนลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยมี net exposure ในตราสารดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ซึ่งจะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ กองทุนมีนโยบายจ่ายปันผล ความเสี่ยงอยู่ระดับ 6 

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุน Mid/Small Cap (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBMSE)  กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจและ/หรือมีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเน้นลงทุนหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน  กองทุนนี้ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ความเสี่ยงอยู่ระดับ6 

สำหรับกองทุนทั้ง 2 กองทุนนี้  ทางทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนจะทำการคัดเลือกบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความน่าสนใจ และตัวบริษัทมีศักยภาพในการเติบโตสูงในระยะ 1-3 ปี ข้างหน้า โดยผู้จัดการกองทุนจะคัดเลือกลงทุนในบริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตของกำไรที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมและตลาดโดยรวม  นอกจากนี้ ยังมีการนำองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดรับกับการพัฒนาของตลาดทุน

ทั้งนี้ ด้วยลักษณะพอร์ตการลงทุนของกองทุน SCBSE และ SCBMSE อาจทำให้กองทุนมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนสูงกว่าตลาดโดยรวม ผู้จัดการกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management)  ซึ่งรวมถึงการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากการลงทุน

กองทุน SCBSE SCBMSE เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดหลักทรัพย์ได้ โดยมีระยะเวลาการลงทุน 1 ปีขึ้นไปคร๊าบบบบ

รู้อย่างนี้แล้ว จัดสิครับ รออะไร ... วินัย คือ สิ่งที่สำคัญในการลงทุน เพื่อเก็บออมเงินนะคร๊าบ รักเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือ ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะคร๊าบ หรือ ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนที่นี่ครับ..

SCBSE

SCEMSE 

แล้วพบกันคราวหน้านะครับ...

คำเตือน :

  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนทำการลงทุน