SCB Global Bond (SCBGLOB) กองทุนตราสารหนี้ระดับโลก นักลงทุนควรเก็บสะสมในพอร์ต

13 มิถุนายน 2556

สื่อความรู้นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการศึกษาและให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้ที่สนใจ โดยเป็นเพียงมุมมอง ณ ช่วงขณะเวลาที่จัดทำขึ้นเท่านั้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SCBAM Call Center 02-777-7777 กด 0 ถึง 6