กองทุน SCBPLUS คว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ประเภทกองทุนผสม ตอบโจทย์นักลงทุน เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่สร้างกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอ

3 พฤศจิกายน 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดคว้ารางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ประเภทกองทุนผสม จากกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส (SCBPLUS) จากการประกาศผลรางวัล Money & Banking Awards 2021 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร

          สำหรับกองทุน SCBPLUS เป็นกองทุนประเภท Multi-Asset Income เน้นกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท เช่น ตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ เน้นสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอจากรายได้กระแสเงินสดประเภทดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลของสินทรัพย์ที่ลงทุนภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ไม่สูงเกินไป และอยู่ภายใต้ความผันผวนที่ยอมรับได้

          นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เรารู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 ในกลุ่มกองทุนผสม รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เราพยายามทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ เรามุ่งหวังที่จะเป็นบริษัทจัดการที่นำเสนอทางเลือกการลงทุนใหม่ ๆ และหลากหลายให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการเป็นส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมการจัดการลงทุนเพื่อให้มีการพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

          ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน