มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนส่วนบุคคล

6 กุมภาพันธ์ 2560

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ (กลาง) อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล กับ คุณวริษา ลพานุกรม (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคลและสถาบัน บลจ.ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (ซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อเร็วๆ นี้