เปิดเสนอขายกองทุน SCBFI6MB1 และ SCBFF1YH7 ระหว่างวันที่ 8 – 14 พ.ค. 2561

8 พฤษภาคม 2561
  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6MB1 (SCBFI6MB1)

  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1YH7​ (SCBFF1YH7)

 

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBGSIF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล
สตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBNK225

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น
(ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)

SCBKEQTG

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี

SCBSE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์
อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBENERGY

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ SET
ENERGY SECTOR INDEX (ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBAEM

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียน
อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต ฟันด์

SCBDV

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBGEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอล
อิควิตี้

ข้อมูลผลการดำเนินการเปรียบเทียบ

แบ่งตามประเภทกองทุน