บลจ.ไทยพาณิชย์ คว้า 3 รางวัลรวด จาก The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย

14 มกราคม 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลจากงาน The Asset Benchmark Research Awards 2020 จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย พร้อมกันถึง 3 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัล Top Investment House (Rank 2)  มอบให้แก่  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
  2. รางวัล Most Astute Investor (Rank 1) มอบให้แก่  คุณยุทธพล วิทยพาณิชกร Executive Director ผู้บริหารกลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้
  3. รางวัล Most Astute Investor (Rank 2) มอบให้แก่  คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร Director ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้

          สำหรับรางวัลดังกล่าวตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการกองทุน และการบริหารจัดการสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในระดับเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าต่อไป