บลจ.ไทยพาณิชย์ ครบรอบ 30 ปี สนับสนุนเงินบริจาคแก่ 3 องค์กรสาธารณกุศล

24 มีนาคม 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เล็งเห็นถึงโอกาสอันดีของวันครบรอบ 30 ปี ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 อย่างยั่งยืนของการก่อตั้งบริษัท โดยคุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับคณะผู้บริหารทุกท่าน มีความประสงค์ทำบุญบริษัทฯ ผ่านการสนับสนุนเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศล จำนวน 3 แห่ง มูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างสาธารณประโยชน์ และถือเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่พนักงานทุกท่าน

          องค์กรสาธารณกุศล ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่

  • มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์ไร้ที่พึ่ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

  • โรงพยาบาลสงฆ์

  • สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)