บลจ. ไทยพาณิชย์ ชูความสำเร็จงานบริหารกองทุนตราสารหนี้ คว้ารางวัล "Top Investment House" และ "Most Astute Investor" จากเวที Asset Benchmark Research Awards 2023

17 พฤศจิกายน 2566

       บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBAM เดินหน้ารับรางวัลจากเวทีระดับสากล The Asset Benchmark Research Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร The Asset นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย โดย SCBAM ได้รับมอบ 1 รางวัลด้าน Top Investment House Asset Manager Thailand (Rank 2) และ 3 รางวัลด้าน Most Astute Investor Thai Bath Bonds (Rank 2) ที่มอบให้กับผู้จัดการกองทุนของ SCBAM อีก 3 ท่าน โดยมอบให้กับ คุณมยุรา ถิ่นธนาสาร Executive Director กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ (กลาง) นายพีรวิชญ์ ลิ้มเดชาพันธ์ Associate Director, ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ (ซ้าย) และนายวรุณ บุญรำลึกถนอม  Director, ฝ่ายกลยุทธ์ลงทุนตราสารหนี้ทางเลือก กลุ่มจัดการลงทุนตราสารหนี้ ตอกย้ำถึงความสามารถและการมีผลงานบริหารกองทุนรวมที่โดดเด่นในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในระดับเอเชีย

       นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน กล่าวว่า “รางวัลที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ ได้รับในครั้งนี้ สะท้อนถึงการบริหารจัดการกองทุนตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้ลงทุนได้อย่างสูงสุด อย่างไรก็ตาม ในด้านการลงทุนกับกองทุนรวมตราสารหนี้ SCBAM ยังเป็นสินทรัพย์ที่แนะนำ จากการที่เป็นสินทรัพย์ผันผวนต่ำ ประกอบกับธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกได้อย่างจำกัด และอาจยังมีการผ่อนคลายนโยบายการเงินในปีหน้าลงด้วย เราจึงมองเป็นโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ เพื่อรับผลตอบแทนจากระดับดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นมาในระดับสูงและใกล้สิ้นสุดรอบดอกเบี้ยขาขึ้นได้”

 

การลงทุนในกองทุนรวมมิใช่การฝากเงิน และผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และ/หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน