บลจ.ไทยพาณิชย์จัดงานสัมมนา “คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน ก้าวสู่การลงทุนต่างประเทศ”

26 มิถุนายน 2561

          SCBAM จัดสัมมนาให้ความรู้นักลงทุนอย่างต่อเนื่องให้กับนักลงทุน โดยจัดงานสัมมนา “คุยเฟื่องเรื่องลงทุน โดย บลจ.ไทยพาณิชย์ ตอน ก้าวสู่การลงทุนต่างประเทศ” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารของบริษัทฯ คุณอาชวิณ อัศวโภคิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ และคุณศุภรัตน์ อารีย์วงศ์

ผู้อำนวยการ และผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน กลุ่มผลิตภัณฑ์และตราสารหนี้ต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นวิทยากรเพื่อให้ข้อมูลเจาะลึกทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุน ณ ชั้น 5 SCB Investment Center เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้