การทางพิเศษแห่งประเทศไทย วางใจ บลจ.ไทยพาณิชย์ บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

1 มีนาคม 2560

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับ นายณรงค์ เขียดเดช (ที่ 2 จากขวา) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในโอกาสมอบความไว้วางใจให้ บลจ.ไทยพาณิชย์เป็นผู้บริหารกองทุนฯ โดยมี นางสาวพิณแก้ว ทรายแก้ว (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และนางสาวจารุภัทร ทองลงยา (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มจัดการลงทุนตราสารทุน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Krungthep2 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆนี้