เปลี่ยนที่พักเงินไม่มีอ่อนใจ กับ บลจ. ไทยพาณิชย์

1 มิถุนายน 2560

ในยุคสมัยนี้ไปทางไหนก็มักได้ยินคนพูดกันว่า “โห..เอาเงินไปฝาก ดอกเบี้ยน้อยมากเลย” วันนี้ ผม มิสเตอร์กองทุน มี Tips ดีๆ มาฝากนักลงทุนกันครับในยุคสมัยนี้ไปทางไหนก็มักได้ยินคนพูดกันว่า “โห..เอาเงินไปฝาก ดอกเบี้ยน้อยมากเลย” วันนี้ ผม มิสเตอร์กองทุน มี Tips ดีๆ มาฝากนักลงทุนกันครับ