บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 3 รางวัลชนะเลิศจาก Asset Publishing & Research Limited, Hong Kong

16 มกราคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลชนะเลิศ The Asset Benchmark Research Awards 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมกันถึง 3 รางวัล ได้แก่

1. รางวัล Top Investment House (Rank 2) โดยมอบให้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

2. รางวัล Most Astute Investor (Rank 1) โดยมอบให้แก่ คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้

3. รางวัล Most Astute Investor (Rank 4) โดยมอบให้แก่ คุณพจนีย์ มัคคพันธ์  รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารฝ่ายค้าหลักทรัพย์ตราสารหนี้

       ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารทางการเงินที่มีชื่อเสียงจากประเทศฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้