บลจ.ไทยพาณิชย์ รับรางวัล Best Asset Management Company for Fixed Income Fund จากงาน ThaiBMA Best Bond Awards 2013

2 เมษายน 2557

นายศรชัย สุเนต์ตา (ขวา) รองกรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด รับรางวัล Best Asset Management Company for Fixed Income Fund ซึ่งได้รับเป็นปีที่ 2 จากงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมประจำปี 2556 (ThaiBMA Best Bond Awards 2013) จัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย โดยมี ดร.บัณฑิต นิจถาวร (ซ้าย) ประธานกรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้