บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขายกองทุน SCBST555A ระหว่างวันที่ 16-23 ก.พ. 2559

3 กุมภาพันธ์ 2559

บลจ.ไทยพาณิชย์เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ (SCBST555A) ระหว่างวันที่ 16-23 ก.พ. 2559 โดยเป็นกองทุนรวมผสมประเภทไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน ซึ่งกองทุนสามารถลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุนอื่นๆ ได้เต็มจำนวน

ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนอีทีเอฟ (ETF) โดยผู้จัดการกองทุนสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน

กองทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนระหว่างทาง หรือทริกเกอร์ 2 ครั้งในช่วงตลาดขาขึ้น พร้อมทริกเกอร์ (Stop loss) 1 ครั้งในช่วงตลาดขาลง ภายในระยะเวลา 12 เดือน และตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกองทุนมีขนาดโครงการ 5,000 ล้านบาท

กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

  • กองทุนนี้ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนที่ตั้งเป้าหมายทำกำไร หรือ ทริกเกอร์ฟันด์ (trigger fund)

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนกลยุทธ์ตัดขาดทุน (Stop Loss) เมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลง

  • ผู้ลงทุนสามารถรับความเสี่ยงและความผันผวนจากตลาดหุ้น

  • ผู้ลงทุนที่ไม่ค่อยมีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้น

กองทุน

ที่น่าสนใจ

SCBLEQ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY
(ชนิดจ่ายเงินปันผล)

SCBPGF

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ แพลทตินัม
โกลบอล ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBGEARA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท
รีเทิร์น (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBDA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ธนอนันต์ (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLARGEA

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBLARGEE

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Thai Equity Large-Cap Multi-Factor Portfolio (ชนิดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์)

PVDFP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ พลัส สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ชนิดสะสมมูลค่า)

SCBPINP

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม/บุคคล)