บลจ.ไทยพาณิชย์ ร่วมมือครั้งสำคัญ ขยายการให้บริการ NDID ครั้งแรกในประเทศไทย

13 พฤศจิกายน 2563

          คุณอรวี อุดมพาณิชย์ ผู้บริหารฝ่าย Digital Transformation บลจ.ไทยพาณิชย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวการขยายการทดสอบการยืนยันตัวตนทางดิจิทัลข้ามหน่วยงานผ่านแพลตฟอร์ม เนชั่นแนลดิจิทัล ไอดี (National Digital ID หรือ NDID) ภายใต้ Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยเป็นการขยายให้บริการในภาคธนาคารพาณิชย์สู่บริการในภาคตลาดทุน ภาคประกันภัย และการขอข้อมูลเครดิตเพื่อบริการสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถพิสูจน์และยืนยันตัวตนเพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล ด้วยการยืนยันตัวตนผ่านแพลตฟอร์ม NDID ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการใช้บริการ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่ต้องเดินทางมาแสดงตนที่สาขาหรือสถานที่ทำการของผู้ให้บริการ ทั้งยังเป็นการลดการกรอกข้อมูล และลดการใช้ปริมาณเอกสารกระดาษ รวมถึงช่วยยกระดับการทำธุรกรรมให้มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยสูงกว่าการพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชน