บลจ.ไทยพาณิชย์คว้ารางวัลชนะเลิศจากนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

28 มีนาคม 2561

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลชนะเลิศ Asia Asset Management ; Best of the Best Awards 2018 (Thailand) พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่ 

  1. รางวัล CEO of the Year (ปีที่ 3 ติดต่อกัน) มอบให้แก่ คุณสมิทธ์ พนมยงค์
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  2. รางวัล CIO of the Year (ปีที่ 4 ติดต่อกัน) โดยมอบให้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน  สายการลงทุน

ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ที่ฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้