บลจ.ไทยพาณิชย์คว้า 2 รางวัลชนะเลิศจากนิตยสาร Asia Asset Management (HK)

17 มีนาคม 2559

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประสบความสำเร็จในระดับสากลโดยรับรางวัลชนะเลิศ Asia Asset Management ; Best of the Best Awards 2015 (Thailand) พร้อมกัน 2 รางวัล ได้แก่

  1. รางวัล CEO of the Year มอบให้แก่ คุณสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  2. รางวัล CIO of the Year (ปีที่ 2 ติดต่อกัน) โดยมอบให้แก่ คุณณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน

ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร Asia Asset Management นิตยสารชั้นนำด้านการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย ที่ฮ่องกง เมื่อเร็วๆนี้