แจ้งสิทธิการรับของกำนัล โครงการส่งเสริมการขาย ลงทุนตรุษจีน เฮง เฮง เฮง

27 พฤษภาคม 2562

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด (“บริษัท”) ขอขอบพระคุณท่านที่ได้มอบความไว้วางใจในการใช้บริการกับบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับโครงการส่งเสริมการขาย ลงทุนตรุษจีน เฮง เฮง เฮง กับกองทุนรวมกลุ่ม Multi Asset บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (SCBGOLDH) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบสิทธิการรับของกำนัลของท่านได้แล้ว  คลิก